Ajax-loader

Vigvári András könyvei a rukkolán


Vigvári András - Bevezetés ​a pénzügyekbe
A ​tankönyv célja, hogy szakszerű bevezetést adjon a pénzügyek elméletébe és gyakorlatába. A közgazdasági felsőoktatás mellett számos más képzési területen – nem közgazdasági felsőoktatás, felsőfokú szakképzés több területe – is fontos szerep jut a pénzügyek oktatásának, de a pénzügyi alapismeretek az általános kultúra részét is képezik. Az Olvasó a pénzügyekkel történő ismerkedésének megkönnyítésére először bemutatásra kerül a pénzügyi rendszer egésze, annak alkotóelemei, szerkezete és folyamatai. Ezután következnek azok a legfontosabb területek, amelyek megismerésére egy bevezető kurzusban szükség van. A fejezetek végén kulcsfogalmak és ellenőrző kérdések segítik az anyag elsajátítását.

Burján Ákos - Sándorné Új Éva - Dr. Sztanó Imréné - Vigvári András - Adótani ​alapok
A ​kötet célja, hogy az olvasók megismerkedhetnek az adózás történetével, az adók kivetésének szükségességével és okaival. A szerzők leírják az adórendszerek kialakulását és a magyar adórendszer fejlődését. A tananyag foglalkozik a közpénzügyi rendszer forrásteremtésével, az adóztatás jövedelmek újraelosztásában betöltött szerepével. Bemutatásra kerül a gazdasági szereplők adójogi környezete, az adóztatás gazdasági következményei, az adóharmonizáció, kettős adóztatás kizárásának módszerei. A könyvből megismerhető az adómegállapítási jog, az adóztatás alapelvei, határai, az adóhatóságok szerepe, feladat és hatásköre, az adóhatóságok közötti együttműködés módjai. Az adótani alapfogalmak (adó, vám, illeték, adóalany, adótárgy, adómentesség, adóbevallás, stb.) bemutatása mellett az anyag ismerteti az adóigazgatási eljárás lényegét, az adóellenőrzés lehetőségeit és esetleges jogkövetkezményeit. Tartalmazza központi (jövedelem-, forgalmi és vagyoni típusú) adók és a helyi adók alapvető jellemzőit. A kötet a nemzetközi adózás alapjainak és az adótervezési módszereknek az ismertetésével zárul.

Vigvári András - Pénzügy(rendszer)tan
A ​Pénzügy(rendszer)tannal a szerző a közpénzügyeket tárgyaló könyve után rendhagyó tankönyvvel jelentkezik. A közgazdaság-tudományok fejlődésében az utóbbi évtizedek a pénzügytané voltak, hiszen egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterület volt. Ez nem véletlen, a XX. század második felében a piacgazdaság fejlődésének "húzóágazata" a pénzügyi rendszer volt. A könyv azt a célt tűzte ki, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Olvasónak a pénzügyi rendszer szerepéről, működéséről és fejlődéséről, valamint a pénzügyekkel kapcsolatos elméleti felfogásokról. A szerző a pénzügyi rendszert szerves egésznek tekinti, amely leírásában az általános rendszerelmélet kategóriarendszerét használja. A könyv 10 fejezetből áll.

Vigvári András - Lamanda Gabriella - Galbács Péter - A ​pénzügyek alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók