Ajax-loader

Füle Lajos könyvei a rukkolán


Füle Lajos - Hoztál-e ​napsugárt?
Füle ​Lajos tiszta forrás mellé ültet, abból kínál, amit ott merít. S közben szól az életről, emberről, természetről, Istenről, bűnről és irgalomról, kétségről és hitről. Mindezt egyszerűen, szépen teszi. Végigvezet minket lelke gazdag világában, felmutatja örök kincseit, s közben azon kapjuk magunkat, ez mind-mind nekünk is kell. Csendre inti a hangosokat, visszafogottságra készteti a vehemenseket, alázatra a gőgösöket, irgalmasságra az erőszakosokat.

Füle Lajos - Ének ​a cseresznyefáról
Füle ​Lajos a protestáns szépirodalom egyik legkedveltebb költője, verseivel rendszeresen találkozhatunk keresztyén újságokban, folyóiratokban is. Ez a könyv a szerző harmadik verseskötete, mely eddigi életművének legnagyobb válogatását tartalmazza. Több mint ötszáz költemény az elmúlt 50 év terméséből, 9 ciklusban. A borítótervet Votin Dóra festőművész készítette.

Füle Lajos - A ​hamu tanítása
Füle ​Lajos (Cegléd, 1925. április 16.) Kispest-Rózsa téri presbiter, missziói gondnok, "civilben" Ybl-díjas mérnök, versei nemcsak a Reformátusok Lapja, hanem számos külföldi, magyarnyelvű folyóirat révén széleskörben ismerősek. Most, amikor a versek színe-java kötetbe gyűjtve megjelent, jó felfigyelnünk e szelíd és halkszavú, ugyanakkor "nem bizonytalan zengésű" költészetre. Feltűnt, hogy Füle Lajos - aki nemcsak jambikus négysorosaival, hanem természetszeretetével is emlékeztet Áprily Lajosra, és aki verseskönyvét saját művészi virágképeivel díszítette -, milyen sokszor írt verset a napraforgóról. Ezért az ő keresztyén személyiségét és verseskönyvét Angelus Silesius párversével tudom legtalálóbban jellemezni: "Csodálod, hogy világ látványa sohase von? Nekem Napomra kell szüntelen forganom." (Az Árkangyali Vándor, II:231) A kötethez Bolyki János professzor írt meleghangú előszót. _Szénási Sándor_

Füle Lajos - Napi ​csendességek 365 napon
Egy ​kis könyv, hatalmas tartalommal minden napra! A hívő embernek köztudottan napi kapcsolatot kell fenntartania Istennel. Ezt tanácsolja nekünk a Biblia. Nagy segítséget nyújtanak az Úrral való napi imakapcsolatunkban az áhítatos könyvek. Az Éjféli Kiáltás Misszió most egy ilyen különleges kiadványt szeretne az Olvasók kezébe adni. Füle Lajos négysoros verseit hozzájuk illő képekkel és bibliai idézetekkel kötöttük gyönyörű csokorba, amely erősítést jelenthet minden igaz keresztyén napi csendességének perceiben.

Füle Lajos - Futás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füle Lajos - Ünnepeink ​versekben
Egyházi ​és egyéni életünkben - mennyei Atyánkat áldva, Megváltó Urunkat követve a keskeny úton - meg-megállunk ezeknél az ünnepeknél, szent ámulással. A kegyelemre szorulók ünnepei ezek, s mindazoké, akiket az ÚR Igéje által megszólít és ünnepelni hív. Ezeket az ünnepeken az igehirdetéseket verses, énekes bizonyságtételek egészítik ki, sok fiatalnak és idősebbnek adva lehetőséget szolgálatra. 2004-ben 60 éve annak, hogy Jézushoz szegődhettem. E hat évtized alatt sok ünnepi vers született az Ő dicsőítésére. Most szeretnék ezekből - mintegy örökségül - átnyújtani egy csokrot ünnepi alkalmakat szervező testvéreimnek, szolgatársaimnak, hogy - velem együtt - így is dicsőíthessék az Urat, Aki szeretett minket és Önagát adta értünk. (A szerző)

Füle Lajos - Szent ​ámulással
200 ​rövidke vers olvasható itt. Négysorosok. 200 rácsodálkozás ISTENRE, FIÁRA, emberre, világra, bűnre, kegyelemre, természetre, családra és még annyi másra. Sokdolgú, mindig siető embereknek való ez a kis kötet, akiknek már csak egy-egy négysoros átfutására akad - ha akad - idejük. De néhány sorból is kihallható JÉZUS KRISZTUS hívó szava, az evangélium. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben - JÉZUS KRISZTUS tanítványaként - sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei is vallomások, bizonyságtételek. 1952-től feleségével, majd gyermekeivel a Kispest-Rózsatéri Gyülekezetbe járt, ahol évtizedeken át missziói gondnokként is szolgált. 1994-ben Nyugdíjasokként Vásárosnaményba költöztek. Most - felesége 1996-ban bekövetkezett halála óta - özvegyen él ott.

Kollekciók