Ajax-loader

Paramhans Swami Maheshwarananda könyvei a rukkolán


Paramhans Swami Maheshwarananda - Válogatott ​gyöngyszemek
A ​szerző, a Jóga a Mindennapi Életben rendszerének megalkotója. Átfogó, tudományos igényességgel felépített rendszer, a jóga klasszikus, őse hagyományin alapul, messzemenően figyelembe véve a modern civilizációs körülmények között élő ember igényeit. Bárki által gyakorolható, kortól, társadalmi, nemzeti vagy vallási hovatartozástól függetlenül. A Jóga a Mindennapi Életben holisztikus rendszere arra tanít, hogy hogyan érjük el és őrizzük meg egészségünket, fizikai, szellemi, lelki és társadalmi téren egyaránt, és ezáltal harmóniában éljünk önmagunkkal, a természettel s környezetünkkel. A Jóga a Mindennapi Életben gyakorlása önmagunk és mások mélyebb megértéséhez vezet, elmélyíti szeretetünket minden élőlény iránt, s hozzásegít az emberi élet kiteljesíéséhez, küldetésének megvalósításához.

Paramhans Swami Maheshwarananda - Jóga ​gyerekekkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paramhans Swami Maheshwarananda - Kundalini ​és Csakrák
A ​világszerte ismert jógamester számos nyelven megjelent, híres művének magyar kiadását tartja kezében az Olvasó. A könyv nemcsak a belső erőközpontok, a csakrák pontos, tapasztalati úton nyert, valósághű ismertetését tartalmazza, hanem rávezet a kundalini energia felébresztésének, ezáltal az emberi tudat felemelkedésének és az "isteni tudat" elérésének útjára. Olyan rendkívüli útmutató, amelyben egy megvilágosodott, spirituális mester élő tanítását ismerhetjük meg az önmegvalósításról. A könyv a szerző e tárgyban tartott előadás-sorozatának szerkesztett változata. A mű sok félreértést eloszlat a kundalini jógáról és a csakrák tudományáról. Megtudhatjuk belőle, hogyan ébreszthetjük fel a mindannyiunkban meglévő rejtett erőket és képességeket, amelyekkel legyőzhetjük az önmegvalósítás útjában álló - leküzdhetetlennek tűnő - akadályokat. A könyv indiai stílusú színes illusztrációkat is tartalmaz.

Paramhans Swami Maheshwarananda - Patañjali ​jógaszútrái
Patanjali ​Rsi i.e. 200 évvel korszakalkotó módon összegezte az addig csak szájhagyomány útján terjedő ősi, isteni eredetű tanítást, a Jóga Tudományát. E kiváló Tudomány elméletének és gyakorlatának legfontosabb elemeit jól érthető, világosan követhető rendszerbe és írásba foglalta, hogy az méltóképpen fennmaradhasson, és hűen szolgálhassa célját, a szenvedő, tévelygő emberiség felemelését az őt megillető magasságba, tulajdonképpen vissza az eredetéhez - az Istennel való egységhez. Az ún. szútrákkal vezérfonalat ad az érdeklődő kezébe, hogy lépésről-lépésre vezetve őt, megmutassa az emberi élet céljához, az Önmegvalósításhoz, a Megvilágosodáshoz - Samádhihoz vezető ösvényt. Szerinte az elme megfegyelmezése által lehetséges ide eljutni, mert ennek nyugtalansága, tisztátalansága minden bonyodalmak és szenvedés forrása az emberi életben. A Jógaszútrák első részében, melyet most kezében tart az Olvasó, az akár számunkra is elérhető célt mutatja be, hogy kedvünk legyen e rögös, de annál magasztosabb célhoz vezető útnak nekiindulni. A többi (összesen négy) részben következik majd az út különböző aspektusainak ismertetése. A legmagasabb szellemi szférákba emelő, különlegesen nehéz rögös spirituális utat csak egy szakavatott élő Tanító, Guru segítségével, kizárólag valódi tapasztalatokon nyugvó, gyakorlati útmutatással képes a hétköznapi ember végigjárni. Ebben nyújt segítséget nekünk e kézben tartott mű azáltal, hogy a Jógaszútrák kommentátoraként Paramhans Swami Maheswarananada, korunk egyik élő Önmegvalósított szentje, mindennapjainkban alkalmazható valóságos gyakorlati nyelvre fordítja le nekünk ezen ősi művet. Emberközelbe hozza, s az ősi Indiában megszületett irányadó elvek alapján, a mai tudományos szemlélet elvárásainak is megfelelő módon tárja elénk saját tapasztalatait, valamint a gyakorlati életből vett magyarázatait, példái segítségével, a spirituális úton való haladás lépéseit, az úton felmerülő akadályokat, azok elhárításának konkrét lehetőségeit, technikáit. Megmutatja, hogyan tudjuk - akár mi, hétköznapi emberek - elérni még ezen életünkben a hőn áhított boldogságot, lelki békét, szeretet, önmegismerést, önuralmat, tudást, harmóniát; megismerni a legmagasabb rendű Valóságot - Istent - féktelenül felgyorsult, elidegenedő világunk és az egyre nagyobb szenvedést jelentő földhözragadtság közepette.

Paramhans Swami Maheshwarananda - Jóga ​a mindennapi életben rendszer
Minden ​ember arra vágyik, hogy harmóniában éljen önmagával és a környezetével. Napjainkban ugyanakkor az élet számos területén egyre nagyobb elvárásoknak kell megfelelnünk, testi és lelki értelemben egyaránt. Ennek következtében egyre több em­bert kínoznak testi és lelki feszültségek, például stressz, idegesség, alvászavar, egyre többen szenvednek az egyoldalú fizikai megterhelés és a mozgáshiány következmé­nyeitől. Így aztán a mai korban különösen nagy jelentősége van azoknak a módszerek­nek és technikáknak, amelyekkel tartósan jó egészségi állapotra és testi, szellemi, lel­ki harmóniára tehetünk szert. A„Jóga a mindennapi életben" rendszer ahhoz ad átfogó módszert, hogy önmagunkon segítsünk. A nyugati országokban végzett sokéves munkám során megismertem a modern civilizáció emberének életstílusát, testi és lelki problémáit. Tapasztalataimra, illetve felismeréseimre támaszkodva kifejlesztettem a„Jóga a mindennapi életben" rend­szert. Ez egy egymásra épülő szintekből álló, szisztematikus módszer, amely magában foglalja az élet minden területét és amely értéket közvetít minden életkorban. Kortól és testi adottságoktól függetlenül mindenki előtt megnyitja a klasszikus jóga útját. A rendszer kidolgozásakor figyelembe vettem a mai civilizáció adottságait, és korunk emberének szükségleteihez igazítottam az ősrégi tanítást - anélkül, hogy annak ere­detisége és hatása csorbát szenvedett volna.

Paramhans Swami Maheshwarananda - Az ​emberben rejlő erők
Paramhans ​Swami Maheshwarananda, a világszerte elismert és elterjedt "Jóga a mindennapi életben" rendszer megalapítójának e műve mélyreható betekintést nyújt a bennünk rejlő energiaközpontok működésébe és átfogó képet ad a sorsunkat formáló erők természetéről. Rámutat, hogy ezek nem kívül keresendők, hanem magunkban fedezhetjük fel őket. A könyv nemcsak elméleti tudásban részesít bennünket, hanem ami ennél sokkal fontosabb, hozzásegít az Isteni Igazság felismeréséhez. Az útmutatásokat követő aspiráns számára feltárul a halál és újraszületés körforgásából kivezető út - a felszabadulás útja. A szerző lépésről lépésre vezet bennünket a saját Önvalónkhoz vezető úton. Mélységében tárja fel a nyolc fő csakra jellegzetességeit, rendeltetését és kezünkbe adja az eszközöket, amelyekre szükségünk van legfontosabb célunk megvalósításához - az igaz önmagunkká váláshoz.

Kollekciók