Ajax-loader

Luigi Pirandello könyvei a rukkolán


Luigi Pirandello - Az ​ember, az állat és az erény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - Foglalkozása: ​férj
Pirandello ​minden regényének tengelye egy egészen különös ötlet; ebben az új regényében a híres írónő férjének furcsa helyzete. Ez az ember kishivatalnok, aki szívvel-lélekkel ráadja magát felesége irodalmi ügyeinek intézésére. Így a férj valósággal lidércnyomásként nehezedik felesége pályájára, már-már művészetét is irányítani akarja, amidőn az asszony felszabadítja magát s otthagyja férjét és az elképzelhetetlen anyagi jólétet, amelyet műveinek értékesítése révén a férj szerzett. Nagyszerű a belső felszabadulásnak ez a rajza, de a regény ereje mégis a férj furcsa és félszeg alakja és tragikomikus szerepe, amelynek rajzából bőven árad az író gyilkos iróniája. Ez a nagyszerűen megformált alak méltő a «IV. Henrik» feledhetetlen hőséhez és Nobel-díjas nagy írójához. Az olvasót különösen megragadja ennek az irónikus regénynek egészen tragikus alapszínezete. Valósággal olyan, mint egy haláltánc: kettétörik az asszony élete, mert megszabadul ugyan gyötrődő démonától, férjétől, de elveszti gyermekét. És épp ilyen tragikus a férj sorsa is, aki a lázas és rajongó tevékenységből egyszerre visszahull a semmibe, ahonnan mint szürke és jelentéktelen egyéniség elindult. A diadalmas írónő, az üstökös felégeti a környezetében kóválygó kisebb égitesteket, de maga is belehull a sivár magányosságba.

Luigi Pirandello - Színművek ​és novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - A ​kitaszított / Elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - Luigi ​Pirandello legszebb novellái
Részlet ​a könyvből: "1921 májusában a római Teatro Valle-en egy különös című s még különösebb tartalmú színdarab került bemutatóra: Sei personaggi in cerca d'autore. A távíró még aznap este szétvitte a nagy irodalmi esemény - mert később csakugyan annak bizonyult - hírét a világ négy tája felé, mégpedig német közvetítéssel, hisz a déli író eddigi működését észak kísérte különös figyelemmel. Az olasz cím hevenyészett német fordítását, ahány ország, annyiféleképp értették félre s a világsajtóban ilyen címen emlékeztek meg az új darabról: Hat személy keres egy írót, Hatan auto-vadászaton, Hatan keresnek egy autót. Ami nem is volt csoda, hisz a cím éppen a darab újszerű lényegét fejezte ki s ezt az újszerű lényeget nehéz volt csak úgy egyszerű bemondásra felfogni. Igen, a Hat szerep keres egy szerzőt éppen arról szól, hogy hat drámai alak, hat színpadi szereplésre alkalmas személy, sőt egyenesen hat drámai szerep keres valakit, aki megírja, színpadra állítsa őket, az igazi drámát helyezve a mai színpadszerű kiagyalt művek helyébe. Aminek megvan a maga színpadtechnikai, általános irodalmi és propaganda-ízűen szimbolikus jelentősége. Ma már nem kell magyarázni azt az új látást, amelyre a világ 1921-ben figyelt fel, mert a darab szerzőjének művészi látásformája azóta mindenütt közismertté vált. Mi ez a látásforma?"

Luigi Pirandello - A ​kitaszított
A ​Nobel-díjas klasszikusok sorozat Nobel-díjas szerzők magyarul eleddig meg nem jelent, vagy csak nehezen hozzáférhető, klasszikus köteteit mutatja be a nagyközönségnek. A jelen kötet a 7. a sorozatban. A regény főhőse egy asszony, aki hű férjéhez, ennek ellenére mindenki úgy tartja róla, csalja a férfit. Azonban amikor valóban szeretője lesz, majd sorozatosan kalandokba bonyolódik, érdekes módon megváltozik a kívülállók vélekedése: példás erkölcsű feleségként kezdik emlegetni. E különös, fonák helyzet, a társadalom visszásságai, az értékek felcserélődése adja a központi témát a keserédes történethez. Részlet a könyvből:"Minden tisztességes asszonnyal, hacsak nem nagyon csúnya, megeshetik, hogy egy férfi különös konoksággal, kitartással követi pillantásával. Ha ez váratlanul éri, megzavarhatja, ha szép, hízeleghet neki. Nos, lelke mélyén egyetlen tisztességes asszony sem tartja bűnnek, ha az öröm vagy a meglepetés egy-egy pillanatában gondolatban körülcirógatja a felébresztett vágyat, melynek tünékeny sugarában egy másik élet s egy másik szerelem képe villan fel előtte. Aztán kinyitja szemét, s körös- körül a megszokott dolgok nyugalmas képe ismét magához téríti, helyreállítja való lényének egyensúlyát: idáig tartott, itt vége is az egésznek. Pillanatokig tartott ! Hányszor történik meg, hogy az embert teljesen váratlanul lényétől merőben idegen gondolatok kezdik kínozni, mint az őrültség sarkantyúi. Következetlen s bevallhatatlan gondolatok, amilyenekkel még eddig soha nem találkozott szívében. Aztán mindez elmúlik, visszatér az unalmas félhomály vagy a megszokott enyhe fény. Nem is tudta, hogyan juthatott ő- aki olyan tisztességes, és tisztességes emberek gyermeke- mit sem gyanítva idáig, az ijedt meglepetéstől, amely elfogta, amikor Alvilágnani az első levelet beobta az ablakon, s a gyötrő bizonytalanságtól, amíg azon töprengett, miként vehetné elejét a további levelezésnek."

Luigi Pirandello - Mattia ​Pascal két élete / Elbeszélések
Mattia ​Pascal egy vidéki község könyvtárosa egy napon úgy dönt, otthagyja állását, feleségét, eddigi szánalmas gyötrelmes életét, és Monte Carlóban szerencsét próbál kevéske pénzével. A szűz kéz szerencséjével rengeteg pénzt nyer, majd amikor már épp azon töri a fejét, milyen házat vesz majd szülőföldjén, egy újságcikkből megtudja: otthon úgy hiszik öngyilkos lett, és a megtalált holttestet vele azonosították. Kezdetben megdöbben a hír hallatán, majd megkönnyebbülten határozza el, nem megy vissza régi életébe. Vajon mit kezd hirtelen jött vagyonával, szabadságával, az új élet lehetőségével? Erre a kérdésre keresi a válasz Pirandello fergeteges humorral, a részletesen elénk tárt olasz vidéki kisember visszaemlékezésein keresztül bemutatva.

Luigi Pirandello - Nem ​komoly dolog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - IV. ​Henrik
Az ​olasz drámaíró tragédiája 1922-ben készült el. Pirandello elmeséli egy ifjú történetét, aki egy lovas balesetnek köszönhetően IV. Henrik német király lesz. Ám hamarosan rá kell jönnie, hogy szerelme megcsalja, és a baleset sem volt véletlen...

Luigi Pirandello - Il ​fu Mattia Pascal
Mattia ​Pascal è certo il primo protagonista di romanzo, in Italia, a intrattenere un rapporto volubile e leggero con le proprie radici temporali, quasi fose incalzato da una segreta vocazione a evaporare e dissolversi in altre forme, contro il ricatto della storia e delle sue istituzioni. Agli antipodi degli eroi dannunziani dalla vita sublime, con Mattia Pascal si annunciano gli eroi della vita interstiziale, sopravvissuti a una catastrofe dell'ideologia ottocentesca, della quale solo dopo la grande guerra si intenderà per intero lo schianto.

Luigi Pirandello - Mattia ​Pascal két élete
A ​költőként indult, majd drámaíróként világhírűvé és a XX. századi drámatörténet egyik legnagyobb hatású alakjává lett olasz szerző kiemelkedő sikerű regénye egy tévedés folytán halottnak hitt fiatalember különös története. Mattia Pascal, a kisvárosi könyvtáros hirtelen ráébred: a halálhíre teremtette megdöbbentő helyzet egyben remek alkalom arra, hogy megszabaduljon nyomasztó családi élete nyűgeitől, és másik alakot öltve a maga kedvére alakított, kalandos életet kezdjen...

Luigi Pirandello - Six ​Characters in Search of an Author
Luigi ​Pirandello's masterpiece, "Six Characters in Search of an Author", presents the playwright's views about the isolation of the individual from society and from himself. This play within a play chronicles six characters as they seek an author to tell their story, and to present their real lives on stage. But do their realities make better tales than fiction?

Luigi Pirandello - Uno, ​nessuno e centomila
In _Uno, ​nessuno e centomila_, ultimo romanzo di Luigi Pirandello, si raccolgono e si condensano come in una summa, situazioni, personaggi e temi presenti nella narrativa precedente del grande scrittore siciliano. All'interno dell'accidentata geografia di naufragi esistenziali di cui pure è costellata l'opera pirandelliana, solo il lucidissimo Vitangelo Moscarda, protagonista di questo romanzo, approda attraverso la via della rinuncia e della solitudine alla conquista di una sofferta autenticità. _Uno, nessuno e centomila_ segna così l'epilogo della tensione narrativa di Pirandello, costituendo allo stesso tempo uno degli esiti più nuovi della letteratura europea del Novecento. Luigi Pirandello, nato ad Agrigento nel 1867, si laureò a Bonn in filologia nel 1891. Capuana lo introdusse nel mondo culturale romano. Iniziò così la sua attività letteraria e tea­trale. Dal 1897 al 1922 si dedicò all'insegnamento. Nel 1934 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel 1936.

Luigi Pirandello - Novelle ​per un anno
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - Forog ​a film...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - Az ​elcserélt gyermek
Pirandello ​műveinek középpontjában legtöbbször az igazság keresése, illetve a racionális igazság (valóság) és a társadalmilag elfogadott igazság (hagyományok, elvárások) közti feszültség áll. Állandó témája a társadalmi tudat és az egyéni szándékok közti ütközés. Műveiben gyakran jelennek meg paradox, nem egy esetben abszurd élethelyzetek vagy dramaturgiai megoldások. Így van ez ebben a kötetben is, melyben egyszerű dél-olasz emberek küzdenek a szikár élet kihívásaival, vagy egymással és a természet erőivel.

Luigi Pirandello - Az ​ezerarcú ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - Szicília ​fényei
Pirandello ​századunk drámairodalmának egyik vitathatatlan klasszikusa. A Hat szerep keres egy szerzőt vagy a IV. Henrik a modern színházi törekvések kiindulóontjává vált. Kötetünk egy másik kevésbé ismert oldaláról mutatja be a szerzőt. Pirandello ugyanis - kora közönségigényeinek megfelelően - igen sok darabbal gazdagította az egyfelvonásos irodalmat is. E novellisztikusan felépített játékokat az áradó olaszosan bőbeszédű szenvedélyek társadalmi és lélektani hitelesítése teszi vonzóvá: tehát izgalmas feladattá a színjátszó és élvezetes élménnyé a mai közönség számára is. Mindhárom egyfelvonásos témája a szerelem. A szicília fényeiben egy falusi fiatalember kénytelen lemérni milyen idegen világba emelkedett hajdani szerelme, a nagyhírű operasztár, a Bellavita a felszarvazott férj síron túli bosszújának groteszk története, míg a Sakk-matt a közismert háromszög-szituáció lélektanilag bravúrosan motivált ábrázolása.

Luigi Pirandello - Az ​álom valósága
A ​XX. századi olasz irodalom egyik legnagyobb hatású alkotójának, a szicíliai nyelvfilozófusnak - aki már világirodalmi klasszikus is egyben - életművének hatalmas, a színművek előzményeit, fő motívumait is feltáró novellaterméséből első ízben kap most kézhez ilyen átfogó válogatást a magyar olvasó. 700 oldalnyi Pirandello, például a következők: Fogságban, Ki állja a lakodalmat?, Holdkór, Szalmatűz, Ártatlanok, Valaki nevet, Az álom valósága stb.

Luigi Pirandello - Színművek
Luigi ​Pirandello színműveit immár hat évtizede ismeri a hazai olvasó- és nézőközönség, műveinek mégis ez az első (1984) reprezentatív gyűjteménye magyarul. Közismert, színháztörténeti jelentőségű darabjai (Hat szerep...; IV. Henrik) mellett tartalmazza korai korszakának legjobb alkotásait (A korsó; Liola) és kései, torzóban maradt remekművét, A hegyek óriásait is. A szicíliai származású író bonni tanulmányai során ismerkedett meg Hegel és Schopenhauer filozófiájával. Hazatérve tanári munkája mellett a szicíliai népéletet megörökítő elbeszéléseket publikált; közepes sikerrel. Közel három évtized telt el, míg rádöbbent: igazi eleme, írói élettere a színpad; láttató-megelevenítő tehetsége itt érvényesül igazán. Kezdetben prózai írásait alkalmazta színpadra, később azonban "beleérett" a műfajba, s a filozofikus tartalom válik döntővé műveiben. Ez az új fordításban a Karinthy-féle Hat szerep... címét is módosító Hat szereplő szerzőt keres c. darabjának dramaturgiai alapja, s ez a IV. Henrik fanyar logikai játékának is konstruktív váza. A színpad homályából előtérbe lépő hat árny "élettörténete" túlzottan is tökéletes "dráma", míg az őrült umbriai gróf végzetét épp elméjének kitisztulása okozza. Korai darabjainak "érzelmi dualizmusa" itt alaptörvénnyé emelkedik; a való világ ellentmondásai rögzítik az egyéni létezés tudathasadásos állapotát. Az olvasmányként is élvezetes könyv Függeléke A hegyek óriásaihoz kíván kulcsot adni, míg Szabó György utószava az életmű fejlődéstörténetét vázolja fel.

Luigi Pirandello - Öregek ​és fiatalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luigi Pirandello - Valakié ​vagy senkié
Luigi ​Pirandello, a XX. század egyik legnagyobb hatású Nobel-díjas olasz drámaírójának 1929-ben keletkezett, de meglepően modern és a ma emberéhez - olvasójához - színháznézőjéhez szóló alkotását tartja kezében az olvasó. Ez az első magyar fordítás (2013). A megjelenésének évében, 1929-ben Torinóban mutatták be először színpadon.

Kollekciók