Ajax-loader

Nyikolaj Leszkov könyvei a rukkolán


Nyikolaj Leszkov - Kisvárosi ​Lady Macbeth
A ​klasszikus hírű és szépségű kisregény balladai tömörséggel mondja el egy fiatal orosz kereskedőasszony szenvedélyes és kegyetlen szerelmének történetét.

Nyikolaj Leszkov - Kisregények ​és elbeszélések I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyikolaj Leszkov - Az ​elvarázsolt zarándok
A ​Ladoga-tavon haladtunk Konyevec-szigettől Valaam felé, és útközben hajónk kényszerűségből betért Korela kikötőjébe. Itt kíváncsiságból jó néhányan partra szálltunk, és fürge finna lovakkal behajtottunk a kietlen városkába. Azután a kapitány felkészült az út folytatására, és megint elindultunk. Korela meglátogatása után igen természetes volt, hogy a beszéd erről a szegény, ámbár rendkívül régi orosz településről folyt, melynél szomorúbb helyet aligha lehet elképzelni. A hajón mindenki osztozott ebben a véleményben, és az egyik utas, aki hajlott a filozófiai általánosításokra és a politikai élcelődésre, megjegyezte, hogy sehogyan sem tudja megérteni, miért szokás a Pétervárott kellemetlen embereket többé-kevésbé messzi tájakra küldeni, ami természetesen a szállítás révén komoly veszteséget okoz az államkincstárnak, mikor itt, a főváros közelében, a Ladoga-tó partján ilyen pompás hely akad, mint Korela, ahol minden szabadszelleműségnek és szabadgondolkozásnak szét kell zúzódnia a lakosság közönyén és a nyomasztó, fukar természet szörnyű sivárságán.

Nyikolaj Leszkov - A ​lepecsételt angyal
Gorkij ​kitűnő írónak és az orosz élet avatott ismerőjének nevezte Leszkovot, Tolsztoj pedig esténként családja körében az ő elbeszéléseit olvasta fel, s gyakran alig tudta befejezni a felolvasását, annyira fojtogatták a könnyek. Racionális korunkban nehéz könnyet csalni az olvasó szemébe, de azért senki sem fogja közömbösen olvasni a kötet írásait, melyekben, mint egy-egy kaleidoszkópban, végzetes szerelem, gyilkosságok, papok és zarándokok, óhitű kőművesek, csodák és csodabogarak, pétervári dámák és kerítőnők, arisztokraták és jobbágyok története, vagyis az egész XIX. századi Oroszország élete kavarog lebilincselően érdekes formában megírva.

Nyikolaj Leszkov - A ​bolha
A ​"címszereplő" nem akármi, hanem egy acélból kovácsolt csöppnyi dísztárgy, igaz ugyan, hogy csípni nem képes, de eltáncolja a francia négyes összes figuráját. A bolhácskát angol mesterek készítették az orosz cárnak, hogy elkápráztassák őfelségét mesterségbeli tudásukkal. A Don melletti Tulában ügyes kezű mesterek élnek, hozzájuk küldi a cár hűséges kozákját, hogy találjanak ki valami furfangosságot, amivel lepipálják az angolokat. Nagy titokban, csukott ajtók, behúzott zsaluk mögött három nap és három éjjel kovácsoltak a mesterek, s lássatok csudát - megpatkolták a bolhát! Leszkov, a múlt század orosz irodalmának jeles elbeszélője, történetében a híres és furfangos tulai mesterek dícséretét zengi, s a doni kozák és a tulai kancsal balog alakjában emlékezetes és mulatságos hősöket teremt. A kötetet eredeti szovjet illusztrációk, Georgij Jugyin rajzai díszítik.

Kollekciók