Ajax-loader

Mikszáth Kálmán könyvei a rukkolán


Mikszáth Kálmán - A ​két koldusdiák / Farkas a Verhovinán / Különös házasság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Ami ​a lelket megmérgezi / A lohinai fű / A beszélő köntös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Nagyobb ​elbeszélések - 1895-1910
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Az ​eladó birtok / Prakovszky, a siket kovács
Ebben ​a kötetben Mikszáth Kálmán két kisregényét kapja kézbe az olvasó. Mindkettő "szereti történet" - ám különböző végkicsengéssel. Míg "Az eladó birtok" mogorva, földéhes agglegényhőse végül a házasság boldog révébe jut koldusszegény választottjával, a "Prakovszky, a siket kovács" szerelmespárját elválasztja egymástól a vagyonszerzés mohó vágya, az irgalmat nem ismerő kapzsiság. Mikszáth Kálmán csípős humora és magával ragadó mesélő kedve elevenen állítja a mai olvasó elé a régmúlt idők fiataljainak boldog szerelmét és keserű csalódását, egy letűnt kor sajátos erkölcseit.

Mikszáth Kálmán - A ​két koldusdiák / Prakovszky, a siket kovács
A ​híres Debreceni Kollégium ösztöndíjas diákjaiként ismerjük meg - az 1690-es évek táján - a két árva jobbágyfiút, Veres Lacit és Istvánt. István hiába bizonyul a legerősebbnek a nevezetes nagyerdei vetélkedőn, s nyeri el a fődíjat Szilágyi professzor szépséges lánya kezéből - a két fiú hamarosan földönfutóvá válik tönkrement jótevőivel együtt. Kalandos sorsa az egyik testvért a különszakadt, Apafi Mihály uralta Erdélybe veti, a másik Bécsbe indul, hogy nemességet szerezzen magának a császártól. Így villantja fel Mikszáth varázslatos, ironikus elbeszélő nyelvén az 1700-as évek zaklatott Magyarországának s a Rákóczi-szabadságharcnak számos epizódját, jeles hadvezérek alakját.

Mikszáth Kálmán - Mindenki ​lépik egyet / A vén gazember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Két ​választás Magyarországon / Fili / Egy éj az Arany Bogárban / A Sipsirica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​gavallérok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Szent ​Péter esernyője / Akli Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Szent ​Péter esernyője / Prakovszky, a siket kovács / Két választás Magyarországon / Új Zrínyiász
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Babonák, ​mesék / Novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Fény- ​és árnyképek
1973-ban, ​a könyvnyomtatás és könyvkiadás ötszázadik évfordulóján Csokonai Vitéz Mihály összegyűjtött munkáinak két kötetével indította Illés Endre tervei nyomán a Szépirodalmi Könyvkiadó a Magyar Remekírókat, a magyar könyvkiadás egyik legnagyobb vállalkozását. Közel száz kötet megjelenése után a sorozat 1991-ben megszakadt. A Kortárs Kiadó most arra vállalkozott, hogy megjelenteti a még hiányzó köteteket, s az olvasói igények szerint újra közreadja a korábban már megjelenteket is. A magyar millennium alkalmából indítjuk el a Remekírók új folyamát, neves irodalomtörténészek, az egyes korszakok avatott kutatói segítségével és közreműködésével.

Mikszáth Kálmán - Különös ​házasság / A szelistyei asszonyok / Akli Miklós / A vén gazember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​gavallérok / A sipsirica
A ​gavallérok a dzsentri életmódot veszi célba. Beszámol egy esküvőről, és azt mutatja be, hogyan tesz vakká egy kívülállót a jól megrendezett színjáték, és miként kerekedik felül a kiábrándító valóság.

Mikszáth Kálmán - Nagyságos ​Katánghy Menyhért képviselő úr viszontagságos élete, kalandjai, szerencsétlensége, szerencséje és művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Az ​apám ismerősei / A lutri
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Kisebb ​elbeszélések - 1886-1892
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Isten ​hóna alatt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​szelistyei asszonyok és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​fészek regényei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Különös ​házasság / A Noszty fiú esete Tóth Marival / A fekete város
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Mindenki ​lépik egyet
"Mikszáth ​elsőrangú művész. Olyan, akinek a kifejeznivalójából semmi sem vész el alkotás közben. Minden a felszínre jut és a maga helyére. Azt szeretném mondani, hogy 100%-ra dolgozik, mert a kifejező ereje tökéletes. Népszerű előadó és nincs meg benne a banalitásról való kényeskedő irtózás. Ezt az angol íróktól tanulta, akiket szívesen olvas, s akiket mestereinek vall. Jutalma ennek az erénynek, hogy minden erejét a nyelv szépségére és az elbeszélés kerek gördülésének elintézésére fordíthatja. És a ráismerés kielégülését úgyszólván mindenkiben föl tudja kelteni. A kedélye, a meséje a vidéki magyar uraké, a humora a jó emberismerőké, a nyelvművészete a stílusínyenceké. Egészében megvesztegetően és imponálóan biztos technika. Könnyedség, frissesség minden szófűzésében, mondatában!... Ez már vele született." (Csáth Géza)

Mikszáth Kálmán - Mikszáth ​Kálmán levelezése I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Galamb ​a kalitkában / A két koldusdiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​király ruhái
Mikszáth ​Kálmán a magyar irodalom páratlan mesélőkedvű, utánozhatatlan bölcsességű és humorú írója. Kevésbé ismert ugyan a gyermekolvasók körében, ám válogatásunk bizonyságul szolgál arra, hogy írója éppúgy ismeri a gyerekek, mint a felnőttek nyelvét. A kötetben sokféle mesét, történetet talál a mesélő felnőtt, az olvasó gyerek: mesét a gőgös hókirályról, aki bár az erdő uralkodója lesz, de trónjáról hamar leolvasztja a napsugár, a Dr. Bubóhoz szakmailag fel nem érő Dr. Bagolyról, az erdőben eltévedt és a mackók barlangjába került kisfiúról, anekdotából kerekedő történetet Mátyás királyról. Ezeket az elbeszéléseket, meséket csillogó humor, derű, okosság szövi át, és hangjuk olyan friss és eleven, hogy a ma gyermekének is vidám perceket ígérnek, aki a legjobb átmenetet kaphatja bennük a gyermekmesék és a valódi irodalom között, egyúttal remek bevezetést is az egyik legnagyobb magyar író világába.

Mikszáth Kálmán - Kisértet ​Lublón és egyéb elbeszélések
Ó, ​azok a régi jó kísértethistóriák! Azok a csiklandós ijedezések, azok a majdnem igazi elszörnyedések! Mikszáth Kálmán írói varázsának talán éppen az a titka, hogy nemcsak az elbeszélt történeten mulat, hanem atyai kedvességgel gyermeki lelkű hallgatóin is, rajtunk, akik vele együtt úgy teszünk, mintha hinnénk Kaszperekben, a sírból feljáró borkereskedőben, akinek nyomós oka lehet kísérteni, hiszen szépséges asszony várja idefenn. No meg talán abban is rejlik valami magyarázat, hogy ahol Kaszperek megfordul, hamis pénzek kezdenek elterjedni...

Mikszáth Kálmán - Magyarország ​lovagvárai / Állatok és gazdáik / Babonák, mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​lohinai fű / A két koldusdiák / A beszélő köntös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Emlékezések, ​tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​kis primás
Hunyadi ​Mátyás uralkodásának esztendeit múltunk legfényesebb korszakai között tartja számon az emlékezet. Az "igazságos" jelzővel felruházott király Európa vezető hatalmai közé emelte hazánkat, feltartóztatta a nyugati világot fenyegető török hódítókat, s meghonosította környezetében a reneszánsz művészetet és művelődést. A történetírás azonban nem csak pozitív tetteket örökített meg róla. Amikor 1485-ben esztergomi érsekké nevezik ki felesége unokaöccsét, az alig hétéves Estei Hippolytot, az ország vezetői és a pápa egyaránt élénken tiltakoznak. Felháborodásuk érthető, ám Mátyás hosszas huzavona után keresztülviszi akaratát. Mikszáth regénye azonban nem a nagypolitika szövevényébe vezeti be az olvasót, inkább a vitákról mit sem tudó fiú személye köré szövi megkapó, ugyanakkor fordulatokban gazdag történetét. Bár a kis prímás félve és megszeppenve érkezik Itáliából Esztergomba, az előtte álló próbák férfivá edzik, s a kemény, de vonzó magyar környezet igazi magyarrá változtatja.

Mikszáth Kálmán - Prakovszky, ​a siket kovács
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók