Ajax-loader

Tóth János könyvei a rukkolán


Fehér Csaba - Kósa Emese - Tóth János - Napraforgó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péter I. Zoltán - Tóth János - Ady ​Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai
1901-ben ​az akkor már Nagyváradon újságíróskodó Ady Endre kritikus hangú jegyzetet írt az úgynevezett kanonok sor épületeiben elzárkózó és ott dőzsölő katolikus papok életviteléről, életmódjáról, de valójában a klérus ellen. Az egyház, az egyház nevében, ezt követően őt beperelte. Több mint két év telt el, amikor is végrehajtható ítélet született, amely Adyt háromnapos elzárásra ítélte. Bevonult. Éttermek versengtek azért, hogy ellátását biztosítsák. Az irodalomtörténet és a mai krónikusok számára sokáig hozzáférhetetlen volt az a dokumentum, amely most titokzatos úton előkerült. Hála és köszönet Tóth János muzeológusnak és Péter I. Zoltán írónak, akik feldolgozták, újabb ismeretekkel egészítették ki a csaknem százéves, eltűntnek hitt dokumentumot.

Tóth János - Göcsej ​népi építészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina - Tóth János - Magyar-Angol ​Angol-Magyar labdarúgó szakszótár
Részletek ​az előszóból: "... Aki a mai labdarúgásban naprakész szeretne lenni, annak ez a feladat elképzelhetetlen a külföldi szakirodalom ismerete nélkül." ..."Ebben a szótárban gyűjtöttük össze a labdarúgással kapcsolatos szakmai és nyelvtanítással kapcsolatos tapasztalatainkat, hogy a szakszavak és szakkifejezések közreadásával megkönnyítsük a munkájukat." Cél mindazok munkáját segíteni, akik akár szakmai szinten akár hobbiként foglalkoznak a labdarúgással megértsék az idegennyelvű szakszövegeket.

Tóth János - Rádió ​és elektronikus léginavigáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth János - SEMATO
A ​SEMATO: egészségkarbantartó rendszer. Használói jól járnak, hisz saját képességeikre támaszkodva élhetnek értelmes életet. Nekem sikerült, sok betegség és nyolc műtét ellenére,mert 80 évesen ellátom önmagamat. „Hagyatékomat" a Hálón történő megjelenítés mellett könyv és DVD formájában is közzéteszem, így könyvolvasástól sem szoknak el az érdeklődök.

Tóth János - Automatizált ​nagytávolságú léginavigáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth János - Simon L. Péter - Differenciálegyenletek
A ​jelen könyv egyrészt azokon az előadásokon alapul, amelyeket az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartottunk egymást követően matematikus és alkalmazott matematikus hallgatók számára, másrészt pedig, amelyeket Tóth János tartott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karának hallgatói számára. Ennek megfelelően elsősorban vegyész- és biomémök, valamint alkalmazott matematikus hallgatókat céloztunk meg vele, de nagyon reméljük, hogy más egyetemek matematikus és differenciálegyenleteket alkalmazó nem matematikus hallgatói is haszonnal forgatják majd.

Gilyén Nándor - Mendele Ferenc - Tóth János - A ​Felső-Tiszavidék népi építészete
A ​mai Szabolcs-Szatmár megye területén fekvő Felső-Tiszavidék földrajzi és néprajzi szempontból nagyjából egységesnek tekinthető. Településeik mai szerkezete a XIII.-XIV. században lényegében már kialakult. A török sohasem szállta meg, s hol az erdélyi fejedelemséghez, hol a magyar királysághoz tartozott. Ez a vidék mindig szegény volt, az áradások gyakran tönkretették az egész termést, amikor is csak az erdők nyújtottak megélhetést az ott lakóknak: fát döntöttek, bárdoltak, hasítottak, fúrtak, faragtak. A legügyesebbekből lettek a malomépítő molnárok, ácsok, asztalos-festő mesterek. A fával kapcsolatos mesterségek már a középkorban is igen fejlettek voltak e vidéken, s a XVII-XVIII. század fordulóján az ács és asztalos mesterség újra felvirágzott. Fából épültek a lakó- és gazdasági épületek, vízi-, hajó- és kallómalmok, csárdák, fürdőházak, sőt a templomok is. Jellegzetes képet adnak e vidéknek a templomok mellé épült fa harangtornyok, amelyek a magasrendű ácsművesség legszebb bizonyítékai. A templombelsők faberendezései e vidék festő-asztalosainak művészetére vetnek fényt. E könyv célja, hogy bemutassa e vidék gazdag, de egyre pusztuló építészetén kiváló értékeit. Ezenkívül megismertet az itt általános településszerkezettel, a lakóház fejlődésével és elrendezésével, a gazdasági épületek jellemzőivel, a malmokkal és egyéb épületekkel és végül ismerteti a Sóstó-i Szabadtéri Falumúzeum tervét. A magyar műemlékvédelem mindent elkövet, hogy a Felső-Tiszavidék faépítészetének néhány kiváló értékét megmentse a jövő számára, ez azonban csak elenyésző része e vidék építészetének. A könyv legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy e pusztuló kultúra feldolgozásával a feledés ellen szellemi védelmet nyújt.

Dr. Borbély Katalin - Dr. Deák Valéria - Dr. Hídvégi Zsófia - Katona Edit - Molnár Mariann - Papp Huba - Dr. Sal Péter - Dr. Sebő Zsuzsanna - Tóth János - A ​homeopátia kézikönyve
A ​homeopátia magyarországi újjáéledése óta ilyen átfogó, gyakorlati kézikönyv, magyar szerzők tollából nem jelent meg. E sokszerzős mű melyet a homeopátiát több éve alkalmazó orvosok írtak, az akut betegségek gyógyításához kíván segítséget nyújtani, a klasszikus homeopátia elvei alapján.

Tóth János - A ​kegyelem virágszőnyege
Tóth ​János mogyoródi címzetes apát, érdemes budavári esperes, érseki tanácsos, plébános, teológiai tanár 1917. február 3-án született Budapesten. 1940. december 15-én Bécsben szentelte pappá Innitzer bíboros, bécsi érsek, az esztergomi főegyházmegye szolgálatára, ahol 2002. július 2-án bekövetkezett haláláig fáradhatatlanul dolgozott. Ez a könyv egy több mint hat évtizedes élményekben gazdag, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli életút élményszerű összefoglalása. Napi teendői megakadályozták az írás befejezését, ezért utolsó plébánosi állomáshelyének, a Szent Kereszt-plébániatemplomban eltöltött 21 évnek a története nem készülhetett el, de befejezetlenségében is nagyszerű lenyomatát adja ez a mű egy kegyelemben gazdag, gyümölcsöző életnek. Apát út könyvével korán elhunyt szüleinek szeretett volna emléket állítani, mert mint írja, "Anyám halála szinte üressé tette számomra a földi létet.." A kegyelem virágszőnyege című könyv megjelentetésével szeretnénk rá emlékezni és szellemi örökségét közkinccsé tenni.

Balogh András - Tóth János - Hardi Péter - Kovács László - Széles Adolf - A ​nemzetközi politika kérdései 1981-1982
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth János - Az ​Őrségek népi építészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyulászi Zsolt - P. Salamon Anikó - Tóth János - Hauck Ferenc - Csigás Gábor - Requiem
Requiem. ​Egy új, magyar fejlesztésű szerepjáték alapkönyv, mely a Beneficium gondozásában lát napvilágot. Alkotói között éppúgy megtalálni a honi szerepjátszás nagyjait, mint a következő nemzedék tehetséges íróit és fejlesztőit. A kötet közel 340 oldalán egy teljes alapkönyvet talál az olvasó - kidolgozott, részletes háttérvilágot éppúgy, mint könnyen kezelhető játékrendszert. Könnyeden siklik az ecset. Az olaj síkos sávokban és nyúlós foltokban fedi el a vászon mintáját. Ismerős formákká állnak össze idegen vonalak... Olaj nehéz szaga hatja át a függönyöket. Fény ömlik a toronyszoba ablakain. Ég kékje, Nap sárgája, fellegek fehérje ismer magára a vásznakon. Vásznak és vásznak: vásznak a falakon, vásznak az állványokon. Rabul ejtett idő és megalázott távolság. A herceg ma sem pihen: határozottan siklik az ecset. A herceg bolond... vagy művész? Mindenhol vásznak és vásznak: tájak, korok, emberek. Messzi földekről érkeznek orvosok, hogy dolguk végezetlen, megbabonázva lépjenek ki a toronyból. "A hegy kevésbé meredek, a tenger ott zöldebb, mifelénk nem nőnek ilyen fajta fák..." "Én ilyennek látom!" Pedig a herceggel felbukott a ló, alá került. Gyermekkora óta a torony rabja. A lába nem mozog, csak a keze és a képzelete... ...Nehéz olajszag a toronyszobában. Csosszanó léptek a herceg háta mögött: ismerős, öreg, csosszanó léptek. Az ecset búcsúzik a vászontól - új kép kerülhet a falra. "Elkészültél, uram?" "Balga kérdés. Sosem készülök el!" Nyulászi Zsolt

Kollekciók