Ajax-loader

Szelényi Károly könyvei a rukkolán


Csizmadia László - Szelényi Károly - Mátraaljai borok könyve
A Mátraalján termelt boraink minőségének, hírnevének a megőrzése, védelme és a borfogyasztási kultúra emelése nemes feladat mindannyiunk számára. Az íróként is ismert Hamvas Béla szerint a gyöngyösi bor "...szépen kiöltözött bor. Minden megvan benne, ami a korrekt megjelenéshez szükséges. Ehhez képest jó vendéglátó is, kellemes társalgó, sokszor elmés." Mi, gyöngyösiek büszkék vagyunk arra, hogy a Mátraalja mindig is híres volt természeti szépségeiről, műemlékeiről, zamatos borairól és nem utolsósorban vendégszeretetéről. A Mátraalja dolgos-szorgos népéről a gyöngyösi származású Vahot Imre így ír a XIX. század elején: "Gyöngyösön születtem, a legeredetibb sajátságokkal bíró, tősgyökeres magyarságú, műveltebb palóc népfaj közt, mely amennyire szeret és bír dolgozni, különösen szőlőt mívelni, kapálni, annyira kedveli a mulatságot, dalt, táncot, bort, szerelmet, barátságot..."

Szelényi Károly - Pécs ​és Baranya
"Eddig ​csak Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is küldi a szép dalokat. Sokra becsülnek már,a hazám is büszke lehet rám, Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!" Janus Pannonius: Pannónia dicsérete Berczeli Anselm Károly fordítása

Szelényi Károly - A ​fényképezés
Értelmes, ​modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni a művészet valamelyik ágával - csaknem egyet jelent. Van, aki verset ír, van, aki zenél - Bachot vagy beatet -, és van, aki a képző- és iparművészet egy-egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat - a Műhelytitkok - az utóbbiakhoz szól. Minden kötetünk szerzője fiatal művész: festő, építész, textiltervező, grafikus, keramikus, bábkészítő és így tovább. Írásaikban nemcsak az adott művészeti ág történetét és esztétikáját foglalják össze, hanem saját érzéseikről, terveikről is vallanak, s - nem utolsósorban - hasznos, sehol másutt nem található tanácsokat adnak: hogyan fejlesztheti ki az olvasó a benne szunnyadó képességeket?

Szelényi Károly - Balatonfelvidéktől ​a Bakonyaljáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelényi Károly - Eger ​/ Hevesi képek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogyi Győző - Szelényi Károly - Káli-medence ​/ Das Kál-Becken am Balaton / The Kál Basin by Lake Balaton
Amikor ​egy szép könyvet bocsát a kiadásában közreműködők köre, óhatatlanul szeretné ajánlását néhány sorba szűkítve összefoglalni és e néhány sorban átadni az olvasó számára mindazon gondolatokat, amelyek az alkotó munka során foglalkoztatták. Ennek a könyvnek a kiadása nem hivatásos könyvkiadók kezdeményezés. Mi, a Káli-medence szerelmesei, szerettük volna bemutatni a széles olvasói tábor számára azokat a természeti, kulturális és építészeti értékeket, amelyek hazánknak e térségében találhatók, valamint e táj sajátosan jellegzetes szépségét, amely miatt ma méltán egyik tájvédelmi körzetünk. Lelkesedésünk mit sem ért volna, ha elképzeléseinket és szándékainkat nem segíti Szelényi Károly fotóművész, valamint Somogyi Győző grafikus- és festőművész. E két kiváló művész érdeme, hogy mindenki számára érzékelhetővé, tapinthatóvá -és rajzos vázlatok alapján akár saját építkezésénél használhatóvá is - tette mindazokat a műszaki megoldásokat és díszítő elemeket, amelyek e tájra annyira jellemzőek. A könyv a művészek alkotókedve ellenére sem sikerülhetett volna kiadásra, ha szándékainkat a NORDLINE Magyar-Finn bróker cég, a NORDINVEST Magyar-Finn Befektető Társaság és a Hotel Hélia Magyar-Finn Szálloda Vállalat nem karolta volna fel és nem támogatja. Örülünk, hogy e finn-magyar cégek támogatásukkal jelezni kívánták, Magyarországon való jelenlétüket ugyan üzleti érdekek motiválják, de üzleti érdekeik mellett figyelmet fordítanak a magyar kulturális értékek felkarolására is.

Szelényi Károly - Színek
Az ​átlagolvasó felkapja fejét a cím láttán: pedig valóban Johann Wolfgang von Goethe, a költőóriás színtanról írt könyvéről van szó, amely 1820-ban jelent meg. A cím is Goethe megállapításán alapul: szerinte a színek a fény cselekedeteiben, különféle megnyilvánulásaiban fedezhetők fel. Szelényi Károly fotóművész mintegy másfél évtizeddel ezelőtt kezdett hozzá e munkához, céltudatosan gyűjtve a képanyagot a színtani elméletek illusztrálására. A szakirodalom alapos áttanulmányozása során vált világossá számára, hogy Goethe a színtan csaknem minden területén rajta hagyta kézjegyét. A költő prizmával végzett kísérleteinek megismétlésével a szerző igazolja, hogy a ma is érvényes színkör hat alapszínét Goethe határozta meg. „Az elemi színtannak kizárólag három vagy hat színnel van dolga, melyek kényelmesen belefoglalhatók egy körbe. Minden egyéb végtelen sokféle módosulat már inkább az alkalmazáshoz tartozik, a festészet technikájához, a színezéshez, egyáltalán: az élethez” - írja a Színtan bevezetésében (Hegedűs Miklós fordítása). A könyv a színtan történetének rövid ismertetése és az alapfogalmak bemutatása után foglalkozik a fizikai jelenségek színtani vonatkozásaival, a színkontrasztokkal, a színeknek a természetben, az épített környezetben, a társadalmi jelképrendszerben betöltött szerepével és a színek szimbolikus jelentésével. Színtörténeti „csemegék” a nyomdász Kner Imre és Kodály Zoltán közösen összeállított dúr-moll-hangzatai színekben ábrázolva (Tolcsvay László zeneszerző tanulmányával). Farkas Attila a katolikus egyház színszimbolikájáról, Raj Tamás pedig a Biblia színeiről ad érdekes összefoglalást. A szerző a könyvhöz egy színtárcsát is készített, melynek segítségével a legkülönbözőbb színkapcsolatok állíthatók be.

Szelényi Károly - A ​szép fénykép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelényi Károly - Fényképezés ​a szabadban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Szelényi Károly - Székesfehérvár, ​die Krönungsstadt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelényi Károly - Balaton
Szelényi ​Károly első önálló kötete a Balaton környezetéről, építészeti értékeiről, 1978-ban jelent meg Keresztury Dezső bevezetőjével és verseivel. Egykori mester, Kálmán Kata mondta róla: amíg a műtárgyfényképezésben a holt anyagokat keltette életre, ebben a könyvben kilépett a szabad ég alá, és ott kereste a műtárgyakat, a tájjal egybehangolva. E könyv tiszteletadás korábbi nemzedékeknek, kiknek a vidék varázsát köszönhetjük, a hagyományokat ápoló kortársaknak, s főhajtás Keresztury Dezső szelleme előtt.

Tóth Endre - Szelényi Károly - A ​magyar szent korona
A ​magyar királyok koronázási jelvényeit a XI. század európai szokásoknak megfelelő jelvények alkotják. Az Árpád-kor folyamán a koronázásnál, melynek során egyházi szertartás keretében avatták fel a jelöltet királlyá, a korona, a jogar, az országalma és a kard használata állandósult. Az utóbbi kettő az elveszettek pótlására később került az együttesbe. A koronázási viseletben a palást - magyar jellegzetességként - a koronázási ornátus állandó részévé vált. A jelvények kiválasztását a XII. század folyamán az határozta meg, hogy az első magyar uralkodó, Szent István személyéhez kapcsolódtak-e. A relikviák, viszontagságos sorsuk ellenére, Európa legrégebbi koronázási együttesét képezik. A koronázási jelvények 33 év után, 1978-ban kerültek vissza Magyarországra, a Magyar Nemzeti Múzeumba. A magyar államiság millenniumi évének megnyitása alkalmából, 2000. január elsején a Szent Koronát, a jogart, az országalmát és a kardot a Parlament Kupolacsarnokában helyezték el. A kötet ismerteti a magyar királykoronázások szertartását, a jelvények kialakulását, leírását és történetét. Első ízben jelennek meg együtt, egy kötetben a koronázási jelvények és a koronázásokon használt egyházi liturgikus tárgyak, valamint 200 év után a koronázási jelvényekről 1792-ben készített színes metszetek. Tóth Endre több évtizedes kutatását foglalja össze, megelőlegezve egy készülő monográfia eredményeit. Szelényi Károly színes felvételei pedig jól érzékeltetik a középkori ötvösség és textilművészet egyedülálló értékeinek szépségét.

Tóth Endre - Szelényi Károly - A ​magyar koronázási jelvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Szelényi Károly - A ​barokk Székesfehérvárott
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Gergely - Szelényi Károly - Kertváros ​- Építészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelényi Károly - Balaton ​és vidéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Gergely - Szelényi Károly - Kertvárosunk, ​a Wekerle
E ​könyv, melyet kezében tart, a Regélő Kispest című kiadványunk testvérkötete. Olyan, eddig példa nélküli vállalkozással próbáltuk a Wekerlét bemutatni, amely egybeötvözi a telepről szóló építészeti tanulmányt és a városrészt bemutató fotóalbumot. Könyvünk célja, hogy egyként szolgálja a Wekerlén élők érdeklődését és a telep hangulatától elbűvölt olvasók igényét. Mindezek mellett váljék építészettörténeti alapmunkává.

Szelényi Károly - Veszprém
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogyi Győző - Szelényi Károly - Káli-medence ​a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban / Das Kál-Becken im Nationalpark Balatonoberland / The Kál Basin in the Balaton Uplands National Park
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Raj Tamás - Szelényi Károly - Hol ​volt az Éden kertje?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gámán-Morvay Katalin - Szelényi Károly - Babák ​magyar népi viseletben
E ​karcsú kartonált kötet a Magyarországra látogató turisták számára készült, akik szívesen visznek haza magukkal emlékül egy népi viseletbe öltöztetett babákról készült képes kiadványt. A magyar vásárlók számára is érdekes lehet, ők külföldi barátaikat és üzletfeleiket ajándékozhatják meg egy-egy példánnyal. Egy családi gyűjtemény féltve őrzött babáiból válogatta össze Gámán-Morvay Katalin a bemutatott kollekciót, amelyet Szelényi Károly fotóművész fényképezett. A Magyarország és Erdély különböző tájegységeiről származó babák szépen illusztrálják a magyar nép díszítőművészeti hajlamát. A kiadványban a leírások a magyar mellett angol, olasz, francia, orosz, német, spanyol és japán nyelven olvashatók.

Csizmadia László - Szelényi Károly - Egri ​borok könyve
A ​könyv ismerteti az egri szőlőtermelés és borkészítés történetét, a város riolit-tufába vágott, mintegy 140 km hosszú pincerendszerének sajátosságait, a kialakított borpincék klímájának a bor kiforrására és érlelésére gyakorolt hatását, a borvidék fajtaösszetételét, borait, a borok gasztronómiában betöltött szerepét, az ételekhez és az alkalomhoz illő borválasztást, a konyhai felhasználást, bemutatja az egri borral készült ételeket, italokat, édességeket készítő vendéglátóhelyeket, áttekinti a bor és a vallás összefüggéseit, a szőlő és a bor ábrározását az Egerben található képzőművészeti alkotásokon, a bornak az egészségre gyakorolt hatását és borkóstolási és -vásárlási lehetőségeket.

Szelényi Károly - Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelényi Károly - Vadas József - Varga Vera - Herend
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók