Ajax-loader

Méhes György könyvei a rukkolán


Emmi
elérhető
20

Méhes György - Emmi
Az ​egyedül élő öregasszonyról, Emmi néniről már senki sem tudja, hogy hajdanában álomélet várt rá. Szépsége mellett gyönyörű hanggal áldatott meg, Európa operaszínpadjai, délceg vőlegény, siker és boldogság ígérkezett, míg el nem jött a végzetes nap. A mindent elsöprő szerelem áldozatául esett Orsolya és a pénz ördögi világában fuldokló Gina után Emmi a harmadik erdélyi grácia, akinek története olyannyira fájdalmas, akár egy görög tragédia. Érzelmes, ugyanakkor kegyetlen ez a regény, ragyogó ötvözete lélekrajznak és kalandnak.

M%c3%a9hes_gina
elérhető
17

Méhes György - Gina
Méhes ​György a tőle már megszokott emberismerettel és érzékenységgel mesél a kolozsvári polgárság "hősi korszakáról", a hatalom és pénz befolyásáról, és a megismételhetetlen élet értékéről. A Kolozsvári milliomosok szerzője ezúttal "női szemmel", egy fiatal lány sorsán keresztül tárja elénk a múlt század erdélyi világának képét, ahol a család jó hírneve, vagy egy "megfelelő parti" többet ér az igaz érzelmeknél, és ahol egy fiatal lány, Gina, mégis szembeszáll a sorssal, és tűzön-vízen át kitart szerelme mellett. A Méhes-sorozat újabb regénye is tanúbizonyság arra, hogy a Nagy Mesélő "kiismerte már az emberi világot, már amennyire az a lélegzetvételnyien rövid élet alatt lehetséges".

Méhes György - Tiflopedagógia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Hét ​kedvenc unoka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Mindenkinek ​nehezebb, mint másnak
A ​főleg színpadi szerzőként számon tartott Méhes György újabb prózakötetét veszi most kézbe az olvasó. A két történet: két női sors. Az első, Emmié egy derékba tört pálya, egy megbicsaklott élet tragédiája. A nagyreményű énekesnőként induló, már-már Bécsben is karriert befutó fiatal művésznő egyik fellépése alkalmával lezuhan a színpadról, s gerinctörése meghiúsít egy felhőtlennek ígérkező házasságot is. Az eseményeket az öregedő, nyomorék Emmi néni pergeti vissza, s a megszépítő emlékezet távlatából, ha lehet, még valószerűtlenebbnek tűnik a múlt. Fiatal, magabiztos, energikus, cselekvő hős a második kisregény Ginája. Ennek ellenére, ha nem is az Emmiéhez hasonló kegyetlenséggel, de feltartóztathatatlanul dobálja őt is a sors a két világháború közötti Kolozsvár, illetve Bukarest üzleti és politikai zűrzavarában. Hiába értelmes, jó érzékű üzletasszony, férje is tehetséges vállalkozó, többször meg kell járniuk a teljes anyagi összeomlás hullámvölgyeit.

Méhes György - Noé ​bárkája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Az ​nem igaz, hogy ez igaz
Méhes ​György mindig is azok közé a – hazai magyar drámairodalmunkban szinte fehér hollónak számító – színpadi szerzők közé tartozott, akik nem kerülik meg mindennapi életünk sokszor kényes kérdéseit, éppen ellenkezőleg: előszeretettel viszik színre közösségi életünket, hic et nunc adott emberi viszonyainkat, a maguk kinövéseivel és ellentmondásaival. Humorérzéke, eleven dialógustechnikája, színpadismerete, mesterségbeli tudása mellett talán éppen ez a „ titka” darabjai sorozatos visszhangos sikerének.

Méhes György - Barbár ​komédia
A ​hetvenes-nyolcvanas években a közönség könnyebb fajsúlyú, a rendszert csipkedő vígjátékaiért ünnepelte Méhes Györgyöt, jelen válogatás a „nehézsúlyú" drámaírót mutatja meg. A négy áltörténelmi parabola teljes hatalomvíziót nyújt, a hatalom átfogó természetrajzát. A szerző Dürrenmatt koncepcióját teszi magáévá: tragikus meglátásait komédiába burkolja, tudván, hogy a (poszt)modern társadalom nem tud, és nem is akar a pátosz szintjére emelkedni, és a Nagy Eszméket szívesebben fogadja alulreto-rizált csomagolásban. A kötet ötödik darabja pedig egy ízes népszínmű -Méhes legfergetegesebb vígjátéka mely azonban nem merül ki a poen-tírozásban, hiszen a peleskei nótárius Gvadányi és Gaál által karikírozott elődeitől különbözően az anyanyelvi oktatás ügyében indul a fővárosba.

Méhes György - Bizalmas ​jelentés egy fiatalemberről
„Egy ​ember rosszakarata dobott ki az első vonalba, s egy másik jóakarata visszahozott” – írja a szerző, visszaemlékezéseinek eme regényes történetében. A mindössze huszonnyolc éves Méhes György hazafias filmötletével próbál „áttörni” a pesti művészek élvonalába, miközben a világpolitika színterén diktátorok és csatlósaik nagytétben játszanak. Az ifjú vitathatatlan tehetségét sokan dicsérik, de a cenzúra láthatatlan keze őt is utoléri, a történelem hamisítói, a politikai agitátorok mind a szépreményű író felívelő karrierjének útjába állnak. A politikai konkolyhintés közepette Méhes testközelbe kerül a nyilas agitátorok titkos gyűlésével, a meg nem alkuvók táborával, vagy éppen a korszak híres íróinak kávéházi körével, hogy végül katonasorban is megtapasztalja a háború borzalmait. Ellenséges rádióadások lehallgatásával, „bizalmas jelentések” készítésével ideig-óráig mentesülhet a frontszolgálat alól, de nem örökre… Méhes György, a nagysikerű Kolozsvári milliomosok, Gina és Orsolya szerzője idén májusban ünnepli kilencvenedik születésnapját. Ez alkalomból jelentetjük meg önéletrajzi ihletésű művét, amely kivételesen pontos és hiteles képet fest a második világégés idejének erdélyi társadalmáról, a háború sújtotta magyarság életlehetőségeiről, és egy, a világra tág szemmel néző fiatalember sorsdöntő lépéseiről. Megismerhetjük az ifjú Méhes gondolatait házasságról, nőcskékről, a korszak irodalmi életéről, vagy éppen a mindent átható politizálásról, és arról, hogy bizony szeretet, emberség, és nem utolsó sorban szerencse is kell a háború túléléséhez, ahol végképp elválik, ki miféle ember.

Méhes György - Győzelmes ​Gábriel
Ez ​a különös negatív utópia 1967-ben meseregényként tálalva csúszott le a figyelmetlen cenzúra torkán, holott "gyerekeknek kedveskedő" szerzőjét a szöveg alapján a rendszerellenes uszítástól a szabadkőművességig mindennel meg lehetett volna vádolni. A Győzelmes Gábriel amolyan meseként megírt "1984"; a fantasztikus történet lázító hatalomelméleti problémákat taglal Orwell és Foucault szellemében egy olyan korban, amikor nemcsak az olvasó, hanem maga az író sem juthatott hozzá Orwell vagy Foucault műveihez.

Méhes György - Világhíres ​Miklós
„Pont ​éjfélkor történt, nagy-nagy csöndességben. Elindult az égről, alászállt egy halovány csillag a földre. Szállt, meg sem pihent, míg oda nem érkezett egy szegény asszony kunyhója fölé. A kéményen keresztül becsusszant a házikóba, ott nagy fényesség támadt, aztán – mi történt, mi nem – egyszeriben gyermekké változott, de olyan széppé, amilyet még nem látott a világ.” Ez a csillagfiú Halovány Szép Miklós, aki anyja örömére egy éjjel alatt deli legénnyé serdül, és aki anyja bánatára nyomban útnak is indul, hogy megszerezze a csodás hangú varázshegedűt, és azzal vidámságot vessen, örömöt arasson az emberek között. Ezért szegődik el három kerek évre a Hegedűk Mesterének, Furtonfúró apónak a szolgálatába, ahol megtanulja a madarak énekét, az állatok szavát, a patak zúgását. Az élet titkait kitanulva ezért indul a Halál keresésére, gyalogszerrel, sólyomszárnyon. Ezért vállalkozik rá, hogy megmássza az égig érő sziklahegyet, szembeszálljon a roppant erejű kőgörgető óriással, Markapökivel, és szebbnél szebb meséivel, no meg varázshegedűje édes zenéjével megszelídítse a behemótot. Ezért kel át Csalibáb tengerén, ahol a zöld víz mélyéből felsejlő igéző látomások, délibábok csábítják-nyűgözik a gyanútlan halandót. Ezért küzd meg a gonosz Hiribiri varázslóval, aki réges-régen egy nagy hegy alá temette az álmokat, azóta nem álmodnak az emberek se ébren, se alva. Ettől kérgesedett meg a lelkük, ettől olyan sivár az életük. Halovány Szép Miklósra vár a nagy feladat, hogy varázshegedűjével leolvassza-lemuzsikálja az emberek szívéről a kérget, és így együttes erővel kiszabadítsák a rabul ejtett álmokat. És Halovány Szép Miklós minden próbát kiáll, minden akadályt legyőz. Bátorságával, emberségével és csodás muzsikájával kiérdemli a Világhíres Miklós nevet, és elnyeri a szépséges Nevenincs tündér szerelmét.

Méhes György - Gyémántacél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Erdélyi ​Gráciák
Az ​összefoglaló cím kissé ironikusan hat, ha arra gondolunk, hogy Méhes soha egyetlen hőséhez sem volt annyira kegyetlen, mint eme három rövid regény - vagy inkább film? -asszonyaihoz, de igazolt, ha belátjuk, hogy nem is szeretett senkit ennyire. Ezek a mi gráciáink: egy végzetes szerelem, egy szörnyű baleset vagy a pénz áldozatai, Előtérben az ő tragédiáik realizmusa áll, míg a háttérben egy szép nőket és ragadozó férfiakat, panamázó üzletembereket és intrikáló politikusokat fölvonultató, letűnt, patinás, mondén kor megragadó romantikája.

Méhes György - Kilenc ​vesszőparipa
Méhes ​György regényt írt a magánéletről. Azokról a látszólag szürke mindennapokról, amelyeket a korabeli erdélyi magyar ember megélt. Küszködve, szenvedve, mégis a jövőbe vetett töretlen bizalommal. És rengeteg iróniával. A könyv első része két család versengéséről szól. A viszály tárgya szinte középkori: melyik család képes nagyobb lakodalmat rendezni eladó lányának. Ebbe a látszatra banális történetbe keveredik aztán minden: apai érzések a vőlegény iránt, apró áskálódások, házastársi viták. A második rész egy hazai kempingben eltöltött néhány napos pihenés megejtő sztorija. Ahogy a szerencsétlen férj nem tudja felverni a sátrat, ahogy a konzerveken összekverednek a címkék, ahogy a majdnem szakadékba zuhant lakókocsit a sátorózók hősies módon kimentik- szinte burleszkfilmbe illő jelenetek. Méhes ezen a "burleszkiségen" nem is akar felülkerekedni, így éreztetve a mindennapi élet kisszerűségét. A harmadik szerkezeti egység hangulata más. A Méhes család- akkor szokatlan módon- kiutazhat külföldre, bejárják Jugoszláviát, mert csak oda mehetnek, a sok nép, a barlangok, az ódon színházak földjére. Itt aztán a katartikus élményektől az anti-katartikus élményekig minden megtörténik a házaspárral.

Méhes György - Őseinkről, ​hőseinkről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Családom ​rémtettei
NEHOGY ​AZT HIGGYÉK kedves olvasók, hogy ezt a könyvet én írtam. Én legfeljebb szerettem volna írni. De nem lehetett, mert folyton be1eszóltak. Hogy kik? Hát mindenki... Már úgy értem, mindenki, aki ebben a könyvben szerepel.Elsősorban persze Anyu. Ö mindig igyekszik jótékony hatást gyakorolni rám. Szelídít, békít, csöndesít, a jó útba igazít. Hogy kicsoda Anyu? Anyu, az anyu. A legeslegjobb feleség, a legeslegjobb anya, a legeslegnagyszerűbb asszony. Ha valaki ezt kétségbe vonná, velünk találná magát szemközt. Mármint: velem, akit barátai röviden Nagyfőnöknek szoktak nevezni, meg anyu két magzatával, egy tizenötödik esztendejében járó álmatag leányzóval, Krisztinkával, továbbá Öcsivel, a bősz Öcsivel.

Méhes György - Ártatlanok ​bandája
Fehér ​hajú, mosolygós bácsi vagyok, aki nagyon szereti a gyermekeket. Ezért is foglalkoztat a gyermekek sorsa, s igyekszem minél közelebbről megismerni mind több és több gyermek életét, hogy mesélhessek róla a többi gyermekeknek. Már jó két évtizede írok. Idáig tizenhat kötetem jelent meg, s ezen kívül még mesék, gyermekszíndarabok tucatjai. Húsz év alatt megnőttek a gyermekeim. A huncut Krisztinka és a bősz Öcsi felnőtt, komoly emberré váltak, akik egyre inkább rosszallják, hogy régen elmúlt gyermekéveikről írok. Mégis vannak gyermekbarátaim. Köztük például a csodálatosakat álmodó Enikő, akiről ezt a könyvet írtam. Egyébként, hogy néhány sorban beszámoljak életrajzi adataimról is, 1916-ban születtem Székelyudvarhelyen, de már több, mint öt évtizede Kolozsváron élek.

Méhes György - Három ​fiú meg egy lány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Virágvarázsló
- ​Adsz e nékem szállást éjszakára, szépséges tulipán? A szép lányok rózsás arcánál, harmatban fürdőző hajnalnál, cseppentett vérnél pirosabb tulipán elálmélkodott, hogy virág létére megérti a gyöngyös ruhájú öregecske beszédjét. Úgy elcsodálkozott, hogy még válaszolni is elfelejtett. A kerek sapkájú apóka fehér szakállába nevetett. - Ne álmélkodj szép tulipán azon, hogy megérted a beszédemet. Ha nem tudnád az én nevem Fikurgum. :) A szép tulipán bájos bókokkal hajlította meg szárát. - Ó, Fikurgum, csodálatos varázsló kimondhatatlan megtiszteltetés, hogy nálam szállsz meg éjszakára. Fikurgum sóhajtott. - Ne hidd, nem vagyok már sem csodálatos, sem varázsló. Így tehát az sem megtiszteltetés hogy itt éjszakázom ...

Méhes György - Murok ​Matyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Gyöngyharmat ​Palkó
Egész ​életemben a boldogság forrását kerestem. Bejártam a világot, beszéltem királyokkal és koldusokkal, katonákkal és földművesekkel; néhány bölccsel és sok-sok bolonddal. Figyeltem a szelek énekét, a tenger hullámait, búzák növését és megmásztam az ég felé ágaskodó sziklacsúcsokat. Ma már tudom, merre van az út, amely a boldogság forrásához vezet. Egy nagy könyvbe akarom leírni a titkomat - mondja ennek a könyvnek az igazmondó fehérszakállú aggastyánja, aki akár maga a mese írója, Méhes György is lehetne. Ő sem tett mást egész életében, mint boldogságra tanította Erdély apraját-nagyját. Varázslatos könyveinek hősei, Gyöngyharmat Palkó, Szikra Ferkó, Világhíres Miklós az igazságért küzdenek a csavarintos utakon settenkedő gonosz ellen, hogy aztán a végén mindig legyőzzék azt. Végtelen bájának és humorának köszönhetően Méhes generációk sorának szerzett már felejthetetlen örömöt. A Kossuth-díjas Méhes György az utolsó olyan élő erdélyi szerző, aki pályáját a II. világháború előtti szellemi áramlathoz kapcsolódva kezdte. Meseíró; regényíró, színműíró, műfordító. Az elmúlt fél évszázadban ő lett az erdélyi Nagy Mesélő. "Aki gyermekkorában nem hallgatott és nem olvasott mesét, az nem is lehet boldog ember. " Méhes György

Méhes György - Micsoda ​társaság!
Méhes ​György családi nyaralás-beszámoló sorozatának első darabja. A család, Nagyfőnök, Anya, Öcsi és Krisztnka együtt nyaral egy másik, baráti családdal, Vilmos atyával, Pindur nénivel, Vilikivél és Bogárkával. S megesik, aminek meg kell esnie: kacagtató kalandok, kacagtató, nagy mesélőkedvvel előadott történetek... A könyv utolsó oldalain csak két dolgot sajnálunk, hogy vége van, s hogy nincs sokkal több ilyen szerethető, kedves könyvünk!

Méhes György - Egy ​tucat léggömb
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Kárpátok ​kincse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Méhes György - Kékruhások
Verőfényes ​őszi napon indulnak Méhes György kékruhásai egy számunkra még ismeretlen élet felé. Nyurga kamasz tagjaikat még nem szépíti meg az építőiskolások sötétkék egyenruhája. Kopottan, foltosan állanak a felvételiztető bizottság elé. A felszabadult ország népe ekkor már birtokába vette a gyárakat. A mind erőteljesebben fujdogáló új szelek kapják szárnyaikra a múlt viharaiban megcibált fészkek borzas fiókáit. Az ő regényük ez, a fiúké, az első építőiskoláké, akikből új idők új kohóiban formált embert az emberiség nálunk is pirkadó hajnala. Aki elolvassa ezt a könyvet, szívébe zárja a mogorva, múltját cipelő, s megváltozott sorsában felszabaduló Szallós Imrét s a barátját, az árván maradt, mégsem árva „Kicsit”, Kálmán Pistát, aki a ló túlsó oldaláról kerül a nyeregbe, az okos kis Bandikót, aki „addig tanul majd, amég már nincs felsőbb iskola”, a mókás Sándrit, Vitorlát s a többieket. A „Kékruhások” fiatalok könyve, fiatalok számára.

Méhes György - Szép ​szerelmek krónikája
Egy ​szépreményű ügyvédbojtár, aki a szóbeszéd szerint esténként ifjú hölgyek ablaka alatt ad szerenádot és egy professzor legszebb lánya egymásba szeretnek. A szenvedélyes szerelem egy életre szól, ámde évtizedeken keresztül egy fölöttébb viharos színpadon zajlik, melyen rokonok és vetélytársak ármánykodnak, hol ellenük, hol egymás ellen, hadseregek masíroznak föl s alá, tarol a spanyolnátha, és a legügyesebbeket is beszippantják a gazdasági válságok örvényei. A színpad a század első évtizedeinek Erdélye, a szerelmesek pedig nem mások, mint az író szülei, Elek és Ilon. A történeteket elmesélő családtagok egymás szájába adják a szót, így kettejük krónikájába beleszövődnek a család és a rokonság különleges románcai is, hogy aztán a regény egy olyan szerelem kibontakozásával érjen véget, melynek immár maga a szerző a hőse. Az első, emblematikus mondat foglalja össze a legszebben a regény lényegét: "Szüleim nagyon szerették egymást, és ez a legnehezebb napjaikban is megvédte őket."

Méhes György - Szikra ​Ferkó
Csodálatos ​tündérvilág bontakozott ki képzeletünkben, hős székely legénykékkel, tüzet okádó sárkányokkal, táltosokkal meg boszorkányokkal. Elszorult szívvel (és valószínűleg tátott szájjal) követtük a mesehős sorsát az egyre növekvő veszedelmek közt, és felujjongtunk, amikor végül győzött a becsület, az igazság#." - idézi fel gyerekkorát Méhes György. És emlékezete kincsesládáját felnyitva ezúttal ő mesél. Kicsiknek és nagyoknak. Mesél a messze földön híres kovácsmester, Kalapándi apó fürge eszű, ügyes kezű, aranyszívű és rettenthetetlen lelkű kisinasáról, Szikra Ferkóról, aki minden veszedelemmel és ármánnyal dacolva nekivág hetedhét országnak, hogy megszerezze a világverő kardot, és legyőzze a szegény embereket sanyargató gonosz Toportyán királyt. Megjárja Feketeországot, átkel az égig érő üvegfalon és a fortyogó tüzes tavon, egy megzabolázott felhőszörnyeteg hátán pedig eljut Szivárványországba is...

Méhes György - Kolozsvári ​milliomosok
A ​Gyöngyharmat Palkó, a Szikra Ferkó és más meseregények alkotója ezúttal a Trianon előtti és utáni erdélyi társadalmat örökíti meg, regényes formában. A Nagy Mesélő magyarokról, románokról, zsidókról és németekről ír nem a nemzeti, hanem az emberi vonásokat tartva szem előtt. Olyan békebeli történet ez mégha háborús időkről szól is amelyben a mesék a valóságban folytatódnak. Az erdélyi polgárság tündöklését és bukását bemutató Kolozsvári milliomosokat sokan a Méhes életmű rejtett kincsének tartják. Talán e kiadás hozzájárul, hogy ez a nagyszerű és ma is érvényes történet az őt megillető helyre kerüljön.

Méhes György - Orsolya
A ​szerelemben nem az a fontos ami van, hanem amit hiszünk - vallja Orsolya, akit fiatal kuzinja keres fel, hogy elmeséltesse szülei valódi, mindeddig hét lakat alatt őrzött történetét. A történet főhőse az édesanya, aki tehetséges művész, aki csupa perzselő érzékiség, de boldogtalan alkat, hiszen érzelmeiben olyan mélységekbe zuhan, és olyan magasságokba szárnyal, mint kevesen. Mígnem egy nap méltó ellenfelére és párjára talál Jankovich Tamás, díjugrató lovas és "professzionális szívrabló" személyében, aki a férjes asszonyok bálványa és réme is egyben. Ha két ember egymásba vadul, nincs erő, ami megállítsa őket. A népes családban azonban akad irigyük, a hol a nyilasokhoz, hol a kommunistákhoz hajló Gyula és felesége, akik megrágalmazzák az asszonyt, mire a pletykaéhes város családi skandalumot szimatol, és máris rosszindulatú szóbeszéd járja a házasságtörésről. A szerelmesek menekülnek a bosszúszomjas hitvesek elől, a gyermekeket városokon, országokon hurcolva keresztül, akik mit sem értenek az őket körülvevő viharokból. Miközben a kihalófélben lévő arisztokrata famíliák utolsó sarjai is belépnek a szövetkezetekbe, a lovakat traktorok váltják fel, a tájképeket Sztálin portrékra cserélik, két szerelmes próbál emberhez méltó életet élni, és megtalálni boldogságukat... A békebeli meseregények és a Gina szerzője ezúttal egy újabb erdélyi grácia történetét meséli el, aki a politikai csatározások és családi belviszályok közepette is hű marad elveihez, vállalja szerelmét, és küzd a végzete ellen. A tavalyi év könyvszenzációjaként is számon tartott Kolozsvári milliomosok a kilencven esztendős Méhes Györgyöt az irodalmi sikerlisták élére helyezte, számos világszerte népszerű írót és művét utasítva maga mögé.

Méhes György - Az ​a bizonyos Vitalit ügy
Ifjúsági ​regény.

Méhes György - A ​tizenkét éves felnőtt
ELŐSZÓ ​HELYETT Súly alatt nő a pálma - hirdeti a régi bölcsesség. Valóban, úgy mondják, ha követ helyeznek a pálmafa koronájára, a súly nyomása alatt magasabbra, egyenesebbre nő a törzs. Emberrel sincs másként! - A jellem próbája az, hogyan viseli el valaki a nehézségeket: összeroppan, vagy kiegyenesedik a sors csapásai alatt. Ilyen próbát kell kiállnia a regényem hősének, akire tizenkét esztendős korában, felnőttek erejéhez mért felelősség hárul: meg kell védenie három kistestvérét. Háborús időkben, a második világháború végén, embertelenség és emberséges helytállás korában játszódik le a regény. Szerzője, aki átélője és tanúja volt a kornak, szükségesnek érzi, a fiatal olvasók által inkább tankönyvből ismert nagy történelmi folyamaton túl, a részletek, a hétköznapok ábrázolását: azt, hogyan éltünk mi e "történelemelőtti" korban.

Méhes György - Siebenbürger ​Millionäre
Franz ​Keller, ein junger Gerbermeister, macht sich 1877 aus seiner bayerischen Heimat auf den Weg in das östliche Europa. Halb geplant, halb dem Schicksal folgend, lässt er sich in Siebenbürgen (heute Rumänien) nieder. In dieser auch durch deutschsprachige Sachsen und Juden geprägten Region, findet der ehrgeizige Handwerker nicht nur seinen berufliches, sondern auch privates Glück: Karoline, die Metzgerstochter wird ihm nicht nur ihr Herz, sondern auch sechs Söhne schenken. György Méhes erzählt die Geschichte der "Siebenbürger Millionäre".

Kollekciók