Ajax-loader

Rákos Péter könyvei a rukkolán


Rákos Péter - Az ​irodalom igaza
Az ​itt olvasható esszék, vitacikkek, magyar klasszikusok cseh nyelvű fordításaihoz írt bevezető tanulmányai egyértelműen bizonyítják, a szerző szakmai hozzáértése magasan meghaladja az átlagot. Rákos Péter minden írásában az elemzett művek lényegének a megragadására törekszik, idegen tőle a mellébeszélés, a szövegen túli vagy kívüli értelmek feszegetése, vagy a didaxis.

Rákos Péter - Jegyek ​és játszmák
A ​tranzakcióanalízis és a humanisztikus asztrológia egybehangzó megállapítása szerint az emberi játszmákat a bennünk élő pszichológiai és asztrológiai archetípusok, az úgynevezett énállapotok indítják. E különös belső világba kalauzol a könyv, részletesen feltárva a tizenkét alaptípus rejtett késztetéseit, titkos mozgatórugóit. Rákos Péter Eric Berne stílusát követve páratlanul szórakoztató formában leplezi le az asztrológiai karakterek kapcsolati trükkjeit, teszi láthatóvá a jegyek élet-forgatókönyveit és árulkodó trikófeliratait. A nagysikerű mű második, bővített kiadását, melyet most az Olvasó a kezében tart, tucatnyi új játszma- és jegyleírás teszi teljessé.

Rákos Péter - Beöthy Mihály - Érzelmes ​asztrológia
Az ​autonóm személyiségrészek diszharmóniája szerencsére csak a legritkább esetben vezet végzetes meghasonláshoz, mégis jó tudatosítani: minden gond, minden feszültség, minden kudarc e belső területek láthatatlan működéséből fakad. Az asztrológia éppen e rejtett viszonyokat teszi láthatóvá, értelmezhetővé, ezáltal segítve a "királyi utat": az önismeret útját, melyet követve a személyiség egymással harcban álló területei megbékélhetnek magukkal és egymással.

Rákos Péter - Önismeret ​dióhéjban
A ​humanisztikus asztrológia új információkkal szolgál, s a régi információk új értelmezését nyújtja. A könyv részletesen taglalja a jegykarakterek működését, az énállapotok stratégiáit, a jegyek sorskönyveit, illúzióit, játszmaképleteit. Különlegessége abban rejlik, hogy nem arról szól, hogy milyenek vagyunk, hanem hogy hogyan működünk!

Rákos Péter - Humanisztikus ​asztrológia
Rákos ​Péter nagy sikerű könyvét most megújult formában adjuk olvasóink kezébe. A ma már tankönyvként keresett kötet a humanisztikus asztológia alapjait foglalja rendszerbe, pszichológiai megközelítésű, determinizmuson túlmutató szemlélete gazdagítja a hazai asztrológiai irodalmat. A mű nemzetközi összehasonlításban is kimagasló jelentőségű : elsőként ad részletes ismertetést e korszerű irányzat horoszkópértelmezési technikájáról. Kreatív, logikus, könnyen elsajátítható módszert kínál, amely a legalapvetőbb asztrológiai elveknek szerez újra érvényt. A szerző az ismertetett humanisztikus tételeket a legszigorúbb gyakorlati próbának veti alá : a példahoszroszkóp részletes kifejtése - akár egy matematikai tétel bizonyítása - pontról pontra nyomon követhetően vezet egy eseményekben gazdag élet sorsfordulóihoz és egy sokoldalú személyiség legrejtettebb mozgatórugóihoz. Mert e könyv, egyedülálló módon, élő klasszikust választ elemzése tárgyául : Szepes Máriát, aki nemcsak idézett művei által, hanem személyes reflexióival is igazolni tudta a humanisztikus ábrafejtés univerzális érvényességét. Rákos Péter író, asztrológus, a hazai Humanisztikus Asztrológia Iskola alapítója. Az ősi tudományok korszerű megközelítésének témakörében eddig megjelent munkái : az Égi jelek, az Érzelmes asztrológia, a Titkos név könyve, a Gyermekasztrológia, valamint a Jegyek és játszmák.

Rákos Péter - Láthatatlan ​dimenziók
A ​Láthatatlan dimenziók áttekinthetően és részletesen leírja a családállítás rétegeit az archaikus szinttől a pszichológiai dimenziókig, ismerteti a családi rendszert meghatározó alapdinamikákat, a csoportban végzett munka tárgyi és elméleti kereteit, s bemutatja a családállítás leggyakoribb típusait azok részletes felépítésével, térbeli mozgásaival, párbeszédeivel, elágazásaival és zsákutcáival. A könyvet az egyes fejezeteket illusztráló, dramatizált formában leírt állítások zárják.

Rákos Péter - Horoszkóp ​útikalauz
„A ​Horoszkóp útikalauz a Földre rendszeresen visszatérő galaxisutazó kézikönyve. Célja, hogy az úton levő soha ne felejtse el: bármennyire értelmetlennek látszik néha az Élet, a Mindenség meg Minden, valójában a legelképesztőbb események mögött is gondos előkészítés és tervezés rejlik. E tervek a nap huszonnégy órájában megtekinthetők a Naprendszer nevű hirdetőtáblán, amelynek papíralapú vagy számítógépes vázlatát úgy hívják: horoszkóp. S mert a terv az univerzum egységes kódján íródott, kiolvasásához nem árt alapszinten ismerni annak nyelvtanát, az asztrológiát." Rákos Péter Horoszkóp útikalauza ebben siet az Olvasó segítségére. Tartalmazza az univerzum kódját, a kód olvasásának szabályait és egy humanisztikus fejlesztésű számítógépes asztrológiai programot, amellyel bárki - egyik kezében könyvvel, másikban egérrel - nyomban útra is kelhet, hogy saját belső univerzumát felfedezze.

Rákos Péter - Égi ​jelek könyve
"E ​könyv nagyszerű szerepe, hogy rehabilitálja az asztrológiát" - írja e műről Szepes Mária. "Visszahelyezi azt ősi trónjára, és az összefüggéseitől elszakított határtudományból a bölcselet és a megismerés szerves részévé teszi. Soraiból ugyanaz a megvilágosodás sugárzik, mint a mérhetetlen mélységű múlt kútjából felszikrázó rejtélyes bölcs, Hermész Triszmegisztosz Smaragdtáblájából". Komoly szakismeretek birtokában egészen az ősi alapokig hatol, ám mégis közérthetően tárja elénk, hogy mi dolgunk a világban, mi a sorsfeladatunk, és miben áll a szabadságunk, továbbá mi köze mindennek az asztrológia jelképrendszeréhez. Közelebb hozza hozzánk a látásból jól ismert szimbólumokat, s az olvasó idővel rádöbben: a mindennapok fonala éppen e jelképek rejtélyes szövevényéből bontakozik ki. Az összefüggések ismerete általános kulcsot ad a kezünkbe. Segítségével egyfajta titkos nyelv birtokába jutunk. E nyelv főnevei a planéták, melléknevei a jegyek, határozói a házak és igéi a fényszögek.

Rákos Péter - Mumus ​a padláson
Vajon ​miféle szerzet a Mumus, aki annyi gyereknek okoz álmatlan éjszakát? Valóban olyan szörnyűséges és ijesztő? Ám ha mégsem az, vajon miért halljuk éjszaka csosszanó lépteit és látjuk árnyékát elsuhanni a bútorok mögött: Bence, a kéményseprő ennek a rejtélynek járt nyomában egy poros padlás mélyén. A lírával és humorral gazdagon átszőtt meseregény elnyerte az IBBY fődíját.

Böszörményi Gyula - Rákos Péter - Csillagok ​nyelvén
Az ​egyes asztrológia jegyek szülöttei újszülöttként, kisgyermekként és kisiskolásként megszólítják szüleiket és elmondják, hogy zodiákusjegyük szükségleteik szerint hogyan neveljék őket, mik az egyedi erényeik és gyengéik.

Rákos Péter - Égi ​jelek
Rákos ​Péter már klasszikussá vált asztrológiai "útikalauzának" második, bővített kiadása. A mű magával ragadó lendülettel, közérthető és letisztult irodalmi stílusban vezet az asztrológia ősforrásához és a világ jelenségeinek eredetéhez: az ideák, vagyis a jelképek és szimbólumok birodalmába. Ezen a síkon az asztrológia iránytűje segít az eligazodásban. A szerző hermészi módon köti össze az égit a földivel - megmutatja, hogy az őselvek összefüggései milyen módon használhatók fel életünk és sorsunk reménytelenül összekuszálódott szálaink kibogozására. Az "Égi jelek" nélkülözhetetlen kézikönyv mindazoknak, akik most lépnek először a csillagtudomány szűzföldjére...

Rákos Péter - A ​titkos név könyve
"A ​titkos név könyve karizmatikus mű. "St.-Germain, a férfi, aki nem hal meg, ezúttal a Vízöntő korszaknak mondja el Trinozófiáját. Az ezredforduló végzetes válságai között, a "vertikális özönvíz" tömegőrjöngésében olyan ékes suttogással, amely túlemelkedik az orkánok hangján. Minden gondolata kulcs - nem a pokolba, hanem az Égi dimenziókra nyíló Kapukhoz." (Szepes Mária)

Rákos Péter - Körkörös ​idő
Ami ​lent van (mi magunk és a körülöttünk lévő világ), összességében nehezen érthető, és szinte átláthatatlanul bonyolult. Ami fent van (a fejünk felett évmilliók óta változatlan csillagos ég és annak előterében mozgó tíz égitest), azonban átlátható és kiszámítható. Ha e két sík azonos, akkor a világ is lényegében átlátható és kiszámítható, csupán egy kulcs és egy sajátos nézőpont kell hozzá, hogy ezt az egyszerűséget észrevegyük. A kulcs pedig éppen ez az azonosság. A földi világ és az emberi lélek nemcsak éppolyan egyszerű és átlátható, mint a csillagos ég, hanem e két sík lényegében egy és ugyanaz: energiáiban, mintázatában, mozgásaiban az égi és a földi világ tökéletes párhuzamot mutat. E párhuzam felismeréséhez egy különleges nyelv elsajátítása szükséges. A Smaragdtábla e nyelv elemeit tartalmazza, míg a nyelv szintaxisára az elemek aktuális elrendezése, egymáshoz való geometriai viszonya utal.

Böszörményi Gyula - Rákos Péter - Gyerekasztrológia
A ​SORS NEM VÉGZET. AKÁRKI LEHET A GYEREKÜNKBÔL, DE NEM ÁRT HA ÉRTJÜK CSILLAGJEGYÉNEK ÜZENETÉT... NÉHA nagyon NEHÉZ MEGÉRTENI, HOGY MIÉRT olyan önfejű a gyerek, miért vág oda minden játékot öt perc után, miért nem bír egy kicsit nem csinálni semmit... pedig lehet, hogy egyszerűen csak az, aki. Mert kos, mert nyilas, mert ikrek, mert vÍzöntô, mert oroszlán... mert az, aki. Manapság nagy divatja lett a gyerek- és a babahoroszkópoknak, de mindmáig ez az elsô olyan érthetô és igényes kézikönyv a témában, amely egy asztrológus és egy szépíró összefogásából született. Rákos Péter, a JEGYEK ÉS JÁTSZMÁK szerzôje jelenleg asztrológiai iskolát vezet, de ÍRt már sikeres meseregényt és gyerekszíndarabot is. Böszörményi Gyula a GERGÔ-sorozattal vezeti az ifjusági könyvlistákat. Egyformán jól beszéliK a gyerekek és az álmok nyelvét. Ôk ketten mesélik el a csillagjegyek üzeneteit minden szülônek és felnôttnek, aki szeretné pontosabban érteni a

Kollekciók