Ajax-loader

Selmeczi Kovács Attila könyvei a rukkolán


Selmeczi Kovács Attila - Szacsvay Éva - A ​magyar nép hagyományos kultúrája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selmeczi Kovács Attila - Nemzeti ​jelképek a magyar népművészetben
A ​19. század végén Európa szerte elterjedt a nemzeti díszítő-stílus. Eleinte a hazafias érzület megnyilvánulásaként, idővel inkább a nemzeti kultúra védjegyeként szerepeltek a nemzeti jelképek a népművészeti tárgyakon. A múzeumi gyűjteményi anyag tanúsága szerint ez az ábrázolásmód megleheetősen nagy változatosságot mutat. A könyv elsősorban a Néprajzi Múzeum nemzeti jelképes tárgyaiból ad válogatást, amelyet a vidéki múzeumok anyagából esetenkénti kiegészítés bővít. A múzeumokban őrzött több ezer tárgynak csak töredéke kerülhetett a kötetbe, mégpedig a legszemléletesebb, reprezentatív anyag, kb. 300 tárgy színes képe. A kötet 10 fejezetre tagolódik a tematikának megfelelően, minden fejezet - a korábbi gyakorlat szerint - felvezető ismertető szöveggel kezdődik (közte illusztrálás képanyaggal és kis színes betétekkel), majd ezt követik a katalógusszerű képes oldalak a bemutatott tárgyak legfontosabb adataival.

Selmeczi Kovács Attila - Nemzeti ​jelképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila - Régi ​magyar mintakincs
A ​Néprajzi Múzeum rajzgyűjteménye gazdag mintakincset őriz, amely több mint száz év gyűjtéseit, dokumentálásait öleli fel. Ebből a gyűjteményből válogattuk a kötetben szereplő rajzokat, amelyek többsége 1880-1950 között készült, és 18-20. századi tárgyak díszítményeit őrzi. Mindennapi használati tárgyakat és ünnepi darabokat mutat be, jól dokumentálva a magyar paraszti, polgári és nemesi rétegektől származó díszítőmotívumok és dísztárgyak változatosságát. Rajztanárok, lelkes amatőrök, néprajzkutatók, múzeumi rajzolók, szűcsmesterek, íróasszonyok, textilgyári rajzolók és ismeretlen alkotók munkái tárják elénk a magyar nyelvterület kézműveseinek gazdag mintakincsét. Reméljük, hogy gyűjteményünkben fellelhető motívumok sokfélesége esztétikai élvezetet és kreatív ötleteket is ad elfeledett mintakincsünk újabb felhasználásához.

Selmeczi Kovács Attila - Elfeledett ​magyar mesterségek és népélet
Ma ​már kevesen tudják kik voltak a cellérek (sószállító hajósok), hogyan és miért fogták be a darvakat a darvászok vagy kit hívtak eredetileg a himpellérnek (céhen kivüli hentes) és mit lehetett venni az olejkártól (gyógyhatású olajokkal áruló szlovák vándorkereskedő). Selmeczi Kovács Attila díszes kivitelű albuma a régmúlt népélet és különösen a népi mesterségek világába kalauzolja olvasóját. A szerző négy évtizedes néprajzi munkálkodása során született népszerűsítő munkáit (rádióelőadások, ismeretterjesztő cikkek és gyerekeknek szánt írások) válogatta össze egy kötetbe. A rövidebb szövegek hat nagyobb egységbe szervezve mutatják be a népi kultúrát. Az első rész a vadászok és halászok fogásait írja le. Ezután a szilaj pásztorokkal és a nagyállattartás kultúrájával ismerkedhetünk meg. A parasztok világából a búza termesztésének és felhasználásának különböző szakaszai (szántás, vetés, aratás, szemnyerés, kenyérsütés) kerülnek leírásra. A számos elfeledett vagy letűnt falusi mesterség megismerése után a befejezés a hagyományos életmód mindennapjaiból villant fel életképeket: milyen körülmények között laktak, miket ettek, hogyan szórakoztak a régi falusi emberek. A kiadványt fekete-fehér és színes fényképekből, szakmunkákból származó illusztrációkból valamint 19-20. századi képzőművészeti alkotásokból álló gazdag képanyag teszi látványossá. A kötetből a hagyományos népi kultúra klasszikus, kissé idealizált képét ismerhetjük meg.

Selmeczi Kovács Attila - Kézimalmok ​a Kárpát-medencében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók