Ajax-loader

Beke Kata könyvei a rukkolán


Beke Kata - J. ​B. Pendragon igaz története
John ​Bonaventura nem halt meg. Komédia volt a halál is, a végrendelet is, no persze a barátaira hagyott ékszerek és műtárgyak valódiak voltak. Amikor a zseniális szélhámos St. Germain és a reménytelenül középszerű Lenglet de Fresnoy a ravatala mellett álltak, megrendülten az átélt iszonyattól és a mulandóság látványától, John Bonaventura mindent megtett azért, hogy fenséges halottnak lássék. Még az arcát is bekente volt meszes festékkel. Közben pedig fülelt, hogy mit mondanak róla. Elégedett lehetett. Derék fickó volt, és jó barát. A titkát is megosztotta velünk, noha végül is abba halt bele -mondta St. Germain. - Persze nem csoda, hogy nem élte túl az izgalmakat. Ahhoz túl sokat zabált egész életében - jegyezte meg Lenglet de Fresnoy. - Mindenesetre szép tőle, hogy nem feledkezett meg rólunk. - Ha tudom, hogy ilyen kevés van hátra szegénynek, nem csapom le a kezéről azt a tizenhárom éves leánykát. De hol lehet a varázspálcám és az üvegcsém, nem láttad? - dünnyögte St. Germain. John Bonaventura mosolygott magában. A varázsszerek jó helyen voltak: a feje alatt.

Beke Kata - Vallomás
Beke ​Kata: Jézusmária győztünk! - című nagy sikerű politikai esszékönyve után most a Vallomás-sal jelentkezett. A könyv olvastán a Belvárosi Könyvkiadó a kéziratot azonnal nyomdába adta. A sietség oka legelőször is a Kiadó öröme, hogy ihletett, gyönyörű szép könyvet adhat egy itáliai utazás ürügyén írott Vallomás-sal a lélekemelő olvasmányoktól olyannyira elszokott és elszoktatott magyar olvasó kezébe. A Vallomás hét olasz városon keresztül vezeti vissza az olvasót az európai kultúra korszakaiba, hogy képzeletünkkel lássuk és belélegezzük mindazt, amit olyannyira nélkülöztünk itt és most ma. A Nyugatrómai Birodalom bukását éljük meg Beke Kata Ravennájában, a Mediciekkel ocsúdunk Firenzében, Gubbio városában pedig Szerb Antal szellemkeze vezeti Beke Kata tollrajzát oly könnyedén, hogy a hét olasz város: Velence és Torcello szigete, Ravenna, San Marino, Gubbio, Assisi, Firenze, Róma látogatói akár útikönyvként is olvashatják a Vallomás-t, amely ezzel az erényével együtt nemes és mély irodalmi élményt jelent.

Beke Kata - Leszámoltam ​Stanci nénivel?
Stanci ​néni köztünk jár-kel. Egyikünknek szomszédja, másikunknak a hivatali főnöke, van, akinek csak távoli rokona, van, aki - szerencsétlen - egy fedél alatt él vele. Mert Stanci néni - gyűjtőfogalom. Jelenség. Akivel - amivel - nap mint nap találkozunk. Aki - ami - megkeseríti életünket, mérgezi kapcsolatainkat, beszennyezi érzéseinket. Stanci néni életre hívója Beke Kata mostani kötetében publicisztikai írásait gyűjtötte egybe. Többségük az Élet és Irodalomban jelent meg, s bár tematikailag különbözők, szorosan együvé tartoznak. Átfogó szemlélet, világlátás kapcsolja őket össze. Beke Kata a tőle megszokott érzékletes és hajlékony stílusban szól a "Stanci néni-szindrómáról", arról, hogy az emberi érintkezések, a magánkapcsolatok és a hivatali viszonylatok, az ügyintézés és az oktatás szintjén mennyi nyílt és rosszul beforrt seb ékteleníti mindennapjainkat. A szerző leszámolt volna Stanci nénivel? Aligha. De a harcot mindenesetre felvette ellene.

Beke Kata - Kasszandra
A ​knosszoszi Labirintus nem a tengerparton, hanem jóval beljebb épült, ott láthatók a romjai ma is. Kréta derűjéről: a liliomok között sétáló hercegrõl, fitos-kecses nõi arcokról, falfestményeken szökellõ bikatáncosokról hallgat a szörnyûséges Minotaurus története. Az Ida hegye is jóval távolabb magasodik Trójától; Hektór házassága is késõbb esett meg, mint a nevezetes alma-ügy. Hiszen a hős Akhilleusz a nagy összecsapás elõtt kilenc esztendeig vívta a környezõ városok ellen - ma úgy mondanánk: helyi háborúit, amelyek jelentõsége mindig attól függ, hogy éppen melyik helyen tartózkodik az elbeszélõ; s ezek egyik epizódja volt Thébé feldúlása, Andromakhé apjának, hét fivérének megölettetése, Andromakhé és Hektór szerelme-házassága. A szerző másban nem tért el a régi-régi történetek hagyományos redjétõl - ha mégis, ott kiderül -, s úgy gondolja:nem változtatta meg azok igaz voltát. Mert a történetek igazsáa mélyebben fekszik: az emberi lélekben, helyzetekben és viszonylatokban. A többi már az olvasó dolga, hiszen nélküle csak egy halom nyomtatott papír marad ez a könyv. Õbenne bomlik majd ki mindaz, egyénisége szerint, amit a szerzõ átélt, látott, újre felfedezett újramesélt.

Beke Kata - ...mert ​az ember kétnemű
"Ez ​a könyv nem vitairat, noha már legelső fejezetében sem teszek mást, mint vitatkozom, s amivel vitatkozom, sűrűn idézem is - írja a szerző előszavában. Miskolczi Miklós Színlelni boldog szeretőt c. kötete inkább alkalmat adott arra, hogy újrafogalmazzak, rendszerezzek olyan gondolatokat, amelyek régóta foglalkoztatnak, tapasztalatokat, amelyeket átéltem vagy megfigyeltem." Beke Kata a tőle megszokott közéleti szenvedéllyel most magánéleti kalandozásra hívja olvasóit, a maga igen megszívlelendő életeszményét vázolja fel; szól hűségről, becsületről, tiszteletről, őszinteségről, felelősségről és egymás iránti megbecsülésről. Lehet, hogy korunk sivár magatartásmodelljei nem kedveznek az ilyen "ósdinak" tűnő fogalmaknak - véli a szerző -, de hiszi, s vele kell reménykednünk, hogy a kétnemű embernek sikerül megóvnia életünk legnagyobb értékeit: a szerelmet, a házasságot, a családot. Csak nők és férfiak kellenek hozzá.

Beke Kata - Jelentés ​a kontraszelekcióról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke Kata - Istennek ​furcsa ízlése van
"Istennek ​furcsa ízlése van. Minél kellemetlenebb valami, annál üdvösebb; s minden gyanússá válik, ami örömet ad. A katolikus erkölcstan tehát egyre szűkebb területre szorul vissza. Napjainkban gyakorlatilag azzal a kérdéssel foglalkozik a legsűrűbben, ahol bőségesen arathat, lévén a boldogság az emberi nyomorúság legfőbb forrása, amelynek lényege nem, legföljebb körülményei változnak: a szexualitással. Annyira, hogy az erkölcs szót az európai gyakorlat szinte lefoglalta a szexuális szféra számára. Világnézeti csavargásom éveiben olvastam valahol, hogy egy az USA-ban kiadott, népszerű katolikus erkölcstan negyven-egynéhány oldalából harminc-egynéhány foglalkozik a szexuális erkölccsel. Jellemző arány. Az ember azonban természetének megfelelően szereti a világot, és utál szenvedni." "A mai huszonévesek csak csodálkozni tudnak azon, hogy a mi nemzedékünk sem a szerelmet, sem a barátságot nem tudta politikamentesen elképzelni. Még a Duna-parti kéz a kézben andalgások sem estek meg politikai vagy világnézeti véleménycserék, viták nélkül. Hiszen úgy nőttünk föl kisgyermekből kamasszá, kamaszból fiatallá, hogy vélemények és erők csaptak össze körülöttünk, tarka árnyalatokra bomolva, személyben képviseltetve: szakadatlanul figyelnünk kellett és úgy keresnünk a magunk véleményét."

Beke Kata - Légy ​korszerűtlen!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke Kata - Jézusmária, ​győztünk!
Beke ​Kata írta meg az MDF oktatási programját, mégis a minisztériumban más elképzelések kerültek előtérbe, ezért egyre jobban elszigetelődött és 1991 januárjában lemondott az államtitkári tisztségről. Nem sokkal később otthagyta pártja frakcióját, és átült a függetlenek közé. Megírta Jézusmária, győztünk! című könyvét, ami lényegében politikai karrierjének végét is jelentette.

Beke Kata - Az ​elbocsátott vad
Nem ​hiszem az Elrendelésben, mert szabad vagyok: oly szabad, mint a bolond bogáncs a szélben vagy vad bozót között a vad. "Vezessen Hozzád a szabadság!" így kérem olykor, aki vár mert annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ez a meleg hangú, humoros (ön)ironikus elbeszélés a vallomással és a memoárral rokonítható. Egy biztos: megkérdőjelezhetetlenül szépirodalom. Ahogyan a történetmondó bontakozó személyisége megismételhetetlen egyéniséggé válik, úgy kérdőjeleződik meg gyermeki egyistenhite, hogy hosszú idő után az "elbocsátott vad" végre hazataláljon. A háttérben ott a történelem: a második világháború, '56 és a Kádár-korszak, a rendszerváltás évei - egészen a jelen pillanatokig.

Beke Kata - Kis ​magyar Varázshegy
Beke ​Kata szíve egyik pillanatról a másikra fölmondta a szolgálatot. Szívinfarktus - hangzott a szikár diagnózis, ám, hogy e tény és az általa "indukált" események mögött mi minden húzódik meg, erről szól a szerző remek humorral megírt, iróniától és öniróniától sem mentes könyve. A kötet ennek, a kórházban eltöltött időszaknak a krónikája. ; A füredi szívkórházba, a Kis magyar Varázshegyre került szerző súlyos szívműtétét a felfedezés kamaszos kíváncsiságával éli meg. Kíváncsi arra, mit fog megtudni szervezetéről és a kórházi gépezetről. Egyként képes mulatni a magyar egészségügy visszásságain, és önmaga ügyetlen csetlés-botlásain is. Az ágyhoz kötöttség, a napi gondoktól való eloldódás, a kórház zárt világa, ahová a látogatók szinte belopják a hétköznapi élet eseményeit, megállásra, elgondolkodásra adnak alkalmat. A gondolatok szabad kalandozása nyomán történelmi időszakok is fölidéződnek, ám a műtét, az esetleges elmúlás árnyékában sok minden átértelmeződik, és a dologok "fajsúlya" is igencsak megváltozik. A hatvanadik életévét maga mögött hagyó szerző bölcsességgel és remek humorral képes oldani azt az óhatatlan feszültséget, amelyet a szívműtét keltett benne. Szinte kivülről képes szemlélni a történéseket, és ezáltal önmaga és az olvasók számára is "domesztikálja" a fájdalmas tapsztalatokat. - Beke Kata rendíthetetlen hite és életigenlése megejtő - kötete mindazoknak ajánlható, akik a betegágyhoz kötötten is szeretnék az élet szebbik oldalát látni.

Beke Kata - Az ​én Itáliám
Róma, ​Pisa, Firenze... Nyár, tengerpart, román templomok, reneszánsz lakóházak, barokk szobrok. Tizenöt év hét olaszországi útjának termése ez a kötet. Nem hagyományos útikönyv, inkább élménytár, mert egy magyar utazó szemén keresztül ismerjük meg még jobban - és főleg másként - Itália meseszép tájait: "Olaszország kimeríthetetlen. Az öröm, a hála, hogy ennyit láthattam belőle, eggyé olvad a nosztalgiával: rá emlékezni, oda vágyódni úgyszólván az életműködés része számomra."

Kollekciók