Ajax-loader

Molière könyvei a rukkolán


Molière - Nők ​iskolája
1662. ​december 26-án került színre először, s a következő húsvétig majd rövid megszakítással augusztusig műsoron maradt. 1663 húsvétjáig harmincegyszer adták elő. Moliére életében összesen nyolcvannyolcszor. Az udvar már januárban megnézte, s a királyi pár állítólag "oldalát fogta a kacagástól". Moliére újabb sikere, egyre izmosodó tehetsége azonban nemcsak elismerést szerzett, hanem ellenséges támadásokat is váltott ki. Utánzással, plágiummal vádolták, a darabot bohózatnak minősítették, stílusát laposnak, verselését sántítónak találták. Megvádolták Moliére-t, hogy nem tiszteli a szent és sérthetetlen irodalmi szabályokat, összekuszálja a műfajokat, kigúnyolja a tízparancsolatot. A viták hevében a király Moliére pártjára állt, ő pedig felbátorodva két egyfelvonásossal, a "Nők iskolájának kritikájá"-val s a "Versailles-i rögönzés"-sel válaszolt ellenfeleinek.

Moli%c3%a9re_-_a_f%c3%b6sv%c3%a9ny
elérhető
1

Molière - A ​fösvény
Moliere ​saját osztálya egyik torz jellemkinövését, a pénzimádást teszi nevetség tárgyává. A címszereplő, Harpagon cselekedeteinek egyetlen mozgató rugója a pénz. A szerelem, a család vagy az élet bármely más mozzanata csak abból a szempontból érdekli, hogy gyarapítja-e vagyonát. A riasztóan torz szenvedély őt magát boldogtalanná, a tőle függők életét pedig terhessé, elviselhetetlenné teszi. Pénze, gazdagsága nem a jólét, a gondtalanság forrása, hanem a rettegésé, a gyanakvásé. A tragikomikum akkor hág tetőfokára, amikor fösvénysége lelepleződik, és hitvány tervei összeomlanak. Végsősoron ez a színmű a pénzt legfőbb értékké tevő polgárság bírálata. Harpagon alakja nemcsak a fukarság koroktól független szimbóluma, hanem a pénzgyűjtő polgár, a tőkés felismerhető őse is, az arany által kormányzott világ tipikus alakja.

Molière - Le ​Tartuffe / Tartuffe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Gábor Miklós - Mészöly Dezső - Molière ​műhelyében
A ​Mizantróp shakespeare-i dimenziójú dráma a klasszikus francia vígjáték szoros formaruhájában. Egy rendezett és magabiztos korszak közepette az "embergyűlölő" Alceste az egyetlen, aki nem fogadja el a hamis konvenciót, a társadalom kötelező játékszabályait. Alceste Athéni Timon rokona: nyíltszívű odaadásával, majd zord könyörtelenségével Timon éppúgy egyedül van a konszolidálódó rossz kicsinyes világában, mint Alceste szigorú moralitásával. De Timon körül a világ még nem teljesen zárt, ő még kivonulhat az erdőbe, és a már nem tragikus világban egyedül ő tragédiahőssé nő. Alceste-nek nincs hová mennie. A társaságban viszont tragédiája komikus lesz, ő maga pedig - mint minden konok és esélytelen lázadó - neurotikus. A dráma modern rendezése erre a mai - élményeinkhez, tapasztalatainkhoz közel álló - értelmezésre épül. Mészöly Dezső új fordításával ismét bizonyította: élő, természetes színpadi nyelv és az eredetihez való hűség nem ellentétes követelmény. Moliére-napló-jában a fordító a moliére-i forma szép kötöttségeiről ír; az alexandrin rímeinek drámaiságát és poézisét, a jellemábrázoló verselét a legmodernebb rendezés sem nélkülözheti. Gábor Miklós Feljegyzései az Alceste-et játszó színész mesterségbeli gondjait járják körül. Az értelmezők és kritikusok vitatkozhatnak, hogy gúnyolja-e Moliére Alceste-et vagy felmagasztosítja; a színésznek embert kell formálnia, és élő - a néző számára is élő - embert csak meggyőződésből, indulataiból formálhat. Olyan Alceste-et - aki akkor is joggal lázad, ha körülötte mindenki jól érzi magát a rosszban. Aki szenvedélyével kimagaslik a többiek közül, s ragaszkodik a szenvedélyéhez, bár tudja, hogy "csak a szenvedély az, ami ártalmas - tehát a szenvedély büntetendő. Ha valaki komolyan veszi, amit mond, és nem tartja be a szabályt".

Moli%c3%a9re-hat_sz%c3%adnm%c5%b1
elérhető
6

Molière - Hat ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Le Médicin melgré lui
Le Médecin malgré lui est une comédie-farce en trois actes en prose. Sganarelle, bûcheron alcoolique, est pris pour un médecin rénommé, même q'il n'a aucune idée de ce qu'un médecin doit savoir.

Molière - Le Médecin malgré lui
Martine querelle son mari, Sganarelle, ivrogne et paresseux. Ce dernier la bat, ce qui attire un voisin, M. Robert. Alors qu'il cherche à calmer Sganarelle, Martine, contre toute attente, déclare aimer être battue et les époux se retournent contre lui. Pendant que Martine, restée seule, cherche à se venger de son mari, passent Valère et Lucas qui recherchent un médecin pour soigner Lucinde, la fille de leur maître, devenue muette. Martine tient sa vengeance et leur déclare que son mari, grand médecin, a obtenu des guérisons miraculeuses, mais qu'il ne le reconnaît que s'il a été bien battu. À son retour, Sganarelle, qui refuse de se dire médecin, est prié, pressé, puis copieusement bâtonné avant de jouer le jeu. Il se livre à quelques plaisanteries avant d'examiner la patiente au cours d'une consultation où sa virtuosité verbale, assaisonnée de latin de cuisine, fait forte impression.

Molière - Kényeskedők
Moliére ​ezt a Napkirály kegyét elnyerő, így az áskálódásokat félresöprő és a támadásokat féken tartó, rövid, csupán egy felvonásból álló komédiáját 1658. november 18-án, a Petit Bourbonban mutatta be. A Kényeskedőkben korának szellemi divathóbortját: a finomkodó társalgási stílust és szalonköltészetet gúnyolja ki. A két finnyás leányzó, Kati meg Magdi kicsúfolja, sőt elutasítja a házassági ajánlattal érkező, hétköznapi szavakkal és módon udvarló kérőjét. A kikosarazott férfiak bosszút forralnak, megleckéztetik a felfuvalkodott leányzókat: saját, elegáns ruháikba öltöztetik inasaikat, akik fellengzős, cirkalmas kifejezésektől hemzsegő versekkel leveszik a lábukról őket. A végén kiderül a turpisság, a két, önmagát igazi hölgynek képzelő, valójában buta liba felsül, a két úriember pedig sérelméért elégtételt vesz, és diadalittasan távozik.

Molière - Tartuffe ​/ Don Juan / A mizantróp
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - La ​Jalousie du Barboullé / A féltékeny maszatos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Tudós ​nők
Klitander, ​a derék ifjú, feleségül szeretné venni Chrysale kisebbik lányát, Henriette-t. Ám Crysale otthonában tetőfokára hágott a tudásszomj: tudománytól megittasult harcias nők, Philaminte, Belíza és Armanda uralják a házat, vagyis a tézis igaz: a tudás hatalom! Tombol a költészet, esztétika, grammatika és klasszika filológia iránti láz, még a cselédség is versel, töpreng és könyvet forgat munka helyett. Minden, ami földi - házasság vagy jó ebéd - megvetendő, alantas passzió, az új jelszó: a tudomány mindenekfölött! S miközben szépelgő rímkovácsok és önjelölt géniuszok adják egymás kezésbe a kilincset, a boldog nász veszni látszik és Chrysale éhezik…

Molière - Don ​Juan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Corneille - Molière - Jean Racine - Victor Hugo - Királyok, ​hősök, doktorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Úrhatnám ​polgár
Jourdain ​úr gazdag polgár. Nagy házat vezet. Filozófust, tánctanárt, vívómestert tart, akik nap nap után jó pénzért pallérozzák testét, lelkét. Jourdain úr leghőbb vágya, hogy kiművelt fővel végre valódi nemes lehessen. Nemes ember legyen gáláns, nemes ember legyen szerelmes! Ha lehet, ne feltétlenül saját feleségébe. Jourdain úr így lobban lángra a szép özvegy iránt és méregdrága ajándékokkal halmozza el. A hiszékeny ember közvetítőül nemesi származású barátját és tanácsadóját kéri fel. Nem is sejti, hogy a minden hájjal megkent "jó barát" az ékszerekkel saját házassági terveket szövöget. Jourdain úr kettős erkölccsel mér: ha a sajátjára nem is, lánya erkölcsire igencsak figyel. Amikor hírét veszi, hogy a szép lány rangon alul kíván házasodni, s kérője nem nemes, a leghatározottabban tiltakozik. Környezete ezért összefog, hogy egy kis leckét adjon az eltévelyedett házfőnek - a józan ész nevében. Még aznap megjelenik Jourdain úr házában a "török szultán" követe, és közli, a szultán fia és trónjának várományosa végzetesen beleszeretett Jourdain őr egyetlen leányába. Olyannyira, hogy azonnal hajlandó őt feleségül venni: de ehhez előbb a Porta etikettje szerint haladéktalanul török nemessé kell válnia. Ezzel kezdetét veszi az abszurdba hajló "mamamusi-szertartás", melynek végén Jourdain urat - hő vágyának megfelelően török lovaggá ÜTIK.

Molière - A ​férjek iskolája
A ​nagy komédiaíró első darabjai között találunk olyan kincseket is, mint A férjek iskolája, mely bár kevésbé ismert, jól mutatja Moliére írói zsenijének főbb vonásait: a jellemből, egy (téves) ideából kibontakozó humoros helyzetek (jellemkomikum) valójában mély kritikát hordoznak, és önvizsgálatra intik korunk elbizakodott, álszent és szűk látókörű emberét is. Hogyan bánjunk a nőkkel? S a nők miként a férfiakkal? Két fivérre, Sganarelle-re és Ariste-re rábízta egyik barátjuk halálos ágyán két leányát, Izabellát és Leonórát. Míg azonban Sganarelle fogadott leányát – és későbbre remélt feleségét -, Izabellát a bigott erkölcs kalitkájában tartja, Ariste engedi kedvére szórakozni Leonórát. Nem csoda, ha Izabella menekülni próbál, a szomszéd úrfi, Valér karjaiba. Izabellának az az ötlete támad, hogy Sganarelle ellen fordítja saját fegyverét, és az eltúlzott erényesség ürügyén üzenetet küld Valérnak… Hogy az okos nő végül Valérhoz szökhet, abban nagy szerepe van Valér eszes inasának, Ergaste-nak is.

Molière - A ​fösvény / Kényeskedők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Embergyűlölő
Az ​embergyűlölő Moliere legnagyobb lélektani tudással megformált műve és mondanivalójának sokrétűsége miatt a legtöbbet vitatott darabja.A szerző 1664 től dolgozott rajta; igen pontosan mérlegelt minden alakot, minden mozzanatot. Azt akarta, hogy vígjátékának mondanivalója valamennyi eddigi darabjánál erősebben ragadja meg a közönséget. Az első felvonás már 1664- ben elkészült. Akkor azonban a Tartuffe féle csatározás megakadályozta a munka folytatását. A kész darabot 1666. június 4- én mutatták be először.

Molière - Molière ​összes színművei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Molière ​összes drámái I-II.
A ​jelen kiadás alapja Helikon Klasszikusok sorozatban 1966-ban megjelent Moliére összes színművei című kétkötetes munka. A mostani változat azonban több ponton eltér az elődjétől. Az európai színmű két legnagyobb mestere: Shakespeare és Moliere. "Shakespeare költőibb, olvasmányosabb; Moliere köznapibb, színpadszerűbb - írta róla egyik fordítója, Illyés Gyula. - Hatása kimeríthetetlenül soká, íme már évszázadok óta tart, s századokig fog tartani." Összegyűjtött műveit azonban a magyar könyvkiadás jó emberöltővel ezelőtt jelentette meg utoljára. Az új kiadás a közelmúltban készült új fordításokkal gazdagodott. A kötet anyagának gondozója s jegyzeteinek írója Lackfi János költő és műfordító.

Molière - Le ​Tartuffe / Dom Juan
Molière ​(1622-1673) est l'un des plus grands écrivains du monde. Il a su mettre en relief les caractères profonds de la nature humaine. Tout en recherchant l'effet comique, il savait exprimer la vérité de la vie et la fantaisie poétique, avec, toujours, une grande sûreté d'écriture. Dom Juan (1665) est un gentilhomme libertin, aussi courageux qu'hypocrite qui, escorté de son valet Sganarelle, séduit, se bat en duel, et se moque du Ciel... Dans cette pièce qui va de la farce au drame, Molière peint avec talent le portrait d'un nomme qui, emporté par sa passion des femmes et du jeu, va jusqu'au parjure. Les ennemis de Molière, qui ne lui pardonnaient pas ses attaques contre la religion, l'obligèrent à retirer Dom Juan de l'affiche. Tartuffe est, sous une forme plus comique, une autre dénonciation des hypocrisies religieuses. Cette pièce fut, elle aussi, plusieurs fois interdite. On y voit un " saint homme " accaparer l'héritage d 'if bourgeois qui l'héberge et tenter de séduire son épouse tout en se préparant à en épouser la fille... L'archevêque de Paris menaça d'excommunication tous ceux qui iraient voir la pièce, laquelle n'en connut pas moins un formidable succès.

Molière - Molière ​válogatott vígjátékai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Tartuffe ​/ A fösvény / A képzelt beteg
Igényes ​válogatás a magyar- és világirodalom remekeiből - nélkülözhetetlen olvasmányok új, egységes megjelenésben. Sorozatunkat egyaránt ajánljuk diákoknak, tanároknak, de valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek is, hiszen e műveknek - regényeknek, drámáknak, novelláknak, verseknek - minden családban ott a helyük. A sorozat neves szerzőinek hála az olvasó előtt kinyílik a világ, megszűnnek a távolságok, megszűnik az idő, csak a varázslat marad...

Molière - Dandin ​György, avagy a megcsúfolt férj
Mi ​határozza meg egy ember értékét a világban? Rang, pénz, származás, esetleg a teljesítmény? Vagy az is minősíthet, hogy valaki mi mindenre képes - mennyire vágyik sebezhetővé vagy éppenséggel nevetségessé - határtalan szerelmében? Moliére örökbecsű vígjátéka ma is aktuális

Molière - El ​Avaro / El enfermo imaginario
El ​avaro y El enfermo imaginario pertenecen a lo que se ha llamado el "ultimo Moliere": la madurez plena de un genio. Ambas rompen las tradiciones establecidas, dominan con maestria todas las formas de comicidad y ofrecen la autentica esencia del teatro como una gran fiesta, tal y como lo concebia su autor.

Molière - Les ​Femmes savantes / Les Précieuses ridicules / Le Malade imaginaire
Molière ​(1622-1673) est l'un des plus grands écrivains du monde. Parce qu'il a su mettre en relief les caractères profonds de la nature humaine. Il recherchait d'abord l'effet scénique, mais à la situation comique, il savait ajouter la vérité de la vie et la fantaisie poétique, avec, toujours, une grande sûreté d'écriture. _Les Femmes savantes_ (1672), grand succès de l'époque, est une charge contre ceux - hommes et femmes - que la spéculation intellectuelle rend pédant, et une apologie des vertus domestiques. C'est la suite logique des _Précieuses ridicules_ (1659) premier triomphe parisien de Molière, joyeuse comédie qui contribua à discréditer le mouvement précieux et ses outrances prétentieuses. _Le Malade imaginaire_ (1673) est l'un des divertissements les plus comiques de Molière: il s'y moque allègrement des médecins, sujet qu'il ne connaissait que trop, puisque c'est en jouant ce malade qu'il mourut sur scène.

Molière - Le ​Bourgeois Gentilhomme
Monsieur ​Jourdain. Quoi! quand je dis: << Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me donnez mon bonnet de nuit>>, c'est de la prose? Maître de philosophie. Oui, monsieur. Monsieur Jourdain. Par ma foi! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien... Acte II, scene 4.

Molière - Molière ​remekei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - A ​fösvény / Képzelt beteg / Tartuffe
Új ​sorozatunkban igényes válogatást kínálunk a magyar- és a világirodalom remekeiből, e kötetünkben Molière műveiből. Könyvünket ajánljuk diákoknak, tanároknak, de valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek is, hiszen Molière műveinek minden családban ott a helye, érdemes olykor-olykor levenni a polcról - kinyílik a világ, megszűnnek a távolságok, megszűnik az idő, csak a varázslat marad... Jó szórakozást kívánunk!

Molière - Tartuffe
A ​Tartuffe-ben, a képmutatók zsarnoki uralmának e pompás torzképében minden idők egyik legnagyszerűbb komikus remekművét tiszteli az egész művelt világ. A korabeli francia udvarban annyian gúnyolva érezték magukat, hogy betiltatták az uralkodóval a bemutatót.

Molière - Le ​Tartuffe
Tartuffe ​est un imposteur, un aventurier laïc qui, sous couvert de dévotion, tente de diriger les consciences d'une famille bourgeoise afin d'accaparer ses biens. Molière vise dans cette pièce les faux dévots, notamment la puissante Compagnie du Saint-Sacrement qui, si elle n'était pas approuvée par le roi, jouissait du soutien de la reine-mère. L'auteur prend ici beaucoup de risques et radicalise sa satire sociale.

Molière - Tartuffe ​/ A fösvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - L'Avare
Harpagon, ​vieillissant mais vital est éparne chaque centime qu'il peut mettre la main sur. En même temps is s'assure que ses deux enfants, sa fille virginale Elise et son fils dandy Cléante, vive sous sa volonté de fer. Pour compliquer les choses, Elise est tombée amoureuse du beau Valère, qui se déguise comme servante dans la maison, malgré son noblesse. Et, pire encore, Cléante et Harpagon sont tous les deux épris de la même femme, la belle, quoiqu'un peu obscure, Marianne. Pendant ce temps, les servants et d'autres intrigants sont à la chasse de l'incroyable richesse d'Harpagon, dont une grande partie est maintenant enterré et protégé par des dobermans méchants. L'intrigue spirale à une fin exubérant comique, plein de rebondissements et révélations scandaleuses qu'on peut attendre d'un des plus beaux jeux de Molière.

Kollekciók