Ajax-loader

Bárány Attila könyvei a rukkolán


Bárány Attila - Britek, ​angolszászok, vikingek
A ​fiatal magyar történészgeneráció egyik legígéretesebb tagjának összefoglaló műve a Brit szigetek és Skandinávia koraközépkori történetéről. Politika- és gazdaságtörténet, kultúrhistória és eszmetörténet csakúgy helyet kap a kötetben, mint a legújabb régészeti és nyelvészeti kutatások ismertetése. Az olvasó tájékozódását a korabeli uralkodó dinasztiák leszármazási táblái, térképek és bőséges magyar, illetve nemzetközi szakirodalom segíti.

Bárány Attila - A ​normann hódítástól a Magna Cartáig
"Mindig ​azzal találja magát szembe a kutató, hogy a Plantagenetek kapcsán csupán a történeti legendáriumot hallhatja mindenfelől, a valós tények uralkodói politikájukat illetően elsikkadnak. E kötet ezen is szeretne változtatni a mai történetírói nézetek bemutatásával, hogy ne csak a viktoriánus történetírás hagyományos kliséi alapján nyerjünk képet a középkori Angliáról."

Bárány Attila - Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna - Angol-magyar ​kapcsolatok a középkorban 1-2.
A ​szerzők a honfoglalástól a középkor végéig kísérik a két nemzet államközi és kulturális kapcsolatainak történetét a teljesség igényével. Minden olyan történelmi, művészeti, gazdaságtörténeti tény helyet kap a kötet tanulmányaiban, amely az országok s a kultúrák összefüggéseit dokumentálja az adott időszakban.

Bárány Attila - A ​szulejmáni ajánlat
A ​kiváló magyar történész, középkorkutató a mohács előtti állítólagos török diplomácia ajánlatot elemzi, mely szerint a Szulejmán az Ausztria felé történő áthaladás ellenében megkímélte volna az országot, Hosszú idő óta megosztja a történésztársadalmat a Szulejmáni ajánlat hitelessége vagy hamissága feletti vita a szerző most nyugat-európai diplomáciai források áttekintésével próbál pontot tenni a disputa végére. A háború kirobbanását azonban 1521 tavaszán már semmi sem állíthatta meg, front nyílt Luxemburgban és Navarrában is. X. Leó pápa titkos szerződést kötött a császárral Franciaország ellen. Egyre inkább úgy látszott, a nyugati hatalmak legkisebb gondja is nagyobb, mint Nándorfehérvár ostroma. Láttuk, a kardinális kérdés itt, s talán az egész török ajánlat lebegtetésének mozgatórugója nem más, mint a pápai legátusnál lévő pénzes ládika.

Bárány Attila - London, ​Anglia
Ebben ​a színes, rendkívül informatív, mégis kevés helyet foglaló zsebkönyvből minden lényeges információt megtalál az, aki Angliát, illetve Londont választja úti céljául. A kötetben található térképek és részletes leírások segítségével előre megtervezhető a kirándulás, a múzeumok meglátogatása, illetve egyéb helyi nevezetességek - amelyekről színes fotók tájékoztatnak - megtekintése. A zsebkönyv a kisszótár mellett gyakorlati tudnivalókkal is szolgál. Az angolok a világ legsegítőkészebb és szolgálatkészebb népe, ha valahol útbaigazítást kérünk, vagy érdeklődünk, hogyan vegyünk metrójegyet s hogy használjuk, rendkívül kellemes meglepetésben lesz részünk.

Angi János - Bárány Attila - Barta János - Orosz István - Papp Imre - Pósán László - Európa ​az érett és a kései középkorban
Az ​egymást gyorsan követő két kiadást megért Európa a korai középkorban folytatását veheti kézbe az érdeklődő. Az érett és késő-középkort áttekintő kötet célja azonos az előzőével. Elsősorban a felsőoktatásban történelmet tanuló hallgatók számára kíván segítséget nyújtani a felkészülésben, ugyanakkor szeretné kielégíteni a történelem, azon belül is az oly romantikusnak tűnő,de a modern ember számára sok vonatkozásban nehezen érthető középkort kedvelő olvasók igényeit is. Az előző kötettel megegyező magas színvonalat, szakmai felfogást, a történetírói módszert a közel azonos szerzőgárda biztosítja. A jelenlegi kötet mégis gazdagabb, mint az előző korszak összefoglalása. Az egyes népek és országok történetén túl külön fejezeteket szentel a kor társadalmi, gazdasági, népesedési viszonyainak, a hűbériség és a rendiség értelmezésének, az egyház és a vallás szerepének, valamint a mindennapokat meghatározó olyan sajátosságoknak, mint az életmód, a társadalmi normák, a hiedelmek és a középkori világkép. A politikai események hátterében így fény derülhet azok okaira, objektív és szubjektív mozgatóira is.

Bárány Attila - Török Orsolya - Csak ​egy ugrás London!
Hirtelen ​jött szabad hétvége? Sürgős üzleti tárgyalás? Jó kis koncert vagy izgalmas mérkőzés? Néhány napos rácsodálkozás európai nagyvárosaink vonzó és látnivalókban bővelkedő forgatagára? Napjainkban már nincs akadálya, hogy olcsón és órákon belül odarepüljünk álmaink városába. Útikalauzunk a jegyrendeléstől a megérkezésig, a közlekedéstől a szállásfoglalásig számos gyakorlati tanáccsal látja el az olvasót. Amiért utazni érdemes: látnivalók, séták, múzeumok javasolt időtartammal, kirándulások, gasztro-túrák, éttermek, szórakozás, helyi szokások, éves programok, vásárlási tanácsok, irányárak, bevált tippek, címek, telefonszámok, honlapok, könnyű tájékozódás, térképek

Angi János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László - Európa ​a korai középkorban
Egyedülálló ​vállalkozás eredményét tartja kezében a tisztelt olvasó: 1936 óta, Váczy Péter nevezetes Középkor története óta senki nem írt Magyarországon hasonló összefoglaló munkát Európa történetének talán legnehezebben kutatható periódusáról. Egy másik tekintetben is igazi unikum e kötet. Nem a hagyományosan az 5. század közepén meghúzott határtól tárgyalja a középkor eseményeit, hanem a kései császárkorhoz visszanyúlva mutatja be azon gazdasági, társadalmi és politikai tényezőket, amelyek az antikvitásból a feudalizmusba vezették át kontinensünk nyugati felét. Bemutatja a germán népeken kívül a népvándorlás más szereplőit, Európa keleti felére kitekintve Bizáncot, valamint a korai szláv államalakulatok létrejöttét is. A könyvet a kora középkori kultúra áttekintése zárja.

Kollekciók