Ajax-loader

Zátonyi Sándor könyvei a rukkolán


Zátonyi Sándor - Fizika 8.
Elektromos alapjelenségek: Az egyenáram, Az elektromos áram hatásai:Az elektromos munka és teljesítmény, Az elektromágneses indukció: A váltakozó áram, Fénytan

Zátonyi Sándor - Fizika ​10
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​8. Témazáró feladatlapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Optika, ​modern fizika, csillagászat
Ez ​a tankönyv egy hat kötetből álló tankönyvsorozat hatodik tagja. Használható a 6 osztályos gimnázium VI. osztályában, a 8 osztályos gimnázium VIII. osztályában és a 4 osztályos gimnázium IV. osztályában.

Zátonyi Sándor - Középiskolába ​készülök fizikából
Összefoglaló ​fizikából a nyolcadikosok számára

Zátonyi Sándor - Elektromosságtani ​előismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - A ​fizikai feladatok megoldása és a tanulók gondolkodása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Hőtan, ​rezgések és hullámok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - Játékok ​zsebteleppel és mágnespatkóval
Ez ​az érdekes könyv azoknak szól, akik szeretnek kísérletezni, s már régóta érdeklődve figyelik, vajon mitől és hogyan világít a villanykörte. A szerző tanácsai nyomán ki lehet próbálni "kicsiben", néhány zsebtelep, zsebizzó, vezeték - másképpen huzal - segítségével, hogyan létesíthető áramkör, milyen kapcsolási módok lehetségesek, hogyan viselkedik az izzó különböző helyzetekben. Arra is választ kapunk, milyen kapcsolatban van a mágnesesség és az elektromosság. A kísérletek elvégzésében Mészáros Gáborné magyarázó ábrái segítenek.

Zátonyi Sándor - Matematika ​feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Elektromosságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Mechanika
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. 1998-ban egy új, hatkötetes fizikatankönyv-sorozat kiadását fejezte be a Nemzeti Tankönyvkiadó. Célunk az volt, hogy egy olyan tankönyvcsaládot hozzunk létre, amely átfogja a fizika általános iskolai és gimnáziumi tanításának-tanulásának egészét. Az egyes kötetek a különböző iskolatípusokban az alábbiak szerint használhatók: 6/1 (NT-00630) Mechanika. Hőtan -- Általános iskola 6-7. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 1. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 3. osztályában. 6/2 (NT-00730) Elektromosság. Fénytan -- Általános iskola: 8. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 2. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 4. osztályában. 6/3 (NT-13157) Mechanika -- 4 osztályos gimnázium 1. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 3. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 5. osztályában. 6/4 (NT-13257) Hőtan. Rezgések és hullámok -- 4 osztályos gimnázium 2. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 4. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 6. osztályában. 6/5 (NT-13337) Elektromosságtan -- 4 osztályos gimnázium 3. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 5. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 7. osztályában. 6/6 (NT-13457) Optika. Modern fizika. Csillagászat -- 4 osztályos gimnázium 4. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 6. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 8. osztályában. Minden kötethez készült témazáró feladatlap, amely éppen úgy használható gyakorlásra, mint szintfelmérésre. A 6-6 változatban megjelent feladatlapok (NT-00630/F, NT-00730/F, NT-13157/F, NT-13257/F, NT-13337/F, NT-13457/F) A és B változatait a szegedi Alapműveltségi Vizsgaközpont hozzájárulásával az ő feladataikból állították össze a szerzők, így országos szintfelmérésre is alkalmasak. Két-két kötetenként tanári kézikönyv jelent meg (Tanácsok ... címmel, NT-83220, illetve NT-84195 raktári számmal, az utolsó két kötethez - 6/5 és 6/6 - lemezen lesz kapható). Ezek a tankönyvek feldolgozásához nyújtanak segítséget, tanmenetjavaslataikkal, tantárgyi és pedagógiai ajánlásokkal, és természetesen a tankönyvek, illetve a témazáró feladatlapok feladatainak megoldásaival. A tankönyvi fejezetek anyagrészei a lehető legegyszerűbb, legrövidebb logikai utat követik, lehetővé téve, hogy a tanulók a gondolatmenetre, a fogalmak és az összefüggések megértésére figyelhessenek. Az "Olvasnivaló" tartalmaz a tananyaghoz kapcsolódó kiegészítéseket, technikai érdekességeket, tudománytörténeti adatokat. "Példák" cím alatt kidolgozott feladatok sora segíti a diákot az önálló munkához. "Mérések" és "Kísérletek" ösztönzik a tanulókat az otthoni kísérletezésre, mérésre. Valamennyi tananyagrészhez 6-10 feladatból álló feladatsor tartozik, s ezek nehézségi szintje elég széles skálán mozog. Kötetenként mintegy 250 ábra segíti a megértést és tanulást. A tananyag elrendezése biztosítja a fogalmak, az összefüggések szoros egymásra épülését. A pontszerű testek kinematikájában a mozgást leíró mennyiségekre (elmozdulás, sebesség, gyorsulás, szögsebesség stb.) először általános meghatározásokat ad a tankönyv. Csak ezt követően kerül sor a különféle speciális mozgások (egyenes és görbe vonalú mozgások) tárgyalására. Kivételt csupán a rezgések és a hullámok jelentenek, mivel az ezekben szükséges trigonometriai ismeretek általában ilyenkor még nem állnak rendelkezésre. A dinamikában az átlagerő fogalmát úgy vezetjük be, hogy nincs szükség a lendület egyébként csak utólag indokolható bevezetésére. A lendület, illetve a perdület fogalmának bevezetésére csak a Newton-törvények tárgyalása után kerül sor.

Zátonyi Sándor - Fizika ​7. Témazáró feladatlapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - Fizika ​8. Témazáró feladatlapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​7. Témazáró feladatlapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - Képességfejlesztő ​fizikatanítás
Ez ​a könyv Piaget és más pszichológusok, kutatók eredményeiből kiindulva, konkrét javaslatokat tesz a pszichológiai vizsgálatok tapasztalatainak felhasználására a fizika tanításában és tanulásában. A szerző ismerteti a témához kapcsolódó hazai eredményvizsgálatok, kísérleti tanítások, egyéni vizsgálatok eredményeit; adatokkal érzékelteti a tanulók gondolkodásának fejlődését, egyes képességek, készségek alakulásának a sajátosságait. A könyv közvetlen, gyakorlati kapcsolatot teremt a fizika metodikai kérdései és a pszichológia egyes területei között.

Kollekciók