Ajax-loader

Révész György könyvei a rukkolán


Hollán Zsuzsa - Ákos Károly - Révész György - Orvosi lexikon III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hollán Zsuzsa - Ákos Károly - Révész György - Orvosi lexikon II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hollán Zsuzsa - Ákos Károly - Révész György - Orvosi lexikon IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péley Bernadette - Révész György - Autonómia ​és identitás - Tanulmányok
A ​könyv szerzőinek többsége a Pécsi Tudományegyetem tanára, ismert és elismert szakember, megtalálhatjuk továbbá közöttük a szigetvári kórház legendássá vált pszichiátriai osztálya és a Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat egykori munkatársait éppúgy, mint az egyetemi klinikák vagy az egészségügy más területeinek dolgozóit. Gyakran az egyetemi oktató és a gyakorlati szakember szerepe egy­beesik, hiszen a szerzők egy része a gyakorlati pályáról érkezve jutott el az egyetemi katedrára. Az. elmélet és a gyakorlat egysége azonban nem csak az egyes szerzők személyében testesül meg. A könyv vezérmotívuma ugyanis a mentálhigiéné, a lelki egészség, a tanulmányok mind ezzel fog­lalkoznak különböző nézőpontokból. Emellett Kézdi Balázs pro­fesszor személye köti össze a különböző kutatási területeket képvi­selő szerzőket, hiszen valamennyien munkakapcsolatban álltak egy­kor, vagy állnak ma is vele. Ez a kötet szakmai és emberi tisztelgésként, Kézdi Balázs 70. születésnapjára jelenik meg. ____________________ Hivatásodban legyél autonóm és identikus azzal, amit csinálsz. A pécsi pszichológia tanszék alapítóját, Kézdi Balázst, hetvenedik születésnapja alkalmából kollégái és tanítványai ezzel a tanulmánykötettel köszöntik. Az itt helyet kapott írások a mentálhigiéné, a lelki egészség különböző területeit elemzik, közös bennük, hogy témájuk kapcsolódik Kézdi Balázs munkásságához. A cikkek egy része az S.O.S. ÉLET Telefonszolgálat tapasztalatait tárja az olvasók elé (pl. Balikó Márta kötetnyitó dolgozata a halállal végződő öngyilkosságokból származó búcsúlevelek kommunikációs sajátosságait ábrázolja). Több írás szól a Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézetének munkájáról (pl. Laky Zsuzsanna a romák pszichés betegségeinek, szuicidiumainak jellegzetességeit vizsgálja). A kötetben helyet kapott tudományelméleti elemzések közül kiemelhető László János a társadalomtudományok és a politika kapcsolatát vizsgáló írása, valamint Péley Bernadette Személyiség és hagyomány című dolgozata. A közreadott huszonegy tanulmány között találunk még a gyermekkorról, az iskolai erőszakról szóló elemzéseket, valamint a pszicholingvisztika, és a pszichoterápia területét érintő áttekintéseket is. A kötet tartalomjegyzékkel zárul.

Révész György - Szexuális ​környezetszennyezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernáth László - Révész György - A ​pszichológia alapjai
Ez ​az egyetemisták, főiskolások számára készült hiánypótló tankönyv azért hasznos, mert friss, modern szemléletű és szakmailag tisztességes, megbízható anyagot tartalmaz. Másrészt előnyére válik, hogy túllép a szokványos általános pszichológiai bevezetőkön, bár törzsanyagát az általános pszichológia klasszikus fejezetei - figyelem, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelem, motiváció alkotják. Emellett átfogja a pszichológia mint tudomány megszületésének előzményeit és körülményeit, továbbá igen jó jellemzést nyújt a XX. századot mintegy ötven éven át uraló, három nagy iskoláról, a behaviorizmusról, az alaklélektanról és a pszichoanalízisről.

Kollekciók