Ajax-loader

Kovács Ferenc könyvei a rukkolán


Kovács Ferenc - Maár Gyula - Filmévkönyv 1961
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Építészeti alapismeretek
Az őskori ember kezdetben nem épített, a természetben elfoglalta a neki megfelelő területet. A végtelen térből kiválasztotta magának a hasznos teret. Kiválasztotta a kedvező adottságokat, a terep domborulatait, facsoportokat. Az ember tapasztalatai alapján rájött, hogy ő maga is képes saját részére alkalmas tereket kialakítani a természeti adottságok megváltoztatásával, például gödör ásásával, a kitermelt földből töltés készítésével. Később vesszőfonást is készített, majd azt az előzőekkel kombinálta. Az ember által alkotott tárgyak összerakásából egy újabb „tárgy” jött létre, az ember által létrehozott épület, építmény. A ház kezdetben az időjárási viszontagságok és a vadállatok, majd később az emberek, embercsoportok elleni védelmet szolgálta. Az építés a természetbe való beavatkozással járt, a környezetet megváltoztatta. Annak a tájnak, ami évezredek, évmilliók alatt alakult ki, megváltozott az arculata...

Bársony István - Fülöp Sándor - Gál László - Gyulai József - Hahn Emil - Hajdú István - Harsányi Gábor - Horváth Zsolt - Illyefalvi-Vitéz Zsolt - Kormány Teréz - Kovács Balázs - Kovács Ferenc - Mizsei János - Mojzes Imre - Motál György - Poppe András - Pődör Bálint - Ripka Gábor - Somogyi Károly - Szabó Zsolt - Székely Vladimir - Szendrő István - Szentpáli Béla - Zólomy Imre - Mikroelektronika és technológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Állathigiénia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Intelligens ​érzékelők az orvosbiológiában
Napjainkban ​világszerte több tízezer (!) kutató foglalkozik a biológiai és orvoselektronikai érzékelőkkel, amelyek közül elsősorban az implantált érzékelők esetében válik fontossá a beültetett mérő (és részben stimuláló) eszköz úgymond „intelligenciája”. A „Biomed”, mára egy önálló tudományág, számos hazai kutatóintézet és egyetem foglalkozik intenzíven orvosbiológiai kutatásokkal, és ebből adódóan a felsőoktatásban is évről évre nagyobb súlyt kap ez a terület. A könyv átfogó, és nagyon korszerű képet kínál az ebben az irányban érdeklődő szakemberek és egyetemi hallgatók számára. Különleges hangsúlyt kap az intelligens érzékelőkben alkalmazott magas szintű elektronika: az intelligencia maga alapvetően az elektronika által valósul meg, természetesen a biológia, orvostudomány, kémiai technológia, finommechanika és még sok más tudományág hozzájárulásával. A szerző villamosmérnök-informatikus, akinek munkáját több mint 300 publikáció, köztük nyolc szakkönyv fémjelzi, és aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai Karán már mint professzor emeritus tart előadásokat.

Józsa György - Pálos Tamás - Pozsgay Imre - Földy Pál - Herczeg Ferenc - Gecse Gusztáv - Kovács Ferenc - Világnézeti ​és etikai kérdések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Építészeti ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Rédey Judit - Tompos Lilla - Török Róbert - Fardagály ​és kámvás rokolya
A ​Fardagály és kámvás rokolya – 19. századi divatképek című tárlat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2010-ben indított, A Felemelő Század című kétéves, átfogó programjának keretében valósult meg, amely múzeumi, zenei, irodalmi, építészeti és közművelődési programok sorával tiszteleg a 19. század sikerei, vívmányai előtt. A kiállítással együtt elkészült a Fardagály és kámvás rokolya – divat és illem a 19. században című könyv is, amely a század divatlapjain, és az öltözködés változásának különböző állomásain kívül bemutatja a pesti magyar divatáru-kereskedelem legfontosabb szereplőit, bepillantást enged a korszakra jellemző illemszabályokba és a hölgyek által alkalmazott legyező-, kesztyű- és zsebkendőnyelvbe is. A tárlaton a látogatók megismerkedhetnek az 1840-es évektől a század végéig terjedő időszak divatirányzataival, elsősorban a nemzeti romantikához kapcsolódóan. A kiállított művészi szépségű divatképekkel, a korabeli ruhákkal, köztük a leginkább krinolin néven ismert kámvás rokolyával, vagy a fardagállyal (a szoknya hátsó részét kitömő kispárna), érdekes kiegészítőkkel – táncrendek, vizitkártyák, kesztyűk, korabeli parfümök – a tárlat összeállítói nem pusztán esztétikai élvezetet akartak szerezni a közönségnek, de segítségükkel a már-már elfeledett emberi, női értékeket is fel kívánták eleveníteni. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum páratlanul gazdag divatkép-gyűjteményének legszebb darabjaival gazdagon illusztrált kötet az 1840-es évektől a 19. század végéig mutatja be a divatirányzatokat. A kötet bepillantást enged a kor társadalmi, kulturális és viselkedési szokásaiba, ugyanakkor képet kaphat az olvasó a kor gazdasági, politikai sokszínűségéről is. A 19. századi divatlapok és divatképek bemutatása mellett a dísz-magyar öltözetről, a pesti divatáru-kereskedőkről és a 19. századi illemtanról is külön fejezetek szólnak.

Hegedüs András - Kovács Ferenc - Márton Mátyás - Nagy Tamás - A ​számítóközpontok tájékoztatási rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Az ​amerikai tiszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Dunay András - Zólyomi Lajos - Gálusz Miklós - Vén Mihály - Villamosmű ​kezelők könyve
Az ​életszínvonal emelkedésével együtt nő a lakosság és az ipar villamosenergiaigénye. Villamosenergiaiparunk - karöltve a nagyobb ipari üzemekkel - gyors ütemben építi erőműveit és alállomásait. E létesítmények egyre több szakképzett villamosmű kezelőt igényelnek, akiknek feladatai - az együttműködő erőműrendszerek és hálózatok teljesítőképességének növekedése, valamint a berendezések bonyolultsága folytán - fokozott műszaki felkészültséget kívánnak. E dolgozók munkájától nemcsak nagyértékű berendezések épsége függ, hanem az ipari termelés, a közlekedés, a kórházak és közületek stb. villamosenergia-ellátásának zavartalansága is, hibás ténykedésük több más üzemi működésére is kárt okozhat. Könyvünk részben a feladataik ellátásához szükséges korszerű ismeretek megszerzéséhez, részben pedig már meglevő ismereteik elmélyítéséhez kíván segítséget nyújtani. Sok évi üzemi gyakorlatból leszűrt tapasztalatok alapján munkánkban összefoglalva adjuk mindazokat a tudnivalókat, amelyek nélkülözhetetlenek a villamosenergiaipar és az ipari üzemek villamosmű (erőmű, alállomás, csatlakozó állomás stb.) kezelői részére. Segítségével egyben a vezető szakemberek is tájékozódhatnak arról, hogy milyen fokú felkészültséget kívánhatnak meg az irányításuk alá tartozó létesítmények kezelőitől. Feltételezzük, hogy az olvasó tisztában van az alapvető elektrotechnikai fogalmakkal és törvényekkel. A könyv elején tárgyalt néhány alapismeret csak felfrissítési célokat szolgál. A kapcsolóberendezések, védelmek alapos ismertetésén kívül - amely elsősorban szükséges a villamosmű kezelők részére - röviden foglalkozunk az erőművek felépítésével is, hogy az olvasó teljes képet alkothasson magának a villamosenergia útjáról a fejlesztéstől az elosztásig. A gépeket - generátorokat, transzformátorokat - elsősorban üzemi szempontból tárgyaljuk. Foglalkozunk az érintésvédelmi tudnivalókkal, a kapcsolóberendezések műszereivel, ismertetjük a karbantartás gyakorlatát és röviden a szerelés lényegesebb szempontjait. Igyekeztünk könyvünket a gyakorlati oktatásban bevált ábraanyaggal és adatgyűjteménnyel gazdagítani, gondosan ügyelve arra, hogy e tekintetben is a valóban szükségeset adjuk. Reméljük, hogy munkánk hasznos segítőtársa lesz a villamosenergiaipar és az üzemek, gyárak villamos kapcsolóberendezéseit kezelő szakembereknek. Kérjük az olvasókat, hogy a könyv tartalmára, esetleges kiegészítésére stb. vonatkozó észrevételeiket velünk közölni szíveskedjenek. A szerzők

Kovácsné Treer Mária - Kovács Ferenc - Ne ​félj, nem ítéllek el! - kiút az abortusz okozta fájdalomból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ferenc - Nyelvi ​struktúrák, nyelvi törvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Kovács Ferenc - Rendszeres ​orosz nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolbein Falkeid - Vasadi Péter - Kovács Ferenc - Innen, ​onnan / Herfra, derfra
Kolbein ​Falkeid 1933-ban született Haugesundben. 1962-ben jelentkezett első verseskötetével, s azóta közel 35 könyvet publikált. Fordít, színdarabokat, dalszövegeket is ír. Munkásságát 1985-ben, 1993-ban és 2001-ben különböző kitüntetésekkel díjazták . Kovács Ferenc 1982 óta él Norvégiában, az Oslói Egyetem Média és Kommunikációs Intézetének médiamérnöke. 1995-ben debütált a Színrevalók c. drámakötettel. Öt könyve jelent meg, s több fordításkötet közreadója, társfordítója. Fest, rajzol, önálló kiállításai voltak több országban. Vasadi Péter 1926-ban született Budapesten. 1972-ben debütált a Magunk kenyerén című antológiában. Költő, író, esszéista.

Kollekciók