Ajax-loader

Honffy Pál könyvei a rukkolán


Honffy Pál - Filmről, ​televízióról középiskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ábrahám István - Honffy Pál - Kelemen Endréné - Nagy J. József - Standovár Tiborné - Závodszky Géza - Kiadói ​ismeretek
A ​Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodája 1992 őszén három ízben indított továbbképzést leendő tankönyvszerzők és -szerkesztők részére. A tanfolyamok írásos anyagát gyűjtöttük össze abban a reményben, hogy hasznos tudnivalókat adhatunk át az érdeklődő pedagógusoknak a tankönyvek születéséről.

Honffy Pál - Az ​írásbeli kifejezőképesség fejlesztése a középiskolában
"Az ​írásbeli kifejezőképesség nem velünk született adottság. Lépésről lépésre kell kibontakoztatnunk tanítványainkban az elméleti ismeretek gyarapodásával párhuzamosan, s ehhez a munkához is....ki kell választani a megfelelő stratégiát és taktikát..."

Honffy Pál - "Ha ​rámfigyelsz..."
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyürey Vera - Honffy Pál - Mozgófénykép ​- Filmelemzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Honffy Pál - Útmutató ​a Képek, mozgó képek, hangos képek című tankönyv használatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyürey Vera - Honffy Pál - Chaplintől ​Mihalkovig
A _Chaplintől ​Mihalkovig_ című, új filmelemzés-gyűjtemény – akárcsak előző, _Mozgófényképek_ című kötet – tizenkét film elemzését nyújtja, a hangosfilm kezdeteitől napjainkig.

Honffy Pál - Miklósné Boda Edit - Englonerné Benkes Zsuzsa - Változatok ​az irodalomórára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Honffy Pál - Levelezési ​tanácsadó
A ​Levelezési tanácsadó jó segítségül szolgál mind magán-, mind hivatalos levelek megszerkesztéséhez és formába öntéséhez. A levelezés történetének rövid, de nem tanulság nélküli áttekintése után először a magánleveleket tárgyalja a szerző. Kitér a levelezés formai követelményeire, általános tanácsokat ad a levelek megszerkesztéséhez, majd egyenként sorra veszi a különböző alkalmakból írott (tudósító, meghívó, kérő, köszönő, köszöntő, részvétnyilvánító, tanácskérő, baráti stb.) levélfajták célszerű és hatásos fölépítését, mindegyik típushoz írásbeli fordulatokat javasol. A hivatalos levelezés iránt napjainkban megnőtt az érdeklődés. A vállalkozások szaporodtával egyre több magánembernek kell magánjogi ügyiratokat (pl. szerződést, meghatalmazást, kötelezvényt) komponálnia, írásban érintkeznie hivatalos szervekkel (beadvány, bejelentés, fellebbezés stb.). A hivatali élet sem olyan zárt többé, mint egy-két évtizede. Önkormányzati szervek, magántársaságok, helyi egyesületek egyaránt készíthetnek pl. jegyzőkönyvet, jelentést vagy munkaszerződést, adnak ki engedélyt vagy igazolást. Az ő munkájukat könnyíti meg, ha kész mintákat alkalmazhatnak az adott helyzetre. A kötet összefoglalja végül a) az egyes levélfajtákra ajánlott szerkezeteket; b) a hivatalos stílus nyelvhelyességi kérdéseit (táblázatokban is feltüntetve a hibás, a tűrhető, ill. a javasolt fordulatokat); c) legfontosabb levélkezdő, levélzáró formulákat; d) a magyar helyesírás legfontosabb szabályait.

Honffy Pál - Képek, ​mozgó képek, hangos képek
Életünk ​tartozékai a képek. De nemcsak az állóképek, hanem a hangos mozgóképek is. Olyannyira, hogy szinte mindennap nézzük ezt a varázsdobozt, a televíziót, információink nagy részét a tévé híradóiból szerezzük, de a fiatalok gyakran járnak moziba is egy-egy film kedvéért. A kritikátlan televíziózásnak, mozizásnak természetesen megvannak a veszélyei. Mégsem magát az eszközt kell hibáztatnunk, hiszen a bajok abból adódnak, hogy nem megfelelően, nem ésszerűen élünk ezzel az eszközzel. Ez a kis könyv többek között arra vállalkozik, hogy megtanítsa a 10-14 éves diákokat (s talán még az idősebbeket is) a hangos mozgóképek helyes és minél gazdagabb értelmezésére, a film- és tévénézés fontos szabályaira. Nem unalmas prédikálás vagy elvont fejtegetések segítségével, hanem játékos feladatokkal, gyakorlatokkal, praktikus tanácsokkal.

Honffy Pál - Moziban, ​képernyő előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Gyöngyi - Gyürey Vera - Honffy Pál - A ​magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig
Ez ​a könyv tankönyvnek készült, a Magyar Mozgókép Közalapítvány indíttatására és támogatásával. Nem kötelező érvényű és általánosan bevezetett tankönyvnek, hanem az érdeklődés vezérelte szabad választáson alapuló olvasmánynak elsősorban azok számára, akikben a film- és médiaismeret tanulása során jogos kíváncsiság ébred nemzeti filmgyártásunk múltja iránt. A szerzők arra számítanak, hogy olvasóik főként egyetemisták és az utolsó évfolyamokat végző középiskolások lesznek. Mindazonáltal nagyon számítanak a nagyközönség érdeklődésére is, hiszen a magyar film éppúgy szerves része kultúránknak, mint az irodalom vagy bármely más művészeti ág. Múltja tehát hozzátartozik nemzeti műveltségünk történetéhez. Mint ahogy a cím is elárulja, az első lépésben kénytelenek voltunk tárgykörünket a mozikban bemutatott magyar játékfilmekre szűkíteni. Nem azért, mintha lebecsülnénk a filmkészítés többi ágát: a dokumentumfilmeket, az animációs alkotásokat, a televíziós játékfilmeket vagy a kísérleti filmeket. Tisztában vagyunk vele, milyen gazdag eredményeket tudhatnak magukénak. Könyvünkben például többször is utalunk rá, hogy játékfilmjeink sikerei gyakorta alapozódnak a rendezők megelőző dokumentumfilmes tapasztalataira, sőt a dokumentumfilmes környezet támogatására. Ugyanígy csak utalunk a Balázs Béla Filmstúdió érdemeire és jelentőségére. Nem akartunk azonban szerfölött nagyra törő, erőnket és kompetenciánkat meghaladó szándékkal túl sokat markolni. Természetes, hogy még ilyen leszűkítéssel sem említhetünk minden elkészült mozidarabot, azokat igyekeztünk kiemelni, amelyek a korra vagy egy irányzatra nézve jellemzőek. Mivel eddig nem született átfogó magyar filmtörténet, vállalkozásunk mindenképpen úttörő jellegű. Az átfogó magyar filmtörténetet a későbbiekben kell - talán hasonlóan apró lépésekben - megalkotni.

Honffy Pál - Filmelemzés ​a magyarórán
1965-ben ​új tárgykör vonult be a középiskolába: a filmelemzés, elterjedt nevén: "filmesztétika". Ott, ahol eddig kísérleti jelleggel bevezetésre került, a magyarórák keretében kapott helyet, az irodalom tanárai tanítják. Ma már egyre jobban terjed az a helyes törekvés, hogy az irodalomórákon ne bizonyos ismereteknek az átadása álljon előtérben, hanem a művészi alkotások (versek, elbeszélések, regények, drámák) minél teljesebb átélését segítsük elő a művek közös elemzésével. A filmoktatás szervesen illeszkedik bele a műértő közönség nevelésének ebbe a munkája, sőt: sokoldalúbbá teszi ezt a tevékenységet azáltal, hogy a látáskultúra fejlődését is szolgálja.

Kollekciók