Ajax-loader

Kolta Magdolna könyvei a rukkolán


Kincses Károly - Kolta Magdolna - Capa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Plank Ibolya - Kolta Magdolna - Vannai Nándor - Divald ​Károly fényképész és vegyész üvegműcsarnokából Eperjesen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kincses Károly - Kolta Magdolna - Minden ​magyar fotóriporterek atyja: Balogh Rudolf
Aranykoszorús ​fényképészmester, fotóművész, a magyaros stílus néven ismert fotográfiai irányzat egyik megteremtője és legjelesebb képviselője. Fotóriporterként a magyar riportfotográfia egyik legnagyobb hatású művelője volt, fotóművészként úttörő, formateremtő egyéniség. A fotós közélet egyik irányítójává is lett, s jelentős része volt a magyar nyelvű fényképészeti szaksajtó történetében is. A részletes pályakép és lehető teljességre törekvő bibliográfia mellett a Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött hagyaték több, mint 100 képe érzékelteti sokoldalú életművét.

Kolta Magdolna - Képmutogatók
Mai ​képfogyasztó világunk polgáraként alig elképzelhető, micsoda varázsa volt a képnek egy-két évszázaddal ezelőtt. A fotográfia feltalálása nemcsak fizikai, kémiai felfedezések, de hosszú kultúrtörténeti "tanulási" folyamat végeredménye is, amelynek során az emberi szem megtanult látni, elfogadta és igényelte a háromdimenziós valóság kétdimenziós megörökítését. E kultúrtörténeti folyamatban egyaránt szerepet játszottak a tudomány képviselői (az optika, a vizuális eszközök fejlődésével) és a populáris kultúra (vásári mutatványosok, vizuális játékok, szabadidős szórakozásformák). Mai képfogyasztó világunk polgáraként alig elképzelhető, micsoda varázsa volt a képnek egy-két évszázaddal ezelőtt. A képekkel, festményekkel kezdetben szinte kizárólag szakrális ábrázolásokként találkozó átlagember nagyon fogékony volt bármilyen kép iránt. A legkülönbözőbb alakokban megjelenő képmutogatók produkcióinak népszerűsége nem kisebb jelentőségű kulturális átalakulás bizonysága, mint az írás sokat emlegetett Gutenberg-féle forradalma. A monográfia egyaránt bemutatja az arcképábrázolások történetét, a térélmény, a mozgásimitációk megörökítésének kísérleteit, a laterna magica fejlődéstörténetét, s mindezen optikai eszközök magyarországi kultúrhistóriáját.

Kincses Károly - Kolta Magdolna - 97 ​év a XX. századból: Stefan Lorant
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolta Magdolna - Tőry Klára - A ​fotográfia története
A ​kötet megjelenésének, a fotótörténet megismerésének lehetősége különös hangsúlyt kaphat most, amikor az elektronika forradalmi változást hozott a képalkotásban, a klasszikus fotográfia sokak számára már valóban történelem. A fényképezéssel foglalkozók jelentős része talán soha nem járt fotólaborban. Ennél sokkal lényegesebb azonban a képi tartalom értelmezése, a vizuális nyelv ismerete. A hazai oktatás több évtizedes lemaradása korábban is hátrányosan érintette a fotográfíát, akkor, amikor a mozgókép felsófokú oktatása világszínvonalú lehetett. Erre az elmaradottságra érkezett meg korunk egyre bövüló képáradata. A viharos fejlődés miatt különösen fontos ez a kiadvány, mert nagy segítséget nyújthat azoknak az érdeklődöknek, akik alkotó módon, az egyéniségüknek megfelelő fotografálás irányába szeretnének haladni.

Kollekciók