Ajax-loader

Jakucs Erzsébet könyvei a rukkolán


Jakucs Erzsébet - Gyüttment ​élet az Őrségben
Aki ​csak egyszer kószált az Őrség csodálatos dombjain, völgyeiben és rétjein, azt egészen biztosan megcsapta a szépség és a szabadság mámorító levegője, s örökre rabul ejtette ez az ősi, emberléptékű táj. Jakucs Erzsébet könyve nem csak magáról az Őrségről szól, de mégis minden ízében őrségi. Soraiból érezhető, a szerző imádja ezt a vidéket, becsüli az itteni embereket, és a mindennapokban éli azt az életformát, amit a hagyományok és a természet közelsége határoz meg. Az olvasó a leheletfinom, érzékletes leírások révén színes körképet kap az Őrségről. Jól megírt fejezetek szólnak az erdőről, növényekről, állatokról, konyhakertről, emberi kapcsolatokról, hangulatokról és érzésekről, itt-ott bölcs tanácsokkal fűszerezve. Mindemellett megismerheti a megtermelt zöldségek, gyümölcsök, fűszerek felhasználásának és elkészítésének megannyi variációját. Megtudhatja hogyan újul meg egy igazi, hagyományos őrségi ház, hasznosítható gondolatokat szerezhet a városból a falura költöző gyüttment is, de nem maradnak ki a térség kulturális csemegéi sem.

Bóka Károly - Jakucs Erzsébet - Kristóf Zoltán - Növényszervezettani ​gyakorlatok I.
Az ​ELTE Növényszervezettani Tanszék oktatói régi adósságukat törlesztik e kötet megjelentetésével. A tudományszak egyik hazai alapművének számító (és ugyancsak széles összefogással készült) Sárkány Sándor - Szalai István: Növényszervezettani gyakorlatok 3. kiadása 1966-ban jelent meg, ezt követően további kiadása nyomdatechnikai okokból nem volt lehetséges. A hiány pótlására Bóka Károly és Jakucs Erzsébet 1993-ban közreadta Növényszervezettani gyakorlatok II. címen a virágtalan növények, gombák és virágos növények testszerveződését és egyedfejlődését, valamint a zárvatermők külső morfológiáját bemutató kötetét. Ezt követi most a növényi sejtek, szövetek, szervek felépítésének tárgyalása, valamint az ezt megalapozó mikroszkópos és mikrotechnikai módszertani fejezet. E két kötet tematikája együttesen átfogja a tanszék által két félévben, heti három órában tartott növényszervezettani gyakorlatok programját, amit az oktatói kollektíva (részben a hagyományok, részben az újabb adottságok figyelembevételével) az 1990-es évek során fokozatosan alakított ki. Abban a meggyőződésben ajánljuk ezt a két (majdan egyesítendő) kötetet az érdeklődők (és érdekeltek) figyelmébe, hogy a gyakorlati képzés minden időben nélkülözhetetlen alapját jelenti a természettudományok művelésére való felkészítésnek.

Jakucs Erzsébet - A ​mikológia alapjai
Ez ​a könyv az első magyar nyelven megjelenő általános mikológiai tankönyv, amely abból a célból íródott, hogy a mikológia egyetemi oktatását szolgálja és egyben lehetőséget teremtsen a magyarul olvasó érdeklődőknek e tudományág alapjaival való megismerkedésre. Mikológiát önálló, kötelező tárgyként a hazai felsőoktatási intézmények közül ma egyedül az Eötvös Loránd Tudományegyetemen oktatnak. Ennek bevezetésére a biológusok és biológiatanár-szakosok oktatásába azért volt szükség, mert a tudomány mai állása szerint tarthatatlan, hogy az élővilág egyik legnagyobb és legjelentősebb, különálló csoportját alkotó gombákat továbbra is a növényvilág részének tekintsük. Az eddig hagyományosan a növénytani tárgyakon és a mikrobiológián belül, széttagoltan tanított mikológiai ismeretek nem tükrözik e tudomány jelenlegi fejlődési szintjét és nem alkalmasak a hallgatók egységes mikológiai szemléletének kialakítására. A mikológiát mint alaptárgyat a felsőfokú biológiaoktatásban az állattani és növénytani alapozó tárgyak (szervezettan és rendszertan) mellett, azokkal párhuzamosan az első két évben célszerű a tanrendbe illeszteni. Ennek megfelelően elsősorban a szervezettani és a rendszertani alapismeretek, valamint a gombák természetben játszott szerepének és egyre növekvő jelentőségű gyakorlati alkalmazásának összefoglalása volt a célom. Célomnak tartottam továbbá a mikológiai szaknyelv elsajátításához szükséges legfontosabb kifejezések és a legfőbb taxonómiai elnevezések megismertetését is.

Kollekciók