Ajax-loader

George Eliot könyvei a rukkolán


George Eliot - The ​Mill on the Floss
As ​Maggie Tulliver approaches adulthood, her spirited temperament brings her into conflict with her family, her community, and her much-loved brother Tom. Still more painfully, she finds her own nature divided between the claims of moral responsibility and her passionate hunger for self-fulfillment. This edition of The Mill on the Floss offers the definitive Clarendon text with a new Introduction which deals with Eliot, Darwinism, and the intellecutal life of the period, as well as providing close textual analysis.

George Eliot - Silas ​Marner (Oxford Bookworms)
In ​a hole under the floorboards Silas Marner the linen-weaver keeps his gold. Every day he works hard at his weaving, and every night he takes the gold out and holds the bright coins lovingly, feeling them and counting them again and again. The villagers are afraid of him and he has no family, no friends. Only the gold is his friend, his delight, his reason for living. But what if a thief should come in the night and take his gold away? What will Silas do then? What could possibly comfort him for the loss of his only friend?

George Eliot - Romola
One ​of George Eliot's most ambitious and imaginative novels, Romola is set in Renaissance Florence during the turbulent years following the expulsion of the powerful Medici family during which the zealous religious reformer Savonarola rose to control the city. At its heart is Romola, the devoted daughter of a blind scholar, married to the clever but ultimately treacherous Tito whose duplicity in both love and politics threatens to destroy everything she values, and she must break away to find her own path in life. Described by Eliot as 'written with my best blood', the story of Romola's intellectual and spiritual awakening is a compelling portrayal of a Utopian heroine, played out against a turbulent historical backdrop.

George Eliot - Kései ​boldogság
Silas ​Marner, a szegény takács egy aprócska faluban, Raveloe-ban tengeti remeteéletét. Egyre csak szövi vásznait, s az értük kapott fizetséget számolgatva talál halovány örömre. Egy éjszakán valaki rejtélyes körülmények között megfosztja spórolt pénzétől. Nyomozás indul, de a pénz nem kerül elő, mígnem egy téli éjszakán az aranynál is becsesebb kincs tipeg be a vagyonkáját sirató, kétségbeesett takácshoz…

George Eliot - Daniel ​Deronda
George ​Eliot’s final novel and her most ambitious work, Daniel Deronda contrasts the moral laxity of the British aristocracy with the dedicated fervor of Jewish nationalists. Crushed by a loveless marriage to the cruel and arrogant Grandcourt, Gwendolen Harleth seeks salvation in the deeply spiritual and altruistic Daniel Deronda. But Deronda, profoundly affected by the discovery of his Jewish ancestry, is ultimately too committed to his own cultural awakening to save Gwendolen from despair.

George Eliot - Adam ​Bede (angol)
Hailed ​for its sympathetic and accurate rendering of nineteenth-century English pastoral life, Adam Bede was George Eliot's first full-length novel and a bestseller from the moment of publication. Eliot herself called it "a country story - full of the breath of cows and scent of hay." Adam Bede is an earnest and virtuous carpenter who is betrayed by his love, Hetty Sorrel, a pretty but foolish dairymaid who is seduced by a careless villager. The bitter and tragic consequences of her actions shake the very foundations of their serene rural community. While Adam Bede represents a timeless story of seduction and betrayal, it is also a deeper, impassioned meditation on the irrevocable consequences of human actions and on moral growth and redemption through suffering.

George Eliot - The ​Mill on the Floss (Heinemann Guided Readers)
The ​story details the lives of Tom and Maggie Tulliver, a brother and sister growing up at Dorlcote Mill on the River Floss at its junction with the more minor River Ripple near the village of St. Ogg's in England, probably in the 1820s after the Napoleonic Wars but before the Reform Act of 1832. Both the river and the village are fictional.

George Eliot - The ​Lifted Veil
A ​chiling story of clairvoyance and premonition Latimer, highly strung and sensitive, has reveries and prophetic visions of tremendous clarity and realism. In his youth he experienced a waking dream of Prague which proved prophetic, and later he has a terrifying vision of himself married to Bertha, his brother's fiancée...

George Eliot - Büszkeség ​és ártatlanság
A ​George Eliot álnév valójában egy írónőt takar: Mary Ann Evanst, aki a viktoriánus korabeli Angliában élt és alkotott. Legfőbb írói erényei: intellektualizmusa, filozofikus hajlama és kiváló jellemábrázoló képessége megmutatkoznak A vízimalom címen egyszer már megjelent szép és megindító írásában is. A regénynek a Floss folyó ad keretet, rajta a vízimalommal, amely a Tulliver család tulajdona évtizedek óta. Ebben az idillikus környezetben nő fel a két testvér, Tom és Maggie, akik tökéletes ellentétei egymásnak. Tom rendkívül következetes és gyakorlatias, míg húga egy szabadabb, szertelen "kis fruska", aki idővel elragadó fiatal nővé serdül. "Gyermekkoruk aranykapuja" korán bezárul mögöttük, amikor apjuk egy pereskedés során elveszíti a malmot és a család minden vagyonát. Tom azonnal félreteszi tanulmányait és álmait, és minden erejét arra fordítja, hogy apja segítségére legyen a malom - és ezzel együtt a család becsületének ­- visszaszerzésében. Közben az új tulajdonos fia, sőt később Maggie unokahúgának udvarlója is beleszeret Maggie-be. A szenvedély, amely felébred a lányban, ellentétbe kerül a családi érdekekkel, és ez komoly konfliktushoz vezet. A történet során a békés Floss viharos, pusztító árrá változik… De a természet mindig helyrehozza, amit elpusztított - vajon az emberek képesek erre? A regényből Büszkeség és ártatlanság címmel sodró lendületű, romantikus film is készült.

George Eliot - Adam ​Bede
Negyvenedik ​életévét töltötte be Mary Ann Evans 1859-ben, amikor George Eliot néven ezzel az első nagy regényével, kiforrott, érett művével, olvasói elé lépett. Könyve azt a hangulatot idézi, melyet nemcsak Angliában, hanem az egész világon elsöpört az első világháború szele. Ezeken a lapokon még büszkén hirdeti a gazda, hogy két keze munkájával részese annak a termelési folyamatnak, mely élelemmel látja el az emberiséget. Patriarkális, meghitt, családias szálak fűzik béreseihez és cselédségéhez, csakúgy mint hősünket, Adamot, az eszményi kézműves ezermestert kenyéradójához, a derék ácsmesterhez. Ám a szerző nem borítja világát az aranykor glóriájába, ellenkezőleg, határozottan érzékelteti, milyen áthidalhatatlan szakadék választja el a felső tízezret a többiektől, a nábob földesurat a gazdálkodóktól. Ebbe az elérhetetlen úri világba vágyakozik Hetty, a környék legtekintélyesebb gazdájának szépséges nevelt lánya, ezért nem viszonozza Adam Bede szerelmét, viszont könnyen fellobbannak érzelmei az ifjú földesúr iránt. Arthur Donnithorne nem cinikus csábító ugyan, sőt jószándékú fiatalember, de hiányzik belőle Adam Bede erős akarata. Gyengesége nemcsak Hetty, hanem Adam és saját sorsára is súlyos következményekkel jár, és ezek valamennyiük életének új irányt szabnak.

George Eliot - Middlemarch
George ​Eliot nem férfi - valódi nevén Mary Ann Evans -, és Middlemarch nem március idusa - hanem angol kisváros. A városkát nemcsak 1872-ben megjelent regénye színteréül választja az írónő - jelkép is, jelképe a tizenkilencedik század első felében uralkodó életformának, eszméknek, nemritkán az eszmék kisebb-nagyobb kudarcának. A több szálon futtatott cselekmény legfőbb alakja Dorothea Brooke, ez a "rossz korba született Szent Teréz", aki fennkölt eszményeit, jobbító törekvéseit nem tudja megvalósítani idős, pedáns férje oldalán. A városba kerülő tehetséges, fiatal orvos, Tertius Lydgate szépen induló pályája is megtörik - a kisszerű, önző szépasszony-feleség, a szűk látókörű kisváros tudományos és emberbaráti elképzeléseinek feladására, kínzó anyagi gondjai megalkuvásra kényszerítik. Az írónő hatalmas tablót fest a kisvárosi társadalomról - a két főbb vonulat mellett remekbe formált portrék gazdagítják a képet. Ott látjuk a városi politika küzdőterén serénykedő urakat, a korlátolt, jóindulatú földbirtokost, a lelkészt, aki igazában csak horgászni szeret, és locsifecsi feleségét, aki legszívesebben házasságszerzéssel töltené idejét. Tanúi vagyunk egy Dickens-regénybe kívánkozó figura, a jámbor Bulstrode bankár leleplezésének - nem csodálkozunk tehát, hogy a kritika hol Balzackal, hol Tolsztojjal, sőt újabban Thomas Mann-nal rokonítja ebben a művében az írónőt. Bárkihez hasonlítják is, abban valamennyi irodalomtörténész egyetért, hogy a Middlemarch George Eliot legjobb műve, és egyáltalán: az egyik legnagyobb angol regény. Virginia Woolf sokat idézett megállapítása szerint egyike ama kevés angol regénynek, amely felnőttek számára íródott.

George Eliot - Silly ​Novels by Lady Novelists
Describing ​the silliness and 'feminine fatuity' of many popular books by lady novelists, George Eliot perfectly skewers the formulaic yet bestselling works that dominated her time, with their loveably flawed heroines. She also examines the great women writers of France and their enrichment of the culture, and the varying qualities of literary translations.

George Eliot - Silas ​Marner
Silas ​Marner: The Weaver of Raveloe, by Victorian novelist George Eliot, was first published in 1861. The idea for the short novel, which she described as “a story of old-fashioned village life,” came upon Eliot suddenly and interrupted her plans for the writing of another novel, Romola. After the publisher John Blackwood read some of the manuscript and told her he found it somber, Eliot replied that it was not a sad story because “it sets in a strong light the remedial influences of pure, natural human relations.” Silas Marner is a story of loss, alienation, and redemption that combines elements of fairy tale and myth with realism and humor. Set in the fictional village of Raveloe, it centers on Silas Marner, a weaver who is forced to leave his hometown in the north after being falsely accused of theft by members of his chapel. His religious faith gone, for fifteen years Marner isolates himself from the life of the village and becomes a miser. But when the gold that he cherishes is stolen, and he adopts a child whose mother has just died, his life changes dramatically for the better. Silas Marner has always been admired as one of Eliot’s best and most appealing works. Not only is it a touching story that ends, like the fairy tale, happily ever after, it also presents a realistic portrait of nineteenth-century life in a traditional English village in which the spirit of kindness and cooperation overrule petty differences.

George Eliot - Middlemarch ​(angol)
Often ​called the greatest nineteenth-century British novelist, George Eliot (the pen name of Mary Ann Evans) created in Middlemarch a vast panorama of life in a provincial Midlands town. At the story’s center stands the intellectual and idealistic Dorothea Brooke—a character who in many ways resembles Eliot herself. But the very qualities that set Dorotheaapart from the materialistic, mean-spirited society around her also lead her into a disastrous marriage with a man she mistakes for her soul mate. In a parallel story, young doctor Tertius Lydgate, who is equally idealistic, falls in love with the pretty but vain and superficial Rosamund Vincy, whom he marries to his ruin. Eliot surrounds her main figures with a gallery of characters drawn from every social class, from laborers and shopkeepers to the rising middle class to members of the wealthy, landed gentry. Together they form an extraordinarily rich and precisely detailed portrait of English provincial life in the 1830s. But Dorothea’s and Lydgate’s struggles to retain their moral integrity in the midst of temptation and tragedy remind us that their world is very much like our own. Strikingly modern in its painful ironies and psychological insight, Middlemarch was pivotal in the shaping of twentieth-century literary realism.

George Eliot - A ​vízimalom
A ​George Eliot csupán egy írói álnév, amit Mary Anne Evans használt, hogy regényeit megjelenthesse. Eliot korának egyik legfontosabb irodalmi személyisége volt. Middlemarch címen megjelent mesterműve nem csupán a kor Angliájának kiválóan megrajzolt társadalmi képe, de az irodalomtörténet fontos mérföldköve is egyben. Szigorú protestáns neveltetése ellenére fellázadt, és megtagadta az egyházat. A Vizimalom című könyvét megfilmesítették. George Eliot regényének filmváltozata Maggie Tulliver és bátyja, Tom történetét dolgozza fel. Édesapjuk elveszíti a család ősi birtokát, aminek új tulajdonosa egy Wakem nevű gyakorlatias üzletember. Philip Wakem, a fia beleszeret Maggie-be, de Tom nem nézi jó szemmel ezt a kapcsolatot, és a húga, aki isteníti őt, aláveti magát az akaratának. Maggie unokatestvére, Luci a vonzó Stephen Guest menyasszonya, s amikor meglátogatják Maggie-t és testvérét, Stephen felkelti a lány érdeklődését. A vonzalom kölcsönös, s ez egy hajókirándulás alkalmával kisebb botrányhoz vezet, mire a feldühödött Tom elkergeti a húgát...

Kollekciók