Ajax-loader

Beczássy Judit könyvei a rukkolán


Piri
elérhető
7

Beczássy Judit - Piri
"Ismersz, ​tudhatod, hogy nem a világba beszéltem, amikor azt mondtam, hogy nem megyek férjhez. Az ellenségem sem foghatja rám, hogy nem volt kiben válogatnom, bár a kínálat erősen kihívta bírálatomat, és alakította a férfiakra vonatkozó véleményemet. Aladárról (a jogászról, aki a sok képeslapot küldte a képzőbe) tudsz, róla kár több szót vesztegetni. A sors különös kedvezése volt Apa áthelyezése, mert akkor még zsenge emberismeretemmel képes lettem volna két évig várni rá, és csak azután verni a fejemet a falba. A főhadnagyról éppen eleget tudzs, hogy megértsd, milyen őszinte volt férjhez nem menési elhatározásom. ezek után jött - Jani. Nem állíthatom, hogy szépeket mondott, és azzal vett le a lábamról. Még egy ártatlan bókot sem kaptam tőle soha, se virágot, se éjjelizenét. Nem mondta, hogy nem tud nálam nélkül élni - talán ezért... És egyszer, persze otthon, a kapuban, se szó, se beszéd, csak megkérte a kezemet..." Beczássy Judit regénye végigkíséri Pirit életútján, az első világháború előtti években, míg révbe nem ér: férjhez megy ahhoz a bizonyos rokonszenves, komoly, fiatal mérnökhöz, aki - látszatra - még udvarlónak sem való. Ezt a regényét, melyet az ifjúságnak szánt, 1961. február 1-én fejezte be. És február 20-án meghalt. Bár nem volt fiatal, mégis váratlan és fájdalmas volt az elmúlása. Beczássy Judit tele volt derűvel és optimizmussal, szerette az életet és most már nincs többé. A beszédes ajkak elnémultak, a toll kihullott szorgalmas kezéből. A mély emberi együttérzés, a gyengék, szegények és elesettek iránt érzett mély rokonszenve írásainak alaphangja. Cikornyátlanul, világosan írt, közvetlen hangon, póz nélkül, teljes odaadással és felelősséggel. Emlékét és munkásságát megőrzik szép és maradandó értékű könyvei. A felszabadulás után három ifjúsági regénye jelent meg: a Marika, az Egyszer vagyok fiatal és ez a legújabb, életének utolsó műve, melyen szinte még érzik kezének melege, a Piri. Ebben jórészt a saját ifjúkorát írta meg. Aki ezt a könyvet elolvassa, közelebb jut hozzá és még jobban szívébe zárja.

Beczássy Judit - Egyszer ​vagyok fiatal
Az ​írónő, akinek nevét "Marika" című, sok kiadást megért, nagy sikerű leányregényéről jól ismerik a fiatal olvasók, elsősorban tiznennégy éven felüli lányok számára írta ezt a regényét. Már a cím is mutatja, hogy miről szól a könyv, milyen problémák foglalkoztatják az írónőt: a majdnem felnőtt fiatal lányok mindenáron önállóságra való törekvése, a szülői "kényszer" alóli szabadulni vágyása, a "mikor éljek jól, ha nem most, mikor fiatal vagyok, és máris keresek" elve, amely önzővé teszi a mai tizenhat-tizennyolc esztendősöket, és elfelejteti velük, hogy mennyivel tartoznak apjuknak, anyjuknak, csupa megfizethetetlennel: gondoskodással, törődéssel, szeretettel. Beczássy Judit regényének főhőse egy tizenhat éves budapesti kislány, aki helyes önállósági törekvése közben elveszti mértékét, megszakad kapcsolata szüleivel, s ha néhány barátja és jóakarója nem segítené, biztosan el is züllene. Hosszas bonyodalmak után a szülők megértik, hogy a gyereknek is igaza lehet, és Ilus visszatalál a helyes útra, párját is megleli egy rokonszenves fiatalemberben.

Beczássy Judit - Mari ​néni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - Tóth ​Eszter élete és halála
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - A ​medve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - A ​csoda
Hat ​órakor Paula tanakodva állt a bőrönd előtt. Listával a kezében - hetek óta jegyezgette rá, mi szükséges a tátrai útra - gondolatban újra s újra rovancsolta, nem maradt-e ki valami, nehogy az úton, vagy már Lomnicon derüljön ki feledékenysége. Minden megmozdulásában gondatlansággal vádolta magát. A mindennapi iskolába menésnél is. Ó, milyen belérögződött mozdulata volt útközben a tízórais csomagját riadt ellenőrzésül megtapogatni: nem hagyta-e el? ...vagy a villamosjegyét érezte elveszettnek, vagy a szobája kulcsát, vagy belédöbbent, hogy rossz kocsira szállt -- és jött az alattomos, hirtelen riadás, mint a vészsziréna fölzaklató búgása, végigfutva az idegeken, gyomrába markolón, megdobogtatva a szívét - hogy keresgélni kellett, kutató ujjal kotorni a kézitáskában, vagy nyújtogatott nyakkal ellenőrizni a villanyos számát, - aztán elereszkedni a meglelt bizonyosságban: nincsen semmi baj! ...Sohasem volt semmi baj és mégis mindig ez a: rosszul csináltam!...ez az: elfelejtettem! ...ez az önvádló és azonnali önigazolásra késztető riadózás. Most legalább úgy érezte, megvan rá az oka. A szokatlanság indokolta, hogy olyasmit tesz, amit soha máskor, nem a gépies iskolába indulás, nem a hétköznapok vérébe ivódott tennivalói, most utazni készült...

Beczássy Judit - A ​menekültek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - Pincelakók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - A ​méltóságos kisasszony
A ​méltóságos kisasszony különösen nagy érdeklődésre tarthat számot, mert a diáklányok életét írja le, a kis prepák életét a tanítónőképző zárt falai között, annak minden kedves és vidám, szomoru és apró cseprő, mégis oly fontosnak tetsző epizódjait, a kis intrikákat és tréfákat, a komoly érzéseket és mély barátságokat, szóval az igazi, mély, valódi intézeti életet.

Beczássy Judit - Rózsadomb
Pongrácz ​Géza hiába kisérletezett az elõszoba-kulccsal, csöngetni kellett. Már amikor benyúlt érte a kabátzsebbe, tudta, hogy fölösleges fáradság. Újabban mindig csöngetni kell. Nem véletlen ez a bentfelejtés, Vidáné ravaszkodik. Türelmetlen topogott az ajtó elõtt, a havas folyosón. Fázott a lába, szürkült is már, sietni kellene az öltözéssel, ha még sötét elõtt akar végezni. Vidáné meg komótosan csoszog - kihallani - s ráérõn nyikordítja a kulcsot a zárban. - Mégis?... - állja el az útat a szokott szólammal. - Mit gondol Pongrácz úr?... meddig fogok várni?...

Beczássy Judit - Terebélyes ​nagy fa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - Márta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - Marika
Felrobbant ​a cséplésnél a gőzgép, meghalt Marosi, a gépész. Özvegy lett a felesége, árván maradt kislánya. Pici és rózsaszín, akár egy beszélő porcelán baba. Nem is csoda, hogy mindennapos lesz a méltóságos asszonynál, amikor anyját alkalmazzák a konyhán. A kastély különleges, zárt világában nő fel Marika, később anyja a földbirtokosék pesti villájába kerül szakácsnénak, ekkor tehetségére felfigyel a méltóságos asszony, s közbenjárására elegáns pesti zárdaiskolába kerül a kislány. A háború zavaros évei kezdik felnyitni a szemét, majd a felszabadulás után érti meg, hogy mennyi volt az őszinteség a nagy "szeretetben", és mennyi az érdek... Sok vergődés után elszakad végleg a kastély világától, s tanítónő lesz Marika.

Beczássy Judit - Mindenért ​fizetni kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók