Ajax-loader

Loyolai Szent Ignác könyvei a rukkolán


Loyolai Szent Ignác - Levelek
Loyolai ​Szent Ignác (1491-1556) harminckét év alatt közel hétezer levelet írt (vagy diktált) pápáknak, bíborosoknak, uralkodóknak, főuraknak, a jezsuita rend jótevőinek, lelki gyermekeinek (köztük sok nőnek); de elsősorban rendtársai a levelek címzettjei. E levelekből világosan előtűnnek Jézus Társasága alapítója lelkiségének főbb vonásai, amelyeket a Lelkigyakorlatokban megismerhetünk; itt is ugyanaz a természetfeletti szemlélet és józan realizmus, valamint a kegyelem és az emberi szabadság helyes harmóniája, dialektikus egysége. A jezsuitáknak az apostoli munkák kiválasztásában és vállalásában a Konstitúciók VII. fejezetének kritériumait kell alkalmazniuk: ahol nagyobb a szükség, ahol nagyobb eredményt remélhetnek, ahol az egyetemesebb jót szolgálhatják. _Mindent Isten nagyobb dicsőségére!_ _Szabó Ferenc SJ_

Loyolai Szent Ignác - Loyolai ​Szent Ignác írásaiból
Loyolai ​Szent Ignác által 450 évvel ezelőtt alapított jezsuita rend - Jézus Társasága, latinul: Societas Jesu (=SJ) - az idén, 1990-ben Ignáci jubileumi évet kezd: ezzel egyrészt az említett évfordulóra emlékezik, tehát arra, hogy III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én jóváhagyta a Társaságot; másrészt Loyolai Szent Ignác születésének 500. évfordulójára készül, amely 1991-ben esedékes. P. Peter-Hans Kolvenbach, jelenlegi jezsuita generális tehát e két évfordulóra hirdette meg az Ignáci Évet, amely 1990. szeptember 27-től 1991. július 31-ig tart. (Szent Ignác 1556. júl. 31-én halt meg).

Loyolai Szent Ignác - Lelkigyakorlatok
Egyes ​szerzők gyakran úgy mutatják be Szent Ignácot, mint a katonás önfegyelem, a vasakaratú aszkézis hősét, aki a cselekvés és a szervezés példája: megalapított a jezsuita rendet, a minden szolgálatra kész katonacsapatot és azt a pápa rendelkezésére bocsátotta... Ez a kép átment a köztudatba, Ez a legkevesebb, amit mondhatunk, mert egyoldalúsága miatt annyira torzít, hogy hamisnak is bélyegezhető. Pár évtizede szakemberek megmutatták, hogy Loyolai Szent Ignác mindenek előtt misztikus volt. Erről tanúskodnak különböző feljegyzései (lelki naplója), visszaemlékezései, levelei, de mindenek előtt Lelkigyakorlatai és konstitúciói. (Részlet a könyvből)

Loyolai Szent Ignác - Loyolai ​Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve
Szent ​Ignác lelkigyakorlatos könyve a harmincnapos lelkigyakorlat végzéséhez nyújt útmutatást a lelkigyakorlat-kísérő és a lelkigyakorlatozó számára.

Loyolai Szent Ignác - A ​zarándok
Loyolai ​Szent Ignác - rendtársainak ismételt unszolására - három évvel a halála előtt, már súlyosan betegen, elmesélte fiatal korának, hivatáskeresésének történetét. Goncalves de Câmara - akit erre Ignác kiválasztott - így emlékszik vissza az eseményre: "Szeptemberben (...) magához hívatott atyánk, és mesélni kezdte egész életét, beleértve fiatalkori kalandjait is, méghozzá mindezt tisztán, világosan és egész részletesen" A krónikás hozzáteszi: minden igyekezetével törekedett arra, hogy a mondottakat pontosan adja vissza: "Igyekszem, hogy csak olyan szavakat írjak le, amelyeket atyánktól hallottam." Így keletkezett ez a páratlan mű, amelyből nemcsak egy szent útkeresését, hanem az egyik legismertebb szerzetesrend keletkezését is megismerhetjük.

Loyolai Szent Ignác - A ​zarándok / Napló
Loyolai ​Szent Ignác két művét tartja kezében az olvasó. _A zarándok_ című önéletrajzi visszaemlékezésben Ignác férfias szemérmességgel beszél önmagáról, s arról, hogyan vezette Isten azon az úton, amely a Jézus Társasága alapításához vezetett. Felületesen olvasva a művet nem találunk benne mást, mint események láncolatát, néhány tipikus ignáci szófordulatot, melyet esetleg már ismerünk is. Ha azonban mellé helyezzük a _Napló_t, mely Ignác 1544-1545-ös lelki feljegyzéseit tartalmazza, megdöbbentő misztikus kép bontakozik ki a rendalapítóról. A zárkózott és visszafogott zarándok benső lelki élete elevenedik meg előttünk, aki naponta órákon át zokog, imádkozik és misézik, hogy rátaláljon Isten akaratára. A két mű - melyek közül a második egyáltalán nem publikációs szándékkal készült - nagyszerűen kiegészíti egymást. Reméljük, kötetünk segítséget nyújt mindazoknak, akik előbbre szeretnének haladni lelki útjukon, okosan használva minden természetes és kegyelmi eszközt Isten szolgálatára és dicsőségére, akaratának mind teljesebb megismerésére és betöltésére.

Kollekciók