Ajax-loader

Haraszthy László könyvei a rukkolán


Péchy Tamás - Haraszthy László - Magyarország ​kétéltűi és hüllői
Az ​állatvilág egyes csoportjainak emberi megítélése nagyban különbözik. A madarakat, a nappali lepkéket, vagy pl. a szitakötőket sokan kedvelik, elsősorban tarka színeik, énekük, élénk mozgásuk stb. miatt. A kétéltűek és a hüllők a kevésbé közkedvelt állatok közé tartoznak, sokan félelemmel, sőt egyesek undorral beszélnek róluk, pedig erre semmi okuk sincs. Sajnos számos, széles körben elterjedt tévhit is akadályozza ezen állatok jobb megismerését és ezáltal az ellenszenv csökkentését. A „kígyókat" a marásuktól való félelem miatt gyakran elpusztítják annak ellenére, hogy nálunk a viperamarás rendkívül ritka, és ha megtörténik is, még a keresztes vipera esetében sem okoz halált, a rákosi vipera marása pedig egy darázscsípéssel azonos hatású. A siklók harapása pedig teljesen ártalmatlan. Az, hogy egy állatcsoport mennyire kedvelt vagy sem, a hozzáférhető szakkönyvekben is megmutatkozik. Míg madarakról folyamatosan lehet többféle könyvet is vásárolni, addig a hazai kétéltűekről és hüllőkről az utóbbi két évtizedben egyetlen könyv sem látott napvilágot. E kézirat nyomdába adása előtt nem sokkal ugyan megjelent a Magyar Könyvklub gondozásában egy hiányt pótló, szép kiállítású kiadvány a Kétéltűek és hüllők, de ez elsősorban nem a hazai viszonyokat ismerteti. Könyvünk a Magyarországon élő fajokkal foglalkozik és arra törekszik, hogy e téren meglévő jelenlegi ismereteinket megismertesse az olvasókkal. Ez néhány faj esetében - mint majd látni fogjuk - nem túl sok, és szinte csak a meglehetősen szegényes irodalmi adatokra szorítkozik, de e könyv egyik célja pont az, hogy rávilágítson ezekre a hiányosságokra. Megírásának és kiadásának további ösztönzője volt, hogy 1997-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű és Hüllővédelmi Szakosztálya megkezdte e fajok elterjedésének országos térképezését. Ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású munkát egyáltalán el lehessen kezdeni, és azt több éven át, minél nagyobb számú önkéntes bevonásával, a lehető legnagyobb területen lehessen végezni, szükséges, hogy a felméréseket végzők minél jobb és biztosabb alapokon nyugvó faj ismerettel rendelkezzenek.

Haraszthy László - Magyarország ​madarai
A ​több mint 10 évvel ezelőtt megjelent Magyarország fészkelő madarai és az azt követő, madárvendégeket bemutató mű bővített, átdolgozott, felfrissített változata. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület sokkal több adat birtokába jutott, tudományos megfigyeléseik révén tovább bővültek ismereteik madárvilágunkról. A csaknem 450 színes kép látványosan helyettesíti a morfológiai leírást. Az egyes fajok elterjedéséről, fészkelési és költési szokásairól, táplálkozásáról, előfordulásáról, illetve vonulásáról, védelméről rendelkezésre álló ismereteket hazánk legkiválóbb ornitológusai foglalták össze.

Haraszthy László - Értékőrző ​gazdálkodás Natura 2000 területeken
A ​Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1991-ben alakult a rendszerváltást követő új természetvédelmi, térségfejlesztési kihívások megoldására. A Vértes és környékén található természeti és kulturális értékek megőrzése érdekében végzett legfőbb tevékenységeink: természetvédelmi kezelés, természetgazdálkodás, oktatás, szemléletformálás, ökoturizmus, műemlékvédelem, a Vértesi Natúrpark üzemeltetése. Egyik legjelentősebb kezdeményezésünk a helyi védett természetvédelmi területek létrehozása volt, melyekből egy évtizeddel később létrejött Magyarország első natúrparkja, a Vértesi Natúrpark. Tevékenységünk eredményeként megújultak a műemlékek, a legelésző ősi háziállatok megjelenésével ismét "élni" kezdett a táj, erdei iskolánkban, országos és határainkon túlívelő vetélkedőinken, szakmai gyakorlatokon ismerkedhetnek kicsik és nagyok a táj és a természet működésének alapelveivel és eközben kidolgoztuk a természetkímélő gyepgazdálkodás technológiáját is.

Haraszthy László - Gyakorlati ​ragadozómadár-védelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haraszthy László - Énekesmadarak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók