Ajax-loader

Bernáth László könyvei a rukkolán


Bernáth László - Solymosi Katalin - Fejlődéslélektani olvasókönyv
A Fejlődéslélektan olvasókönyv tanulmányainak válogatásakor a szerzők azt tartották elsősorban szem előtt, hogy megkönnyítsék bizonyos fejlődéslélektani elméletek és témák megértését az érdeklődő olvasószámára. A kötet korszerű, átfogó elméleti megalapozottságú, ugyanakkora nem pszichológus képzettségű számára is érthető írásokat tartalmaz. Bízunk benne, hogy nem csak a leendő tanároknak érdekes és tanulságos olvasmány, hanem a gyakorló pedagógusok is haszonnal forgatják, s mindazok, akik szülőként vagy magánemberként érdeklődnek a fejlődéslélektan iránt.

Bernáth László - Beszélgetések a halott apámmal
,,Azt már többször emlegettem, hogy a húszas években Pesten lejártam a bárokba, lokálokba. Leginkább a Fogl testvérekkel, ők voltak a híres ,,Fogl-gát", és Tóth Potyával kerültem baráti viszonyba. Akkoriban lettek a focisták hivatásosok, de nyaranta nem volt sok meccsük, hetekig ráértek. Potyával beszélgettünk arról, hogy én most már lenn élek falun, mire kérdezte, hogy van-e ott focicsapat? Mondtam, hogy persze, hogy van, ott játszanak a mi utcánk végén, a Vásártéren, illetve annak is a végén, ahol körülkerített pálya volt, hogy pénzt tudjanak szedni a belépőért. Egyszer-kétszer kimentem megnézni a fiúkat. Jobb társaság volt, mint Kiskőrösön. Az idősebbek közül néhányan korábban pesti csapatban is játszottak, csak ahogy onnan kiöregedtek, kezdtek el lejárni még egy kis ,,utójátékra". Potya kérdezte, hogy szeretünk-e nagy disznótorokat rendezni, és meglepődött azon, hogy én zsidó vagyok, aki nem eszik disznóhúst. De aztán addig beszélgettünk a disznótorról, míg azt nem ajánlotta, hogy nyáron lesz minden csapatnak, a válogatottnak is, három üres hete. Lejöhetnének egy kicsit játszani, ha a meccs után én összehozok egy jó disznótort, jó borokkal, persze." A 84 éves Bernáth László új könyvében különleges interjút készített: haláltáborban elhunyt édesapja szellemét idézte meg, vele ,,beszélget", megelevenítve a családi hagyományokat, s nem elfelejtve a táborban együtt elszenvedett borzalmakat, örök emléket állítva csodált és nagyszerű apjának.

Bernáth László - Beszélgetés ​a halott apámmal
Azt ​már többször emlegettem, hogy a húszas években Pesten lejártam a bárokba, lokálokba. Leginkább a Fogl testvérekkel, ők voltak a híres ,,Fogl-gát", és Tóth Potyával kerültem baráti viszonyba. Akkoriban lettek a focisták hivatásosok, de nyaranta nem volt sok meccsük, hetekig ráértek. Potyával beszélgettünk arról, hogy én most már lenn élek falun, mire kérdezte, hogy van-e ott focicsapat? Mondtam, hogy persze, hogy van, ott játszanak a mi utcánk végén, a Vásártéren, illetve annak is a végén, ahol körülkerített pálya volt, hogy pénzt tudjanak szedni a belépőért. Egyszer-kétszer kimentem megnézni a fiúkat. Jobb társaság volt, mint Kiskőrösön. Az idősebbek közül néhányan korábban pesti csapatban is játszottak, csak ahogy onnan kiöregedtek, kezdtek el lejárni még egy kis ,,utójátékra". Potya kérdezte, hogy szeretünk-e nagy disznótorokat rendezni, és meglepődött azon, hogy én zsidó vagyok, aki nem eszik disznóhúst. De aztán addig beszélgettünk a disznótorról, míg azt nem ajánlotta, hogy nyáron lesz minden csapatnak, a válogatottnak is, három üres hete. Lejöhetnének egy kicsit játszani, ha a meccs után én összehozok egy jó disznótort, jó borokkal, persze." A 84 éves Bernáth László új könyvében különleges interjút készített: haláltáborban elhunyt édesapja szellemét idézte meg, vele ,,beszélget", megelevenítve a családi hagyományokat, s nem elfelejtve a táborban együtt elszenvedett borzalmakat, örök emléket állítva csodált és nagyszerű apjának.

Bernáth László - Volt ​egyszer egy Esti Hírlap
Volt ​idő, amikor Budapesten „az újság” szinonimája volt az Esti Hírlap. Ahonnan friss információkat lehetett szerezni a hétköznapi lét mindenki számára fontos tényeiről, friss híreket lehetett olvasni az aktuális külpolitikai eseményekről, ahol a bemutatót követő napon már délben, kritikát lehetett olvasni az előző esti színházi bemutatóról, recenziót az esti televíziós műsorok valamelyikéről, vagy sporteredményekről. A hírek mellett rövid tárcákat, hétköznapi, „emberi történeteket” is lehetett a lapban találni. Egyszóval ÚJSÁG volt az Esti Hírlap, olyan, amire az idősebbek még emlékeztek, s amilyennel az akkori fiatalok is örömmel ismerkedtek. Bernáth László az Esti Hírlapnál kezdte, és e lapnál fejezte be hosszú újságírói munkásságát. E kis könyvben a lap történetéről, indulásától a megszűnéséig mesél, érdekesen, sztorizva, szubjektív sajtótörténetet kínálva az olvasónak.

Bernáth László - A ​fehér csík rejtélye
Kétszáz ​év múlva valaki eltüntet egy címszót abból az izgalmas történelmi programból, amit Korlandi tanár úr ajánlott egyik diákjának. A fiú feladata, hogy számítógépén meglelje a fehér csík rejtélyét! A jövőben játszódó nyomozás érdekfeszítő olvasmány: hőseinket követve eljutunk az ókori Egyiptomba, Indiába, Kínába és még számos érdekes helyre, és közben kiderül, hogy mindenhol és minden időben akadnak fehér csíkok. Hogyan lehet eljutni a jövőből a múltba? Megtalálja-e a regény hőse a rejtély kulcsát? A könyv végére minden titokra fény derül! Bernáth László fordulatos regényében a főszereplő sorsán keresztül egyszerre ismerhetjük meg a számítógépek uralma alá hajtott jövőt, és a félig-meddig elfelejtett civilizációk mindennapi életét: a múltat!

Bernáth László - Morális ​felelősség, érdem és kontroll
A ​könyv amellett érvel, hogy a morális felelősség nem lehet összeegyeztethető a természeti törvények determinisztikusságával, mivel a morális felelősség feltétele egy olyan erős kontroll, ami csak akkor teljesülhet, ha a cselekvők olyan szubsztanciák, melyek választásai nem előzetesen determináltak. Ehhez a konklúzióhoz a szerző, Bernáth László, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének tudományos segédmunkatársa a morális felelősség, az érdem, a morális hibáztatás és a kontroll fogalmainak elemzésén keresztül jut el. A könyv egyik legfőbb belátása, hogy ha nem rendelkezünk közvetlen metafizikai kontrollal afölött, hogy melyik lehetséges hatásmechanizmust indítsuk el, akkor sem magunkat, sem másokat nem kontrollálhatjuk jobban, mint egyes kifinomult gépek, melyek viszont velünk ellentétben nem rendelkeznek mentális állapotokkal. Ha pedig nem vagyunk képesek magasabb szintű önkontrollra, mint a gépek, akkor mi sem lehetünk morálisan felelősek semmiért sem.

Bernáth László - Cserhalmi Imre - Elek János - Farkas Zoltán - Földes Anna - Horvát János - Szigethy András - Bevezetés ​a műfajismeretbe
Jelen ​mű egy korábban méltán elismert tankönyv, az Új műfajismeret lényegesen átdolgozott, újraszerkesztett és kibővített kiadása. A szerzők arra törekedtek, hogy a sajtó-, a rádió-, televízió-, vagy az Internet újságírás műfajainak nem túl bonyolult, mégis elvont alapszabályait fogalmazzák meg, azokat, amelyek az újságíró, riporter mindennapi gyakorlatában is használhatóak, de általános körülmények között is igazak. Az újságírásban, riporter munkában az információ a cél, amelynek alapegysége, téglája a hír. S ahogy a kőműveseknek is tudniuk kell, hogy milyen szabályok szerint kell rakni ezeket a téglákat, ha válaszfalat, támpillért, vagy éppen kandallót kell felhúzniuk, úgy az újságírónak is rendelkezniük kell azokkal az ismeretekkel, hogy az információs "hírtéglákat" felhasználva, milyen szabályok szerint lehet katedrálist, vagy éppen kunyhót építeni.

Bernáth László - Bevezetés ​az újságírásba avagy tanuljunk könnyen, gyorsan újságot írni
Tanuljunk ​könnyen, gyorsan újságot írni! szólít fel mindenkit Bernáth László, a neves újságíró, az újságíró-iskola tanára e könyv címében. Az olvasmányosan megírt, sok sztorival színesített könyv hasznos mindenkinek. Annak is, aki csak kacérkodik a gondolattal, hogy szabadidejében megpróbálkozzék az írással; annak is, aki erre a pályára készül vagy már szakmabeli, de szívesen betekintene egy nagy tapasztalatú, gyakorló újságíró műhelytitkaiba. Könyve hasznos azoknak is, akik munkakörük révén (pl. tanárok) publikálnak, de érdemes a kezébe adni minden iskolai újság fiatal szerkesztőjének is, ezért az iskoláknak feltétlenül ajánljuk. Bernáth László ízig-vérig napilapos újságíró, így nem véletlen, hogy könyve az újságírói praxis oldaláról tárgyalja témáját, beleértve a legszükségesebb szakzsargont is, amelyek ismerete e népszerű pályán elengedhetetlenül fontos.

Bernáth László - Révész György - A ​pszichológia alapjai
Ez ​az egyetemisták, főiskolások számára készült hiánypótló tankönyv azért hasznos, mert friss, modern szemléletű és szakmailag tisztességes, megbízható anyagot tartalmaz. Másrészt előnyére válik, hogy túllép a szokványos általános pszichológiai bevezetőkön, bár törzsanyagát az általános pszichológia klasszikus fejezetei - figyelem, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelem, motiváció alkotják. Emellett átfogja a pszichológia mint tudomány megszületésének előzményeit és körülményeit, továbbá igen jó jellemzést nyújt a XX. századot mintegy ötven éven át uraló, három nagy iskoláról, a behaviorizmusról, az alaklélektanról és a pszichoanalízisről.

Kollekciók