Ajax-loader

Molière könyvei a rukkolán


Moli%c3%a9re_-_a_f%c3%b6sv%c3%a9ny
elérhető
1

Molière - A ​fösvény
Moliere ​saját osztálya egyik torz jellemkinövését, a pénzimádást teszi nevetség tárgyává. A címszereplő, Harpagon cselekedeteinek egyetlen mozgató rugója a pénz. A szerelem, a család vagy az élet bármely más mozzanata csak abból a szempontból érdekli, hogy gyarapítja-e vagyonát. A riasztóan torz szenvedély őt magát boldogtalanná, a tőle függők életét pedig terhessé, elviselhetetlenné teszi. Pénze, gazdagsága nem a jólét, a gondtalanság forrása, hanem a rettegésé, a gyanakvásé. A tragikomikum akkor hág tetőfokára, amikor fösvénysége lelepleződik, és hitvány tervei összeomlanak. Végsősoron ez a színmű a pénzt legfőbb értékké tevő polgárság bírálata. Harpagon alakja nemcsak a fukarság koroktól független szimbóluma, hanem a pénzgyűjtő polgár, a tőkés felismerhető őse is, az arany által kormányzott világ tipikus alakja.

Moli%c3%a9re-hat_sz%c3%adnm%c5%b1
elérhető
6

Molière - Hat ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Gábor Miklós - Mészöly Dezső - Molière ​műhelyében
A ​Mizantróp shakespeare-i dimenziójú dráma a klasszikus francia vígjáték szoros formaruhájában. Egy rendezett és magabiztos korszak közepette az "embergyűlölő" Alceste az egyetlen, aki nem fogadja el a hamis konvenciót, a társadalom kötelező játékszabályait. Alceste Athéni Timon rokona: nyíltszívű odaadásával, majd zord könyörtelenségével Timon éppúgy egyedül van a konszolidálódó rossz kicsinyes világában, mint Alceste szigorú moralitásával. De Timon körül a világ még nem teljesen zárt, ő még kivonulhat az erdőbe, és a már nem tragikus világban egyedül ő tragédiahőssé nő. Alceste-nek nincs hová mennie. A társaságban viszont tragédiája komikus lesz, ő maga pedig - mint minden konok és esélytelen lázadó - neurotikus. A dráma modern rendezése erre a mai - élményeinkhez, tapasztalatainkhoz közel álló - értelmezésre épül. Mészöly Dezső új fordításával ismét bizonyította: élő, természetes színpadi nyelv és az eredetihez való hűség nem ellentétes követelmény. Moliére-napló-jában a fordító a moliére-i forma szép kötöttségeiről ír; az alexandrin rímeinek drámaiságát és poézisét, a jellemábrázoló verselét a legmodernebb rendezés sem nélkülözheti. Gábor Miklós Feljegyzései az Alceste-et játszó színész mesterségbeli gondjait járják körül. Az értelmezők és kritikusok vitatkozhatnak, hogy gúnyolja-e Moliére Alceste-et vagy felmagasztosítja; a színésznek embert kell formálnia, és élő - a néző számára is élő - embert csak meggyőződésből, indulataiból formálhat. Olyan Alceste-et - aki akkor is joggal lázad, ha körülötte mindenki jól érzi magát a rosszban. Aki szenvedélyével kimagaslik a többiek közül, s ragaszkodik a szenvedélyéhez, bár tudja, hogy "csak a szenvedély az, ami ártalmas - tehát a szenvedély büntetendő. Ha valaki komolyan veszi, amit mond, és nem tartja be a szabályt".

Molière - Nők ​iskolája
1662. ​december 26-án került színre először, s a következő húsvétig majd rövid megszakítással augusztusig műsoron maradt. 1663 húsvétjáig harmincegyszer adták elő. Moliére életében összesen nyolcvannyolcszor. Az udvar már januárban megnézte, s a királyi pár állítólag "oldalát fogta a kacagástól". Moliére újabb sikere, egyre izmosodó tehetsége azonban nemcsak elismerést szerzett, hanem ellenséges támadásokat is váltott ki. Utánzással, plágiummal vádolták, a darabot bohózatnak minősítették, stílusát laposnak, verselését sántítónak találták. Megvádolták Moliére-t, hogy nem tiszteli a szent és sérthetetlen irodalmi szabályokat, összekuszálja a műfajokat, kigúnyolja a tízparancsolatot. A viták hevében a király Moliére pártjára állt, ő pedig felbátorodva két egyfelvonásossal, a "Nők iskolájának kritikájá"-val s a "Versailles-i rögönzés"-sel válaszolt ellenfeleinek.

Moli%c3%a8re_tartuffe
elérhető
5

Molière - Tartuffe
A ​Tartuffe-ben, a képmutatók zsarnoki uralmának e pompás torzképében minden idők egyik legnagyszerűbb komikus remekművét tiszteli az egész művelt világ. A korabeli francia udvarban annyian gúnyolva érezték magukat, hogy betiltatták az uralkodóval a bemutatót.

Molière - Le Médicin melgré lui
Le Médecin malgré lui est une comédie-farce en trois actes en prose. Sganarelle, bûcheron alcoolique, est pris pour un médecin rénommé, même q'il n'a aucune idée de ce qu'un médecin doit savoir.

Molière - Le Médecin malgré lui
Martine querelle son mari, Sganarelle, ivrogne et paresseux. Ce dernier la bat, ce qui attire un voisin, M. Robert. Alors qu'il cherche à calmer Sganarelle, Martine, contre toute attente, déclare aimer être battue et les époux se retournent contre lui. Pendant que Martine, restée seule, cherche à se venger de son mari, passent Valère et Lucas qui recherchent un médecin pour soigner Lucinde, la fille de leur maître, devenue muette. Martine tient sa vengeance et leur déclare que son mari, grand médecin, a obtenu des guérisons miraculeuses, mais qu'il ne le reconnaît que s'il a été bien battu. À son retour, Sganarelle, qui refuse de se dire médecin, est prié, pressé, puis copieusement bâtonné avant de jouer le jeu. Il se livre à quelques plaisanteries avant d'examiner la patiente au cours d'une consultation où sa virtuosité verbale, assaisonnée de latin de cuisine, fait forte impression.

Molière - Kényeskedők
Moliére ​ezt a Napkirály kegyét elnyerő, így az áskálódásokat félresöprő és a támadásokat féken tartó, rövid, csupán egy felvonásból álló komédiáját 1658. november 18-án, a Petit Bourbonban mutatta be. A Kényeskedőkben korának szellemi divathóbortját: a finomkodó társalgási stílust és szalonköltészetet gúnyolja ki. A két finnyás leányzó, Kati meg Magdi kicsúfolja, sőt elutasítja a házassági ajánlattal érkező, hétköznapi szavakkal és módon udvarló kérőjét. A kikosarazott férfiak bosszút forralnak, megleckéztetik a felfuvalkodott leányzókat: saját, elegáns ruháikba öltöztetik inasaikat, akik fellengzős, cirkalmas kifejezésektől hemzsegő versekkel leveszik a lábukról őket. A végén kiderül a turpisság, a két, önmagát igazi hölgynek képzelő, valójában buta liba felsül, a két úriember pedig sérelméért elégtételt vesz, és diadalittasan távozik.

Molière - Le ​Tartuffe / Dom Juan
Molière ​(1622-1673) est l'un des plus grands écrivains du monde. Il a su mettre en relief les caractères profonds de la nature humaine. Tout en recherchant l'effet comique, il savait exprimer la vérité de la vie et la fantaisie poétique, avec, toujours, une grande sûreté d'écriture. Dom Juan (1665) est un gentilhomme libertin, aussi courageux qu'hypocrite qui, escorté de son valet Sganarelle, séduit, se bat en duel, et se moque du Ciel... Dans cette pièce qui va de la farce au drame, Molière peint avec talent le portrait d'un nomme qui, emporté par sa passion des femmes et du jeu, va jusqu'au parjure. Les ennemis de Molière, qui ne lui pardonnaient pas ses attaques contre la religion, l'obligèrent à retirer Dom Juan de l'affiche. Tartuffe est, sous une forme plus comique, une autre dénonciation des hypocrisies religieuses. Cette pièce fut, elle aussi, plusieurs fois interdite. On y voit un " saint homme " accaparer l'héritage d 'if bourgeois qui l'héberge et tenter de séduire son épouse tout en se préparant à en épouser la fille... L'archevêque de Paris menaça d'excommunication tous ceux qui iraient voir la pièce, laquelle n'en connut pas moins un formidable succès.

Molière - El ​Avaro / El enfermo imaginario
El ​avaro y El enfermo imaginario pertenecen a lo que se ha llamado el "ultimo Moliere": la madurez plena de un genio. Ambas rompen las tradiciones establecidas, dominan con maestria todas las formas de comicidad y ofrecen la autentica esencia del teatro como una gran fiesta, tal y como lo concebia su autor.

Molière - A ​férjek iskolája
A ​nagy komédiaíró első darabjai között találunk olyan kincseket is, mint A férjek iskolája, mely bár kevésbé ismert, jól mutatja Moliére írói zsenijének főbb vonásait: a jellemből, egy (téves) ideából kibontakozó humoros helyzetek (jellemkomikum) valójában mély kritikát hordoznak, és önvizsgálatra intik korunk elbizakodott, álszent és szűk látókörű emberét is. Hogyan bánjunk a nőkkel? S a nők miként a férfiakkal? Két fivérre, Sganarelle-re és Ariste-re rábízta egyik barátjuk halálos ágyán két leányát, Izabellát és Leonórát. Míg azonban Sganarelle fogadott leányát – és későbbre remélt feleségét -, Izabellát a bigott erkölcs kalitkájában tartja, Ariste engedi kedvére szórakozni Leonórát. Nem csoda, ha Izabella menekülni próbál, a szomszéd úrfi, Valér karjaiba. Izabellának az az ötlete támad, hogy Sganarelle ellen fordítja saját fegyverét, és az eltúlzott erényesség ürügyén üzenetet küld Valérnak… Hogy az okos nő végül Valérhoz szökhet, abban nagy szerepe van Valér eszes inasának, Ergaste-nak is.

Molière - Le ​Misanthrope
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Tartuffe ​/ A fösvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - A ​nők iskolája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Embergyűlölő
Az ​embergyűlölő Moliere legnagyobb lélektani tudással megformált műve és mondanivalójának sokrétűsége miatt a legtöbbet vitatott darabja.A szerző 1664 től dolgozott rajta; igen pontosan mérlegelt minden alakot, minden mozzanatot. Azt akarta, hogy vígjátékának mondanivalója valamennyi eddigi darabjánál erősebben ragadja meg a közönséget. Az első felvonás már 1664- ben elkészült. Akkor azonban a Tartuffe féle csatározás megakadályozta a munka folytatását. A kész darabot 1666. június 4- én mutatták be először.

Molière - Molière ​remekei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Tartuffe ​/ Don Juan / A mizantróp
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Le ​Bourgeois Gentilhomme
Monsieur ​Jourdain. Quoi! quand je dis: << Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me donnez mon bonnet de nuit>>, c'est de la prose? Maître de philosophie. Oui, monsieur. Monsieur Jourdain. Par ma foi! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien... Acte II, scene 4.

Molière - A ​fösvény / Képzelt beteg / Tartuffe
Új ​sorozatunkban igényes válogatást kínálunk a magyar- és a világirodalom remekeiből, e kötetünkben Molière műveiből. Könyvünket ajánljuk diákoknak, tanároknak, de valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek is, hiszen Molière műveinek minden családban ott a helye, érdemes olykor-olykor levenni a polcról - kinyílik a világ, megszűnnek a távolságok, megszűnik az idő, csak a varázslat marad... Jó szórakozást kívánunk!

Molière - L'Avare
Harpagon, ​vieillissant mais vital est éparne chaque centime qu'il peut mettre la main sur. En même temps is s'assure que ses deux enfants, sa fille virginale Elise et son fils dandy Cléante, vive sous sa volonté de fer. Pour compliquer les choses, Elise est tombée amoureuse du beau Valère, qui se déguise comme servante dans la maison, malgré son noblesse. Et, pire encore, Cléante et Harpagon sont tous les deux épris de la même femme, la belle, quoiqu'un peu obscure, Marianne. Pendant ce temps, les servants et d'autres intrigants sont à la chasse de l'incroyable richesse d'Harpagon, dont une grande partie est maintenant enterré et protégé par des dobermans méchants. L'intrigue spirale à une fin exubérant comique, plein de rebondissements et révélations scandaleuses qu'on peut attendre d'un des plus beaux jeux de Molière.

Molière - Molière ​összes színművei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Dandin ​György, avagy a megcsúfolt férj
Mi ​határozza meg egy ember értékét a világban? Rang, pénz, származás, esetleg a teljesítmény? Vagy az is minősíthet, hogy valaki mi mindenre képes - mennyire vágyik sebezhetővé vagy éppenséggel nevetségessé - határtalan szerelmében? Moliére örökbecsű vígjátéka ma is aktuális

Molière - Drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Les ​Femmes savantes
Lorsque ​Molière fait jouer _Les Femmes savantes_ en 1672, un an avant sa mort, il ne moque ni les femmes ni le savoir, mais cette ostentation des connaissances qui contrevient à ce qu'on nomme alors l'honnêteté. Son sujet comme son écriture, en cinq actes et en vers, en font l'une des plus achevées de nos comédies. La pièce pourtant ne correspond plus à l'air du temps. L'heure est aux grands spectacles; Lully vient d'obtenir du roi un monopole sur le théâtre accompagné de musique, et Molière semble venir trop tard : _Les Femmes savantes_ ne rencontrent donc qu'un premier succès limité, mais s'imposent dès la fin du siècle, et cette fois pour toujours, par le brio de la satire, le mordant de la raillerie, et les ressources d'un comique que rien n'a pu vieillir.

Molière - Le ​Tartuffe / Tartuffe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - La ​Jalousie du Barboullé / A féltékeny maszatos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Le ​Tartuffe
Tartuffe ​est un imposteur, un aventurier laïc qui, sous couvert de dévotion, tente de diriger les consciences d'une famille bourgeoise afin d'accaparer ses biens. Molière vise dans cette pièce les faux dévots, notamment la puissante Compagnie du Saint-Sacrement qui, si elle n'était pas approuvée par le roi, jouissait du soutien de la reine-mère. L'auteur prend ici beaucoup de risques et radicalise sa satire sociale.

Molière - Les ​Fourberies de Scapin
Catastrophe ​! Le père d'Octave veut le marier à une jeune fille de son choix alors qu'Octave en a déjà épousé une autre. Heureusement, Scapin, valet ingénieux et rusé, promet à Octave de le tirer de ce mauvais pas. En matière de fourberies, Scapin n'a pas son pareil. Surtout s'il peut en profiter pour régler ses propres comptes aux dépens de son maître !

Molière - A ​fösvény / Kényeskedők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Zsugori
A ​régi magyar műfordításokat bemutató sorozat első drámakötetét tartja kezében az olvasó. Az 1790-es években szerveződő magyar hivatásos színészetnek sok jól játszható darabra s főleg sok vígjátékra volt szüksége, hogy szűk közönségét a gyakori bemutatókkal meg is tartsa. Eredeti magyar művek híján fordításokat játszottak, azaz jobban mondva külföldi művek hazai színre alkalmazott "magyarításait"; ezeket jobbára a már virágzó iskolai színjátszásban gyakorlatot szerzett paptanárok készítették. Közülük volt a legjelesebb, Simai Kristóf, akit kortársai a "magyar Plautusnak" tiszteltek. Simai a XVIII. századi Komáromba helyezte Moliére vígjátékának cselekményét, a "telhetetlen fösvény embert", Anselme-et nála Némedi Gyolcs Istvánnak hívják, és Simai alföldi nemesembernek teszi meg. A _Zsugori_ igen népszerű darab lett - csupán 1793-94-ben hét előadást ért meg. "Adódott olyan helyzet it, amikor a típus hazai előképei saját magukat láthatták a budai deszkaszínház, a Reischl-ház színpadán. Ez 1793. március 19-én József napján történt, amikor a pesti országos vásárra felgyűlő alkalmi publikumra számítva (kereskedőkre, tőzsérekre, alkuszokra) tűzték műsorra Simai Kristóf magyarítását" - írja utószavában Kerényi Ferenc.

Molière - Molière ​válogatott színművei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Don ​Juan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók