Ajax-loader

Philipp Vandenberg könyvei a rukkolán


Philipp Vandenberg - A ​zöld skarabeusz
A ​zöld skarabeusz - ez a legutolsó oldalig meglepő fordulatokban bővelkedő, misztikus régészeti thriller Egyiptomban játszódik, ahol a hatvanas években nemzetközi összefogással igyekeztek megmenteni a pusztulástól Abu Simbel sziklatemplomát. A világtól elzárt sivatagi táborban félelmetes emberi szenvedélyek koncentrálódnak. S hogy az asszuáni víztározó építése ne legyen zavartalan, arról gondoskodik a KGB, mely meg akarja hiúsítani a Ramszesz-kolosszus megmentését. A regény főhőse révén pedig az olvasó visszatér a régmúltba: Arthur Kaminski fölfedezi Ramszesz lánya és egyben felesége, Bent-Anat múmiáját, s annak kezében egy zöld skarabeuszt, melynek átka a mai napig kihat...

Philipp Vandenberg - Kopernikusz ​átka
Liebherr ​Haman fiatal kőfaragó édesapját, a klasszikus műveltségű sírásót, az inkvizíció halála után boszorkánnyá nyilvánítja, tetemét kihantoltatja és nyilvánosan megégeti. Liebherr, akit egy vendéglős vesz magához, hamarosan szenvedélyes szerelmi viszonyt kezd fiatal és gyönyörű mostohaanyjával, elhatározza, hogy visszaszerzi családja becsületét. Apja hátrahagyott rejtélyes üzenete nyomán jut el egy bencés kolostorba, amelynek könyvtárában az egyház által betiltott és megsemmisített könyv utolsó megmaradt példányára bukkan. Kopernikusz műve pontos csillagászati számítások alapján megjövendöli, hogy néhány év múlva, 1582. október 8-án a Föld egy aszteroidával ütközik és megsemmisül. Ez pedig megkérdőjelezi az egyház utolsó ítéletről, mennyországról és pokolról szóló tanait, végső soron alapjaiban rengeti meg hatalmát. Felfedezése súlyát felismerve Liebherr Rómába megy, hogy a könyv birtokában az inkvizíciót rákényszerítse az apja ellen hozott igazságtalan ítélet visszavonására. Érdekfeszítő történet, a reneszánsz kavalkádja, valós (pl. Michelangelo) és kitalált személyek izgalmas találkozása ez a regény. Fordította: Boda András

Philipp Vandenberg - Priamosz ​kincse
Alcím: ​Hogyan találta meg Tróját Heinrich Schliemann. Priamosz trójai király kincse 1995-ben moszkvai trezorok titkos mélyeiből került újra - immár másodszor - napvilágra. A trójai háború így kapcsolódott össze a második világháborúval. Aranyat vagy dicsőséget szomjazott-e erősebben Heinrich Schliemann, ez a 157 centiméteres, óriási képzelőerejű és akaratú ember, amikor kiásta a csak általa valóságosnak hitt Tróját, és bebizonyította: Homérosz Íliásza valóban itt játszódott le, Odüsszeusz, Agamemnón és Hektór az által a feltárt falak között élt, illetve e falakon kívül harcolt, szőtt cselt vagy szenvedett. De hát ki volt Schliemann? Kalandor kereskedő Szentpétervárott, álmodozó aranyásó Amerikában, megszállott kincsásó Mükénében, tudós régész (esetleg csaló?) Kis-Ázsiában? Mindez együtt. Hogy végül megtalálja az aranyat, a dicsőséget, a tudós hírnevet, mindent, amire szomjazott.

Philipp Vandenberg - A ​sixtusi összeesküvés
A ​Vatikánt leleplező történet. A sixtusi kápolna restaurálásakor különös felfedezés borzolja a kedélyeket: a kápolna fantasztikus freskóin betűkre bukkannak, melyek között első látásra nincs összefüggés. A gyülekezet prefektusa, Jellinek kardinális, miközben megszállottan dolgozik a különös betűrejtvény megfejtésén, a Vatikán titkos archívumában egy dokumentumba botlik, amely az egyház tanításait alapjaiban rengetheti meg. Talán Michelangelo mester áll kései bosszút Isten földi helytartóin? Vagy egészen másról van szó? Vandenberg thrillerje magyarul először jelenik meg.

Philipp Vandenberg - A ​pompeji jóslatok - Fekete kövek hullottak az égből...
A ​Krisztus utáni első évszázadban járunk. Lucius Caecilius Aphrodisius, a frissen felszabadított pompeji rabszolga egy földrengés során elveszti szüleit és felszabadító urát. Jótevője azonban nem a földrengés következtében hal meg, hanem az általános zűrzavart kihasználva valaki meggyilkolja. Aphrodisius egy barátjául fogadott szökött rabszolgával Rómába megy, hogy szerencsét próbáljon. Először a császári hitves, Poppaea ágyában találja magát, később egy kereskedő gazdag özvegyének szeretője, majd férje lesz. Néró császárságának zűrzavaros éveiben járunk. Hősünk üzleti érzékének köszönhetően hamarosan Róma egyik leggazdagabb embere lesz. Egy túlélt merénylet után - melyet ugyanolyan tőrrel kísérelnek meg, amely ura halálát is okozta - visszaköltözik Pompejibe. Nyomozása során ősi jóslatra bukkan: a Róma alapítását követő 832. évben Pompeji, Vénusz kertjének legkedvesebb gyümölcse el fog pusztulni... A valós történelmi környezetbe helyezett történet olvasmányos leírása a korabeli életnek. Izgalmas, kalandos írás.

Philipp Vandenberg - Bíbor ​árnyak
Egy ​külföldi útján Alexander Brodka – a felkapott riporter és fotós – megtudja, hogy anyja meghalt. Azonnal visszarepül, a temetés azonban már lezajlott. Anyja sírjánál megszólítja egy temetői alkalmazott, és kijelenti, hogy a sírban üres a koporsó. Ettől kezdve minden megváltozik. Titokzatos hang figyelmezteti Brodkát telefonon. Csak a véletlenen múlik, hogy sikertelen lesz egy ellene irányuló merénylet. Talán a szeretőjének, Julienne-nek a férje az, aki nyomára bukkant? Vagy anyja hagyatékával vannak összefüggésben dolgok? Kutatásai közben Brodka megtalálja anyja fiatalkori leveleit, ezekben szó esik egy nagy szerelemről. Brodkában felsejlik, hogy a megmagyarázhatatlan események talán apjával lehetnek összefüggésben, akit ő sohasem ismert. De mi lehet ebben olyan veszélyes, hogy azért őt minden áron hallgatásra akarják bírni? Brodka vádlott lesz egy gyilkosságban, sőt, bezárják az elmegyógyintézetbe. Juliette-et, a szeretőjét, aki egy sikeres galéria tulajdonosa, hamisított képek miatt belekeverik egy botrányba, amely megsemmisüléssel fenyegeti a nő egzisztenciáját. Először külön, azután együtt követik a nyomot, amely Rómába vezet, a Vatikán falai mögött egy titkos társasághoz, kardinálisokhoz és bérgyilkosokhoz, a Campo Santori-n egy jelentéktelen sírhoz. Abból a szövegből, amit Brodka az egyszerű sírkövön olvas, felmérheti az összeesküvés valódi nagyságát. Most már tudja, hogy nem csak az ő és a szerelme élete van veszélyben. Mert a Szent Maffia valójában semmitől sem riad vissza. Hogy megtartsák a hatalmukat, a bíborba öltözött férfiak példátlan gonosztettet terveznek.

Philipp Vandenberg - A ​fáraók átka
Vandenberg ​1941-ben született Breslauban. Tanulmányait félbehagyva a passaui sajtónál helyezkedett el. Fiatal újságíróként - főszerkesztője tiltakozása ellenére - saját költségén Egyiptomba utazott, és dokumentumokra épülő nonfictiont - régészeti krimit - írt a fáraók átkától elpusztult harminc régész történetéről. A könyv első kiadása a megjelenés napján elfogyott. A világ mintegy 30 országában vezette be a kiváncsi olvasókat a fáraók és hölgyeik magánéletébe. A könyv lenyűgöző olvasmány: egyszerre dokumentum, riport és fikció.

Philipp Vandenberg - Nofretete ​(német)
Nofretete, ​eine der schönsten Frauen der damaligen Welt, war lange eine Figur voller Mysterien und Legenden. In dieser Biographie, basierend auf neuen archäologischen Erkenntnissen, lichtet Phillip Vandenberg die Nebelschleier, die die Geschichte von Ägyptens sagenumwobener Königin verdeckten und offenbart ein Leben reich an Aufregung, Intrigen und Tragödien. Durch Nutzung von Hinweisen, die von Gelehrten und Ägyptologen zur Verfügung gestellt wurden, gibt er uns eine neue Perspektive auf Nofretetes Geschichte. Der Autor berichtet, dass Nofretete eine minoische Prinzessin war, dessen Vater sie im Alter von 15 Jahren an den ägyptischen Pharao Amunhotep III verkaufte. Bereits mit 17 Jahren verwitwet, heiratete sie seinen Sohn, Amunhotep IV, mit dem sie eine monotheistische Religion gründete. Nofretete und ihr Pharao, der den Namen Echtnaton annahm, hatten 6 Töchter. Eine dieser Töchter heiratete einen 11 Jahre alten Jungen, der als Pharao Tutanchamun, alles zerstörte, woran sie glaubte.Nofretete starb in Armut und Einsamkeit, aber ihr Einfluss auf die Politik, Religion und die Kunst ihrer Zeit war unermesslich. Dieses Buch fängt den Geist der Ägypterin ein. Die Intrigen am königlichen Hofe, die Verschwörungen, um ihre Macht zu unterlaufen, ihre Liebesaffären, ihre Kinder, ihre Rivalen - alle Persönlichkeiten in dieser detailreichen Geschichte einer Frau, deren Schönheit legendär ist, deren Gesicht Millionen Menschen kennen, aber deren Leben uns bis heute verborgen blieb.Dieses Buch zu öffnen heißt, die extravagante Welt einer der interessantesten Menschen der Geschichte zu betreten.Nofretete: Königin, Mutter, Philosophin, Theologin und Geliebte - eine faszinierende Frau.

Philipp Vandenberg - Luxor ​királya
1939. ​Három hölgy találkozik a londoni Ritzben, hogy megemlékezzék arról a férfiról, akit tíz nappal korábban temettek el. Mindegyikük ugyanazt a férfit szerette: Howard Cartert, aki Tutanhamon fáraó sírjának megtalálásával szerzett magának hírnevet. Az asszonyok csak egy-egy fejezetet ismernek Carter életéből, így a beszélgetés során áll össze a fantasztikus kép arról a férfiról, aki a lehíresebb régészként vonult be a történelembe. Philipp Vandenberg korhűen, izgalmakkal átszőve írja meg a félénk fiú történetét, aki gyönyörű tanárnője kedvéért megy Egyiptomba, hogy az évezred kincsét megkeresse. A régészből egyik pillanatról a másikra ünnepelt felfedező, a luxori elit körülrajongott sztárja lesz. Vandenberg magával ragadó regényében a régészet e legnagyobb kalandja a múlt század egyik legszebb szerelmi történetévé válik. Egy olyan történetté, melyet még a gyarmati idők szele leng körül, de átvezet a 20. századba. Az olvasót Angliából Egyiptomba, végül New Yorkba vezeti, ahol Howard Carter újra rátalál arra az asszonyra, akit egy életen át keresett.

Philipp Vandenberg - Das ​Pharao-Komplott
In ​den Wüsten Ägyptens suchen die europäischen Geheimdienste nach dem Grab des Imhotep - Wunderheiler, Arzt und Gott - und seinem tödlichen Vermächtnis. Eine altägyptische Schrifttafel führt auf die Spur eines der ungelösten Rätsel der Geschichte. Wer dieses Grab im Wüstensand findet, dem winken nicht nur unermeßlicher Reichtum, sondern auch Macht und unsterblicher Ruhm.Von der Gefahr des Wissens und der Verlockung der Macht, von der Weisheit der Pharaonen und der Torheit der Menschen unserer Tage erzählt Philipp Vandenberg in seinem Roman, der archäologisches Kriminalstück, historisches Panorama und politischer Thriller zugleich ist.

Philipp Vandenberg - Die ​Tochter Aphrodite
Sie ​ist schön wie Aphrodite, und sie ist eine Frau ganz besonderer Art. Die reichsten und klügsten Männer Griechenlands liegen der Hetäre Daphne zu Füßen. Doch sie verliebt sich ausgerechnet in einen Mann, der von ihr nichts wissen will: Themistokles aus Athen. Als Daphne jedoch von den Persern entführt wird, macht er sich auf, sie zu suchen. Bestsellerautor Philipp Vandenberg schrieb diesen farbenprächtigen Roman nach authentischen Quellen aus der Zeit der Perserkriege. Ein Roman um das Schicksal einer schönen Hetäre.

Philipp Vandenberg - Die ​Akte Golgatha
Nach ​einer Organtransplantation stirbt der Patient. Was zunächst wie ein Kunstfehler aussieht, erweist sich als Mord. Bei seiner Suche nach der Wahrheit gerät der Chirurg Professor Gropius selbst in tödliche Gefahr. Kriminalistischer Spürsinn und verwirrte Gefühle treiben ihn in die Arme zweier rätselhafter Frauen. Aber nur eine bringt ihn der Lösung näher.

Philipp Vandenberg - A ​nagy Ramszesz
„Ramszesz, ​a Nagy, az Erős, a Napisten hatalmát érezhette magában, mikor uralkodása harmincadik évében, az Abu Szimbel-i templom falain önmagáról zengett dicséretet. A sivatag szele és homokja felett azonban nem uralkodhatott. Büszke szavait, művészi kivitelezésű képeit és hatalmas építményeit évezredek szél sodorta homokja fedte be, és rejtette el háromezer évre.” Az 1941-ben született Philipp Vandenberg Münchenben germanisztikát és művészettörténetet tanult. Újságíróként dolgozott nagy napilapoknál és képes újságoknál. A fáraók átka című munkája hozta meg számára a világsikert, thrillerek – Az ötödik evangélium, A zöld skarabeusz – és izgalmas szakkönyvek – pl. a Nofretete – szerzőjeként is nevet szerzett magának. 32 nyelvre lefordított műveivel napjaink egyik legkeresettebb írója.

Philipp Vandenberg - A ​Hetéra
A ​romantikus történet a maratoni csatamezőn indul, ahol görög katonák egy perzsa fogságból szökött fiatal görög lányt találnak. A gyönyörű és okos Daphnét Arisztidész hadvezér parancsára a kultikus célokat is szolgáló prostituáltak, a hetérák veszik magukhoz. Daphnét az athéni arisztokrácia kedvence lesz. Ám egy hetéra vagy a szívét, vagy a testét adhatja egy férfinak...

Philipp Vandenberg - A ​fáraók völgye
Ez ​a könyv az egyiptomi régészet regénye. Vandenberg két olyan férfi történetét meséli el, akik jobban már nem is különbözhettek volna egymástól. Egyikük egy vakmerő, rámenős francia, Auguste Mariette, a másik egy finomlelkű és bátortalan német, Heinrich Brugsch. Mindkettőjük célja ugyanaz volt: az ókori Egyiptom és feledésbe merült kultúrájának újbóli felfedezése. A legendás Királyok Völgyében, a világ legnagyobb régészeti kincseskamrájában találkoztak először. A számos dokumentumra épülő, mégis regényes történetben megelevenedik a 19. Századi Egyiptom érdekes világa, s megjelenik benne olyan személyiség, mint Champolliontól, Disraelitől Ferenc Józsefen át Lesseps Ferdinándig.

Philipp Vandenberg - A ​Golgota-akta
Nemzetközi ​thriller, a szervkereskedés piszkos üzletéről, és az egyház legnagyobb tabujáról. Vandenberg legnagyobb hatású regénye. Egy szervátültetés után meghal a páciens. Ami először műhibának látszik, gyilkosságnak bizonyul. Gropius professzor, a sebész, aki kétségbeesetten kutatja az igazságot, maga is halálos veszedelembe kerül. A bűnügyi szimat és a megzavart érzések két titokzatos nő karjaiba űzik. De csak egyikük viszi őt közelebb a megoldáshoz. A szervmaffia és a Vatikán közötti metszéspontot három betű jelöli: IND. És a világ legveszélyesebb aktáját egy név: GOLGOTA.

Philipp Vandenberg - Nofretete
A ​nagyszabású történelmi-archeológiai életrajz a vele és korával kapcsolatos kutatásokat áttekintve olvasmányos, de a régészeti tényekre támaszkodó módon mutatja be Nofretete életét. A tények történetté való kitöltése és összefűzése természetesen az írói fantázia terméke, melynek sikerül az önmagában véve száraz tényanyagot olvasmányos, szórakoztató formába öntenie anélkül, hogy ez megkérdőjelezné a történet alapjainak hitelességét. Bár az író időnként saját, szubjektív következtetésekkel is él, ezeket hipotetikus formában közli, nem erőlteti az olvasóra. Összefoglalva: egy komoly tényanyagon nyugvó, de nem tudományos igénnyel fellépő népszerű-ismeretterjesztő mű.

Philipp Vandenberg - Augustus
Ein ​Orakel weissagt dem Göttlichen Kaiser Augustus dessen Tod in einhundert Tagen. Mit dieser Frist vor Augen beschließt der Beherrscher der Welt, eine Chronik seiner letzten Tage zu schreiben. Er greift zurück auf Erinnerungen an seine Kindheit, spricht über alles, was ihn je bewegt hat, zieht Bilanz. Das Orakel ist historisch verbürgt, das Tagebuch ist fiktiv  Philipp Vandenberg verwendet es als Grundlage für diese mitreißende Biografie des ersten römischen Kaisers.

Philipp Vandenberg - Az ​ötödik evangélium
Amikor ​a szép és fíatal Anne váratlanul megözvegyül rnég nem sejti, hogy "ördögi terv" közepén találja magát, melyben mindenki kettős játékot űz. A haláleset után tudja meg, hogy műgyűjtő férjének egy szenzációs régészeti lelet: kopt pergamen fénymásolata volt a birtokában, melyért egyesek vagyonokat fizetnének. Anne maga is nyomozni kezd. Kiderül, hogy az írás egy bizonyos "ötödik evangélium", mely napvilágra kerülve romba döntheti az egyházat. Megindul a versenyfutás Róma tudós szerzetesei és két titokzatos alvilági csoport között, amelyek célja, hogy a lelet segítségével sárba tiporják az egyházat. Vajon melyikük ér előbb célba? És ki lehetett a régi irat szerzője? A hátborzongatóan izgalmas régészeti thrillerben senki sem az, aminek látszik.

Philipp Vandenberg - Az ​elfelejtett pergamen
A ​Vatikán által 500 évig féltve őrzött titok halálos veszedelembe sodorja felfedezőit. Az Úr 1400. esztendejében Köln, Strasbourg, Regensburg és Chartres hatalmas katedrálisainak oszlopai között rejtélyes módon kövek esnek ki a boltívekből, lépcsők repednek meg, omlanak le. Pánik tör ki. Mindez vajon Isten haragjának tudható be vagy az ördög műve? A könyvtáros lányának, a híres templomépítő Ulrich von Ensingen titkos szeretőjének, Afrának a kezében van a megoldás kulcsa, anélkül, hogy tudna róla. Az apjától kapott latin nyelvű pergamen egy dobozban hever elfeledetten. Az írást egy bűnbánó szerzetes vetette papírra, benne felfedi a Vatikán által elkövetett óriási csalást. Amikor a szerelmesek felfedezik a dokumentum jelentőségét, már halálos veszélyben vannak. Kezdetét veszi egy egész Európát átívelő, templomtól templomig tartó, a pápa megbízottai általi könyörtelen üldözés, amely a konstanzi zsinattal és XXIII. János titokzatos eltűnésével ér véget.

Kollekciók