Ajax-loader

Molnár V. Attila könyvei a rukkolán


Molnár V. Attila - Kitaibel ​Pál élete és öröksége
Kétszázötven ​évvel ezelőtt, 1757-ben született az egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású magyar természettudós: Kitaibel Pál. Sokrétű és úttörő munkássága miatt szinte csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Nevezték már Magyarország legnagyobb botanikusának, a magyar föld felfedezőjének, a magyar természetszeretet legnagyobb apostolának, bámulatos tudású polihisztornak, a magyar Linnének, Európa egyik legszámottevőbb természettudósának, a mai, modern környezettudomány, a biogeokémia előfutárának, a balneológia egyik megalapítójának és a magyar biológia máig is felülmúlhatatlan művelőjének is. Méltán és büszkén vallja számos tudományterület saját kutatójának. Először ő állította elő a nehézfémek zsírsavakkal alkotott sóit, elsőként használta fehérítésre a klórmeszet, a nagybörzsönyi ezüstércben pedig addig ismeretlen elem jelenlétét mutatta ki – amelyet ma tellúrként ismerünk. Elvégezte az akkori Magyarország szinte minden ásványvizének kémiai analízisét. A földrengéstanban elsőként határolta körül – a ma izoszeisztának nevezett – vonallal az egyenlő mértékben megrázott területeket. Több, általa először megtalált és újnak tartott állatfajról bizonyosodott be sejtésének valóságtartalma. Tevékenysége kiterjedt a cukorgyártási és szeszfőzési kísérletektől a salétrom-, szóda- és timsógyártáson át a néprajzi, hely- és ipartörténeti adatok gyűjtéséig. Mintegy 25 év alatt több mint húsz kutatóutat tett, amelyek során sűrű hálózatban bejárta az ország akkori területének nagy részét. Összesen legalább 1400 napot töltött utazással, ezalatt több mint 20 000 kilométert tett meg. Legmaradandóbbat a növénytan területén alkotta: a Kárpát-Pannon régió sajátságos fajainak sokaságát fedezte fel.

Molnár V. Attila - Növények ​és emberek
„Scientia ​amabilis”, azaz szeretetre méltó tudomány – így nevezte a növénytant a korszakalkotó jelentőségű svéd természettudós, Carl Linné. A kifejezést büszkén és sokáig használták a botanikusok tudományuk megnevezésére, amelynek egyetemes története magyar nyelven eddig nem volt hozzáférhető. A könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni; a növénytan gyökereiről és kialakulásáról szól, valamint arról az időszakról, amely a flóra megismerésének hőskora a nyugati világ tudománya számára. Eközben számos történelmi és társadalmi összefüggéssel, érdekes kultúrtörténeti vonatkozással is megismerkedhetünk, kiderül például, hogy milyen szerepet játszott a botanika fejlődésében a pestis és a malária, a fűszerek kereskedelme, vagy az egyház és a hitújítás. A legnagyobb elismerés, ami Linné szerint egy botanikust érhet, ha egy növénynemzetséget neveznek el róla. A legnagyobb jelentőségű „füvészekről” szinte kivétel nélkül neveztek is el növényeket. A kötetet azoknak a növényeknek a színes fényképei és korabeli ábrázolásai színesítik, amelyek egy-egy kiemelkedő személyiség nevét viselik. A régi korok botanikusai között bőven találhatunk korunk számára is példaadó személyiségeket. Többségük rendkívül sokoldalú volt, és nemegyszer a mai ember számára hihetetlennek tűnő nehézségekkel kellett szembenézniük. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – tevékenységük és műveik az igazság keresése, az emberiség szolgálata, valamint a természet szépségének bemutatása terén is maradandónak bizonyultak.

Molnár V. Attila - Egyszikűek
Ez ​a kis könyvecske az egyszikű növények színpompás és formagazdag világát igyekszik bemutatni. Praktikus segítség a Kárpát-medencében honos állat- és növényfajok pontos felismeréséhez; a kishatározók segítségével a természetjárók a megfigyelt élőlényeket gyorsan, könnyen meghatározhatják.ˇ Pontos, részletes, szakszerű fajleírásokˇ A gyors eligazodást segítő piktogram-rendszerˇ Pontos részletrajzokˇ Vízálló műanyag védőtok

Molnár V. Attila - Kétszikűek ​II.
"Az ​ÉlőVilág Könyvtár jelen kötetével folytatjuk hazánk és a Kárpát-medence kétszikű vadvirágainak bemutatását. Rendszertanunk általános vonatkozásairól sorozatunk előző részében már szóltunk, így ezúttal az akkor leírtakat nem kívánjuk megismételni. A kétszikűek most sorra kerülő 36 családjának hazánkban több mint 320 faja él, közülük kötetünkben 179 kerül részletes bemutatásra. A kishatározók lapjain szereplő növények közül több mint százötven faj Magyarországon őshonos, tizenegy faj hazánkban jelenleg nem megtalálható (kipusztult vagy nem honos, de a Kárpátok és a Kárpát-medence területén előforduló), további tizenöt faj pedig hazánkban vadon termő, de behurcolt (adventív) növényként ismert." (A szerzők)

Molnár V. Attila - Kétszikűek ​I.
Praktikus ​segítség a Kárpát-medencében honos növényfajok pontos felismeréséhez: a kishatározók segítségével a természetjárók a megfigyelt élőlényeket gyorsan, könnyen meghatározhatják. A tartalomból: pontos, részletes, szakszerű fajleírások; a gyors eligazodást segítő piktogram-rendszer; sok-sok gyönyörű színes fénykép; pontos részletrajzok.

Molnár V. Attila - Kétszikűek ​III.
A ​kishatározó-sorozat kötetei átfogó képet adnak Magyarország élővilágáról. Segítenek abban, hogy a természetet járók a kirándulásokon megfigyelt élőlényeket meghatározzák, és jobban megismerjék az adott fajok életmódját. A tartalomból: Pontos , részletes, szakszerű fajleírások; A gyors eligazodást segítő piktogram-rendszer; Sok-sok gyönyörű színes fénykép; Pontos részletrajzok.

Molnár V. Attila - Barangolás ​a növényvilágban
2007 A ​nagyalakú, színes fotókkal gazdagon illusztrált kötet szerzője Földünk flóráját igyekszik bemutatni művében, felhíva a figyelmet - az állatok mellett kissé elhanyagolt - sokszínűségükre, érdekességükre. Az első fejezetben alkalmazkodóképességüket ecseteli megannyi figyelemfelkeltő példán keresztül, majd ír a virágzás és beporzás folyamatáról, a terjedésről és szaporodásról, a növények "vegykonyhájáról" és különös, az evolúciós logikának ellentmondó jellemzőiről, valamint a csodálatra méltó "növényi találmányokról". A minden növényszerető figyelmébe ajánlható kiadványt névmutató zárja. Tartalom: Csodálatos növényvilág Alkalmazkodás - Növények a betonrengetegben; Növények úton, útfélen; "Fagyálló" növények; Kérészéletű növények; Növényi matuzsálemek; A növényvilág óriásai; Növényi törpék; Ragadozó növények; Élősködő növények; Korhadéklakók; Mimikri és álcázás a növényvilágban; A látszat néha csal; Növényi mozgások; Sótűrő növények Virágzás és megporzás - Szélhámosok a növényvilágban; Megtévesztő virágok; Dögvirágok; A növényi reklám; Börtönvirágok; Virágok farsangja; Színváltozatok a növényvilágban Terjedés és szaporodás - "Tépőzáras" növények; Növényi szélszekerek; Lövöldöző növények; Önbeásó növények A növények vegykonyhája - Mérgező növények; Gyógynövények; Vadon termő eledelek; Festőnövények; A növényvilág mérges kígyói A természet tévedései - Növényi rendellenességek; Hibridizáció a növényvilágban Növényi találmányok - A virágóra; Időjós növények; Növényi ragasztók Névmutató Irodalomjegyzék

Molnár V. Attila - Kitaibel
A ​kötet teljességre törekvően igyekszik bemutatni az egyik legsokoldalúbb és legnagyobb magyar természettudós életét. Életrajza mellett a legkülönbözőbb tudományterületek (növény-, állat- és ásványtan, kémia, geofizika, néprajz) terén elért eredményeinek bemutatása, valamint korának, kortársainak, fő művének ismertetése is megtalálható a kötetben, amelyet színes térképek, fényképek és korabeli dokumentumok reprodukciói illusztrálnak.

Kollekciók