Ajax-loader

Cholnoky László könyvei a rukkolán


Cholnoky László - Bertalan ​éjszakája
Az ​elismert tehetségű Cholnoky László, a Cholnoky fivérek legfiatalabbika, életvitelének köszönhetően örökös anyagi zavarokkal küszködő, züllött ember hírébe került, rossz értelemben vett bohém lett belőle, és nem tudott ellenállni az alkohol csábításának, így lehetett a részegesek testi-lelki világának dermesztő hitelességű ábrázolója. Írásait mindig is szívesen közölték, de sehol sem tudott meggyökerezni, egzisztenciátlan alak lett az újságok és folyóiratok peremvidékén. Nyomasztó novelláiban igen gyakori az öngyilkosság. A Prikk mennyei útja egy megállíthatatlan elmezavar krónikája, ahol végül is a tébolyodott hős felakasztja magát. A Bertalan éjszakájában, talán legkitűnőbb elbeszélésében, a reményét és élete értelmét vesztett Bertalan a Dunába öli magát, akárcsak néhány év múlva az író, hiszen szinte mindegyik művében ott kísért az élet értelem-vesztése és az öngyilkosság lehetősége. (Írásművek Kiadó, 2010)

Cholnoky László - Bertalan éjszakája / Prikk mennyei útja / Ritter von Toggenburg utolsó csalódása
A millennium megünneplésére új könyvsorozat lát napvilágot, Domokos Mátyás irodalomtörténész szerkesztésében. A Millenniumi könyvtár sorozat kötetei nem csak ízléses és igényes külsejükkel vonzzák az olvasó figyelmét, hanem tartalmukkal is. A sorozat első kötete Cholnoky László három kisregényét tartalmazza. Mindegyik történet az alkohol rabságába került emberek lelkiállapotát és élethelyzeteit ábrázolja nagyon hitelesen és meggyőzően, egyszersmind nagyon emberien is. (Cholnoky László életútja egyébként nagyon hasonló hőseiéhez. Ő is az alkohol rabjává vált, amelytől csak az öngyilkosság szabadította meg.) Nem ítéli el hőseit, hanem - és ezt nagyban segíti az egyes szám első személyű írásmód is - az ő szemszögükből, az ő szemükkel (és szavaikkal, gondolataikkal) láttatja állapotukat, hangulatváltozásaikat. Közelről mutatja be, hogy mennyire él bennük a vágy egy másik élet után, az erkölcsi normák hogyan hatnak rájuk, komoly elhatározásaikat és fogadkozásaikat hogyan próbálják megvalósítani, majd hogyan buknak bele. Érzékletesen mutatja be a részeg ember gondolkodásmódját, fásultságát, lelki restségét és tehetetlenségét. Különböző típusokon ábrázolja a lecsúszott és helyzetüket megváltoztatni képtelen embereket, akinek hiába adatik lehetőségük, mégsem sikerül kilábalniuk a nyomorúságból. A kötet címadó írása, a Bertalan éjszakája főhőse - akinek megismerjük életkörülményeit, múltját és lelkifurdalásait - hatalmas összeget nyer kártyán, de amikor megtudja a pénz eredetét (egyik sorstársa elkártyázta másnak a pénzét) vissza akarja adni, ámde ezzel elkésik. A kisregény azzal zárul, hogy a férfi öngyilkos lesz. Talán ismertebb mű a Prikk mennyei útja, amely hasonlóképp egy szerencsétlen ember - abban is hasonlítanak a főhősök, hogy korcsmai társaikkal csak alkonyat után szeretnek találkozni, a nappali fényben kerülik egymást az esti törzsvendégek - váratlan szerencséjét (két gazdag fiatalember megszánja, és pénzt hagy az alvó Prikk mellett) nem tudja kihasználni, mert részegen "megöli" magát, azaz kirakatbeli tükörképét. Erre azonban nem emlékszik vissza, s a bűntudat és önvád (hogy gyilkosságot követett el) miatt elzüllik, majd amikor rájön a tévedésére, akkor már késő, a szebb élet lehetősége itt is álom marad, és ő is öngyilkos lesz. A kötet utolsó darabja a Ritter von Toggenburg utolsó csalódása címet viseli, amelyben szintén fontos - mint a többi írásban is -, hogy különös logikával rengeteget beszélnek a szereplők, és legtöbbször önmagukkal. - Megrázó mű, főként azoknak ajánlható, akik közvetve vagy közvetlenül maguk is részei az alkoholbetegek nyomasztó világának.

Cholnoky László - Piroska ​- Hat regény
"Első ​regénye, a Piroska 1919-ben jelenik meg. Még tíz éve van hátra, ezalatt írja összes regényét: A Piroska után a Régi ismerőst, majd a Kísérteteket és végül a Tamást. Ezek nem hasonlítanak semmiféle más magyar regényhez, különös ötvözetei a szeszélyes emlékezésnek, az alkoholkábulatban gomolygó látomásoknak, a filozófiai töprengéseknek és vitáknak, a lélektani esszéknek. A kitűnően szerkesztett novellákkal szemben ezek a regényfélék csaknem formátlanok, de nagyon szép stílusúak, szemléletesek, összevisszaságukban is izgalmasan érdekesek, mert alakjaik igaz típusai az élet peremén, az önpusztítás kísértései közt élőknek. Egyetlen kivétel e formátlanság alól a legrövidebb, a Tamás, amely ugyanolyan remekül szerkesztett lélekábrázolás, mint amilyet novelláiból ismerünk". (Hegedüs Géza)

Cholnoky László - Piroska
"Első ​regénye, a Piroska 1919-ben jelenik meg. Még tíz éve van hátra, ezalatt írja összes regényét: A Piroska után a Régi ismerőst, majd a Kísérteteket és végül a Tamást. Ezek nem hasonlítanak semmiféle más magyar regényhez, különös ötvözetei a szeszélyes emlékezésnek, az alkoholkábulatban gomolygó látomásoknak, a filozófiai töprengéseknek és vitáknak, a lélektani esszéknek. A kitűnően szerkesztett novellákkal szemben ezek a regényfélék csaknem formátlanok, de nagyon szép stílusúak, szemléletesek, összevisszaságukban is izgalmasan érdekesek, mert alakjaik igaz típusai az élet peremén, az önpusztítás kísértései közt élőknek. Egyetlen kivétel e formátlanság alól a legrövidebb, a Tamás, amely ugyanolyan remekül szerkesztett lélekábrázolás, mint amilyet novelláiból ismerünk". (Hegedüs Géza)

Cholnoky László - Tamás
Egy ​vergődő lélek története.

Cholnoky László - Cholnoky ​László válogatott novellái
Ha ​a magyar irodalomban a szomorúság alkotóit vennénk számba, Krúdy emlékező melankóliáját, Vörösmarty vigadva búsulását, Ady fogcsikorgató bánatát, akkor Cholnoky Lászlót mint a be nem váltott remények felett bánkódó írót helyezhetnénk a sorba. A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára sorozat a diákoknak és az olvasóközönségnek nyújt hatékony segítséget neves magyar klasszikusok életművének megismeréséhez. A kötetek a fontos és jellemző művek mellett egy-egy rövid esszében mutatják be az alkotók életét és munkásságát.

Cholnoky László - Szokatlan ​vendégség
Az ​egyik legtragikusabb sorsú magyar író. Élete nagy részében alkoholista és hajléktalan. Jogi tanulmányait nem fejezte be. Hiába kísérli meg számtalanszor, a semmilét perifériáján sem sikerül hosszabb időre megkapaszkodnia. Pedig haladó gondolkodású polgári család ivadéka. Testvéreinek, az író Viktornak és a tudós Jenőnek a sikerből még életében lényegesen több jutott. Ő, László alig ötvenévesen a halálba menekült. Könyvei évtizedeken keresztül nem jelentek meg. Mostanság mintha újra és végérvényesen felfedeznénk.

Kollekciók