Ajax-loader

Leena Krohn könyvei a rukkolán


Leena Krohn - Umbra
Kuka ​oli Umbra? Vainko äärettömän ovensuussa seisova harrastelija, jolta puuttuivat syvempi luonnontieteellinen koulutus, matemaatikon lahjat, taiteilijan vaisto ja mystikon visio? Umbra, lääkäri ja keräilijä, kokosi Paradoksien arkistoa oppainaan hämmästys, tahto ja itsepintainen kärsivällisyys.

Leena Krohn - Donna ​Quijote
A ​mai finn irodalom élvonalába tartozó írónő ebben a lírai miniatűrsorozatban kapcsolatainkkal és magányunkkal, fájdalmainkkal és reményeinkkel, önmagunkkal és tükörképeinkkel szembesít bennünket, és megismerésükre bíztat. Útitársul, kalauzul a szalmaszál vékony Donna Quijotét adja, a búsképű lovag leheletfinom női párját, ezt a „lángocskát”, akinek lobogásánál az embernek kedve lenne megmelengetni a kezét, akinek „kicsiny szobája esténként megtelik didergőkkel”, aki „maga is azt állítja, hogy ô nem ember. Bár az is lehet, hogy épp fordítva van: ô sokkal inkább ember, mint az emberek általában, s ezért tűnik oly különösnek”.

Eeva Kilpi - Kerttu-Kaarina Suosalmi - Leena Krohn - Pirkko Saisio - Káin ​leánya
Kerttu-Kaarina ​Suosalami kisregényének kicsinyesen precíz és reménytelenül szerelmes állomásfőnök hőse imádata tárgyával kapcsolatban a nagy titok leleplezésétől tart, s kénytelen újragondolni mindazokat az alapelveket, melyekhez mind ez ideig görcsösen ragaszkodott. Eeva Kilpi egy szép szerelmi viszony megszűnése és egy újabb születése kapcsán arról a küzdelemről szól, melyet a nő kénytelen folytatni, ha életét a megszokottól egy kicsit is eltérően szeretné berendezni. A másság meg- és elismerésének gyönyörű megfogalmazása Leena Krohn műve, amelynek hőse különös rovarvilágból küldi beszámolóit kedvesének. Pirkko Saisio a szeretet fogalmát egy zenetanár és a tanítványa között kibontakozó homoszexuális kapcsolat fejlődéstörténetébe ágyazva próbálja meg értelmezni kizárólag monológokból és dialógusokból építkező kisregényében.

Leena Krohn - Angyaltrombita
Az ​Új Anomalista című, paranormális jelenségekkel foglalkozó lap munkatársnője asztmában szenved. Az angyaltrombita összetört magjaival próbálja enyhíteni a kínzó tüneteket. Ez a gyönyörű virág azonban veszélyes gyógyszer, már az illata is hallucinációt okoz, lerombolja a képzelet és a valóság közötti válaszfalat… Munkája során különös emberekkel és lényekkel, okkult tudományokkal, alternatív gondolkodási módokkal ismerkedik meg a regény főhőse, és a velük kapcsolatos élményeit és tűnődéseit papírra veti. Ám hogy ezek a feljegyzések arról szólnak-e, ami valójában történt, azt maga az író sem tudja, nemhogy az olvasó. Annyit mindenesetre megtanulhatunk, hogy „a valóság csak munkahipotézis. Egy egyezség, melyről nem tudjuk, hogy megköttetett. Egy tévhit, aminek mindenki bedől. De ez az illúzió egyetemes és szükségszerű, egészséges elménk, képzeletünk és érzékeink végterméke, egészségünk és munkabírásunk alapja, ez a mi valóságunk. Ragaszkodj hozzá, ez minden, szinte minden, amid van. Próbálj meg kilépni belôle, és az életed – ha ugyan véget nem ér – visszavonhatatlanul meg fog változni.”

Leena Krohn - A ​tévedés
Leena ​Krohn új, talán legjelentősebb műve, A tévedés című regény voltaképpen egy kerettörténetbe foglalt fantáziadús, remekül megírt novellafüzér. E., az író olvasótalálkozóra indul egy számára ismeretlen városba, s eközben csaknem balesetet okoz. Kellően feldúlva érkezik meg a helyi könyvtárba, ahol egy unott könyvtárosnő és viszonylag népes, ám mondanivalójának befogadására képtelen hallgatóság fogadja. E.regényrészleteket és novellákat olvas fel nekik, olyan lírai, a képzelet határait feszegető írásokat, amelyek kettős megvilágításba helyezik a valóságot, a ma társadalmának kudarcait és tévedéseit. Az események ettől kezdve feltartóztathatatlanul száguldanak a tragikus végkifejlet felé.

Leena Krohn - Hotel ​Sapiens
Valahol ​a nem túl távoli, posztapokaliptikus jövőben, amikor már számítógépes algoritmusok uralják a világot, létezik egy hely, mely egyszerre börtöne, múzeuma, elmegyógyintézete, iskolája és mindenekelőtt menedéke a kihalóban lévő életformáknak, az embereknek. A Hotel Sapiens lakóit érzelemmentes, kibernetikus apácák felügyelik és egyetlen szórakozásként híres filozófusok és tudósok újraprogramozott hologramjai tartanak számukra különös szemináriumokat. Az egymással feleselő, kaleidoszkópszerű elbeszélésekből többek között megismerhetjük a bámészkodót, aki a felhők helyett immár a vegyszercsíkokat tanulmányozza; az embert, aki önmaga árnyéka; a statisztikust, aki szeretett volna megszelídíteni egy Gauss-görbét; a pszichiátert, aki a saját betegévé változott; a mindenkori átlagot képviselő Hétköznapi Embert. A kötetből még megtudhatjuk, hogy miként teljesedik be egy jóslat, hogy néz ki a Föld zászlaja, vagy éppen mit gondolnak az emberekről a növények. A sokszor filozofikus mélységű történetszálakból végül összeáll egy történet, melyből kiderül, miképpen változott az egykor uralkodó faj pátyolgatni való gyermekké, és hogy ebben a nyomasztó és abszurd világban, ahol a mindent ellepő tejfehér ködben csak és kizárólag önmagukra számíthatnak, képesek-e egyáltalán megőrizni egyetlen kincsüket: emberi mivoltukat.

Leena Krohn - Emberruhában
Egy ​kisfiú, Emil a bisztróban egy furcsa külsejű úrra lesz figyelmes, akinek hosszan előreugró álla van, feltűnően sápadt, s az újságját fordítva tartja. Mintha nem is ember volna, hanem egy óriási madár, mégpedig az a nagy fehér, amelyiknek olyan jellegzetes csőre van... Emil nem csalódott. A kávézó "úr" valóban madár, egy pelikán, akinek annyira megtetszik az emberek világa, hogy elhatározza, maga is emberré válik. Megfelelő ruházatra teszt szert, állást vállal az Operában, lakást bérel, barátokat szerez, megtanul írni, könyvtárba járni, s ott elmélyül a tudományok tanulmányozásába, sőt még az udvarlással is megpróbálkozik. Kettejük barátságát és kalandjait meséli el Leena Krohn nem mindennapi eseményekben bővelkedő regénye. A hazájában igen népszerű finn írónő regénye jóval több egy játékos ötletnél, izgalmasan, kamaszfejjel is jól követhető formában az emberi lét lényegét ragadja meg. Azt boncolgatja, vajon kibújhat-e valaki saját bőréből, elégedett, boldog lehet-e saját fajtája törvényeinek, lehetőségeinek, hagyományainak megtagadásával. Aki figyelmesen olvassa a könyvet, az Olajos György különös hangulatú rajzainak majd mindegyikében is találkozhat a pelikánnal.

Leena Krohn - Pereat ​mundus
Pereat ​mundus on "romaani", joka käsittelee lopun pelkoja ja filosofioita: maailmanlopun, vuosituhannen lopun, ihmisen lopun, luonnon lopun, työn lopun, kirjallisuuden lopun, leikin lopun, rakkauden lopun... Teos koostuu kolmestakymmenestäkuudesta luvusta tai kertomuksesta, joissa kaikissa esiintyy pää- tai sivuosassa Håkan-niminen henkilö. Kertomusten Håkanit ovat kuitenkin - useimmiten - eri Håkaneita. He elävät eri aikoina ja eri paikoissa, he ovat eri-ikäisiä, eri tavoin kovaosaisia tai eri tavoin menestyneitä ihmisiä. Kaikki he joutuvat elämässään tuntemattomille rajoille ja sulkeutuvien ovien eteen. Toinen "romaanin" päähenkilöistä on tohtori Keinolempi, verkossa neuvoja jakava terapeutti, jolla on hankala potilas, Håkan. Tämän päähänpinttymä on maailmanloppu. Eräänä teoksen monista lähtökohdista on ollut Carl Sandburgin säe, joka liittyy Edward Steichenin valokuvanäyttelyyn The Family of Man: "Maailmassa on vain yksi ihminen ja hänen nimensä on Kaikki Ihmiset." Pereat mundus on moniulotteista ja arvoituksellista proosaa, joka liikkuu lajien välissä ja vie lukijansa ajattelun rajavyöhykkeille.

Leena Krohn - A ​nap gyermekei
Ibolyához, ​a szelíd, kék szemű kislányhoz egy tavaszi napon váratlan kéréssel fordulnak. Füzike kisasszonynak, a közeli virágüzlet tulajdonosának segítségre van szüksége, így Ibolya egy hétre elszegődik virágfutárnak. Minden egyes napnak megvan a maga virága, és Ibolya mindig máshova visz küldeményt: újszülöttnek és édesanyjának, frissen érettségizett diáknak, kórházban fekvő betegnek, börtönben ülő elítéltnek, a város legszebb lányának, kínai professzornak, a polgármesternek, operaénekesnőnek, végül a világhírű bűvész temetésére.

Kollekciók