Ajax-loader

Henry Fielding könyvei a rukkolán


Henry Fielding - A ​néhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete
Wild ​úr - Fielding eme klasszikus figurája - gátlástalan szélhámos, aki végül is akasztófán végzi. Viszont, amíg eljut az ily modú "felmagasztalásig", sok csalafinta kaland hőse, aki gyakran a saját maga csapdájába esik bele, s mintegy példázza, hogy minden körmönfontságnál van nagyobb körmönfontság, s a legkörültekintőbben kifundált terveket is halomra döntheti egy-egy előre nem látható vagy éppen jelentéktelennek tűnő mellékkörülmény. Közben az olvasót kellemesen szórakoztatják az izgalmas kalandok s a fordulatos, sajátosan fieldingi meseszövés. Különös feszültséget, finoman metsző szatirikus élt, művészi színvonalat biztosít a könyvnek, hogy a szerző beleilleszkedik hőse gondolat- és érzelemvilágába; Wild úr önmaga előtt igazolja, magyarázgatja és mentegeti tetteit, s ily módon az olvasó előtt teljes egészében lelepleződik. Közben kibomlik, sokoldalú megvilágítást nyer a XVIII. századi tarkabarka, élveteg, sőt élvhajhászó, de ugyanakkor nevetségesen álszent angol társadalom. Wild úr hányatott élete élvezetes

Henry Fielding - Tom ​Jones (angol)
Fielding's ​comic masterpiece of 1749 was immediately attacked as `A motley history of bastardism, fornication, and adultery'. Indeed, his populous novel overflows with a marvellous assortment of prudes, whores, libertines, bumpkins, misanthropes, hypocrites, scoundrels, virgins, and all toofallible humanitarians. At the centre of one of the most ingenious plots in English fiction stands a hero whose actions were, in 1749, as shocking as they are funny today. Expelled from Mr Allworthy's country estate for his wild temper and sexual conquests, the good-hearted foundling Tom Jonesloses his money, joins the army, and pursues his beloved across Britain to London, where he becomes a kept lover and confronts the possibility of incest. Tom Jones is rightly regarded as Fielding's greatest work, and one of the first and most influential of English novels. This carefully modernized edition is based on Fielding's emended fourth edition text and offers the most thorough notes, maps, and bibliography. The introduction uses the latest scholarship to examine how Tom Jones exemplifies the role of the novel in the emerging eighteenth-century publicsphere.

Henry Fielding - Amelia
Henry ​Fielding utolsó regénye, az Amelia egy hányatott sorsú, tiszta lelkű asszony története. A különleges szépségű, romlatlan családanya erényeit semmilyen fondorlat, nehézség nem képes megrontani, pedig sokan próbálják rossz útra téríteni. A történet több szálat összefonó meséjének helyszínei a börtöntől a tengeri kalandokon át az oratóriumig terjednek, a szerző több szereplő elbeszélésén keresztül mutatja be a bonyolult cselekmény részleteit. Amelia egy olyan férfit fogad társul, aki őt fedhetetlenségben meg sem közelíti, és a szenvedések javát Mr. Booth okozza feleségének és gyermekeinek. De az állhatatos asszony türelme és szeretete mégis kikötőbe vezeti életük megfeneklett hajóját.

Henry Fielding - Tom ​Jones I-II.
Az ​olvasót Fielding regényeinek szolid angol vonásai ragadják meg: oly kiadósak, oly férfiasak, mint a roastbeef, az életnek szélesen, vígan hömpölygő folyamát tárják elénk, a szép századot, a jó étvágyú embereket, a nyugodt, diadalmas angol életkedvet. A valóság nagy lélegzetű, vidám és tárgyilagos ábrázolása, amie Defoe-nál még mintegy fogás és véletlen csak, itt már biztos és magával ragadó művészetté izmosul. Fielding az istenáldotta nagy elbeszélők közé tartozik, Dickens és Thackeray, Tolsztoj és Thomas Mann ősei közé.

Henry Fielding - Joseph ​Andrews
A ​korra jellemző kalandos regény naiv és tiszta hősökkel a romlás világában. Fordulatos történet erkölcsről, szerelemről, hiúságról, szegényekről, és gazdagokról, a 18. századból.

Kollekciók