Ajax-loader

Kemény Dezső könyvei a rukkolán


Kemény Dezső - A ​titokzatos kecskebak
Itt ​van, tessék! Bemutatjuk Szakács Imre nyomozó főhadnagyot, aki népszerűségében bizonyára vetekedni fog nagy külföldi riválisaival, Angyallal vagy Maigret felügyelővel. Szakács főhadnagy "ügyei", amelyekbe - olykor akaratán kívül - keveredik, talán nem annyira vérlázítóan szörnyű (akad olyan is persze), ám annál agyafúrtabb gonosztevőkre vallanak. Sejtelmes, bonyolult esetek ezek - és fantasztikusak. Mert hogy el ne felejtsük elárulni, e kötet minden elbeszélése nemcsak egy-egy izgalmas bűntény, hanem egy-egy meghökkentő, tudományos-fantasztikus ötlet körül bonyolódik.

Kemény Dezső - Tirk, ​a sofőr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemény Dezső - Gili
Ismeritek ​Gilit? Ott lakik a szomszédban. De Zsuzsi szomszédjában is lakik egy Gili, Julcsi is ismeri, Klárinak is szomszédja ... Mert Gili nem egy van a világon, hanem nagyon sok. Talán köztetek is akad egy-egy ilyen Gili fajta, kicsit cserfes, kotnyeles, kicsit szemtelen, de nagyon bájos, és tulajdonképpen egyáltalában nem rossz kislány. Csakhogy ezzel a Gilivel, akiről a regényben olvashattok, több kaland esett meg, mint másokkal. Ennek azonban csakis 5 volt az oka. Mert ha Gili nem zárta volna be a cicát, amikor szüleivel nyaralni indult a bolgár tengerpartra, akkor az Ahtopol nevű bolgár teherhajó is nyugodtabban folytathatta volna az útját... Így azonban eléggé izgalmas útja volt. Miféle bonyodalmat okozott Gili a bolgár hajón? Ezt beszéli el a Gili című regény.

Kemény Dezső - Tirk, ​a sofőr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemény Dezső - Sírkerti ​strófák
Páratlan ​mű, akár csak elődje, mintája, Edgar Lee Masters: Spoon riveri holtak című "antológiája", melyben a századelő fantázia szülte amerikai kisvárosának temetőlakói vallanak magukról tömören, sírfeliratszerűen. Az amerikai szerző sokféle irodalmi próbálkozás után, viszonylag későn - ügyvédi tapasztalatait is felhasználva - írta meg kirobbanó sikert arató gyűjteményét a holtak "fecsegő kisvárosáról". Váratlan mű Kemény Dezső Sírkerti strófái is; hisz több éves prózaírói és műfordítói működés után fordult a lírához, amikor rímes stanzákba szedte egy magyar (nem képzelt) kisváros képzelt sírfeliratait. A magyar változat sejtelmesebb, áttételesebb, mint az amerikai mű. Kemény Dezső nem írt ki neveket - nagyon ritkán és inkább csúf- és ragadványneveket -, inkább típusokat, jellemeket állít elénk, egy-egy tragikus (bal)eset "hősét". A kötet pikantériája bizonyára az, hogy utalásai mögött valós, megtörtént események rejlenek. De mindig a költészet átírásában. A nagyfőnök, az orvos, a kukás, a vénlány és a csősz szenteciózusan foglalják keretbe az élettől a halálig pergő mozaikokat. A lírai erő mellett - a rendszerváltozás következtében - kortörténeti dokumentummá is váltak a Sírkerti strófák. A csalódott elvtárs, az elgyávult szerkesztő egyaránt elmondják ön- és közleleplező visszatekintéseiket. Igen, a "halott megragadja az élőt", akkor is, ha erről nehezen és nem szívesen veszünk tudomást. Ahogy Kemény Dezső írja: "A holtak alszanak, de vallanak." E modern haláltáncban előreperdülő figurák tragikusak és szánandóan egyszerre; csontujjú figyelmeztetésük emberi gőgünknek szól. Érdemes megszívlelni a rezignált üzeneteket, önteltséggel teli lényünket az elmúlás alázatához edzeni. S tán az sem közömbös, vajon a mi fejfánkra milyen sírkerti strófákat vés majd az irgalmatlan utókor. Az önmagunkba szállás (pokolra) vezető kalauza Kemény Dezső versgyűjteménye. S akár tetszik, akár nem: e meghívás elől nem tudunk kitérni.

Kemény Dezső - A ​legrövidebb út
Milyen ​lesz a világ 2055-ben? milyen feladatok végrehajtására vállalkoznak majd az emberek? Talán még a földgolyó átfúrásával is megpróbálkoznak és alagutat építenek a két földteke között. Kemény Dezső regénye ezt a feltételezett vállalkozást írja le, színes, merész technikai fantáziával. Bemutat egy tudományos expedíciót, amely rejtélyes rádióaktív szigetre kerül és felfedezi a tervbe vett alagút torkolatának legalkalmasabb helyet. Azután megindul a lázas építkezés, melynek főmérnöke egy fiatal magyar tudós, Molnár Péter. Izgalmas és veszélyes harc indul meg Földanyánkkal, melynek középpontja számtalan titkot tartalmaz.Végül is sikerül a nagy vállalkozás, s amikor a Föld középpontjába érnek, méltán üzenheti a felszínre az expedíciót kísérő riporter, hogy most a szó szoros értelmében és képletesen is egyformán közel van minden emberhez. Csakugyan, abban a korban, mikor az emberi ész és az akarat minden energiája a jólétért küzdő tudomány szolgálatában áll majd, fizikailag és lelkileg is létrejönnek a legrövidebb utak ember és ember között. Ezt a tudományos és erkölcsi diadalt álmodja meg Kemény Dezső érdekfeszítő fantasztikus regénye.

Kemény Dezső - A ​vámpírok sziklája
Ilyen ​izgalmas táborozás sem volt még, amióta világ a világ! Totó lemarad a vonatról - és ez az egyszerű tény a titkok és meglepetések egész sorát eredményezi. Persze nem Totó jóvoltából, mert ő legszívesebben az egész táborozást átaludná meg átenné, de hát valami része mégis van az eseményekben. És a vámpírok? Igazak volnának a régi babonák? Az éjszaka rettentő rémei nem engedik, hogy a technika betörjön a hegyek közé? Vagy talán éppen a technika rejtegeti az izgalmas titkokat? Annyi biztos, a regény végére csak kiderül, hogy a sokféle izgalmas fordulat közül mi az, aminél joggal féltünk, s mi az, ami csak tréfa volt. Annyit mégis elárulhatunk, hogy a kötet hősei - féltucatnyi bátor és tettre kész úttörő -, bizony nem félnek sem a vámpíroktól, sem a saját árnyékuktól... I

Kollekciók