Ajax-loader

Joe Kemenes könyvei a rukkolán


Covers_370762
elérhető
0

Joe Kemenes - Holtág
"A ​táborhely mellett többé-kevésbé kiszáradt holtág húzódott, tele alámosott és kidőlt fákkal, bőven kínálva a tűzgyújtás kellékeit. ...Valami nagyobb rönk kellett volna még, így előre cserkésztem magam a visszacsapódó ágak között. A talaj egyre vizesebbé vált, vigyázni kellett minden lépésre, mert bokáig vagy térdig süppedhettem az egyre orrfacsaróbb bűzt árasztó ingoványban. Már éppen vissza akartam fordulni, amikor egy pompás, korhadásnak indult combvastagságnyi törzset pillantottam meg... Mint valami nemes vadászzsákmányt kezdtem kihúzni a törzset... Egy nagyobb, de eredményes rántás után visszanéztem, és döbbenten bámultam a kiszabadított fa alól előbukkanó látványra. Egy hátán fekvő férfi merült félig a rothadó iszapba. Üveges szemei, legyekkel borított, puffadt zöldes arca nem hagyott kétséget afelől, hogy többnapos hulláról húztam le a szemfedelet. Joe, azaz Kemenes Balázs biológus kellemesnek ígérkező kenutúrája izgalmas nyomozássá változik, melyet Joe régi barátja, M. százados irányít, s melynek középpontjába a holtágtól nem messze telepített Biotechnológiai Kutatóintézet kerül. A nyomozást két újabb gyilkosság bonyolítja, s a szálak a magyar alvilágig, sőt az állítólag gyógyszeripari kutatásokat folytató nyugatnémet Biermeyer cégig vezetnek. S hogy mi a szerepe a történetben a belvárosi videocentrum tulajdonosának, vagy a dunántúli Ideg- és Mozgásrendszeri Rehabilitációs Intézet igazgatónőjének, vagy a kutatóintézet élén álló neves tudósnak - mindez természetesen kiderül az izgalmas regény végére.

Joe Kemenes - Biokrácia, ​avagy az igazi Bobrowski
Hsu ​közelebb lépett az inkubátorhoz, amiből tíz másod-perccel a számított idő előtt előrecsúszott a padka, a jól felismerhető alakról levált az addig bőrére tapadt lepel, lepergett mint a magzatmáz, és megjelent teljes élet-nagyságban Andreas H. Bobrowski másodpéldánya. A bal szeme alatt szemölccsel. A tudós ült a székében, és me-redten bámulta a jövevényt, kavarogtak benne az érzések, tudta, mit lát, a sírástól a megkönnyebbülésen át a rémületig minden kavargott benne. Talán a sikerélmény volt még kisebb, még váratott magára. Furcsa volt találkozni az ikertestvérrel. Hsu szemei is ugráltak a két Bobrowski kö-zött, és a döbbenettől hang sem jött ki a torkán. Henry, a második, közben felült a padon, és csak annyit mondott: szomjas vagyok.

Covers_57839
elérhető
0

Joe Kemenes - Biomassza
BIOKRIMI A ​labor tele volt gyúlékony oldószerrel. Az üvegeket egymás után csapkodtam a földhöz, a laborasztalok széléhez, néhányat az uszoda felé vezető átjáróba, amelyet már vörösre festett az égő moszat fénye. Sajnáltam Mariát, de most a saját bőrömmel kellett törődnöm. Kinyitottam a gázt, néhány ugrással elértem a labor szobám felé eső részét, előkaptam a zsebemből a gyufát, az egyik szállal meggyújtottam az egész dobozt, és bedobtam az összetört üvegekből szertefolyó folyadékba. Majdnem megvakított a hatalmas lobbanás, a lángok úgy rohantak, mint egy megpöckölt dominóoszlop. Égett a műanyag berendezés, mint a papír. A gáz robbanása csak fokozta a rombolást, engem meg kirepített az ablakon...

Joe Kemenes - Skarabeusz
...A ​búcsút jelentő ölelésnél Robert érezte, hogy könny csordul le az asszony arcán. Megsimogatta a haját, aztán kibontakozott. Előkotorta a cigit, meg az öngyújtót, és hosszan nézett a távolodó piros lámpák után, egészen addig, amíg el nem tűntek a kanyarban. Történelmi pillanat is lehetne, az elmúlás egyik képi stációja... persze az egyéni történetéé... a kezdettől a mostani végig. Nagyot sóhajtott, ezzel késszúrásként újult ki a fájdalom. Megszorította a kezében tartogatott új kötetet, és a parázsló cigivel együtt elindult az osztály felé. ...Látszólag teljesen igazad van... Biztos voltál már olyan helyzetben, amikor gyorsan vagy lassan besötétedett körülötted minden. Nem látsz kiutat, eszközöket a folytatáshoz, a túlélésnek nevezett prog­ramhoz. Elég sokat foglalkoztam informatikával, talán ezért ugrik be sokszor programként a lét kérdése, sablonjaival együtt, amit már mond­tam. Ehhez a rendszerhez tartozik persze a depresszió is, hiszen erről van szó, ami a megfoghatatlan léleknek a kudarcát jelenti. Vala­miféle megélési kudarc, okkal vagy ok nélkül.

Joe Kemenes - Őrült ​fogócska - Alterego
Őrült ​fogócska "Az idegen szórakozottan pöckölgette az üres hamutartót, amin az ernyőhöz hasonlóan Marlboro felirat díszelgett. - Ugye érti? Semmi újat nem mondott, Barabás úr. Így aligha köthetünk komolyabb üzelete. - De mást nem tudok... - kezdett gyöngyözni az izzadság Barabás homlokán. Őszintén igyekezett mindent kipréselni magából, úgy érezte kifacsarták és most el akarják dobni. Hirtelen eszébe jutott... Annyira megörült, hogy átnyúlt az asztalon, és megérintette az idegen kezét. - Ide figyeljen, van még valami, esküszöm, semmi másról nem tudok." Alterego "Az idő neki dolgozik, gondolta először, de a makacs ellenállás egyre mélyebbre húzta az elkeseredés örvényébe. Látta a lány szemében az irtózatot, a reménytelenséget, hogy ujjaival valaha is a testét formázza. Úgy érezte, hogy élete egyetlen fontos játékszerét törték össze... Idejének nagy részét azzal töltötte, hogy újabb és újabb terveket kovácsolt. Ha jónak találta, a rumosüveggel körbetáncolta a műtermet és összecsókolta kedvenc szobrait. Egy ilyen alkalommal történt, hogy lekuporodott a földre, ölébe vette a készüléket és tárcsázott.

Joe Kemenes - A ​pokol kulcsai / Hulla a nádszékben
A ​pokol kulcsai: "- Ne mozduljon! suttogta Necker. Sylvia a szeme sarkából látta, hogy a férfi ott áll tőle három méterre, kezében pisztoly, arca komoly és rezzenéstelen. A lányt minden gondolat elhagyta, rémülten várta a lövést, ami hatalmas dörrenéssel vágódott az erdő csendjébe, kisvártatva a következő, biztosítékául annak, hogy az áldozat nem úszhatja meg. Sylvia szépen, halkan összeesett." Hulla a nádszékben: "... Apádról van szó, apádról, aki éppen harminc éve halt meg. Nem tudom, mit meséltek neked róla, egyáltalán emlékszel-e még rá. Nagyon tehetséges írónak indult, ... Erről biztosan hallottál, és talán arról is, hogy többször ütközésbe került a politika akkori hatalmasságaival. Először csak piszkálták, aztán zaklatták, végül jöttek a börtönévek, majd a szabadulás, de szegény sok örömét nem lelte benne. Elég volt egy sötét pillanat és a hat emelet zuhanás. Sokat pletykáltak összevissza...."

Joe Kemenes - A ​Vaddenkamp-dosszié / Zsarolás Conardoban
A ​Vaddenkamp-dosszié ...Southern kezében megvillant a papírvágó kés, de Hassler számított rá. Nem kerülte el a figyelmét, hogy a házigazda jobb kezével a háta mögött matat. Tenyerével rávágott Southern alkarjára, a kés elrepült, a sebész fájdalmasan felüvöltött...volna...a feltörő ordítás azonban útközben elakadt, egy kemény szorítás résnyire préselte a légcsövét. Kidülledt szemekkel sípolt levegő után, Ribera a fejét csóválta, még mindig a kanapéról. - Egy perce van... - közölte jóindulatúan. Zsarolás Conardoban - Megdöglesz! - hallotta a kulturálatlan hörgést, közben rohadtul koncentrált, de úgy látszik, némi tekintélyre is szert tett, mert a tőr egyelőre csak sakkban tartotta, és lépésről-lépésre szorította a sziklák felé. - Dobd el! - hangzott a lány hangja. Bradly csak akkor értette meg, hogy mi a fene történik, mikor a tőr eltűnt az orra elől. A pisztoly rezzenéstelenül simult Bo tenyerébe, és a célpont nem Bradly volt.

Joe Kemenes - A ​hideg szoba titka / Az eltűnt fejek esete
A ​Joe Kemenes álnéven író magyar szerző két bűnügyi történetét tartalmazza a kötet. A hideg szoba titka egy nemzetközileg is elismert gyógyszergyártó cég laboratóriumában történt gyilkossággal kezdődik. Kovács Klára, laboratóriumi asszisztensnőt egy nap holtan találják munkatársai. Megkezdődik a nyomozás, hogy kinek állt érdekében az egyébként kedves, és senkinek sem ártó Klára meggyilkolása. A szálak időben is messzire vezetnek vissza. Évekkel a gyilkosság előtt Skripeczky, a neves gyógyszervegyész létrehozott egy olyan különleges anyagot, a MAB-27-et, amelyre a nyugati világ is fölfigyelt. Egyik munkatársa, Fehér úr elhatározta, hogy magántőkét kovácsol a felfedezésből, ám amikor a szintézis leírását el akarta lopni, Kovács Klárával találta szembe magát. ; A második történet, Az eltűnt fejek esete, egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságsorozat - a főváros különböző pontjain fej nélküli, megcsonkított holttesteket találnak - eseménykrónikáját adja.

Joe Kemenes - A ​röhögő Buddha
... ​Igenis vettem elő újra a kétségeimet, az elmélet úgy látszik összeállt, de eddig ez csak játék a fantáziával. És a gyakorlat? Szabad-e egyáltalán hozzákezdenünk? Létrehozhatunk-e egy embert szülők nélkül, saját magából, a saját sejtjeiből? Paulust egy cseppet sem érdekelték a skrupulusaim, csak legyintett, senkitől sem kérdezik meg, hogy beleegyezik-e a fogantatásába, tojik egy alaktalan sajtcsomó jogaira, akár az anyja hasában méltóztatik szaporodni, akár egy kémcsőben. Arra meg, ha megfeszülök sem találok biztosítékot, hogy az ötlet mindig nemes célokat szolgáljon, ezen törjék a fejüket mások, nekünk az a dolgunk, hogy megcsináljuk, menjek a fenébe a hülyeségeimmel...

Joe Kemenes - Tso
Ki ​lehet TSO? Vajon ki ez a lélegzetelállító képességekkel rendelkező lény, aki elvarázsolja, megbolondítja, becsapja és fölpezsdíti maga körül a világot? Ki lehet Ő, akiről nem tudjuk mikor van köztünk és mikor nincs, aki egy pillanat alatt alakot, netán halmazállapotot változtat, eltűnik vagy éppenséggel valakinek a bőrébe bújik. Ki Ő? Miféle jövevény? megtudod, ha elolvasod a könyvet!

Kollekciók