Ajax-loader

Hahn Péter könyvei a rukkolán


Koppány József - Hahn Péter - Rókák ​a sakktáblán
Ferzetti ​ott áll az ajtóban, de nem nyúl a kilincshez. Dühös. Únja már a várakozást, az ácsorgást. Amikor a kilincs leér, Jack kivágódik az ajtóval együtt. Bal kezével magához rántja Ferzettit. Az olasz bordái közé nyomja a fegyvert és lő. Hatszor. Hat, ritmusos lövést ad le. A fickó élettelenül hanyatlik alá.

Koppány József - Hahn Péter - Égető ​tűzben
A ​mesterséges kémholdak, a felderítő repülőgépek és az egyéb más, korszerű felderítő eszközök világában sem avult el a "hagyományos" kémkedés és a sokszor jelentéktelennek tűnő politikai, katonai, gazdasági és műszaki-ipari jellegű adatok aprólékos gyűjtése. A nyugati katonai és "civil" hírszerző, rendőri és propagandaszervek nem csupán a kozmoszból igyekeznek féltve őrzött titkainkat kifürkészni, megszerezni és ellenük felhasználni. A nyugati kénszervek és a szocialista rendszer belső ellenséges elemei ezt teszi már több mint három és fél évtizede. Még véget sem ért a II. világháború, a végigélt borzalmak lidércként lebegtek a fejek felett, az áldozatokért kihullott könnyek még nem száradtak fel, amikor összeesküvésekkel, szabotázsokkal és a kémkedés különböző módszereivel támadtak ellenük. A fiatal magyar népi demokrácia, majd a szocializmust építő hazánk fiaiból, a munkásokból, a parasztokból és az értelmiségiekből létrehozott belügyi szervek felvették és eredményesen folytatták a harcot a belső és a külső ellenséggel, az ellenséges kémszervek ügynökeivel szemben. Ismert és kevésbé ismert szabotázs és kémügyek, terrorcselekmények szervezeteit és hálózatát, a kémek, a politikai kalandorok, a júdáspénzért megvásárolt és az erkölcsileg befolyásolható elemek bűnös üzelmeinek egy részét - többségében a nevek megváltoztatásával - mutatja be a könyv, ismeretterjesztő céllal. Korántsem kívántunk teljességre törekedni. A kiragadott történetek és az eseményleírások mégis történelmi visszapillantásra adnak lehetőséget a hazánk ellen folytatott titkos háborúról. Ahol mód és lehetőség volt, az olvasmányosság kedvéért írói eszközöket is felhasználtunk. Tisztelet és megbecsülés illeti a belügyi szervek tagjait, és a hazájukat féltő sok tízezer magyar állampolgárt, akik jelentős segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy népünk ráléphetett arra a dicső útra, amelyet 1945 tavaszán - a szovjet nép, a magyar kommunisták és a hazafiak véráldozatai árán - maga választott, amelyért körömszakadtáig küzdött, s amelyről - az imperializmus részéről jelentkező támadások és mesterkedések ellenére - nem akart, és nem is fog soha letérni. A szerzők köszönetet mondanak mindazoknak, akik a könyv kiadását elősegítették, de különösen azoknak, akik elolvassák, és e történetek tanulságait a jövőre vonatkoztatva magukévá teszik.

Kollekciók