Ajax-loader

Adamik Lajos könyvei a rukkolán


Adamik Lajos - Babarczy Eszter - Ivacs Ágnes - A ​performance-művészet
A ​performance fogalma elsősorban a hetvenes években terjedt el, s jóllehet történetileg, műfajelméletileg nem minden előzmény nélküli jelenség, mégis sajátosan a képzőművészet területéhez tartozik. A szöveggyűjtemény ennek az irányzatnak az elméleti megközelítését nyújtja.A válogatásban megtalálhatók a hagyományos esztétikai kategóriákból kiinduló fejtegetések, olyan tanulmányok, melyek a performance-nak a legközelebbi művészeti ággal, a színházzal való kapcsolatát, illetve különbözőségét tárgyaják filozófai és antropológiai megközelítések, valamint a performance-ok egy-egy formai-tartalmi jellemvonásának tágabb összefüggésben való elemzései.

Kollekciók