Ajax-loader

Láng Zsolt könyvei a rukkolán


Láng Zsolt - Itthonév
Ez ​a könyv itthon született Berlinév után, de nem szerettem volna, ha panaszkönyvnek tűnne. Néhány írást eleve félretettem. Berlin után egy lett a világ. Nem azért, mert nincs különbség ott és itt között, vagy a kényszerűség ezt mondatná velem. Vagy mert bárhova mennék, az ottat mindig magamban hordozom. Volt olyan itthoni írás, amely nem emlékezett Berlinre.

Láng Zsolt - Játék ​a kriptában
A ​jól ismert, kiváló szerző színpadi játékai újszerűen közelítenek a színpad lehetőségeihez, mindig éles, olykor kifejezetten kegyetlen humorú történetekben részesítve nézőit és olvasóit. A színpadi szituációk noha olykor végletesen abszurdak, mégis mindegyre ismerősöknek tűnnek fel előttünk, hiszen egy szemünk előtt és velünk letünni látszó világról hoznak hírt. Láng Zsolt darabjai nemcsak színpadi előadások alapanyagaként, hanem olvasmányokként is lebilincselően izgalmas művek.

Láng Zsolt - Bestiarium ​Transylvaniae - A föld állatai
Láng ​Zsoltnak, az Erdélyben élő, kiváló prózaírónak a Bestiárium Transilvaniae című négykötetes regényfolyamának utolsó darabja A föld állatai alcímmel most megjelenő mű. A Ceauşescu-diktatúra tragikus-groteszk végnapjai egy kamaszlány történetén keresztül elevenednek meg. Mesterien szerkesztett, finom iróniával és nagy nyelvi erudícióval megírt regény, ami mindvégig leköti az olvasó érdeklődését.

Láng Zsolt - Perényi ​szabadulása
A ​cím Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról című könyvére utal. A regény két szálon halad: az egyik a Peremvárosban (Marosvásárhelyen), ahol a Perényi nevű könyvtáros gyermeknemzésre készülvén már 333 napja böjtöl. A másik szál: különböző történelmi időpontokban és helyszíneken játszódó rövid és tarka történetek összessége, amelyeket a motivikus összefüggés tart egybe. A könyvtáros élettörténete tehát órákra lebontva összefügg a világtörténelemmel: Perényinek fel kell ismernie, hogy amint kilép az ajtón, belép ugyanabba a történetbe, amely az egész emberiséget irányítja � ráadásul ez nem más, mint maga az ördög, aki számtalan formában és névvel jelenik meg a történetben. Perényi, aki a nemzésért és a nőért folytatott küzdelemben még nevét és önmagát is elveszti, végül mégis kiszabadítja szerelmét, Nórát, a pokolból. Mert a rosszból és önmagunkból való szabadulás csakis úgy lehetséges, ha feloldódunk a másikban. A fikció ott torpan meg, ahol a szerelem elkezdődik: van, ami ellenáll a leírásnak.

Láng Zsolt - Kovács ​Emma születése és más elbeszélések
A ​szerző újabb elbeszéléseinek gyűjteménye valakinek a születéséről szólnak, akit senki nem vár, senki nem akar, és többnyire azon van az egész kisváros, amelynek kórházában Kovács Emma mégis kipottyan a dadák tenyerére, hogy világra soha ne jöhessen...

Láng Zsolt - Bestiárium ​Transylvaniae - A tűz és a víz állatai
A ​könyv lapjain megelevenedő teremtmények, mint például a naphal, a lángmadár, a Lavisz, a Tamárion vagy az éneklő férgek egy nagyregény szolgálatában állnak. Az elbeszélő Eremie atyával beszélget: az orthodox szerzetes víziói a távoli múltba viszik vissza. Az olvasó vele együtt bepillantást nyerhet a görögkeleti szerzetesek legendáriumába és hétköznapjaiba, a Moldvai Fejedelemség és a reneszánsz Európa történetébe, egy hol ágrólszakadt Vazulként, hol számoszi hercegként, hol Despotes moldvai fejedelemként felbukkanó különös figura alternatív valóságába.

Láng Zsolt - A ​szomszéd nő
A ​kötetben Láng Zsolt alábbi novellái jelentek meg: -Az időlátó -Ólomkatonák -A kút -Római utazás -Egy talált zsebkendő megtisztítása -New York-i havazás -A Saint Nasarde-i kolostor -Stockholmi éj -A bolgár kalauznő -A berlini vonat -Bombay -A rodoszi -Mángumnitá boalagná tung -Aranyszarv -A szomszéd nő

Láng Zsolt - Bestiárium ​Transylvaniae - Az ég madarai
Ismert ​országról, annak háborúkkal és természeti csapásokkal tarkított históriájáról, nagyurakról és egyszerű polgárokról történik említés ebben a könyvben, mégsem történelmi regényt tart kezében az Olvasó. Vaktában, véletlenszerűen, alkatom és környezetem meghatározta szertelenséggel válogattam a régi könyvek anyagából. Ha három helyen egyféleképpen meséltek el valamely eseményt, sokszor mégis a negyedik, magányos változatot használtam fel. A tények alig foglalkoztattak, sokkal inkább az írói metódusok... Amikor az Olvasó felüti könyvemet, ellenőrizheti, hogyan jártam el, milyen eredménnyel, és ha felfedez valamit, jót vagy rosszat, apró jeleket tehet a lap szélére. S amennyiben, e jeleket összegezve, netán sikeresnek tartaná törekvéseimet, régi korok mestereinek jár elismerés; amennyiben viszont az összegzés balsikert mutatna, írói alkalmatlanságom szolgáljon az egykor virágzó műfaj maga mentésére.

Láng Zsolt - Berlinév
"Néha ​azt gondolom, magamat kellene a lámpaoszlophoz láncolnom, nem a biciklimet. Aztán elveszíteni a kulcsot."

Láng Zsolt - Szerelemváros ​és más történetek
A ​különböző helyszíneken (Kolozsváron, Budapesten, Rómában, Berlinben, egy székely faluban stb.) játszódó 41 rövid történetet a szerelem, illetve a szerelem hiánya, a férfi-nő viszony fűzi össze.

Láng Zsolt - A ​Pálcikaember élete
A ​Pálcikaember tudta, vagy inkább érezte, létezik egy ismeretlen, megleshetetlen valaki, aki távollétünkben fogkefénket használja, ágyunkba fekszik, kenyerünkből szel, belelapoz a könyveinkbe - mi pedig, fojtogatva a megszokhatatlan idegen illattól, ugyanakkor megbabonázva is, ülünk asztalunknál, késő éjszaka, hátunk mögött a falon árnyék tornyosul, és megpróbáljuk legalább azt kideríteni: milyen lehet ő. Milyen lehet a bennünk rejtőzködő másik, aki álmainkat hagyja maga után?

Láng Zsolt - Bolyai
,,Amikor ​megszülettél, azt gondoltam, te fogod a régi és az új világot összekötni, te leszel a híd a sötét szakadék fölött. Még most is ebben a reményben gondolok rád. Tudom, hogy feladataid vannak, ne tedd tönkre magad..." A fenti sorokat Bolyai Farkas írja fiának, a szintén matematikus Bolyai Jánosnak. Az ifjabb Bolyai a regény címszereplője, a tizenkilencedik századi zseni, a matematika Mozartja, a zene Einsteinje, mert nemcsak a nemeuklideszi matematika megalkotása fűződik a nevéhez, hanem zeneelméleti munkáiban is korszakos felfedezéseket tett, melyeket a korabeli tudományos körök hitetlenkedve fogadtak. Miközben kibontakozik előttünk egy bonyolult apa-fiú kapcsolat, s tanúi lehetünk egy meg nem értett gondolkodó mindennapi tépelődéseinek, aközben a történet másik szálán épp az ő rendkívüli életét és kéziratos hagyatékát tanulmányozza napjainkban Láng Zsolt regényének író hőse, aki ösztöndíjasként egy svájci kolostorban tölti napjait. A történet fonalát 12 683 jegyzetpapír zűrzavaros kupaca vezeti - hol részesei vagyunk keletkezésüknek, hol kiderül róluk, hogy szerzőjük halála után évtizedeken keresztül gondatlanul hányódtak, bizonyos lapjai gyújtósként végezték, egyik-másikkal ablakot is pucoltak. Időben és térben váltakozó fejezetek között két férfi élete tárul fel előttünk, míg az egyik révbe ér, a másik ,,a reménytelenség lavináját húzta, vonta, robbantotta, idézte, rántotta magára". ,,Mióta feljegyzéseit, levélvázlatait, leveleit, töredékes írásait olvasom, meg vagyok győződve, hogy Bolyai mindent látott, ami körülötte zajlott, de semmiről nem beszélt. Sokan érzéketlennek látták. Mások bolondnak. Nagyjából harminc év alatt született meg az ominózus, egymás mellé felstócolt két papírhalom. 1833-ban tért haza Marosvásárhelyre, és 1860-ban halt meg, olyan mellőzöttségben, amelynek máig érződik a hidege. Persze a mellőzöttséget részben ő akarta."

Láng Zsolt - Fuccsregény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láng Zsolt - A ​jövő emberei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók