Ajax-loader

Deme László könyvei a rukkolán


Deme László - Fábián Pál - Helyesírási ​tanácsadó szótár
Azok ​a nevelők, írók, szerkesztők, kiadói és nyomdai dolgozók, akiknek az írás – és a helyesírás is – mindennapi munkájukhoz tartozik, már régóta szükségét érzik egy olyan, A magyar helyesírás szabályai c. kiadványnál jóval nagyobb anyagú kéziszótárnak, amelyhez kétségeik esetén állandóan fordulhatnak útbaigazításért, tanácsért. Ezt az igényt hivatott kielégíteni az Akadémia Helyesírási Bizottságának támogatásával készült Helyesírási Tanácsadó Szótár. A mű mintegy 80 000 adatával támpontot ad a magyar és az idegen alapszók, továbbá a tulajdonnevek, az összetételek és a szókapcsolatok írására, elválasztására, rövidítésére stb. Felépítése folytán megfelelő segítséget nyújt azoknak a szóalakoknak a leírásában is, amelyek a szótárba nem kerülhettek bele. A szótárt függelékként ragozási táblázatok egészítik ki, melyek mintákat szolgáltatnak a ragos szóalakok leírására.

Biró Ágnes - Büky László - Deme László - Grétsy László - Kemény Gábor - M. Korchmáros Valéria - Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deme László - Zsófi ​és a zoknivadász
Zsófi ​nagycsoportos, de még mindig szanaszét hagyja esténként a ruháit. El is tűnik a kedvenc virágmintás zoknija. Pontosabban elrejti a zoknivadász Kumándó, aki sok-sok évvel ezelőtt addig veszekedett félpár zoknija miatt, míg egy gonosz varázsló bolyongásra nem ítélte a világ lábravalói között. Zsófi azonban bátor kislány: szembe száll az ezüstdárdás zoknitolvajjal, amikor a konyhai falióra elüti az éjfélt.

Deme László - Orsi ​és a tankok
Kalandos ​történet az igaz meséket kedvelőknek! A kisiskolások élete már 1956-ban sem volt könnyű, és Orsi ezt pontosan tudja. Pedig Orsi és az osztálytársai igyekeznek jól viselkedni, de ez elég nehéz, ha a felnőttek még az sem tudják eldönteni, hogy ki hozza karácsonykor az ajándékot, a Jézuska vagy az óriás fenyőfa, ráadásul az anyukája azt sem árulja el neki, hogy miért nem borotválhatja meg a barátnője plüssmaciját, az apukája pedig miért pusmog idegen bácsikkal a parkban. A sok furcsaság között már meg sem lepődik, hogy októberben lövik fel a tűzijátékot, amiről kiderül, hogy nem is tűzijáték, hanem a forradalmi harcok fényei. Ezután Orsi hihetetlen kalandokba keveredik. Óriási tankokkal néz farkasszemet, lyukas zászlókkal elegyedik szóba, és már nem is csoda, ha a romos éjjeli körúton barangolva még a macskakövek is panaszosan rányávognak. Deme László mesekönyve hol tréfásan, hol izgalmasan, hol meghatóan mutatja be 1956 eseményeit, tanulságos szórakozást nyújtva kicsiknek és nagyoknak.

Deme László - Nyirkos István - Gáldi László - Gergely János - Horváth Tibor - Nádasdy Ádám - Páll Erna - Összevető ​nyelvvizsgálat, nyelvoktatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deme László - A ​beszéd és a nyelv
A ​szerzõ arra akar rámutatni a könyvében , hogy a nyelv nem valami öncélú létezõ, csak eszköze az azt használó társadalmi közösség beszédtevékenységének.

Deme László - Nyelveink ​jövője és jövőnk nyelve
Az ​általános, közös másodnyelvet sürgető szerzőről - saját szövegét felhasználva, de adatait aktualizálva - ennyit: Negyvenyolcadik éve figyeli tudatosan és tudományosan anyanyelvének alakulását nemzeti körülmények között; huszonhetedik éve vizsgálja ugyanezt nemzetiségi vonatkozásban; s éppen húsz éve talán, hogy foglalkoztatni kezdték azok az emberi és társadalmi gondok, amelyeket az emberiségnek örökölt soknyelvűsége jelent egyének és közösségek számára. S esetleg még azt, hogy mindezekben sohasem tényeket és adott helyzeteket látott csupán, hanem leküzdendő nehézségeket, megoldandó feladatokat; a mozgás korlátainak kitapogatása után legalább a korlátok közti mozgás lehetőségeit keresve, de - ahol csak lehetségesnek tűnt - megkísérelve maguknak a korlátoknak feszegetését is.

Deme László - Fábián Pál - Bencédy József - A ​magyar helyesírás rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deme László - Nyelvünkről, ​használatáról, használóiról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deme László - Közéletiség, ​beszédmód, nyelvi műveltség
A ​szerző először szociológiailag alapozza meg fejtegetéseit. Rámutat, hogy társadalmunkban mindenkinek szüksége van a nyelvhasználat közéleti formáira; érzékelteti a logikus különbséget a magánjellegű, a "kisközéleti" és a "nagyközéleti" kifejezésmód között. Jelzi a közéleti nyelvhasználat közismert ferdeségeinek okát: demokratikus közéletünk még nem szabadult meg a múlt feudális-bürokratikus közéleti nyelvének örökségétől. Ezután pszichológiailag - a beszélőnek hallgatóihoz való viszonya szempontjából - elemzi a közéleti beszédhelyzeteket, a rögtönzött és az előkészített megszólalás, valamint az írásbeli fogalmazás különböző eseteit. Sok példával mutatja be a leggyakoribb hibákat, s ezek segítségével a helyes fogalmazás kritériumait. Végül a kommunikáció nyelvtudományi problematikájának rövid áttekintésével világítja meg, hogyan épül egymásba a szóhasználat, a mondatszerkesztés, a bekezdések szerkesztése és a szöveg egésze, hogyan teszik lehetővé a különböző szintű nyelvi eszközök a beszélő alkalmazkodását a beszédhelyzethez és a hallgatók tájékozottságához. A nyelvtudós és a nyelvművelő publicista erényei egyaránt érvényesülnek ebben a könyvecskében: az elvontabb harmadik részben is úgy veti fel és úgy illusztrálja problémáit a szerző, hogy valóban mindenkihez szóljon.

Deme László - M. Korchmáros Valéria - Mondattan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók