Ajax-loader

Illés Istvánné dr. könyvei a rukkolán


Illés Istvánné dr. - Vállalkozások ​Pénzügyi Alapjai On-line példatár!
A ​Vállalkozások pénzügyi alapjai on-line példatár egy rendhagyó kiadvány. Rendhagyó abban az értelemben, hogy a példatár anyagának csak egy kis része jelent meg hagyományos, azaz nyomtatott formában, a nagyobbik hányada „láthatatlan”, számítógépek mélyén várja, hogy használják, forgassák. A példatárban található feladatok a Társaságok pénzügyei és a Vállalkozások pénzügyi alapjai című tankönyvekre épülnek. Mivel a vállalati pénzügyek körébe tartozó ismereteknek mára már kialakult egy általánosan elfogadott standardja, így a példatár használata azok számára is ajánlható, akik más címekkel megjelent könyvekből tanulják a vállalati pénzügyeket. Az internetes program segítségével a következő témákban oldat meg feladatokat: - A pénz időértéke (pénzügyi számítások) - A kötvények értékelése - A részvények értékelése - A beruházások értékelése - A vállalati tőkeköltség - A kockázat - A tőkeáttétel - A beruházások kockázata - Hosszú távú finanszírozási döntések - Forgótőke menedzsment A program 400 elméleti (szöveges) és gyakorlati (példa) tesztet, valamint közel 600 kérdésből álló komplex szöveges feladatot tartalmaz. A siker záloga, hogy a feladatok megoldása után megjeleníthetők a helyes megoldások. A program bármely gépről használható, de állandó internet kapcsolat szükséges!!

Illés Istvánné dr. - Társaságok ​pénzügyei
A ​"Társaságok pénzügyei" című tankönyv a modern vállalatok pénzügyi döntéseinek alapjait, valamint a döntéseket támogató módszereket, technikákat kívánja bemutatni. A címben azért szerepelnek "társasági pénzügyek", mert különös hangsúlyt kapnak a gazdasági társaság - elsősorban a részvénytársaság - formában működő vállalatok sajátos problémái, mint a részvényesi érdekeltség, a különböző típusú részvények értékelése, az osztalékpolitika stb. Az ismertetett elméleti alapok, döntési elvek és módszerek túlnyomó többsége azonban értelemszerűen alkalmazható a nem részvénytársasági formában működő vállalatok gyakorlatában is. A pénzügyi döntések általános elvei és tényezői minden piacgazdaságban általánosak, de megközelítésekben, a probléma felvetés módjában mégis vannak országonkénti sajátosságok. A tankönyv döntően az amerikai szakirodalomra támaszkodik, mivel ez az irodalom a leggazdagabb és a probléma megoldási módok talán a legkiérleltebbek. De támaszkodtam a német és főleg az - egyre gazdagabb - magyar szakirodalomra is. A tankönyv annyiban is a sajátos magyar körülményekhez igazodik, hogy az egyes döntési problémákat a magyar gazdasági rendszer sajátos dimenzióinak és mértékeinek (árnövekedés, kamatok, adókulcsok) keretében igyekszik bemutatni, érzékeltetve az egyes tényezők valós hatását és jelentőségét.

Kollekciók