Ajax-loader

Tóth Zoltán könyvei a rukkolán


Nagy Zoltán - Tóth Zoltán - Dr. Bérces Attila - Dobó László - Sikerül-e ​megmenteni az ózonpajzsot?
Tartalom: - ​Kérdések és válaszok - Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot - A nemzetközi erőfeszítések - Az ózoncsökkenés biológiai hatásai, a lakosság tájékoztatása

Tóth Zoltán - Építészet ​- Városépítészet
A ​szerző az építészet és a városépítészet bonyolult, de szép és érdekes, izgalmas világába vezeti az olvasót.

Daró Ildikó - Tóth Zoltán - Kezdő ​lépések az Interneten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Zoltán - Általános ​gyógypedagógia I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Zoltán - Alkalmazott ​tudástérelmélet
Tóth ​Zoltán Alkalmazott tudástérelmélet című kötete egy Magyarországon mindmáig kevéssé reflektált ismeretelméleti-pedagógiai problémát tárgyal, számos önálló kísérleti anyagot is bevonva. Jó áttekintést ad a téma nemzetközi irodalmáról is. A szerző a Debreceni Egyetem oktatója. A Gondolat Kiadó rendszeresen, több sorozatot is működtetve tesz közzé pedagógiaelméleti munkákat, ezért nagy örömünkre szolgálna, ha meg tudnánk jelentetni Tóth Zoltán úttörő jelentőségű monográfiáját.

Tersztyánszky Gábor - Tóth Zoltán - A ​mezőgazdaságilag művelt talajok gyakori rovarlárváinak határozója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Zoltán - Ludányi Lajos - Kémia ​9.
Az ​új szakközépiskolai alap kerettanterv alapján készült tankönyvünk a Mindennapok tudománya című sorozat kémia tankönyvcsaládjának nyitókötete. Merőben új szemléletű és tananyag-feldolgozású kiadványunkban azt szeretnénk megmutatni, hogy a természettudományok ezer szállal szövik át mindennapjainkat, meghatározzák életminőségünket; hatékonyabbá teszik munkánkat; kényelmünket, biztonságunkat és szórakozásunkat szolgálják. A természeti jelenségek és a hétköznapi eszközök úgy kerülnek középpontba, hogy a hozzájuk kapcsolható szakmai tartalom nem szigorú logikai rendben kifejtett tudományos magyarázatként, hanem gyakorlati alkalmazásokon keresztül mutatkozik meg. Ezáltal a természettudományok iránt nem elkötelezett tanulók számára is egyértelműen kiderül, hogy a tudomány vívmányai nélkül sokkal nehezebb lenne az élet. A tankönyvben rengeteg kérdés vetődik fel, melyek többségére választ is adunk, remélve, hogy a hiányzó válaszok keresése közben mindenki kedvet kap a megszerzett alapismeretek elmélyítéséhez.

Révész Éva - Khalil Bernadett - Tóth Zoltán - Magyar ​misszionáriusok
A ​verbita szerzetesrendet az 1870-es években alapította Szent Arnold Janssen (1837- 1909) német paptanár. A rend 1916-ban jelent meg Magyarországon, s később Máriakéménden, Budatétényben, Kőszegen és Kiskunfélegyházán is volt háza. A magyar provinciát 1929-ben szervezték meg. Amikor a verbita rendet - a többi szerzetesrenddel együtt - 1950-ben feloszlatták, a rendtartomány taglétszáma meghaladta az ötven főt. 1990-ben, már a rendszerváltás után, kezdhették meg ismét magyarországi munkájukat a verbiták. Ezen könyv létrejöttében óriási szerep jutott Révész Évának, a Szegedi Tudomány- egyetem Történeti Intézete munkatársának (aki a verbiták történetét több mint tíz éve kutatja). Fáradhatatlanul gyűjtötte az Isteni Ige Társaságának magyarországi históriájára vonatkozó dokumentumokat, fényképeket és visszaemlékezéseket. Khalil Bernadett a rend tagjainak az államszocializmus korszakában megélt üldöztetését kutatta levéltári dokumentumok és visszaemlékezések alapján. Alapkutatásait az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végezte, de számos (egykori) verbita visszaemlékezésének rögzítésével és közlésével alkalmazta az oral history módszertanát is. Tóth Zoltán verbita szerzetes a rendtagoknak az 1950. évi föloszlatás utáni helyzetéről és az államszocializmus alatti tevékenységéről szóló fejezetek elkészítésében, valamint a kötetet kiegészítő kép- és forrásanyag föltárásában és sajtó alá rendezésében vett részt. A kötet egészét monografikus igény jellemzi. A szerzők igyekeztek mindent föltárni és bemutatni a rend magyarországi megtelepedésének körülményeitől az 1950. évi feloszlatáson keresztül az újraszervezés időszakáig. A könyvben megfogalmazottak - köztük számos új tudományos eredmény - sokszínű és széles forrásbázisra alapozottak, hiszen a kötet munkatársai a levéltárakban őrzött dokumentumok mellett korabeli sajtótermékeket is felhasználtak, valamint éltek az oral history módszerével is, s az idősebb rendtagok - akik közül a beszélgetések készülte óta többen elhunytak - visszaemlékezéseit is beépítették a kötetbe.

Száraz Miklós György - Tóth Zoltán - A ​bujaság története
Ez ​a könyv az erotika történetébe kalauzolja el olvasóját, az ősembertől, Mezopotámiától és Egyiptomtól egészen napjainkig.

Dezső Márta - Tóth Zoltán - Választás ​és választási eljárás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Zoltán - Kiss Zsolt - Ving ​Chun
A ​Ving Chun közel 300 éves rendszer, melyet egy buddhista apáca alapított, s az idők előrehaladtával is megőrizte hatékonyságát és egyszerűségét. Ma a nyugati világban is méltán népszerű e hatékony önvédelmi értékű, tradicionális rendszer. Nagy előnye, hogy nem igényel különösebben nagy fizikai erőt - ezért népszerű a hölgyek körében is -, kis helyen is kiválóan alkalmazható. A technikái viszonylag egyszerűek és könnyen elsajátíthatóak, mert az ember természetes reflexszerű mozdulataira épülnek. Egyszóval mindenkinek ajánlható, aki egy tradicionális harci művészetet, hatékony önvédelrnet szeretne tanulni, vagy csak egyszerűen szeretne mozogni, és jól érezni magát.

Tóth Zoltán - Zokni ​macska kalandos utazása a városba, és ott hogyan lett tévésztár?
Zokni ​különleges macska, bundáját szibériai ősöktől örökölte. Bátor, játékos, bent lakik a házban és a gyerekek kedvence, aki mindig kész valami mozgalmas játékra. Egy szép napon azonban egy nagy tévé kerül a nappaliba, és a gyerekek már nem Zoknival játszanak, hanem a villódzó képernyőt bámulják. A korábbi házikedvenc egy szép nap aztán kikerül a ház elé - és elkezdődik nem mindennapi kalandsorozata a nagyvárosban... Persze minden jó, ha a vége jó, de a többit már a színes képekkel teli, vidám kötetből tudhatjátok meg!

Tóth Zoltán - A ​vakok képzetvilága
Tóth ​Zoltán (1883-1940; gyógypedagógus, bölcsészdoktor) Léván kezdte tanulmányait (tanítóképző), majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen pedagógiát, pszichológiát, filozófiát hallgatott – ezekből doktorált –, és természetrajz-kémia szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1919-től az Ifjú Vakok Intézetét vezette, majd 1924-től 1940-ig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nemzetközi hírű igazgatója volt. Ezt a könyvet 1927-ben írta, éppen hetven évvel ezelőtt. Abban az időben már évszázados hagyománya volt hazánkban a vakok oktatásának. Tóth Zoltán könyvével mégis – képletesen szólva – „új időszámítást vette kezdetét” a vakokkal foglalkozó tudományban.

Tóth Zoltán - Wu ​stílusú Tai Chi Chuan
E ​kötetben a stílus 37 lépéses formája, egy-egy harci alkalmazási lehetősége kerül bemutatásra, valamint olyan elmélet is, ami eddig még magyar nyelven nem volt hozzáférhető az olvasók számára. A könyv mintegy ötszáz képet tartalmaz, s közérthető, bárki által könnyen megérthető módon taglalja a Tai Chi Chuan sajátoságait.

Száraz Miklós György - Tóth Zoltán - Emléklapok ​a régi Magyarországról
A ​kötet a királyi Magyarország, a "békeidők" Magyarországának városai közül 64-et mutat be. Alföldi városok lustán nyújtózó, poros főutcáit, felvidéki bányavároskák sikátorait, erdélyi száz városok ódon, robusztus falait, templomait - s kicsit talán a falak közt lakó embereket is. Ezeken a képeken még sovány facsemeték a kecskeméti főtér mára kiterebélyesedett, hatalmas lombú akácai, még áll a Magyar Kir. Elemi Fiú Iskola sárga épülete a nagyváradi utcában, hol tán dédanyánk kísérte nagyapánkat az első tanítási nap reggelén. A képanyagot a múlt század 90-es éveitől gyártott képeslevelezőlaplok anyagából válogatták a kötet összeállítói; így a könyv mint fényképek gyűjteménye, dokumentál is.

Száraz Miklós György - Tóth Zoltán - Erdély ​csodái
Ez ​az album több mint ötszáz fényképet tartalmaz. A képek négyötöde egy év alatt, 2003-ban és 2004-ben készült, tehát a könyv a mai Erdélyt - pontosabban annak egy szeletét - mutatja meg. A könyvben szereplő többi kép - javarészt archív fotó - nemcsak dísz, hanem abból a múltból villant fel valamit, ami ma már nincs, vagy csak a múzeumok falai mögött található meg.

Száraz Miklós György - Tóth Zoltán - Várak
Építészet, ​história, művelődéstörténet, legendák, rejtélyek. Igen-igen, rejtélyek. Nem a szenzáció kedvéért, hanem mert a várak mindig rejtélyesek. Ha kísértetiesen romosak, akkor azért. Ha meg épek, akkor amazért. A Kárpát-medence, a régi Magyarország várait találjuk ebben a könyvben. Azokból is a legszebbeket. Úgy, ahogyan még nagyanyáink, dédapáink látták őket. A csodálatos képanyag nem más, mint hajdani vándorfotográfusok, fáradságot nem ismerő, megszállott mesterek által készített megannyi kis remekmű, egy-egy festmény. A szerzőpáros könyve száz esztendős fotóanyag segítségével mutat meg régi várainkból egy nagy csokorra valót. Száraz Miklós György írásai méltó kísérői a képeknek.

Tóth Zoltán - Két ​kor gyermeke
A ​berlini fal 1989-es lebontását követő rendszerváltások idején (1989-91) 100 millió ember élete változott meg Közép- és Kelet-Európában. A gazdasági fejlődés motorjává a magántulajdon vált, az egypárt-rendszert felváltotta a többpárt-rendszer. A rendszerváltások - a Reagan és Gorbacsov máltai megegyezése alapján - a szavazatok erejével történtek, a háborúk ezúttal elkerülték Európának ezt a térségét. Magyarországon a Második Világháborút követő első szabad választások előkészítésében részt vett dr. Tóth Zoltán is, 1989 és 2004 között, 7 miniszterelnök és 8 belügyminiszter mellett, köztisztviselőként, a hivatali hierarchia minden lépcsőfokát megjárta. Az Országos Választási Iroda vezetőjeként 12 magyarországi választás és 4 országos népszavazás során irányította a választásokkal kapcsolatos állami feladatok végrehajtását. Volt közigazgatási államtitkár is, és büszkén mondhatja, hogy az Európai Parlament első magyarországi választásának előkészítésében is részt vehetett. Elsőként javasolta a demokratikus ellenzéki pártok összefogását - 2012-ben - az úgynevezett előválasztás keretében. A taxis blokád és az Erzsébet hídi csata kapcsán a szemtanú hitelességével idézi fel az állam problémamegoldó képességének a korlátait. Elsőként javasolta a demokratikus ellenzéki pártok összefogását - 2012-ben- az úgynevezett előválasztás keretében. ''A választás a demokrácia ünnepnapja! Azonban a történelem vissza is fordítható. A damaszkuszi út lehet kétirányú is!'' - mondja egyik interjújában Tóth Zoltán. Saját munkáját így értékeli: ''Az eredményeimet a család, a tanárok és a munkatársak támogatásával értem el. A hibáim a sajátjaim'' Elkötelezett a demokrácia továbbvitele mellett, miszerint minden embernek joga van szabadon megválasztani vezetőit az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján.

Tóth Zoltán - Angyali ​küldetés
Ha ​elmúlik a szerelem, néha gyűlölködés veszi át a helyét, és ha a házastársak különböző országokból származnak, a helyzet akár gyermekrablásig fajulhat. Sokan nem is gondolnák, hogy csak Európában évente sok száz kisgyermeket rabol el valamelyik szülője és viszi magával külföldre, ismeretlen kultúrába, idegen emberek közé. Visszahozatalukra jogi vagy diplomáciai úton nem mindig nyílik lehetőség, így a másik szülő kénytelen beletörődni a megváltoztathatatlanba, hacsak... Hacsak fel nem tűnik egy Angyal, aki éppen az ilyen gyerekek megmentésének különleges és fölöttébb kockázatos feladatát választotta hivatásául. Huszonöt év alatt százhatvannégy sikeres akciót hajtott végre a világ különböző országaiban. Ha kellett, felfegyverkezve, hamis papírokkal, titkosszolgálati módszerek alkalmazásával eredt az elrabolt csöppségek nyomába. Rendszeresen lefizette az adott ország tisztviselőit, volt, hogy lövöldözésbe keveredett, egyszer pedig csak hazája kormánya tudta megmenteni a kivégzéstől. Ez az Angyal valójában Julius Engel magándetektív, aki Angyal Gyulaként született Homokterenyén. Németországban, ahol élete nagy részét töltötte, közmegbecsülésnek örvend, és a róla készített filmek nyomán Magyarországon is sokan hallhattak róla. Ez a könyv hét történetben mutatja be az elragadott gyermekek megmentéséért vívott küzdelmeket, a szenvedő szülők megpróbáltatásait; a világ egyik legjobb - ha nem a legjobb - magándetektívének angyali küldetését.

Kollekciók