Ajax-loader

Kovács Péter könyvei a rukkolán


Kovács Péter - A ​schengeni kérdés
Schengenről ​sokat hallunk és olvasunk ezekben az években. Az európai uniós belügyi és igazságügyi együttműködés keretében kialakított szabály- és intézményrendszer a határellenőrzési és határátlépési feltételeket egységesíti úgy, hogy azokat az EU-tagságra aspiráló államok is kénytelenek már most figyelembe venni. Mi is a „schengeni vízum”? Mi alapján döntik el, hogy egy állam polgárai a vízummentesek vagy a vízumkötelezettek sorába kerülnek? Mennyire nehezíti ezt meg a határokon túli magyarokkal való kapcsolattartást? Mennyire tudja Magyarország érvényesíteni a határokon túli magyarság érdekeit a jelenlegi együttműködés és a tárgyalások során? A státustörvény tud-e majd segíteni? Ezek azok a kérdések, amelyekre a könyv válaszokat keres.

Kovács Péter - Petres Tibor - Statisztika feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Petres Tibor - Statisztika képletgyűjtemény és statisztikai táblázatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - A ​lellei viharoktól a képviselőházig
A ​balatonlellei Szalay család spirituális viszonya a hellyel, idővel és térrel. Sorsszerűség, véletlen, múlt, jelen és bennünk a jövőt fogalmazza meg. Ez a kötet, egy átfogó látásmóddal, képi és levéltári összefüggéseiben, valamint egy képeslapgyűjtemény darabjai által alkotja meg egy család történetét, ami mai napig a parlamentben képviselői utódokban még mindig az alkotás és a haza elsőbbségét hirdeti. A könyv fotó anyaga, páratlan fotógyűjtemény, egyben talán csak így maradhat meg a jövő generációinak.

Kovács Péter - Donner
Georg ​Raphael Donner a XVIII. századi osztrák szobrászat jelentős egyénisége volt. Az 1730-as években Magyarországon dolgozott, és a pozsonyi székesegyház számára készített alkotásai szinte egy egész századra meghatározták a magyar egyházművészetet.

Kovács Péter - Törmelék
Emlékirat ​a huszadik századból. A Törmelék a második világháborútól a nyolcvanas évekig öleli fel egy család történetét. Nagyvárad, Budapest és Székesfehérvár az elbeszélés állomásai. A nagyváradi életnek a háború vet véget, s kényszeríti a család tagjait Budapestre, s arra, hogy hatvanas évekig „egy csomóban” keressék a megélhetés módjait, viseljék a diktatúra mindennapjait, legyenek tanúi egy polgárcsalád csendes anyagi – de semmikor sem szellemi – romlásának. A meleg hangú, szépírói nyelven írt visszaemlékezés kiemelkedik a hasonló írások közül: Nemcsak megformálása teszi érdekessé, hanem az a tény, hogy az író a nagybátyja, Pilinszky János mellett, az ő fizikai és még inkább szellemi társaságában nőtt fel, hogy később Fehérváron élje felnőtt életét művészettörténészként. A Törmelék nagyobb részben a Pilinszky, kisebb részben a Kovács család története: figurák, történetek, helyszínek és mindezek háttereként a történelem, amelynek nap mint napi jelenlétére gyakran csak utólag döbben rá a visszaemlékező.

Kovács Péter - Mathias ​Braun
Mathias ​Braun az egyik legeredetibb barokk szobrász volt. A Csehországban alkotó művész korai munkáját a prágai Károly-hídon, főműveit pedig a cseh fővároshoz közeli Kuksban láthatjuk. Allegorikus alakjait, vezeklő szentjeit, hatalmas terméskövekből, a természet részeiként élő szobrokként, a helyszínen faragta meg. A szerző - az egyetemes szobrászat kiváló szakértője - a XVII. század végi és a XVIII. század eleji csehországi művészet összefüggéseiben elhelyezve mutatja be a szobrász egyéniségét és életművét. A kötetet 44 fekete-fehér és 10 színes kép illusztrálja.

Kovács Péter - Pilinszky ​közelében
Kovács ​Péter művészettörténész második életrajzi kötete tartalmazza a szerző szinte minden, a családjáról szóló írását. A _Pilinszky közelében_ a második világháború előtti évektől a rendszerváltásig követi a szerző személyes életpályáját, beleágyazva az évtizedekig együtt élő nagycsalád történetébe. A szerény és szűkszavú, szépírói láttató erővel megírt történetek kirajzolják egy keresztény középosztálybeli család sorsát a változó, majd évtizedekig változatlan történelmi időben. Háború, fordulat éve, ötvenhat, Kádár-kor – és már csupán a szerző generációja számára: rendszerváltás. Az emlékezés és a tudás átörökítése az „öregek” dolga, de nemcsak ez a természetes emberi késztetés indította Kovács Pétert a szövegek megírására és kiadására, hanem az a tény, hogy Pilinszky János is e család tagja volt. „Később aztán az a belátás is vezetett, hogy Pilinszky körül lehetnek olyan kérdések, amelyekre ma már rajtam kívül másnak nincs közvetlen rálátása” – írja a kötet bevezetőjében. A _Pilinszky közelében_ megmutatja tehát azt a hátteret, amely meghatározta a költő életét is.

Kovács Péter - A ​Hunyadiak kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - 101 ​szerelmes vers
Mi ​a szerelem? Mindent éltetö erö, ami mozgatja a világot? Az érzések kínzó játéka, ami nem vezet sehová? Puszta kémia, a fajfenntartás vadhajtása? Ki állíthatja biztosan, hogy tudja a választ? A szerelem olyan, mint az élet: nehéz és gyönyörü, idönként fájdalmas vagy vidám, miközben egyedi és megismételhetetlen. Több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Elfér benne minden emberi érzelem, legyen bár a legnemesebb vagy a legalantasabb. Milyen a szerelem? Mindig ugyanolyan és folyton más. Igazi kaméleon. Olyanná válik, amilyenné formáljuk. Vagy mi változunk azzá, amivé tesz? Nincs felelet, hiszen az igazán jó kérdésekre soha nincs egyértelmü válasz, mint például: Mi is a szerelem?

Kovács Péter - TV-informatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Szelényi Károly - Székesfehérvár, ​die Krönungsstadt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean Cassou - Kovács Péter - Vilt ​Tibor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Turizmusmarketing ​elméletben és gyakorlatban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patrick Daillier - Alain Pellet - Kovács Péter - Nguyen Quoc Dinh - Nemzetközi ​közjog
A ​tankönyv a francia nyelvterületen jelenleg használatos leghíresebb tankönyv magyar fordítása és egyben adaptációja. A nemzetközi közjog ismeretanyagát átfogóan mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a nemzetközi bírósági joggyakorlat legfontosabb tételeinek pontos idézésére. A hivatkozások az Állandó Nemzetközi Bíróság és a mai Nemzetközi Bíróság ítéleteire és tanácsadó véleményeire ily módon a nemzetközi jogi gondolkodásmód elsajátítását is elősegítik. A kötet általános nemzetközi közjogi ismeretanyagába az adaptáció során beépült a magyar alkotmányjogi, alkotmánybírósági és szerződéskötési gyakorlat ismertetése is. A kötet a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hivatalos tankönyve, ugyanakkor kézikönyvszerűen is használható a jogalkalmazó és az érdeklődő olvasó által.

Kovács Péter - Számítógép-hálózatok
A ​számítógépek lehetőségeinek jobb kihasználása érdekében hálózatokat hoznak létre közöttük. Létezik a világméretű hálózat, az Internet, de igen sok két-három gépet tartalmazó hálózat is muködik kis irodákban vagy otthonokban, de a két véglet között megszámlálhatatlan közbenső szint is létezik.Ez a könyv a hálózatépítés módszereibe vezeti be Olvasóját. Célunk az elméleti alapok megismertetése után olyan széleskörű, gyakorlatban is használható útmutatást adni, amely alapján könnyen megépítheto egy kis irodai hálózat, vagy összekötheto két otthoni gép, amelyeken így lehetővé válik például a közös Internet-kapcsolaton való internetezés. Természetesen az ezekhez szükséges technikai ismeretek bemutatása is rendkívül fontos, így a hálózatokkal most ismerkedok is jobban megérthetik a működés lényegét.A tárgyalásban a már jól bevált eljárások éppúgy megtalálhatók, mint a vadonatúj, vezeték nélküli technológiák ismertetése. Így a hálózatokban jártasabb felhasználók is, reményeink szerint, új információkhoz juthatnak. A technológiák azonban önmagukban még nem használhatók, ezért a legelterjedtebb, legtöbbet tudó és leghasznosabb hálózati elemek és eszközök ismertetése is megtalálható a könyvben.A hálózat hardver oldala mellett a szoftver beállítások is részletes ismertetésre kerülnek, hiszen ezek is fontos lépések a jól működő hálózat felé. A beállítások ismertetése a jelenleg legelterjedtebb Windows operációs rendszereken történik gazdagon illusztrált módon, a könnyebb követhetoség és a gyorsabb áttekinthetőség kedvéért. Azokhoz a feladatokhoz, amelyek az operációs rendszerből nem megoldhatók, az Internetről letölthető programok közül kerül említésre néhány hasznos példány.

Cserményi Vajk - Bánki Zsuzsanna - Kovács Péter - Glasierte ​Keramik in Pannonien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Schaár ​Erzsébet
Schaár ​Erzsébet Budafokon, 1908-ban született és Budapesten, 1975-ben halt meg.Szobrász, Munkácsy-díjas (1962), érdemes művész (1972). Mestere Kisfaludi Strobl Zsigmond volt. 1932-ben elnyerte a fiatal művészek Szinyei-díját. 1935-ben házasságot kötött Vilt Tibor szobrászművésszel. Pályája kezdetén karakteres portréival tűnt fel. Első igazi értékelője Ferenczy Béni szobrászművész volt. A negyvenes évek végén készült kisméretű fa reliefeket a hatvanas évek elején a térbe ékelődő, némileg Giacometti szobraira emlékeztető figurák követték. Ugyancsak a hatvanas évek elején keletkezett szobrainak egy másik csoportja is: ágyban fekvő nőalakok, szerelmespárok, földön heverő halott katonák. A hatvanas évek közepétől egyre következetesebben próbálta az építészeti elemek - falak, ajtók, ablakok - segítségével megidézni azt a teret, amelyben az ember napi tevékenysége zajlik. Ekkortól használta munkájához a könnyű műanyagot, a hungarocellt, amely lehetővé tette számára, hogy elképzeléseit nagyobb léptékben, életnagyságú méretekben megvalósíthassa. Az általa építészeti elemekkel határolt térben az architektúra és figura kapcsolata lezárt és végleges. Ugyanakkor kompozícióiban mindig jelen volt a véglegességnek és a minden lehetségesnek a feszültsége. 1974-ben Székesfehérvárott mutatta be új kompozícióját, az Utcát, mely képletesen és valóságosan is összefoglalója művészi pályájának: terein, falai között, ablakai mögött helyet kaptak és egymásra találtak az utolsó években készült figurák éppúgy, mint a megelőző évtizedek tudósokról, politikusokról, művészekről mintázott portréi. Életében számos köztéri szobrát állították fel Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Tihanyban és másutt. - Művészi hagyatékának jelentős részét a székesfehérvári István király Múzum őrzi. Számos műve található a Magyar Nemzeti Galériában, a Janus Pannonius Múzeumban Pécsett s több jelentős hazai és külföldi köz- és magángyűjteményben.

Kovács Péter - A ​tegnap szobrai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh György - Kovács Péter - Bevezetés ​a görög és a római felirattanba
Electa. ​A görög és római városok lakóit feliratok sokasága vette körül. A forumok és agorák, a szentélyek és városi utcák a napi hirdetményektől az örökkévalóságnak szánt monumentális feliratokig kínáltak olvasnivalót a járókelőknek. Mit akartak ezek az emberek egymásnak, az isteneknek vagy éppen a jövőnek üzenni? Hogyan jutottak el az első ákombákom feliratoktól a kisebb könyv terjedelmű hivatalos dokumentumokig? Ezt az utat mutatja be a nagyközönségnek és a kezdő epigráfusoknak e bevezetés, amely a legújabb eredményeket is megosztja olvasóival. Nincs még egy forrásanyag, ami olyan gyorsan gyarapodik, mint a görög és római feliratok gyűjteménye. E források feldolgozása évről évre átrajzolja az ókor történetét, néha alapvető változásokat hozva. A két szerző munkásságának középpontjában áll a feliratok világa, ezért megbízható vezetők azok számára, akik első lépéseiket teszik meg ezen az úton.

Kovács Péter - Székesfehérvár ​rejtett kincse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Szelényi Károly - A ​barokk Székesfehérvárott
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Péter - Nemzetközi ​közjog
A ​tankönyv a nemzetközi jog alapkérdéseit, a nemzetközi jog és a belső jog viszonyát és az e tárgyban született alkotmánybírósági határozatokat mutatja be. A jogforrási rendszereket áttekintve a szerződéskötés elméletére és gyakorlatára, a szerződések értelmezésére, érvénytelenségére és megszűnésére tér ki, majd a szokásjogot, valamint a jogalanyiságot és a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb jogi szabályait tárgyalja, figyelmet fordítva a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatára. Az emberi jogok nemzetközi védelmét, a kisebbségvédelem nemzetközi jogát ismertetve hangsúlyozza a legfontosabb szabályok folyamatosságát, de jelzi azokat a fő területeket is, ahol a nemzetközi kapcsolatok jogi koordináta-rendszere átalakul. Így az erőszak alkalmazásának és az ún. humanitárius intervenciónak a kérdését és ezzel összefüggésben az ENSZ reformját a tankönyv már a 2006-os állapotnak megfelelően mutatja be. A felelősség nemzetközi jogi szabályait az ENSZ kodifikációs tervezetét figyelembe véve, az egyén büntetőjogi felelősségének kérdését pedig a nemzetközi büntetőbíróságok példáin keresztül tárgyalja. A diplomáciai jog bemutatásakor az elméleti alapvetések mellett a szokásosnál bővebben szól a diplomáciai gyakorlatról. A nemzetközi bírósági döntések megértését számos térkép segíti.

Kollekciók