Ajax-loader

Németh Gábor könyvei a rukkolán


Németh Gábor - Hegyaljai mezővárosok "törvényei" a XVII-XVIII. századból
A magyarországi gazdasági és társadalmi fejlődésben köztudottan jelentős szerepet betöltő mezővárosok egyik jellegzetes csoportját alkotják a hegyaljai oppidumok, amelyek a szőlőkultúrának és az arra épülő borkereskedelemnek köszönhették XVI-XVII. századi virágzásukat. Az itt közlésre kerülő források a Tokaji hegy körül elterülő három mezővárosnak, Tokajnak, Tarcalnak és Bodrogkeresztúrnak a helyi protocollumokban - mint maguk nevezték "városkönyvekben" - fennmaradt, valamint házi használatra szánt, írásban rögzített szokásjogát és rendtartásait tartalmazzák. A "tizenötéves háború" után néhány év eltéréssel vetették papírra a tarcali (1606), bodrogkeresztúri (1607), és a tokaji (1610) szokásokat, amelyeket összefoglalóan a "törvények", "törvények és rendtartások" címszóval illettek. A mindennapi élet normatíváit, az önkormányzat szervezetét és funkcióit, a mezővárosi rendtartásokat és elsősorban a szőlőművelésre épülő gazdálkodás és birtoklás szabályait foglalják rendszerbe. Mindezek következtében a hegyaljai mezővárosi fejlődés elsőrendű és legközvetlenebb forrásai közé számítanak. A helyi szokásokat a lakosság összeírásával és két esetben (Tarcal és Tokaj) az urbáriumoknak a mezővárosokra vonatkozó részével egészítették ki, hiszen az utóbbiak megszabták a lakosság és a közösség mint egész, uradalmon belüli státuszát és szolgálatait, ezért pontos ismeretük nélkülözhetetlen volt a mezővárosi önkormányzatok számára is.

Németh Gábor - Eleven ​hal
Szegedi ​halászlé Az igazi halászléhez mindig eleven halat vegyünk, mert csak így ízletes a hal igazán. Vegyünk egy kisebb kecsegét, harcsát és pontyot. Tisztítsuk meg és mossuk addig, amíg föl nem bontottuk, mert a hal sokkal ízletesebb, ha a vérével együtt főzzük meg. A megtisztított, megmosott halat két ujjnyi vastagságú darabokra szeljük. Három kisebb halhoz karikára vágunk három fej vöröshagymát, ezt sóval és néhány apró hallal megfőzzük, majd szitán áttörjük és vízzel föleresztjük: teszünk hozzá egy bádogkanál szegedi paprikát, egy kevés paradicsomot, belerakjuk a halat úgy, hogy a lé ellepje és gyors tűzön vagy húsz percig egyenletesen főzzük. Kavarni nem szabad, mert akkor széthull. Ha bográcsban főzzük, abban tálaljuk be, ha nem, úgy mély tálba hirtelen belefordítjuk. A bográcsot egy kis fenyőgallyal föl lehet díszíteni. Német Gábor 1956-ban született Budapesten. Kötetei: Angyal és bábu (Pannon, 1990.), A Semmi Könyvéből (Holnap, 1992.).

Németh Gábor - Az ​egyedfejlődés alapjelenségei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - A ​hazugság erkölcsteológiai értelmezése
Jelen ​kötet a keresztény élet sajátos, mindenki által megtapasztalt problémavilágával, a hazugsággal foglalkozik. A bibliai alapoktól és az ókori pogány szerzőktől kezdve a különböző egyház- és teológiatörténeti korszakokon át egészen a modern pszichológiai meglátásokig gazdagon áttekinti a „ne hazudj” parancs értelmezését. A kötet szerzője Németh Gábor (1977). A győri egyházmegye kispapjaként Rómában, a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként szerezte meg a baccalaureatus és a licentia fokozatokat. Doktori értekezését (melyet az ETK 4. köteteként ismerhetünk) a halálos bűn erkölcsteológiai problémájáról írta 2005-ben. Azóta a Győri Hittudományi Főiskolán a morálteológia tanára, akinek tanulmányait minden esztendőben olvashatjuk az ETT sorozatban is. Mostani, a hazugsággal kapcsolatos művét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a habilitációs eljárás során sikerrel védte meg 2011-ben.

Németh Gábor - Egy ​mormota nyara
Az ​izgat, hogyan lehet a főtémával kapcsolatos, úgynevezett valóságos élményeket fikció alapjává tenni, eltávolodni a közvetlen életrajztól úgy, hogy a szöveg mégis megőrizze a személyes tapasztalat naplószerű közelségét. Úgy beszélni számomra fontos, amúgy az up to date politikai-társadalomelméleti diskurzusban is tárgyalt emberi konfliktusokról, hogy a beszéd mégis mindenestül érzéki maradjon, egy ember érdekes történetévé váljon. (Németh Gábor)

Németh Gábor - Horváth László - Számítógép-architektúrák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - Angyal ​és bábu
Németh ​Gábor első három könyve, ezzel talán semmi meglepőt nem mondok, hihetetlenül összeáll. Vagy nem is tudom, azért mégiscsak meglepő, számítok valamire, és az úgy is van. Inkább egymáshoz állnak, nem érnek össze ezek a szövegek, megmarad a levegő, jéghideg, tűzforró, az Elnézhető látkép szerzője mondatról mondatra égeti ki, semmisíti meg a nyelv salakját. Nagy erővel, igazi élvezettel. Olvass úgy történeteket, mintha verseskötetet olvasnál, és nem fog eszedbe jutni, hogy másként is lehet.

Sárközy Mátyás - Lábass Endre - Benedek István Gábor - Lugosi Viktória - Deutsch Gábor - Szántó T. Gábor - Németh Gábor - Zeke Gyula - Kövek ​meséi / Stories in the Stones
Kétnyelvű ​(magyar-angol) kiadványunkban neves kortárs írók képzeletbeli sétára invitálják az olvasót: bemutatják a magyarországi zsidóság nagy korszakának kulturális atmoszféráját őrző klasszicista, romantikus, eklektikus és szecessziós épületeket. Feltárják a több évszázad során kialakult, szinte háborítatlanul megmaradt, emberléptékű utcákat, a rejtett belső kerteket, s elmesélik azokat boldog vagy szomorú történeteket, melyeknek tanúi voltak egykoron. Az elbeszéléseket helytörténeti ismertető archív és mai fotók gazdag gyűjteménye színesíti.

Németh Gábor - A ​huron tó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - A ​semmi könyvéből
E ​mondat foglyul ejti a gyanútlant, csábítja beljebb, hisz ezért szökött ki, ide, a borítóra, behívni Őt más mondatok közé; mindegy, férfi vagy nő az éppen olvasó, mindegy, reggel vagy este van - a szöveg jelenidejében érinti a fényes papírt, és, akarja vagy sem, már szereplő egy férfi és egy nő társaként; most már nem léphet ki innen, mint ahogy az sem, aki ezeket a sorokat írja, s mondatát - e könyvet - a következõ szóval befejezi.

Németh Gábor - A ​tejszínről
Hasi, ​szüli, bölcsi, ovi, isi, gimi, egyi, munki, nyugdi, ágyi, kopi, temcsi, égi, angyi, isti, jézi, felti. Jó, nem? A baba fejlődése. Ma találtam ki. Így mondja, a baba, mintha egy ideáról volna szó, egy állatfajról vagy természeti jelenségről. Nevet a szeme. -- De, jó -- mondom. -- Baromi jó. De isti van később, nem? Az nagyobb, mint a jézi. -- Hát, az igaz. -- ismeri be. És újramondja a javított változatot. Így visszatekintve mindenképpen föltűnő az a makacs előfeltevés, hogy az igazi irodalomhoz baszás kell és halál, finomabban szólva szerelem kell és elmúlás, és messze a legjobb, ha arról szól a regény, ahogy a nő múlik el, pontosabban előbb a nő, aztán a férfi, és végül aztán, velük együtt, az egész irodalom.

Németh Gábor - Biológiai ​feleletvázlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - Ónedények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - Elnézhető ​látkép
"Németh ​Gábor első három könyve, ezzel talán semmi meglepőt nem mondok, hihetetlenül összeáll. Vagy nem is tudom, azért mégiscsak meglepő, számítok valamire, és az úgy is van. Inkább egymáshoz állnak, nem érnek össze ezek a szövegek, megmarad a levegő , jéghideg, tűzforró, az Elnézhető látkép szerzője mondatról mondatra égeti ki, semmisíti meg a nyelv salakját. Nagy erővel, igazi élvezettel. Olvass úgy történeteket, mintha verseskötetet olvasnál, és nem fog eszedbe jutni, hogy másként is lehet."

Németh Gábor - Szilasi László - Kész ​regény
Bármi ​legyen is a véleményünk az ezen levelekből kirajzolódó eseményekről, történetekről, értelmezésekről és személyekről, annyi mindenképpen bizonyos, hogy leveleik vallomása szerint élt Magyarországon, közvetlenül a másdoik világháboru kitörése előtt, két művelt és világot látott fiatal férfi, akiknek a számára a folyamatos értelmező párbeszéd, annak igazsága vagy téves volta, a közös értelemben és a lelkek titokzatos communiójában egyszerre történő részesedés vágya a szó szoros értelmében élet és halál kérdése volt. Olyan korban éltek, amikor az életet, hiszen az igazságban való részesülés halállal fenyegetett, a tévedéstől kellett remélniük. Mégis keresték, s hiszem, hogy látták is a jót.

Németh Gábor - Sebők Zoltán - A ​mémek titokzatos élete
A ​kultúra mint fertőzés? Tegyük fel. hogy komoly zenei műveltséggel rendelkezünk, és mondjuk rá, hogy Bachra bukunk. Még ha ilyenek is vagyunk gyakran megtörténik velünk, hogy hallunk egy buta kis melódiát, és mintha megbetegedtünk volna, valami ellenállhatatlan kényszert érzünk arra, hogy dúdoljuk, vajon mi történt? A dallam megfertőzött bennünket, méghozzá akaratunk ellenére, annak ellenére, hogy egész más muzsikát kedvelünk és értékelünk. És mégis valami ostoba melódiát dúdolunk, akár az eszeveszettek. És azzal, hogy dúdoljuk, meg fogjuk fertőzni a többi ember-társunkat is. Ilyen esetben, ugye, nem tiltakozik az ember a fertőzés szó használata ellen. Ha megkérdezed tőle, hogy miért dúdolja, nem tudja. Tényleg úgy hat, mint hogyha beteg lenne. A kötet a Magyar Rádió Művészeti Főszerkesztőség Művilág című, nagy sikerű, kilencrészes beszélgetéssorozatának szerkesztett változata. A beszélgetések egy rejtélyes tárgyat, a születőben levő új tudományt és szemléletmódot, a memetikát járják körül. Ezáltal korunk fontos bölcseleti, vallási és művészeti kérdései új nezőpontból nyernek megvilágítást. A szerzőpáros, Németh Gábor és Sebők Zoltán dialógusának nagy erénye rendkivül világosan, eredetien és élvezetesen beszélnek mindarról, amiről többnyire nehézkes válaszokat szoktunk kapni.

Horváth Terézia - Kosaras Béla - Ujvári Pál - Németh Gábor - Történelem ​a 9. évfolyam számára
Tankönyvsorozatunk ​a középiskolák 9–12. évfolyama számára készült, gimnáziumokban és szakközépiskolákban egyaránt használható. A szerzők a kötetek összeállításánál a középszintű érettségi vizsga követelményeit tartották szem előtt: a középszintû vizsgához szükséges valamennyi tudáselem beépül a kötetekbe. "Bár elsősorban a középfokú vizsgára készülők igényeit vettük figyelembe, a sorozat megfelelő alapot adhat az emelt szintű érettségi vizsga teljesítéséhez is. Célunk egy olyan tankönyvcsalád elkészítése volt, amely a hagyományos értelemben vett tanulás mellett az információk elsajátításának és feldolgozásának változatos formáiba vezeti be a tanulókat. Az egyes leckék terjedelmét ezért két oldalra korlátoztuk: ennyi a  tanulnivaló . A szöveges tanulnivalóval egyenértékűnek szánjuk a mellette helyet kapó forrásszemelvényeket, képeket, vázlatrajzokat, grafikonokat, diagramokat, térképeket   ezek nem csupán illusztrációk vagy szemléltető anyagok, sokkal inkább elemzés, feldolgozás tárgyai. A hozzájuk kapcsolódó kérdések, feladatok az érettségi vizsga különböző feladattípusainak felelnek meg, tehát közvetlenül elősegítik a vizsgára való felkészülést. Egyúttal természetesen hozzájárulnak a tananyag, a történelem jobb megértéséhez, segítségükkel a tanulók gyakorlatot szerezhetnek a különféle információforrások értelmezésében, feldolgozásában. A történelmi térben való eligazodást segítik az egyes tankönyvi leckék elején található  sématérképek , az időbeli tájékozódást pedig a leckék időszalagjai könnyítik meg. A főszöveg, a  tanulnivaló  bevezető kérdései az adott téma feldolgozásához szükséges előzetes ismeretek felelevenítésére szolgálnak, valamilyen formában előkészítik a lecke témáját. A lecke végén található összefoglaló kérdések megválaszolásával ellenőrizhető a tanultak megértése. A fejezeteket lezáró összefoglalások olyan kérdéseket, feladatokat tartalmaznak, amelyek az anyag tételszerű rendszerezésére adnak módot. A kötetek összeállításánál igyekeztünk bővíteni a hagyományos  történelmi  anyagot (háborúk, békék, politikai küzdelmek, felkelések, országgyűlések, törvények, nagy emberek stb.). Reméljük, hogy a tankönyv segít majd megismerni a történelmi korok olyan jellegzetességeit is, mint a népesedési viszonyok, a gazdálkodás, az iskoláztatás, az öltözködés, a táplálkozás, a lakásviszonyok, a szabad idő eltöltése vagy az egykor élt emberek gondolkodásmódja."

Németh Gábor - Így ​oldunk meg genetikai feladatokat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - Ez ​nem munka
Tíz ​év után ismét válogatás jelenik meg Németh Gábor kisprózáiból. A kompozícióba rendezett 41 szöveg polifóniájában is tisztán ráismerni a szerző írásainak állandójára: a "milliméterről milliméterre látás" és a mesélés együttes ritmusára.

Németh Gábor - Zsidó ​vagy?
Felkavaró ​és provokatív mű, az új magyar próza fontos eseménye a könyv megjelenése. A Zsidó vagy? című könyvével Németh Gábor végre megírta azt a regényt, amit olvasói régóta várnak tőle. Az elbeszélő gyermekkora tragikusan fájdalmas pillanatait felidézve keresi leküzdhetetlen idegenségérzetének eredetét. Ezt az érzést azonban nem származása értelmezi és igazolja, hanem annak az ismétlődő tapasztalata, ahogyan mások félreértik és stigmatizálják. A regény kivételes egyensúlyt teremt történetmondás és az elbeszélői reflexiók között; nyelvileg rendkívül pontos és kiérlelt mű.

Kollekciók