Ajax-loader

Sziládi János könyvei a rukkolán


Sziládi János - A ​lehetőség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziládi János - A ​megnyitó
A ​megnyitó egy hajdan népszerű, mára kiégett festő új tárlata körötti bonyodalmakról szól - de végső soron arról, hogy vajon izlésünk, kíváncsiságunk ugyanolyan szintre emelkedett-e már, mint az a társadalmi szerkezet, amelyben élünk. Sziládi egy bátor és szókimondó hőst állít kisregénye tengelyébe: de nem tagadja, mennyi válság és erőpróba jár azzal, ha valaki a "sajátjait" bírálja. Ez a regény is elárulja, hogy Sziládi János nem csupán szépíró, hanem tollát hosszú esztendők edzették publicisztikában, kritikában.

Sziládi János - Az ​elveszett falu meséi
Önéletrajzi ​ihletésű novellafüzérében Sziládi János a minden író számára oly fontos gyermekkor élményeit idézi föl, emlékezve a főváros bombázásakor a kiürítések miatt falura került család hétköznapjaira, a szegénységre, ínségre, amit a testvéri, gyermeki, szülői szeretet tett elviselhetővé. A szerző gyermekszemmel láttatja a háborús falut - a pontos megjelenítés, a szinte szociografikus valósághűség mellett lírát csempészve írásaiba. Ez a líra a harmonikus emberi kapcsolatok (a csonkaságában is életreszólóan érzelmi talajt adó család), a hétköznapok, a megmásíthatatlan tények, a visszahozhatatlan gyermekkor, az "elveszett falu" lírája.

Sziládi János - Reggeltől ​reggelig
Sziládi ​János kritikusként, publicistaként régi ismerőse lehet az olvasónak – elbeszélőként ritkábban jelentkezett. Tizenegy novelláját adja most közzé szigorú válogatásban, jellemző ciklusbeosztással.Öt írása a falusi dűlőutak mentén vezet el, s a megújult magyar vidék örömét s gondját festi drámaian kihegyezett vagy olykor csupán életképszerű elbeszélésekben. Az Országutak ciklus a messzi távolba kalauzol el: Itália napfényes egét hozza közel egy turista házaspár élményeiből, vagy a Szovjetunió tájaiból villant fel egy jellemző részletet: de Sziládit itt is az érzékeny ember érdekli. Novellistát avat a kötet, aki elkötelezett szemlélettel látja a világot; elbeszélőt, aki a kritikusnak és a publicistának nem kell szégyellnie.

Sziládi János - Kísérlet
Ez ​a könyv egy keresés története. Egy embert keresek. Nem bízom magam a véletlenre: az életét, a sorsát faggatom az állami gazdaság, a gyár, a színház más-más álarcú világában, hogy megtaláljam. Meg akarom, meg kell találnom őt. Ez nagyon fontos nekem. Az elmúlt években ez volt életem célja és értelme - és ez ma sincs másként.

Kollekciók