Ajax-loader

Horváth Jenő könyvei a rukkolán


Horváth Jenő - Az ​európai integráció története 1945-2002
A ​könyv az Európai Unióhoz vezető integrációs folyamatot és az Európai Unió történetének esemény- és intézménytörténetét mutatja be. A második világháború végén a kiindulópontokat jelentő európai egységeszmék és egységtörekvések bemutatásával kezdődik, majd 1950-től tér át a történet részletes tárgyalására. Természetesen legnagyobb figyelemmel az integrációs folyamat sikeres, eredményes fősodrát követi nyomon - az Európai Szén- és Acélközösségben, az Európai Gazdasági Közösségben, majd az Európai Unióban megtestesült integrációs folyamatot -, de nem tekint el a kitérőktől, a kudarcoktól sem, s jelzi a többi, szerves vagy szervetlen integrációs folyamat főbb állomásait is.

Horváth Jenő - Az ​európai integráció története napról napra 1945-1995
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Jenő - Évszámok ​könyve
Magyar ​szerzők legutóbb 10-15 évvel ezelőtt írtak átfogó egyetemes és magyar történeti kronológiákat. Ezek a könyvek rég elfogytak. A legutóbbi években megjelent, külföldi szerzőktől származó többkötetes kronológiák pedig a diákok számára talán túlságosan is terjedelmesek. Ezek láttán határoztuk el, hogy a diákok, a tanárok és az olvasók szélesebb köre számára közreadjuk ezt a modern kiskronológiát. Az "Évszámok könyve" az újabb történelemszemlélet jegyében nem szűkíti le a történelmet a háborúk, a királyok, csak a politika történetére, hanem szélesebben értelmezi, valamiféle civilizációtörténetként. E törekvés jegyében rögzíti a filozófia-, a vallás-, a művészetek történetének legfontosabb eseményeit is; továbbá jelentős figyelmet fordít a természettudományok, a technika, a mindennapi élet történetének a bemutatására.

Horváth Jenő - Évszámok ​könyve II. - Újkor
Az ​Évszámok könyve három kötetben fogja át az egyetemes és a magyar történelmet, a kezdetektől egészen 2000-ig. A kötetek összeállítója a történelmet a társadalom minden életmegnyilvánulására figyeli civilizációtörténetként értelmezi. A hatalmas anyag jól áttekinthető: a legtermészetesebb szerkesztési elvet, az időrendi sorrendiséget érvényesíti mindenütt. Az Évszámok könyve sajátos szinkronisztikus kronológia: az egyetemes és a magyar politikatörténeti események mellett párhuzamosan, külön hasábon követhetik nyomon a filozófia, a vallástörténet és a művészetek eseményei, a természettudományok, a technika és a mindennapi élet története.

Horváth Jenő - Évszámok ​könyve III. - Jelenkor
Az ​Évszámok könyve három kötetben fogja át az egyetemes és a magyar történelmet, a kezdetektől egészen 2000-ig. A kötetek összeállítója a történelmet a társadalom minden életmegnyilvánulására figyeli civilizációtörténetként értelmezi. A hatalmas anyag jól áttekintheti: a legtermészetesebb szerkesztési elvet, az időrendi sorrendiséget érvényesíti mindenütt. Az Évszámok könyve sajátos szinkronisztikus kronológia: az egyetemes és a magyar politikatörténeti események mellett párhuzamosan, külön hasábon követhetik nyomon a filozófia, a vallástörténet és a művészetek eseményei, a természettudományok, a technika és a mindennapi élet története.

Horváth Jenő - Szavojai ​Jenő herceg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Jenő - Évszámok ​könyve I.
Az ​évszámok könyve három kötetben fogja át az egyetemes és a magyar történelmet, a kezdetektől egészen 2000-ig. A kötetek összeállítója a történelmet a társadalom minden életmegnyilvánulására figyelő civilizáció-történetként értelmezi. A hatalmas anyag jól áttekinthető: a legtermészetesebb szer-kesztési elvet, az időrendi sorrendiséget érvényesíti mindenütt. A tematikai sokféleség mellett az időrendiség töretlen érvényesítése csak új módon volt megvalósítható. Az évszámok könyve sajátos szinkronisztikus kronológia: az egyetemes és magyar politikatörténeti események mellett, párhuzamosan, külön hasábon követhetők nyomon a filozófia, a vallástörténet és a művészetek eseményei, s szintén külön hasábban a természettudományok, a technika és a mindennapi élet története. A három kötet, nagy segítséget jelent a diákoknak, az egyetemekre, főiskolákra felvételizőknek. Hasznos munkaeszköze lehet kutatóknak, újságíróknak, közéleti embereknek, s mint a modern általános humán műveltség fontos kézikönyvét, ajánljuk minden érdeklődőnek.

Horváth Jenő - Paragi Beáta - Csicsmann László - Nemzetközi ​kapcsolatok története
Ezt ​a könyvet elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán BA-szinten tanuló diákjainknak szánjuk. Természetesen nagy örömmel vennénk, ha más egyetemeken is használnák a hasonló tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók. Tartalmát és műfaját tekintve könyvünk valahol félúton jár az egyetemi jegyzet és az egyetemi tankönyv között. Terjedelmét tekintve jóval rövidebb és tömörebb a mai egyetemi tankönyveknél, a régi egyetemi jegyzeteknél viszont hosszabb és részletesebb. A könyv tartalmát tekintve összefoglalja A nemzetközi kapcsolatok története 1941–1991 című kurzus előadásainak és szemináriumainak anyagát; természetesen nem fedi le teljesen azt, inkább összefoglalja a vizsgára való felkészüléshez a legfontosabb ismereteket.

Kollekciók