Ajax-loader

Zsolnai László könyvei a rukkolán


Kindler József - Zsolnai László - Etika ​a gazdaságban
Az ​etika jelentősége az a gazdasági életben, hogy jelentősen csökkenti a társadalmi költségeket. A bizalom, a jószándék, a kielégítő informálás, a kölcsönös respektus, a személyiségi jogok és az emberi méltóság tisztelete nélkülözhetetlenek egy jól működő piacgazdaság kiépítéséhez. A profit és a morál csak bizonyos esetekben és csak bizonyos mértékig jár kéz a kézben. A gazdasági szereplők, köztük a vállalatok, azonban számos dolgot megtesznek, hanem amit egyszerűen helyesnek tartanak, még ha a nem is hasznos számukra. A kötet a gazdaságetika immáron klasszikusnak nevezhető tanulmányaiból ad közre egy széleskörű válogatást. Olyan professzorok munkái világítják meg a legégetőbb problémákat, mint Amartya Sen (Harvard), Amitai Etzioni (George Washington University), Scitovsky Tibor (Stanford), Kenneth E. Boulding (University of Colorado), Kenneth E. Goodpater (University of St. Thomas) és Peter Kolowski (Hannover Institute für Philosophie).

Zsolnai László - Szántó R. Tibor - "Kétszemélyes ​egyetem"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász-Nagy Pál - Zsolnai László - Humánökológia
Korunkban ​egyre többen ismerik fel, hogy az emberiség sorsa egy ökológia versus ökonómia tengelyen billeg. E könyv lapjain történetesen egy ökológus és egy ökonómus diskurál egymással. Egyikünk az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének professzora, másikunk a Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszékének docense. Úgy érezzük, ma égető szükség van a biológiai és a társadalomtudományok együttműködésére. Ezért vállalkoztunk közös könyv írására, szakmaközi dialógusra. Mi a párbeszéd értelmét abban látjuk, hogy az az őszinte és kölcsönös megértést szolgálja. Arra törekedtünk, hogy az ökológia és az ökonómia kisülési pontjait lehetőleg pontosan mutassuk föl, és ezzel másokat is továbbgondolásra serkentsünk. A kötet végén tézisekbe foglaltuk beszélgetéseink főbb eredményeit. Némelyik állításunk talán megbotránkoztató lesz az Olvasó számára, de hát a világ, amiben élünk, maga is meghökkentően botrányos!

Zsolnai László - Másként ​gazdálkodás
Az ​olvasó a hazai szakirodalomban újszerű művet vehet kézbe. Könyvemben ugyanis arra vállalkoztam, hogy bemutassam a Nyugaton az utóbbi 10-15 évben kibontakozott alternatív, azaz ökológiai és humán elkötelezettségű gazdaságtan legértékesebb eredményeit - a saját hozzájárulásaimmal együtt. Így az olvasó kézhez kapja a hagyományos közgazdaságtan bírálatát, a modern gazdaságok ökológiai és humán szempontú elemzését, a felelős gazdálkodás, az ökoszisztéma-management, valamint az emberek segítése-támogatása konstruktív elméletét, továbbá néhány alternatív gazdasági kísérlet konkrét leírását. A könyv alapeszméje a következő: nem tehetjük meg, hogy ne vegyük komolyan a gazdálkodás ökológiai és humán hatásait, valamint azok rövid és hosszú távú következményeit. A jól-lét csak egyetemes lehet, beletartozik abba minden ember és az egész természet jól-léte. Amennyiben gazdálkodásunkkal a rossz-létet mozdítjuk elő, úgy - bonyolult visszacsatolások révén - magunk és gyerekeink-unokáink gazdasági lehetőségeit romboljuk le. Közgazdasági hiteink felülvizsgálatra, gazdasági intézményeink pedig radikális újraorientálásra szorulnak! Könyvem mindazoknak szól, akik a mai ökológiai és humán válságot nem cinikus beletörődéssel élik meg, hanem - Csurka István szavaival szólva - elfogadhatatlan realitásként, azaz készek harcolni az élet ökologizálásért és humanizálásáért.

Kovács Gábor - Zsolnai László - Magyar ​buddhisták
A ​"Magyar buddhisták" kötet interjúkat tartalmaz a hazai buddhizmus jeles képviselőivel. A beszélgetőpartnerek a következők: Farkas Pál (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Pressing Lajos (Buddhista Misszió Árya Maitreya Mandala Egyházközösség), Mireisz László (A Tan Kapuja Buddhista Egyház), Csöpel Láma (Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség), Dobosy Antal (A Tan Kapuja Zen Közösség), Agócs Tamás (tibetológus), Derdák Tibor (Dr. Ámbédkar Iskola), Tóth Andrea Beáta (Buddhista Vipassana Társaság), Farkas Attila Márton (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Karsai Gábor (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Kékesi Balázs (Bëlga könnyűzenei együttes), Cser Zoltán (A Tan Kapuja Buddhista Egyház), Takács László (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Galambos Péter (tantrikus és dzogcsen tanító), Horváth Zsófia (Buddha FM rádió), Sarkadi Nagy Martina (Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség), és Albu Mónika (mindfulness oktató). A kötet szerzői, Kovács Gábor és Zsolnai László (Budapesti Corvinus Egyetem) régóta foglalkoznak a buddhizmus közgazdasági kérdéseivel, ezért ők is megválaszolták az interjúalanyoknak feltett kérdéseket. Ezeket az öninterjúkat a kötet végén találja meg az olvasó. A kötet katalizálni szeretné a magyarországi buddhizmus fejlődését, hogy a Buddha nemes etikája hozzájárulhasson az emberek megszabadulásához és az együttérző, segítő társadalmi cselekvés elterjedéséhez.

Zsolnai László - Mit ​ér az ökonómia, ha magyar?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolnai László - Ökológia, ​gazdaság, etika
A ​gazdálkodásnak az életminőséget kell szolgálnia. Az életminőség - a pénzben mért életszínvonallal szemben - többdimenziós, kvalitatív fogalom. Beletartoznak az épségben megőrzött természeti környezet, az egyedi, artisztikus tárgyak világa, az izgalmas, kreatív munka, a nem fényűző, de gondtalan megélhetés, az etikus személyközi kapcsolatok, a társadalmi igazságosság, valamint az igényes, múltat tisztelő, kultúrába ágyazott szellemi reflexió. Az életminőség szempontjából Észak-Itália, Katalónia és Dél-Franciaország, valamint Svédország, Dánia és Finnország a legfejlettebbek a világon. Ebbe az irányba kellene haladnia Magyarországnak is. A minőségi élet reménye adhatja meg ittlétünk méltóságát Zsolnai László közgazdász 1958-ban született Szegeden. 1982 óta dolgozik a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol a Környezettudományi Intézet tanára és a Gazdaságetikai Központ igazgatója. Vendégkutató volt az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban és Ausztriában. Jelenleg etikai és ökológiai programok kifejlesztésén munkálkodik Budapesten, Oxfordban, Párizsban és Washingtonban.

Zsolnai József - Zsolnai László - Mi ​a baj a pedagógiával?
"Bizonyára ​nagy érdeklődéssel fogadják az olvasók e második kiadásban megjelenő kötet dialógusait. A tizenkét beszélgetésben számos izgalmas kérdést vetnek fel a társszerzők, Zsolnai József pedagógiai kutató és Zsolnai László közgazdász. Olyan pedagógiai tételeket és közoktatási hagyományokat helyeznek új megvilágításba, amelyeket korábban nem volt szokás kérdésessé tenni. Vitázó és vitára késztető állásfoglalásaik hasznára lehetnek a neveléstudománynak, és a gyakorlat szakembereit is segítik tájékozódni a társadalomtudományok időszerű problematikájában. "Az olvasónak magának kell eldöntenie, hogy partnerünk vagy opponensünk kíván-e lenni."

Zsolnai László - A ​döntéshozatal etikája
A ​legfontosabb gazdasági, politikai és társadalmi döntéseket komplex döntési helyzetekben hozzák. Az ilyen döntéseknek hosszú távú következményeik vannak, és nemcsak a döntéshozók, hanem mások is komolyan érintettek a döntések kimenetelében, hiszen a felelősség jelen van minden döntési helyzetben. A téma kitűnő ismerője legújabb könyvében arra vállalkozik, hogy bemutassa a döntéspszichológia és a gazdasági etika közös problémavilágát és hosszasan taglalja a magyar gazdaság etikai állapotát, valamint az értékorientált vállalatok és az etikai programok szerepét a jövő gazdaságának formálásában.

Kollekciók