Ajax-loader

John Hillaby könyvei a rukkolán


John Hillaby - Gyalogszerrel ​Európában
John ​Hillabyt leginkább "hivatásos gyalogló"-nak nevezhetjük, bár természetesen nem ez a foglalkozása, hanem újságíró - író. 1970 nyarán - több hasonló vállalkozás után - két hónap alatt az Északi-tengertől a Földközi-tengerig gyalogolt, közel 2000 kilométert megtéve. Útja során Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban, Nyugat-Németországban, Svájcban és Franciaországban fordult meg. Szerzőna szó betű szerinti értelmében globe-trotter, vagyis világjáró, világcsavargó. Éles megfigyelő, humánus ember, tájékozott és kíváncsi: fogékony a világ szépségeire, s rokonszenves szerénységgel és élvezetes formában tájékoztat mindarról amit ő tud. Új módon láttatja a tájat és a benne élő embereket, mesél a történelemről s a természettudós jártasságával és lelkes természetszeretetével a növényekről és az állatokról. Pompás, fanyar, csípős humorral ír, s emellett érezzük, hogy egy sokat tapasztalt ember bölcsessége szólal meg, akár belga katonazenészekről, akár német konzervgyárosokról ír. Könyvéből megtudjuk, hogy mit esznek és isznak a különböző népek egyszerű gyermekei, hogy Prokofjev dallamaira esik a legkellemesebb gyaloglás, hogy hogyan kell öltözni a gyaloglónak jégesőben, hóban, kánikulában stb. Utazása során számom ismeretséget köt: határőrökkel és katonákkal, tanítónőkkel és favágókkal, országutat rovó hippikkel és készséges teherautósofőrökkel, akik bolondnak tartják, mikor elutasítja a felkínált fuvart. Ezerszínű kaleidoszkóp ez a könyv, mindig új és új képeket villant fel és füzérükből végül országok, embertípusok hiteles rajza alakul ki.

John Hillaby - Gyalogszerrel ​Nagy-Britanniában
Rendkívül ​élvezetes, helyenként izgalmas, többféleképpen is tanulságos olvasmány ez a könyv. A szerző mintegy két hónap alatt végig gyalogolta a brit szigetet, délnyugati sarkától az északkeleti szirtfokig. Útja az ország nyugati részén, jobbára lápos, hegyes, erdős vidéken át vezetett, a nagyobb városokat elkerülte. ez a vállalkozást egy okos, szerény és igen rokonszenves, jó humorú ember hajtotta végre, mégpedig nem teljesítményhajhászatból, hanem olyan tanulságokat kutatva, amelyekért csakugyan érdemes akár végig gyalogolni is Nagy-Britanniát, és könyvet írni róla. Hillaby több hasonló, nagy külföldi túrája utána a saját országát akarata közelebbről megnézni, rejtett szépségeit megismerni. Az utazásnak csak ez a módja tárja föl - szerinte -, testközelben és kellő részletességgel, egy-egy táj geológiai, botanikai, történeti karakteré, lakóinak életét, környezetét, szokásait, tájszólását, sőt múltját. Ritka adottság, hogy valaki őstörténész és botanikus legyen egy személyben, s ráadásul hivatásos és kitűnő újságíró is, világlapok szakírója. Hillaby észrevétlenül hatalmas kultúrtörténeti anyagot is beledolgozott könyvébe, amely tele van frappáns idézetekkel, egy-egy helyszínhez kapcsolódó történeti-irodalmi epizóddal és anekdotával. Útközben sokféle emberrel találkozott Hillaby. A különféle alkalmi útitársak, erdőkerülők, farmerek, rendőrök, fogadósok, szállodai portások meghökkenten szemlélik a hátiszákjával elszántan gyalogló, sokszor bőrig ázott embert, aki nem hajlandó közlekedési eszközt igénybe venni. Hillaby írását angolos humor, közvetlen hangvétel és tárgyilagos leírás jellemzi.

John Hillaby - Journey Through Britain
An account of an eleven hundred mile walk from Land's End to John O'Groats by one of the world's greatest walkers.

John Hillaby - Gyalogszerrel ​a Rudolf-tóhoz
Megunván ​a civilizált városi élet bezártságát a szürkeségét, a John Hillaby, a híres utazó természettudósé a "világ legnagyobb gyaloglója" három hónapos szafárira indul a Kenya északi határvidékén fekvő Rudolf- (Jade-) tóhoz. Öt bennszülöttel, hat teherhordó tevével, tornacipőben tette meg az utat Wambától a Rudolf-tóig és vissza. A kenyai északi határvidék sivataga apokaliptikus táj: meddő föld, csupa mocsár meg kialudt tűzhányó. A valaha burjánzó életet már rég kiégette a nap. A föld egyik legforróbb, legszárazabb terepe ez, a hírhedt Szahel-övezet egy része. Amikor a szél felkavarja a forró homokot, mindent elpusztít a homokvihar. Ebben a környezetben, gejzírek és lávaföldek között fekszik a Rudolf-tó, s itt élnek azok a pár száz tagot számláló és egymással élethalálharcot vívó, kihalófélben levő törzsek, akikről a szerző megrázó képet fest. Hillaby jól felkészült erre az utazásra, elolvasott a környék felfedezéséről szóló minden beszámolót. Könyvében sokat hivatkozik a tó és néhány környékbeli földrajzi hely első felfedezőjére, gróf Teleki Sámuelre. Részletesen szól a tó névadójának, a tragikus sorsó Rudolf trónörökösnek ismert históriájáról is (meyerlingi tragédia)

Kollekciók