Ajax-loader

Martin Schuster könyvei a rukkolán


Peter Bednorz - Martin Schuster - Bevezetés ​a tanulás lélektanába
Könyvünk ​szemléletes áttekintést nyújt a tanulás pszichológiai elméleteiről. A szerzők különféle hagyományos és modern megközelítésmódokat tárgyalnak, empirikusan és kísérleti úton is igazolva őket. E bemutatás során a szomszédos tudományágakat, így a neuropszichológiát, az agykutatást, a kogniciós tudományokat, illetve a mesterséges intelligenciára irányuló kutatásokat sem hagyják figyelmen kívül. Megmutatják ezen felül, hogy az alapkutatás eredményei miképpen hasznosíthatók számos alkalmazási területen, ideértve az iskolát, a pszichiátriát, valamint a pszichoterápiát. Peter Bednorz pszichológus a Kölni Egyetem Pszichológiai Intézetének tudományos munkatársa és megbízott oktatója. Martin Schuster professzor, pszichológus, a Kölni Egyetem Neveléstudományi Tanszékén oktat.

Werner Metzig - Martin Schuster - Tanuljunk ​meg tanulni!
Álmunkban ​tanulni? Ez csak hiú remény. Azonban arra, hogy miként könnyíthetjük meg a tanulás fáradságos munkáját, választ kaphatunk a szerzők izgalmas, olvasmányos, ugyanakkor tudományos alapossággal megírt könyvéből. Aki szeretné elsajátítani a hatékony tanulás módszereit, az ebben a könyvben megtalálja a különböző tanulási stratégiák átfogó ismertetését. Olyan módszerekkel ismerkedhet meg, amelyeket a legkülönfélébb tanulási szituációkban alkalmazhat a hitelkártyával történő vásárláshoz szükséges PIN-kód megjegyzésétől egészen valamely tantárgy terjedelmes vizsgaanyagának bevéséséig. A könyv olvasója választ kaphat arra a kérdésre is, hogy miként győzheti le a tanuló a sikertelenségtől való - és gyakran a tanulást is megbénító - görcsös félelmet.

Martin Schuster - Hogyan ​győzzük le kreatívan félénkségünket?
A ​félénk emberek különböző társas helyzetekben gyakran kellemetlenül és bizonytalanul érzik magukat, kipirulnak, dadogni kezdenek, s nem szívesen fordulnak másokhoz. Aligha nevezhetők irigylésre méltónak azok, akiket ilyen alkattal sújtott a sors - kiváltképp nem egy olyan társadalomban, amelyet alapvetően a kíméletlen versenyszellem és a teljesítménykényszer határoz meg. A Magyarországon is jól ismert kölni professzor könyve mégis szembeszáll ezzel a felfogással és kimutatja: a félénkség alkati sajátosságok mellett jó részben tanult viselkedésformákra is épül, ezért az önbizalom megszerzése, a környezetünkben élő emberekkel szembeni magabiztos fellépés a mindennapi életben és a szakmai érvényesülésben egyaránt tanulható.

Martin Schuster - Művészetlélektan
Nincs ​még egy olyan vonatkozás, amely az ember élményvilágának és viselkedésének történeti függőségére jobban rávilágítana, mint éppen a művészethez fűződő kapcsolata. A szerző szól a művészeti alkotások vizuális szemléléséről, a látás szabályszerűségéről, s mindarról, amiképpen egy műalkotás a nézőre hat. Miért tart a néző szépnek egy művet? Melyek az esztétikum pszichológiai alapjai? Betekintést enged ugyanakkor a kreativitás pszichológiájába is: Mi a háttere egy mű megszületésének? A modern művészet új útjairól, a komputergrafikáról, fényképezésről és reklámokról ugyanúgy olvashatunk, mint a műgyűjtésről, a lakásdíszítésről, sőt a kereskedelem, a média - a tömegkommunikáció - lélektanáról is.

Martin Schuster - Vizsgadrukk
Rövid ​és tömör jó tanácsok, amelyeket a tanulás során hasznosíthatunk — ez az, amit kötetünk nyújt. A rövidség esetünkben azt jelenti, hogy nem zaklatjuk az Olvasót fölösleges történetekkel, mellőzzük a hosszadalmas tudományos magyarázatokat, és nem hitegetjük hamis ígéretekkel. A jó tanács pedig annyit tesz, hogy számos, tudományosan megalapozott példával szemléltetünk, a szövegek megfogalmazása egyszerű, szem előtt tartja a gyakorlati alkalmazást. A gyakorlathoz közeli példákon mutatjuk be az emlékezőművészek technikáit, ahogy azokat az utóbbi évtizedekben újra fölfedezték. A speciális feladatok végrehajtásában ez nem csak nagymértékben megkönnyíti a tanulást, de kellemes, örömet okozó tevékenységgé is változtathatja. A tanuláson mi - számos hasonló, önsegítő könyvtől eltérően - nem egyszerűen információfelvételt és annak elraktározását értjük, hanem ide tartozónak tekintjük és tárgyaljuk a viselkedés minden olyan területét, amelynek köze van a tanuláshoz, így a szorongás leküzdését, az optimális vizsgamagatartást, a tanulás során szerezhető sérelmek elkerülését, valamint a társadalmi környezet reagálását. A kötet legvégén néhány hasznos könyvre utalunk, amelyek a sajátos tanulási feladatok kapcsán felmerülő kérdéseket tárgyalják.

Kollekciók