Ajax-loader

Vlagyimir Bogomolov könyvei a rukkolán


Vlagyimir Bogomolov - Titkos ​küldetés
Bondarjovnak ​hívják. A neve semmitmondó. Ki ez a gyerek? Hogy került a háború kellős közepén ázottan, csapzottan, dideregve a Dnyeper partjára, a harcoló szovjet csapatok első vonalában? Nem idősebb tíz-tizenkét évesnél, távolülő szeme bizalmatlanul szegeződik Galcevre, a fiatal tisztre. Hiába faggatják, makacsul hallgat. Ki ez a gyerek? Galcev fejében még akkor is gyakran megfordul ez a kérdés, amikor a kisfiú - pompásan feszülő kis egyenruhában, mellén két érdemrenddel - már rég eltűnt a szeme elől. Aztán még egyszer találkoznak, egy esős októberi éjszakán. A németek világító rakétákat eregetnek a Dnyeper túlsó partján. Ez a találkozás mélyén belevésődik Galcev emlékezetébe, pedig elégszer figyelmeztetik: felejtse el a gyereket, mintha sosem látta volna. A hadsereg íratlan törvénye: mindenki csak arról tudjon, amiről tudnia szabad. Ki ez a gyerek? Hová tűnt? Mi lett a sorsa? Bogomolov izgalmas, megrázó írása emberi közelségbe hozza a háború kis önkéntesének: a titkos küldetésben járó Iván Bondarjovnak hányatott, hősi életútját.

Vlagyimir Bogomolov - Negyvennégy ​augusztusában
"...Poljakov ​felemelkedett, fogott egy ceruzát, és odalépett a térképhez. - Feladatunk az ellenség jól képzett, erős hírszerző csoportjának felkutatása és felszámolása. A csoport operatív hírszerző feladatot lát el a frontok mögöttes területein. A keresettek kétségkívül széles ügynöki hálózattal vagy nagyon jól tájékozott ügynökökkel rendelkeznek... Megfigyelés alatt tartják a Grodno-Belosztok vasútvonalat, valamint a Saulja - Vilnius - Grodno - Belosztok flevonulási utat. Az eset bonyolult - a mozgó rádióállomás minden valószínűség szerint a gépkocsi rendszámát is változtatja. Nagyon tapasztalt és óvatos emberekkel van dolgunk... Az összes nyomozati anyag ma éjszakai elemzése után az a határozott feltevésünk, hogy a keresettek valahol a silovicsi erdő északi részén rejthették el rádiójukat." Bogomolov lélegzetelállítóan izgalmas regénye méltó emléket állít "azon keveseknek, akiknek nagyon sokan tartoznak hálával" - azoknak a férfiaknak, akik szinte emberfeletti munkát végeztek a kitűnően képzett német hírszerzők és kémek elleni titkos háborúban.

Vlagyimir Bogomolov - Iván ​gyermekkora
Bogomolov ​nevét a kötet filmen is nagy sikert aratott címadó kisregénye tette ismertté a Szovjetunióban s hazája határain túl is. Szimonov szép méltató cikkében így ír e műről: "... költemény a háború által tönkretett gyermekkorról. Ez a költemény egyidejűleg arról is szól, mivé vált ez a gyermekkor, amikor a háborúval találkozott, s arról is, milyen lehetett volna, ha nincs háború. Többet mondok: ez a költemény arról is szól, milyennek kell lennie a gyermekkornak, egyszerű fiúk és kislányok közönséges, boldog gyermekkorának ... szimbolikus alkotás: a két gyermekkor összeütközése - amilyennek a háború tette, és amilyenné a béke formálhatta volna - magasztos és gyönyörű jelképet hordoz magában." Kötetünk a szerző eddig megjelent legjobb írásait tartalmazza.

Kollekciók