Ajax-loader

Stegena Lajos könyvei a rukkolán


Stegena Lajos - Tudományos ​térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt
A ​térképészek tematikus térképnek nevezik azt a térképet, amelynek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi alap, hanem valamely szakma vagy tudomány adatai alapján valamilyen tárgy, jelenség vagy folyamat földrajzi eloszlása. A tudományos térképészet mint a tematikus térképészet része, valamely tudományág (földtan, geofizika, hidrológia, néprajz, történelem) adatait tükrözi. Az első tematikus térkép E. Halleynek az Atlanti-óceánról készített földmágneses térképe (1701) is ilyen. Ilyen az első tematikus világatlasz is, H. Berghaus Phisikalischex Atlasa (1838-48).Az egyesült osztrák császári és orosz cári csapatok leverték az 1848-49-i magyar szabadságharcot. A Habsburg-hatalom meggyengülése és a magyar nemzet békés építőmunkára törekvése 1867-ban létrehozta a kiegyezést a Habsburg-császárság és a magyar nemzet között, az 1848-ban elért magyar vívmányok (függetlenség, alkotmányosság) fenztartásával. Az akkor a Kárpát-medencét kitöltő magyar állam és szervezetei nagy lendülettel fogtak hozzá a korszerű állam vezetéséhez nélkülözhetetlen térképezéshez. A reformkortól (1830-as évek) kezdve, zömmel a kiegyezés és a trianoni békediktátum (1920) között létrehozták a történelmi Magyarország tudományos (földtudományi, etnográfiai, növény és állatföldrajzi, mezőgazdasági, vízügyi, közigazgatási-közlekedési) feltérképezését és térképműveit. Megmutatták, hogy eleink nemcsak patópáloskodtak, hanem többek közt, világszínvonalú, e színvonalat egyes területeken meghatározó szaktérképezést is végeztek. - Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés megfosztotta Magyarországot területének 2/3 részétől. Az ország megcsonkítása előtt készített térképek és térképművek pedig szolgálták és a mai napig szolgálják hazánk és az utódállamok tudományos megismerését.E könyv célja e tudományos térképezés, hazánk kultúrtörténetének eddig összefoglalóan nem feltárt területének bemutatása.

Egyed László - Stegena Lajos - Geofizikai ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stegena Lajos - Abszolút ​kormeghatározás
Tartalom: - ​A természetes radioaktivitás - Tömegspektrometria - Az ólom-izotópok - Urán-ólom és thorium-ólom módszerek - Az urán-hélium és thorium-hélium módszer - A kálium-argon módszer Megjelent 223 példányban. 40 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: J3-1185. Kézirat.

Stegena Lajos - Atlantisz
"Negyedszázezernél ​több tanulmányt, könyvet eredményezett idáig az Atlantisz-problémával foglalkozó irodalom. [...] Stegena Lajos a geofizikus és geológus tudós felkészültségével keresi a probléma megoldását. Felsorakoztatja a Földnek és a Kozmosznak mindazokat a hatalmas erőit, amelyek katasztrofális pusztítást okoztak, és amelyekről feltételezhető, hogy Atlantiszt megsemmisítették. Ilyen erőket azonban nem talál. Az oceanografia eredményeit segítségül híva keresi az Atlanti óceán fenekén egy elsüllyedt nagy föld nyomait. Nem találja. Kutatása negatívummal zárul. Könyvének ez az első része mégsem kiábrándító. A legendás Atlantisz kutatása a szerző számára csak keret ahhoz, hogy kutassa és végül meg is találja az igazi Atlantiszt, az emberi kultúra bölcsőjét, ahonnan a műveltség gyökere szétterült és betöltötte földkerekséget. Munkájának ez a kultúrtörténeti része valóságos tudományos detektívmunka, melynek minden mozzanata érdekes, lebilincseli az olvasót."

Stegena Lajos - Térképtörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stegena Lajos - Vetülettan
Könyvünk ​első részében az alapfelülettel, a Föld alakjával foglalkozunk. A második rész a vetítés általános szabályait tárgyalja. A harmadik rész a vetületek rendszeres tárgyalását tartalmazza. Egy külön fejezet részletezi a hazánkban és a világon általánosan használt vetületeket és vetületi rendszereket, továbbá a vetületválasztás, a vetületanalízis és a kartometria területére ad bevezetést.

Stegena Lajos - Korok ​és térképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók