Ajax-loader

Dohány Zoltán könyvei a rukkolán


Falus György - Dohány Zoltán - A ​megbízott
1943. ​augusztus 18-án egy Moszkva melletti repülőtérről fényjelzés nélküli Douglas típusú repülőgép szállt fel, és a fülsiketítő tűzpárbajban tomboló frontok felett, felhőktől takarva haladt Magyarország felé. A titokzatos gép hét utast szállított, valamennyien felderítők, kipróbált internacionalista harcosok voltak. Parancsnokuk: Pataki Ferenc 28 év után, a gép fedélzetén készült visszatérni szülőhazájába. Hajnalban ejtőernyővel értek földet. Kövesliget község mellett, a Mencsuk hegyen. Messze a frontvonalaktól, az ellenség hátában kezdték el megbízatásuk telejsítését. Feladatuk nehéz volt. Mégis, Pataki Ferenc és kicsi, de bátor csapata számtalan olyan nyílt és titkos akciót hajtott végre, amely akadályozta és zavart keltett a hitleri és a vele szövetséges hadseregek életében. 215 napon át telesítették küldetésüket. A csendőrség, a politikai rendőrség, a VKF-2 és a Gestapo minden elkövetett elfogásuk érdekében. Pataki mellől hősi halált haltak társai, de helyükre önkéntesek álltak. Pataki Ferencet is elfogták és kivégzik. Különös könyv. Megdöbbentő és realista, valóságos történelmi adatokra épül.

Falus György - Dohány Zoltán - A ​Vipera-akció
- ​Vigyázz magadra! - búcsúzott Pecci, és elindult a gépkocsi felé. Ebben a pillanatban Gonzáles felemelte a pisztolyát. A semmit sem sejtő Pecci fejét célozta meg, és nyomban meghúzta a ravaszt. Halk pukkanás hallatszott, Pecci megállt, majd hangtalanul összerogyott. Gonzáles néhány pillanatig mozdulatlanul figyelt. Miután semmi zajt nem észlelt, odament földön fekvő áldozatához. A látványtól kissé megrázkódott, mert hátul a koponya teljesen szétnyílt. Tudta, hogy a halál azonnal beállt. Ettől kezdve rendkívüli gyorsasággal, begyakorolt mozdulatokkal cselekedett.

Falus György - Dohány Zoltán - A ​mig-66 ügynöke
A ​regény cselekménye valós eseményre épül. de szereplői a Képzelet szülöttei. Írásunk megkísérli bemutatni. hogy hazánk ellen ellenséges tevékenységet folytató szervek milyen jól kitervelt. körmönfont módszereket alkalmaznak aknamunkájuk sikerre vitele érdekében, Ártatlannak tűnő cselekményeken keresztül teremtenek olyan helyzetet főhősünknek. amelyből a haza iránti szeretete és saját emberi becsülete menti ki. A regény mondanivalóját tanulságul szánjuk elsősorban azoknak a fiataloknak, akik esküjükhöz híven, férfias helytállással teljesítik kötelességüket hazánk határain.

Kollekciók