Ajax-loader

Nagy Béla könyvei a rukkolán


Nagy Béla - Szabadi Gusztáv - Szörényi Béla - Ablakkert
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Major János - Nagy Béla - Szűcs László - Fradi Labdarúgó szakosztály története
Az FTC labdarúgó csapatának története 1899-1971

Apor Dezső - Nagy Béla - Hogyan ​készül?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Béla - Fradi ​volt, Fradi lesz, míg a földön ember lesz!
A ​FERENCVÁROSI TORNA CLUB labdarúgó szakosztálya 88 éves története során a magyar futball egyik kiemelkedő klubjának számított. Eredményei, közismert sikerei tiszteletet parancsoltak mind a hazai, mind a nemzetközi sportéletben. Népszerűsége közismert, szukolótáborának rajongása szinte legendás. A "Fradi-szív" dobbanása nem ismer országhatárokat, nem ismer távolságokat. A kaliforniai magyarok például a Golden Gate vándordíj alapításával is bizonyították, hogy bár távol vannak az Üllői úttól, de szívük szeretete a ferencvárosi fiúk felé száll. Az Üllői úti stadionban pedig hétről-hétre tízezrek buzdítják a zöld mezeseket, a szeretett csapatot. Ezt a klubot a szeretet, az együvétartozás érzése táplálta mindenkor a sikerek és a balsikerek idején egyaránt. Elmondhatjuk, hogy sikereink elsőszámú éltetője a klubszeretet. Az a klubszeretet, amely az idők végtelenjén át minden igaz fradistának jellemzője. A klubszeretet egyedi megnyilvánulását látványosan és szépen, művészi szinten nyújtotta át egy ferencvárosi dalpályázat díjnyertes művével a Fülöp Kálmán - Wolf Péter szerzőpáros. Daluk címe: Fradi volt, Fradi lesz - míg a Földön ember lesz! Ez a cím megrendítően tömören mondja el jelennek, jövőnek a sokak számára fontos lényeget. A dal szerzőinek engedélyével választottuk jelen kötetünk címadójának a szívhezszólóan szép mondatot. Labdarúgószakosztályunk 88. születésnapja alkalmából más "dalok" kapcsán is merengtünk múltról, jelenről, múltat és jelent idéző mondatokról, adatokról. Így könyvünk egy-egy fejezetének címét ferencvárosi "nóták" és természetesen a mindenkori Fradi induló - Sallay Mihály 40 évvel ezelőtti szerzeménye - jelöli. A "meccstelen" napokon lapozzák érdeklődéssel és figyelemmel futballtörténetünk egy-egy, ezúttal inkább "újkori" darabkáját. Mindenekelőtt pedig Fülöp Kálmán vallomásából olvashatják, hogy születik egy Fradidal...

Nagy Béla - Virágkötészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Béla - Fradival ​a föld körül
Fekete-fehér ​fotókkal illusztrálva. Az FTC labdarúgói a világ 265 városában

Nagy Béla - Nosztalgia ​napló 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Béla - Fradisták
Újabb ​kiadvánnyal gazdagodott a fradisták eddig sem szegényes házi könyvtára. A könyv szerzője régi ismerősünk, s biztos vagyok benne, hogy lelkiismeretes és hozzáértő munkáját ezúttal is örömmel vesszük valamennyien. Ami az újabb könyvet illeti, nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy ennyire sokoldalú, minden apró részletre kiterjedő összeállítás nemcsak itthon, de külföldön sem jelent meg egyesületi labdarúgókról. Ezért is külön köszönetünket fejezzük ki mi, játékosok Nagy Bélának a "búvárkodásért", mert több mint 500 labdarúgó adatait nem lehet máról holnapra papírra vetni. A könyvet arányaiban, feldolgozási módjában jónak tartom, s nagyon hitelesnek azt a baráti, szeretetteljes méltaltást is, ahogy a régi és mai játékosokat bemutatja. Azt hiszem, ezáltal - különösen az idősebb szurkolók előtt - újra megelevenednek a régi, felejthetetlen mérkőzések, emlékek, s ha rövid időre is - e könyv olvasásáig - ők is visszafiatalodnak néhány évet... A "legifjabb Fradi-mű" hangneme nagyon rokonszenves, és ezen ne is csodálkozzunk, hiszen Nagy Béla az FTC régi munkatársa, így érthető az a lelkesedés, közvetlenség, szeretet és elsősorban az idősebb játékosok iránti tisztelet, ahogy a zöld-fehér labdarúgókról megemlékezik. Tiszta szívből kívánom Nagy Bélának, hogy az Üllői úti pályáról menjen majd nyugdíjba, de addig is próbálja meg gazdagítani kiadványainak számát, hiszen a Fradi-könyvespolcon van még üres hely...

Nagy Béla - 75 ​éves a Fradi-pálya
Jubileumokon ​kijut a köszöntés az egyesület kiemelkedő egyéniségeinek, régi és mai sportolóinak. Ezúttal azonban rendhagyó módon - egy futballpálya 75 éves jubileumán - azokat köszöntjük elsősorban, akik ezt a stadiont évtizedeken át megtöltötték, forintjaikkal (koronáikkal, pengőikkel) éltették. És nemcsak megjelentek, hanem a szó nemes értelmében szurkoltak. Mert a ferencvárosi szurkolók, kimondva-kimondatlanul, mindig részerei voltak az FTC sikereinek. Valamennyi magyar egyesület szurkolótáboránál jóval többet tettek azért, hogy a Ferencváros mindig az élen állók között legyen! Amikor pedig nehéz napok jártak, puszta jelenlétük is bátorításként, buzdításként hatott... Az FTC elnöksége nevében köszönetet mondok mindezért és egyben kérem, hogy a jövőben is jöjjenek az FTC zászlaja alá. Ami pedig a régmúltat, közelmúltat illet, Nagy Béla krónikás barátunk e jubileum kapcsán is elővette a ferencvárosi szurkolóktól kapott \"aranytollát\"... Az egykori történetek olvasása közben meggyőződésem, hogy jól szórakoznak, időnként meghatódva emlékeznek. Ami pedig a mérkőzéseket illeti, a következő 75 évben is harsogjon a \"Hajrá, Fradi!\" Hargitai Károly az FTC ügyvezető elnöke.

Nagy Béla - FTC ​Napló 1964-1966
Január ​5. Az új év első ferencvárosi bajnoka a 13 éves Almássy Zsuzsa volt. A sárga ruhás kislány csupa lendület kűrje nagy sikert aratott. A gazdag tartalommal összeállított számot a pontozók is honorálták, és így Almássy Zsuzsa megérdemelten nyerte első bajnokságát. A Csordás-Kondi párnak is nagy sikere volt, ők is a győzelmi dobogóra állhattak. Kisstadion: FTC - ATSE Graz 8-2

Nagy Béla - Gyurka ​és György
E ​kis füzet sorai a szülőkhöz szólnak. Azokhoz, akik nem sajnálják az első évek mindennapi apró fáradságát, akik komolyan fogják fel gyermekeik nevelésének sokrétű feladatát és nemcsak a napi étkezéssel törődnek, nemcsak gyermekük szeszélyeinek kielégítésére van gondjuk, nemcsak foltot tesznek az elszakadt ruhácskára - de törődnek gyermekük belsőjének, lelki világának, jellemének, jövőjének alakulásával is.

Nagy Béla - A ​település, az épített világ
A ​településtervezéssel foglalkozó szakemberek körében, a környezetalakításban résztvevők között, a sajtóban szinte naponta hallani olyan fogalmakat, mint növekedés, fejlődés, fenntartható fejlődés, környezetterhelés, környezettudatos tevékenység, területfelhasználás, településszerkezet, központrendszer stb. A konkrét hely adottságaira építkezők a kontextust, a hely szellemét, a történeti struktúrákat, a humán környezet szerepét kiemelők a társadalmi rétegződést, a szegregációt, a demográfiát, a mobilitást, a szociológiát tekintik kiinduló alapnak. A gazdasági szempontból közelítők "projektek"-ről, tőkéről, finanszírozásról, hitelekről, "cash-flow"-ról, megtérülésről, "zöldmezős" vagy éppen "barnamezős" befektetésekről, a település kulturális, művészeti összefüggéseit hangsúlyozók városképről, értékvédelemről, sziluettről, történeti környezeti mintákról beszélnek. Pedig a település ÉLŐ ORGANIZMUS, a környezet része...

Nagy Béla - Fradi ​futballkönyv
A ​könyv, amely olyan mennyiségű adatot tartalmaz az 1899-1985 közötti időszakról, hogy pontosan összefoglalni nem is lehet. Csak címszavakban a tartalomból: helyezések, bajnokcsapatok fényképei, nemzetközi kupaszereplés, becenevek, újoncok, kapusok, csapatkapitányok, Európa- és Világválogatott labdarúgóink. Minden kommentár nélkül álljon itt egy idézet a könyvből: “Ezt nem hittem volna. Erre még gondolni sem mertem. Én mindent megtettem a Fradiért, de hogy ezek a koldusszegény fiúk ilyen ajándékban részesítenek és ilyen csodálatos módon, ez mélységesen meghatott. Most már nem törődöm az ellenségekkel, akik mindent irigyelnek, mindenben zavart keltenek. Én a Ferencvároson keresztül a magyar sportért dolgozom és akik bíznak bennem, nem fognak csalódni. Halkan, csendesen, szinte észrevétlenül kivívjuk nagy céljainkat. Amit mondok, nem klubpolitika, hanem maga a magyar sport, amelynek érdeke, hogy egy jó Ferencváros legyen.

Major János - Nagy Béla - Szűcs László - Fradi ​labdarugó-szakosztály története
71 ​év legfontosabb eseményeiről és az alcímben szereplő 444-es számról, illetve a könyv tartalmáról az előszóban Harót János így írt: „A Ferencvárosi Torna Club labdarúgó szakosztályának történetét kapja a következő oldalakon az olvasó. Könyvünk korlátozott terjedelme miatt a szerzők természetesen nem törekedhettek teljességre. Csak a legérdekesebb, legjellemzőbb epizódok elevenednek meg, az alakulás óráitól napjainkig. A könyv második részében több mint félszáz emlékezetes mérkőzés, bajnoki-, vagy kupatalálkozó, esetleg más nemzetközi viadal legizgalmasabb percei, legérdekesebb momentumai idézik a múltat. Az úgynevezett történelmi arcképcsarnokban az egyesület sokszoros válogatott játékosairól festenek rövid portrét a szerzők. Végül a számok birodalmában bizonyára érdeklődéssel böngészik majd a szurkolók a Ferencvárost és a játékosokat ismertető statisztikai összeállítás adatait. Szeretném hinni, hogy a ferencvárosi zöld-fehér színek népes és lelkes táborának tagjai szeretettel olvassák majd a könyvet. Olyan szeretettel, amilyennel a szerzők gyűjtötték össze és írták meg az anyagot. (Harót János a Ferencvárosi Torna Club ügyvezető elnöke)”

Nagy Béla - Egynyári ​virágok
A ​kertben, parkokban a színt és a változatosságot az egynyári virágok jelentik. Fajta- és formagazdagságukkal környezetünk nélkülözhetetlen díszítői. Nagy részük vágott virágnak is alkalmas. Mit hová ültessünk, hogyan válogassuk össze a fajtákat, hogy tavasztól őszig színpompájukban gyönyörködhessünk? Az ehhez szükséges ismereteket foglalja össze a szerző, nem felejtkezve meg a termelőkről sem.

Nagy Béla - Virágok, ​csokrok, koszorúk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Béla - FTC ​napló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Béla - Fradi ​futballévszázad
Fradi ​és foci elválaszthatatlanok. Az immár 95 éves Ferencvárosi Torna Club legnépszerűbb szakosztályának fényképes történetét tartja a kezében az érdeklődő olvasó. És kit ne érdekelne az FTC futballkrónikája? Sokan életük részének tartották, és nevét imaként mondották. A sok régi történet személyes találkozások, egykori újságok, jegyzőkönyvek elsárgult lapjairól kel életre a Fradi avatott krónikásának tolmácsolásában.

Nagy Béla - Nyilasi ​Tibi! Nyilasi Tibi!
"Egy ​népszerű ember - egy igazán jó értelembe vett sztár évtizedek óta. De természetesen Nyilasi Tibi is ifjan, valamikor az alapoknál kezdte. A margitszigeti első hivatalos labdaérintéseket követően jöttek Üllöi úti évei. A Fradi ifiben játszott és bizony egy-két megmozdulása után nekem is megmozdult a Fradi-szívem." (Albert Flórián) Nyilasi Tibor (Várpalota, 1955. január 18.) labdarúgó, támadó középpályás, edző. A Ferencváros és az Austria Wien játékosa volt. Kétszeres magyar és háromszoros osztrák bajnok. 1981-ben az év labdarúgója Magyarországon, magyar gólkirály és Ezüstcipő nyertes, 1984-ben osztrák gólkirály. 70 alkalommal szerepelt a válogatottban és 32 gólt szerzett. Két világbajnokságon vett részt (1978, 1982). 1981-ben Európa válogatott volt Csehszlovákia ellen. Edzőként a Ferencvárossal egyszeres magyar bajnok. Gazdag pályafutását öleli fel (2003-ig) ez az album 215 fekete-fehér és 130 színes fotóval.

Nagy Béla - Fradi ​meccskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borza Lucia - Nagy Béla - Román ​nyelvkönyv
Ez ​a könyv az olvasók széles táborának készült. Célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik egyénileg vagy szervezett csoportokban meg akarják ismerni és el akarják sajátítani a latinból származó újlatin nyelvcsalád keleti változatát, a román nyelvet, amely olyan világnyelvekkel tart szoros rokonságot, mint a francia vagy a spanyol. A könyv gyakorlati szempontokat vesz figyelembe, és így nyelvtani anyagát tekintve nem törekszik teljességre. Használatához az általános iskolai ismereteken kívül semmiféle előképzettség nem szükséges. A harmincöt lekcéből, román-magyar és magyar-román betűrendes szójegyzékből és nyelvtani összefoglalóból álló hármas tagozódású anyagot hangtani bevezető, nyelvtani tárgymutató, a feladatok megoldását tartalmazó kulcs és - függelékként - a leggyakrabban előforduló román személynevek és igék táblázata egészíti ki. Az előkészítőnek és alapozónak számító első kilenc lecke rövid áttekintést ad a román kiejtés, hangsúlyozás és az elemi nyelvtani törvények ismeretéből. Szókészlete, az alapszókincshez tartozó szavakon kívül, néhány közismert, a magyar nyelvben is gyakran használt neologizmust tartalmaz. A nyelvet ízlelgető kezdőké a tíztől húszig tartó második rész, amelynek lexikai anyaga a mindennapi életből ellesett párbeszédek szókincsére épül. A nyelvtani ismeretek felölelik - a már vázolt szempont szerint - az alaktant, amelynek középpontjában az állandó ismétlést kívánó névszó- és igeragozás áll. A tizenöt olvasmányból álló harmadik rész leckékben elbeszélt rövid történetek sorozata, amelyek megismertetik az olvasót a román mondattan elemeivel, a mondatrészek és a mondatok közötti kapcsolatokkal, a szóképzéssel és a román szavak eredetével. Az így megtanult anyag jó alapot és biztos segítséget jelent azoknak, akik román nyelvi ismereteiket még tovább óhajtják gyarapítani.

Nagy Béla - Fradi ​futballkrónika 1899-1973
E ​könyv megírásakor azt a célt tűztem magam elé, hogy a FTC labdarúgó csapatának eredményeit, összeállításait egybegyűjtöm az első mérkőzéstől napjainkig... ... A mérkőzések adatait (idő, hely, góllövők, sz FTC összeállítása) időrendben dolgoztam fel A bajnoki mérkőzésekről minden részletet felkutattam és közlök... Ellenfeleink csapatainak teljes nevét és nemzetiségüket a mérkőzésrész utáni összesítésben találhatók meg.

Nagy Béla - Kálmán György - Berényi József - Dr. Ősz Gyula - Tangl Harald - A ​sertéstenyésztés és hizlalás kézikönyve
Ezt ​a könyvet azért írtuk meg, mert véleményünk szerint a sertéssel gyakorlatilag foglalkozó tenyésztőnek és hizlalónak olyan könyvre van szüksége, amelyben a sertéssel kapcsolatos összes gyakorlati tudnivalókat megtalálhatja. A magyar szakirodalomban eddig nem volt a sertéstenyésztéssel és hizlalással, súlypontilag a nagyüzemi gazdálkodással foglalkozó összefoglaló szakkönyv. A felszabadulás óta megjelent ugyan néhány brosúra a sertésről - ezek azonban csak egy-egy részletkérdéssel foglalkoztak, nem egészében nézték a sertéssel kapcsolatos kérdéseket. A régi szakkönyvek viszont felfogás és szakmai szempontból egyaránt sok tekintetben elavultak. Igyekeztünk az élenjáró szovjet tapasztalat és kutatási eredmények felhasználásával olyan szakkönyvet adni a gyakorlati sertéstenyésztő és hizlaló kezébe, amely a tudomány mai álláspontja szerint világítja meg a problémákat, és segítséget nyújt ebben az igen szétágazó és óriási népgazdasági értéket képviselő munkában.

Dr. Gegesy Ferenc - Dr. Sersliné Kócsi Margit - Paál Kálmán - Gönczi Ambrus - Locsmándi Gábor - Nagy Béla - Ferencváros ​kétszáz éve
“Ferencváros ​területén már a XV. században volt lakott település. A törökök kivonulása után csak romok maradtak belőle, de a XVIII. század folyamán gyarapodásnak induló Pest vonzásában ez a terület is benépesült. Két évszázad alatt a városrész végigélte a városfalak lebontása utáni hirtelen gyarapodást, az 1838-as nagy árvíz pusztítását, Hild János városrendezési terveinek hatását, amely létrehozta a pesti Duna-part európai hírű, egységes klasszicista beépítését, a kiegyezés utáni rohamos városfejlődést és a századforduló környékén a megtorpanást. A XX. században Ferencváros jelentős része áldozatul esett a mesterségesen felduzzasztott budapesti ipar környezeti pusztításának, lakossága a leromló szociális és gazdasági viszonyoknak. Végül egy nagyszabású koncepció, amely a múlt értékeire és a jövő feladataira egyaránt figyelmet fordított, megalapozta a városrehabilitáció stratégiáját, és ezzel Ferencváros az egyik legrosszabb presztízsű kerületből Budapest legdinamikusabban fejlődő kerületévé vált. Könyvünk ezt a folyamatot követi nyomon.”

Nagy Béla - Fradi ​huszonhétszer - Bajnokcsapatok 1903-2001
A ​könyv 2001-ben jelent meg, 237 oldalon összefoglalva mindazt, amit a Ferencváros huszonhét (a könyv megjelenésének idején!) labdarúgó-bajnokcsapatáról tudni érdemes. A bajnoki diadalokról szóló fejezetekből kiderül, hogyan, milyen körülmények között szerezte meg abban az idényben az elsőséget a Fradi, milyen egyéb érdekességek történtek az adott szezonban. Természetesen valamennyi mérkőzés fer­encvárosi összeállítása és góllövője is megtalálható, csakúgy, mint a bajnokok és edzőik névsora. A fotók többsége eredeti, s vannak köztük olyanok is, amelyek eddig máshol még nem jelentek meg.

Nagy Béla - Az ​értékesítés nem szerencsejáték
A ​szerencsejátékot az a gondolat motiválja, hogy "Talán majd ma". A játékosok a kedvezőtlen esélyekkel szembeni magas kockázat ellenére is újra meg újra megpróbálják, mert hajtja őket a remény. Rengeteg értékesítő érez ugyanígy a munkájával kapcsolatban, és megy dolgozni azzal a reménnyel, hogy "Talán majd ma". Ez a könyv a technikák működésének hátteréről szól, nem helyettesítője, hanem kiegészítője más értékesítési könyveknek.

Nagy Béla - Ki ​kicsoda a Ferencvárosi Torna Club történetében? I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jankovich Oszkár - Nagy Béla - Gumós ​és gyöktörzses kerti virágok
Nem ​növénykülönlegességekről van szó, csupán olyan évelőkről, amelyek gumójukkal, illetve gyökértörzsükkel vészelik át a telet. Ezeket a növényeket tehát nem rokonságuk miatt tárgyaljuk együtt, hanem az említett közös tulajdonságuk miatt, ami egyúttal szaporításukat, nevelésüket is meghatározza. Sok növényfaj tartozik ebbe a csoportba, de a szerzők csak a legjelentősebbeket, a termesztésre és kiültetésre legalkalmasabbakat mutatják be.

Kollekciók