Ajax-loader

Jócsik Lajos könyvei a rukkolán


Jócsik Lajos - Hét ​ember meg egy fél
Szemfüles, ​jóravaló, bátor gyerekember meséli el ezt a regényt, egy felvidéki kisváros lakóinak életét. A ravaszkodó, babonás, kicsi öregasszonyt - a nagymamát, az örökösen töprengő mamát, az apát, aki nappal szenet hord, éjszaka pedig gyújtogatja, oltogatja a város gázlámpáit - bizonnyal meg fogja szeretni az olvasó. Meg a többieket is... Mindenekelőtt a történet elbeszélőjét, a címben is helyet foglaló "félembert". Hogy "félember"-e csakugyan, annak eldöntése az olvasóra vár. Van még egy a háttérben szereplője a regénynek. Szép égitestünkről van szó, a Holdról: "aki feladatától teljesen eltérően - ebben a szórakoztató, szép és érdekes regényben - valódi bajkeverőnek mutatkozik.

Jócsik Lajos - Az ​öngyilkos civilizáció
Jócsik ​Lajos új könyve olyan témáról szól, amely az utóbbi időben elemi erővel tört a világ legégetőbb problémáinak sorába és mindannyiunkat közelről érint: az emberi környezet védelméről. A témát a szerző a tőle megszokott megelevenítő stílusban tárja az olvasó elé. Elsősorban a legsúlyosabb jelenségekről, valamint a talajerő pusztulásáról ír, de mondanivalójában felöleli a téma teljes terjedelmét, ismerteti a természet körforgásának egész rendszerét és az abban bekövetkezett válságot. Bemutatja a szerves élet határait, a szerves anyag körforgásának alapjait, tisztázza a biológiailag létfontosságú környezeti feltételeket és a körforgást mint létezés alaptörvényét. Ezután rátér arra, hogyan bontja meg maga az ember a modern civilizáció eszközeivel a körforgás természetes szerkezetét, veszélyeztetvén ezzel önmaga fennmaradását is. A szerző az emberi környezet szétrombolásának különböző változatait ismerteti. Szól a talajerő pusztulásáról, az erdőirtásokról, erdőégetésekről - amelyeket a Föld megskalpolásának nevez -, az esztelen állatpusztításról, százezres vadtömegek elejtéséről, az ipari termelésben tapasztalható hiányos körforgásról, az ipari hulladékkezelés elhanyagolásáról, a levegő és víz szennyeződéséről, a fenyegetően tornyosuló szeméthegyekről stb. Az ipar okozta szennyeződések problémája különösen a fejlett ipari országokban már olyan mértéket öltött, hogy az haladéktalan beavatkozást tett szükségessé. Külön foglalkozik a könyv az urbanizáció káros jelenségeivel, figyelmeztet a levegőromlás és a fokozódó vízhiány mind fenyegetőbb veszélyére, egészségi ártalmaira. A mű a maga nemében az első a magyar szakirodalomban, s szerzője méltán tekinthető a mai kor egyik új tudományága, az ökológia hazai úttörőjének. "Az öngyilkos civilizáció" nemcsak a szakemberek, hanem mindenki számára érdekfeszítő olvasmány.

Jócsik Lajos - Egy ​ország a csillagon
A ​csillag a Föld, melynek természetes folyamataiba a technika lázában égő ember az ipari forradalom óta mind kíméletlenebbül avatkozik be, már-már elpusztulással fenyegetve a létezésnek azokat a színpompás, gazdag formáit, ami a szerves élet. Milyen veszedelmek fenyegetik a természeti tájat, melynek az ember is része, lakója? Hol tart az elővigyázatlanul és egyoldalúan fejlesztett iparosodás a környezet rongálásában? Mit lehet - és kell! - tenni a további romlás megakadályozására, vagy éppen a lepusztult tájak, tájrendszerek termékenységének visszaállítására? - ezek a kérdések állnak Jócsik Lajos vizsgálódásának középpontjában.

Kollekciók